Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-63/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwaniaUZ 2018-62 UZ 2018-64


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 63/2018

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 6 listopada 2018 roku


w sprawie zakresu obowiązków rzecznika prasowego


Zakres obowiązków:

  • pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów (telefon, e-mail – wymagana dyspozycyjność w godzinach 8–17 w dni robocze), publiczne prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia Wikimedia Polska we wszelkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania mediów;
  • monitoring mediów pod kątem ukazujących się informacji o projektach Wikimedia i zamieszczanie ich na odpowiednich stronach w Wikipedii (Wikipedia:Wikipedia w mediach) oraz projektów siostrzanych (Wikiźródła:Wikiźródła w mediach, Wikisłownik:Wikisłownik w mediach);
  • aktywne prowadzenie działań z obszaru public relations (np. tworzenie i rozsyłanie informacji prasowych itp.) i komunikacji zewnętrznej projektów Wikimedia oraz publikowanie notek na blogu Stowarzyszenia i w mediach społecznościowych;
  • zarządzanie kryzysami wizerunkowymi projektów Wikimedia i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu;
  • prowadzenie bazy kontaktów w środowisku dziennikarskim i utrzymywanie z nimi roboczych relacji (bazy dziennikarzy regularnie zajmujących się tematyką projektów Wikimedia, wolnej wiedzy, otwartej kultury itd.);
  • koordynowanie występów polskich wolontariuszy Wikimediów w mediach, w szczególności prowadzenie bazy osób mających chęci i predyspozycje do takich występów, z podziałem na poszczególne regiony kraju, a także (w razie potrzeby) udzielanie wolontariuszom wskazówek i porad dotyczących ich występów w mediach;
  • opracowanie i aktualizacja pakietu informacyjnego dla mediów na temat Stowarzyszenia i jego działalności;
  • współpraca z innymi pracownikami Stowarzyszenia, w szczególności z działem GLAM w zakresie informowania opinii publicznej o działaniach z tego obszaru oraz ze specjalistką ds. wspierania społeczności, jako osobą prowadzącą media społecznościowe i komunikację wewnętrzną Stowarzyszenia;
  • wspieranie organizacji wydarzeń przygotowywanych przez Stowarzyszenie, w szczególności pod względem promocyjnym;
  • regularne, pisemne raportowanie całemu Zarządowi realizowanych działań oraz bieżąca współpraca z wyznaczonym spośród członków Zarządu bezpośrednim przełożonym.