UZ 2016-11/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-10 UZ 2016-12


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 11/2016

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 5 marca 2016 roku


w sprawie przyjęcia treści Strategii Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Misja Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju projektów Wikimedia w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie na terenach Polski.

Misja ta jest realizowana poprzez działania na rzecz:

 1. pozyskiwania nowych zasobów,
 2. wspierania istniejącej społeczności wolontariuszy współtworzących projekty Wikimedia oraz pozyskiwania nowych,
 3. dbania o wizerunek publiczny projektów Wikimedia,
 4. poprawy otoczenia prawnego i administracyjnego projektów Wikimedia na terenie Polski.

Pozyskiwanie nowych zasobów

W zakresie punktu 1. znajdują się działania nakierowane na pozyskiwanie nowych zasobów dla Wikipedii i jej projektów siostrzanych, szczególnie takich, których bez wsparcia organizacyjnego lub finansowego Stowarzyszenia nie da się pozyskać. Celem strategicznym Stowarzyszenia powinny być projekty, w ramach których będą powstawać nowe lub będą pozyskiwane już istniejące zasoby z domeny publicznej bądź na wolnych licencjach. Do tego rodzaju działań można zaliczyć:

 • projekty GLAM,
 • niektóre projekty szkolne i akademickie,
 • wikigranty,
 • wikiekspedycje,
 • inne projekty pozyskiwania treści.

Wspieranie społeczności wolontariuszy

Największym problemem i zagrożeniem dla przyszłości Wikipedii i jej projektów siostrzanych jest kurcząca się społeczność. Kurczenie to jest dobrze widoczne w statystykach liczby edytorów, które począwszy od 2007 roku mają tendencję spadkową. W związku z tym celem strategicznym Stowarzyszenia powinny być działania nakierowane na wsparcie społeczności już istniejącej oraz na pozyskiwanie nowych edytorów. Do tego typu działań można zaliczyć;

 • wikiwarsztaty,
 • konkursy skierowane do osób z zewnątrz,
 • projekty szkolne i akademickie,
 • niektóre projekty GLAM,
 • konferencje, wewnętrzne warsztaty i wewnętrzne konkursy,
 • pozostałe projekty, które - o ile to tylko możliwe - powinny zawierać element przyciągania nowych edytorów czy aktywowania dotychczasowych.

Wizerunek publiczny

Pozytywny wizerunek przekłada się również na realizację celu nr 2 pod warunkiem docierania z przekazem, że do projektów Wikimedia może przyłączyć się każdy. Celem drugoplanowym w tej mierze powinno być promowanie określonych projektów, konkursów i innych działań Stowarzyszenia, bowiem to również może przełożyć się na ich własną efektywność. Do tego typu działań można zaliczyć:

 • występowanie w mediach na zaproszenie lub odpowiadanie mediom,
 • kreowanie wizerunku przez aktywne informowanie mediów o działaniach Stowarzyszenia,
 • organizowanie kampanii promocyjnych nakierowanych na określony cel,
 • rozwijanie działań w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych.

Otoczenie prawne i administracyjne

Celem strategicznym Stowarzyszenia są w tym zakresie działania na rzecz pozytywnych zmian w prawie autorskim oraz przeciwdziałanie próbom ograniczania wolności wypowiedzi lub swobód obywatelskich. Jednocześnie Stowarzyszenie deklaruje swoją zupełną apolityczność, w związku z czym nie może wchodzić w aktualną działalność polityczną. Do działań tego rodzaju można zaliczyć:

 • uczestniczenie w koalicjach na rzecz określonych zmian (np. KOED),
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które nie budzą kontrowersji uczestników ruchu Wikimedia, podejmowanie działań lobbingowych i medialnych.