Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-10

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-9 UZ 2016-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2016

z dnia 16 lutego 2016 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2016", która odbędzie się w dniach 22-28 czerwca 2016 w Esino Lario, oraz przeznacza do 41 000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 8 stypendiów, w tym do 6 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski oraz do 2 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z innych państw.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Elfhelm, Karol007, Maire, Powerek38, Wpedzich. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wnioski o stypendium powinny być składane do dnia 27 marca 2016, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2016 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 6 kwietnia 2016 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.