Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-62

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2018-61 UZ 2018-63


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 62/2018

z dnia 30 października 2018 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 38 000 PLN na organizację Zlotu Zimowego 2019, który odbędzie się w kaliskim Hotelu Europa w dniach 25-27 stycznia 2019. W ramach ww. kwoty Zarząd przeznacza do 2000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży lub zwolnienie z darowizny na udział w Zlocie tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, którzy uzasadnią niemożność pokrycia tych kosztów z własnych środków. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami Zarządu opisanymi na stronie "Rozliczenie kosztów wyjazdu", przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwot.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0