Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-4

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-3 UZ 2016-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2016

z dnia 12 stycznia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2016 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.