Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-43/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-42 UZ 2019-44


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 43/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 27 sierpnia 2019 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. projektów edukacyjnych

Zakres obowiązków:

  1. przygotowanie i tworzenie materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych, w szczególności dla szkół oraz uczelni wyższych;
  2. prowadzenie wskazanych szkoleń i warsztatów dot. projektów Stowarzyszenia i edytowania projektów Wikimedia;
  3. obecność na wskazanych wydarzeniach "branżowych", konferencjach, eventach, łączenie zainteresowanych pracowników instytucji edukacyjnych z odpowiednimi animatorami istniejących projektów; udział w ważnych wydarzeniach o charakterze promocyjnym;
  4. prowadzenie dokumentacji projektów edukacyjnych i struktury projektów oraz ich publikacja na wskazanych serwisach (np. wikimedia.pl, pl.wikipedia.org);
  5. prowadzenie korespondencji z przedstawicielami szkół, uczelni wyższych i innych instytucji oraz uczestnikami projektów;
  6. pomoc w organizacji wskazanych projektów GLAM we współpracy z pracownikiem odpowiedzialnym za projekty GLAM;
  7. pozyskiwanie zasobów na rzecz Stowarzyszenia, w tym pisanie i prowadzenie wniosków o finansowanie projektów Stowarzyszenia;
  8. wsparcie w zarządzaniu kryzysami wizerunkowymi projektów Wikimedia i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami opisanymi w Dobrych praktykach zarządzania kryzysowego;
  9. wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Pracownik wykonuje obowiązki we współpracy z Zarządem (w tym nadzorującym członkiem Zarządu) i pracownikami Stowarzyszenia. Pracownik może być skierowany do pracy samodzielnej.