Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2020-15

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2020-14 UZ 2020-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2020

z dnia 12 czerwca 2020 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 12, w Ogrodowa 12 Conference Center, na dzień 27 czerwca 2020 roku, o godz. 10:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Na podstawie art. 10 ust. 1b. i nn. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 ze zm.), wprowadzonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695 ze zm.), zapewnia się możliwość udziału w Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za 2019 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Stowarzyszenia.
 6. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2019 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
  2. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2019.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w roku 2019.
 10. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w roku 2019.
 11. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2019 roku,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2019 roku.
 12. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany lokalizacji biura w oparciu o analizę zarządu.
 13. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
 14. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020–2022.
 15. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2020–2022. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 16. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 17. Wolne wnioski.