Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-5

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-4 UZ 2019-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2019

z dnia 15 stycznia 2019 roku


w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 8000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2019 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0