UZ 2023-09/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwały Zarządu UZ 2023-10


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 09/2023

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 21 lutego 2023 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania wyjazdów służbowych


Regulamin rozliczania wyjazdów służbowych

§ 1.
 1. Koszty podróży służbowej pracowników i pracownic, członków i członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz delegowanych wolontariuszy i wolontariuszek pokrywa Stowarzyszenie na podstawie zgłoszonego i zaakceptowanego wniosku wyjazdowego w postaci formularza wskazującego cel i termin wyjazdu.
 2. W przypadku, gdy nie ma możliwości wcześniejszego zakupu usług transportowych, noclegowych i żywieniowych, preferowaną formą zapłaty za te usługi dla pracowników i pracownic, członków i członkiń Zarządu są karty płatnicze Stowarzyszenia.
 3. Zwrot kosztów krajowych wyjazdów służbowych odbywa się na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, udokumentowanych rachunkami lub fakturami dołączonymi do rozliczenia wyjazdu służbowego.
 4. Limit wydatków na wyżywienie osoby delegowanej w podróż krajową wynosi 100 zł za pełny dzień.
 5. Osoba delegowana może wystąpić o wcześniejsze przekazanie diety w wysokości ustalonej w § 1. punkt 4.


§ 2.

Zwrot kosztów wyżywienia, noclegu i transferu lotniskowego podczas zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników i pracownic, członków i członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz delegowanych wolontariuszy i wolontariuszek odbywa się na podstawie aktualnego Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


§ 3.

Wydatki na wyżywienie osoby delegowanej rozliczane są według następujących zasad:

 1. w przypadku gdy organizator nie zapewnia posiłków, przysługuje 100% limitu wskazanego w § 1.,
 2. gdy organizator zapewnia śniadanie, odlicza się 25% limitu wskazanego w § 1.,
 3. gdy organizator zapewnia obiad, odlicza się 50% limitu wskazanego w § 1.,
 4. gdy organizator zapewnia kolację, odlicza się 25% limitu wskazanego w § 1.


§ 4.

Stawka za kilometr przebiegu pojazdu osoby delegowanej w rozliczeniach wyjazdów służbowych ustalona jest następująco:

 1. dla samochodu osobowego:
  a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
 2. dla motocykla – 0,69 zł;
 3. dla motoroweru – 0,42 zł.