Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-43

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-42 UZ 2019-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2019

z dnia 27 sierpnia 2019 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. projektów edukacyjnych

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zatrudnić Klarę Sielicką-Baryłkę na czas nieokreślony na stanowisku specjalistki ds. projektów edukacyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) od dnia 1 września 2019 roku, z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 3200 zł netto miesięcznie, powiększoną o składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy według obowiązujących przepisów.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0