Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-49/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-48 UZ 2017-50


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 49/2017

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 21 listopada 2017 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności


Zakres obowiązków:

 • obsługa bloga i newsów na stronie głównej Stowarzyszenia;
 • bezpośrednia obsługa profili polskojęzycznej Wikipedii oraz Stowarzyszenia Wikimedia Polska w mediach społecznościowych oraz koordynacja pracy osób obsługujących profile innych projektów Wikimedia w językach polskim, kaszubskim i śląskim;
 • zarządzanie kryzysami wizerunkowymi projektów Wikimedia i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami opisanymi w Dobrych praktykach zarządzania kryzysowego;
 • redagowanie biuletynu „Z życia Stowarzyszenia” i publikacja go na wiki Stowarzyszenia i jego liście dyskusyjnej;
 • redagowanie specjalnych materiałów dla darczyńców: dedykowana lista mailingowa i sekcja na wiki WMPL oraz inne zdalne formy komunikacji;
 • planowanie, organizacja merytoryczna i logistyczna, nadzór nad przebiegiem lub wsparcie konkursów prowadzonych lub współprowadzonych przez Stowarzyszenie;
 • uczestniczenie, za zgodą Zarządu, w komitetach organizacyjnych konkursów międzynarodowych organizowanych przez międzynarodowe środowiska Wikimedian;
 • projektowanie i tworzenie treści materiałów promocyjnych Stowarzyszenia i wspieranych przez niego projektów, w tym specjalnych treści i materiałów dla darczyńców Stowarzyszenia;
 • monitoring społeczności projektów Wikimedia w językach polskim, kaszubskim i śląskim pod kątem analizy ich potrzeb i oczekiwań w zakresie wsparcia, jakiego może udzielić Stowarzyszenie i regularne raportowanie efektów tego monitoringu Zarządowi;
 • planowanie, realizacja i aktywne wspieranie działań takich jak spotkania, szkolenia, akcje promocyjne, których celem jest: a) pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia spośród wolontariuszy projektów, b) aktywizacja członków Stowarzyszenia, c) pozyskiwanie nowych edytorów projektów Wikimedian;
 • akcje fundraisingowe on-line – bannery w Wikipedii, OPP, akcje w mediach społecznościowych (we współpracy z delegowanymi członkami Zarządu);
 • promocja działań WMPL w międzynarodowym środowisku Wikimediów;
 • wsparcie organizacji imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • raportowanie podjętych i wykonanych zadań Zarządowi nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.