Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2020-12

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2020-11 UZ 2020-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2020

z dnia 19 maja 2020 roku


w sprawie zawarcia umowy o sporządzenie audytu komunikacyjnego i strategii komunikacyjnej

Zarząd wyraża zgodę na zawarcie umowy o sporządzenie audytu komunikacyjnego i strategii komunikacyjnej z Magdaleną Skrętkowicz działającą pod firmą "MSK Magdalena Skrętkowicz", NIP 8862773856 za kwotę 12300,00 (dwunastu tysięcy trzystu) złotych, tj. 10000 (dziesięciu tysięcy) złotych powiększonych o należny VAT.

Umowa powinna stanowić, że dokumenty, o których mowa wyżej, będą zawierały:

  1. ocenę dotychczasowych praktyk komunikacyjnych Stowarzyszenia,
  2. mapę interesariuszy,
  3. rekomendowane cele wieloletnie oraz praktyki komunikacyjne;

przy uwzględnieniu wartości ruchu Wikimedia oraz zasobów Stowarzyszenia.