Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-1 UZ 2015-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2015

z dnia 6 stycznia 2015 roku


o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2015 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Przegłosowano 5/0/0