Biuletyn Informacji Publicznej

WikiCamp 2017 w Armenii

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

WikiCamp 2017 w Armenii


Konkurs zakończony, 12 czerwca 2017 jury ogłosiło wyniki.

Napisz hasło Wikipedii, zgłoś je do rubryki Czy wiesz że i wygraj wyjazd do Armenii na WikiCamp!

WikiCamp to cykl edukacyjnych obozów dla młodzieży, organizowanych od 2014 przez Wikimedia Armenia, organizację partnerską Wikimedia Foundation. Stowarzyszenie Wikimedia Polska sfinansuje podróż trojga wikipedystów z Polski na tegoroczny obóz, organizowany w dniach 26 czerwca[1] – 6 lipca 2017 w Aghweran w Armenii[2]. Na miejscu spotkają się oni z grupą przeszło stu młodych ludzi[3] z Armenii, Gruzji i innych krajów.

Wspólnie będą uczyć się pisania i redakcji tekstów, sztuki przemówień publicznych, tłumaczenia tekstów fachowych, technologii informacyjnych i komputerowych. Poznają tym samym podstawy warsztatu pracy niemal wszystkich zawodów wymagających pracy z tekstem, jak dziennikarza czy naukowca. A wszystko to w oparciu o wspólną pracę nad Wikipedią, Wikisłownikiem czy Wikiźródłami.

Uczestnicy zwiedzą także pomniki dziedzictwa historycznego i naturalnego tego fascynującego kraju. W planach są także wydarzenia sportowe i kulturalne.


Napisz artykuł w Wikipedii
Dopisz się do listy uczestników konkursu. Następnie napisz artykuł w Wikipedii na dowolny encyklopedyczny temat. Musi on być zgodny z jej zasadami, w szczególności podawać źródła zamieszczonych w nim faktów w formie przypisów.

Jeśli nie wiesz jak to zrobić, pomocą służy strona Jak napisać nowy artykuł. Możesz też wzorować się na dobrze napisanych artykułach z podobnej dziedziny. Zobacz, co dziś prezentujemy w rubryce „Czy wiesz”, rzuć okiem także na dobre i medalowe artykuły – Twój nie musi być równie długi, ale możesz się nimi inspirować.


Zgłoś artykuł do rubryki „Czy wiesz że…”
W polskojęzycznej Wikipedii istnieją trzy poziomy wyróżnień, jakie zdobyć może artykuł. Najwyższym jest status Artykułu medalowego. Napisanie go to często wiele tygodni wytężonej pracy. Kolejnym jest status dobrego artykułu, który również powinien wyczerpywać temat. Najłatwiejszym do osiągnięcia wyróżnieniem jest zgłoszenie hasła do rubryki „Czy wiesz że…”, wyświetlanej na stronie głównej Wikipedii. To świetny sposób promowania nowych, relatywnie krótkich, ale obiecujących haseł. Na stronie głównej Wikipedii może je jednego dnia zobaczyć prawie 200 tysięcy czytelników[4].

Żeby Twoje hasło się tam znalazło, musi być zgodne z zasadami Wikipedii, mieć przynajmniej 2 kilobajty treści (ok. 2 tysięcy znaków, czyli mniej więcej 350 słów) i posiadać źródła zamieszczonych treści podane w formie przypisów. Żeby zgłosić artykuł do rubryki „Czy wiesz” wystarczy wejść na tę stronę i postępować zgodnie z instrukcją. W ustawieniach swojego konta w Wikipedii możesz także włączyć gadżet CzyWiesz, który znacznie ułatwia zgłaszanie hasła.

Co ważne, inni wikipedyści mogą przez kilka dni zgłaszać uwagi do Twojego hasła, prosić o podanie więcej źródeł czy o doprecyzowanie jakiegoś sformułowania. Dlatego dobrze jest zaglądać na stronę nowych zgłoszeń – i wprowadzić ewentualne poprawki.


Wygraj wyjazd do Armenii
Zgłoszone artykuły oceni jury w składzie Małgorzata Wilk, Natalia Szafran-Kozakowska, oraz Tomasz Ganicz. Autorzy trzech najciekawszych, najlepiej opisanych i uźródłowionych wyjadą na obóz WikiCamp do Armenii w dniach 26 czerwca – 6 lipca 2017.

Wylot z Warszawy (lotnisko Okęcie) do Erywania planowany jest na 25 czerwca (dokładna godzina zostanie ustalona ze zwycięzcami). Na miejscu uczestnicy zwiedzą stolicę Armenii, a następnego dnia wyruszą wraz z grupą uczestników obozu z innych krajów do Aghweran. Powrót planowany jest na godziny wieczorne 6 lipca 2017. Opiekunem wyjazdu będzie doświadczona wikipedystka Celina Strzelecka (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego).

W razie pytań, sugestii lub wątpliwości skontaktuj się z koordynatorem konkursu, Krzysztofem Machockim (tel. +48 790 290 766; krzysztof.machockiatwikimedia.pl).


A co ja z tego będę miał(a)?
Nawet jeśli nie uda Ci się wygrać, zdobędziesz umiejętności, które przydadzą Ci się w dalszym życiu, pracy czy edukacji. Bez umiejętności cyfrowych w ogóle trudno jest radzić sobie w dzisiejszym świecie. Współtworzenie Wikipedii uczy oceny informacji, odpowiedzialnego i rozsądnego podejścia do źródeł i krytycznego myślenia, pokazuje też jak w praktyce działa system przekazywania wiedzy. Świadomość istnienia hierarchii źródeł to jedna z najcenniejszych lekcji, jakie można wynieść z edytowania haseł największej encyklopedii świata. Tylko dzięki niej można walczyć z tzw. postprawdą, zjawiskiem fake newsów, czy z zalewem bzdur, które otaczają nas coraz częściej. Jednocześnie Wikipedia daje okazję, by poznać idee otwartej treści.

Ale Wikipedia to także bardzo praktyczne umiejętności. Współpraca przy tworzeniu haseł buduje umiejętności zespołowej pracy nad tekstem czy tworzenia tekstów hipertekstualnych (zawierających hiperłącza, odnośniki itd). W dzisiejszym świecie coraz więcej tekstów powstaje w takiej właśnie formie, to podstawa współczesnej nauki, ale też wielu innych „piszących” zawodów[5]. W szkole czy na uczelni się tego raczej nie nauczysz, bo tam praca zaliczeniowa ma być Twoja i tylko Twoja, a najlepiej w formie wydruku. Umiejętność korzystania ze źródeł, tworzenia przypisów bibliograficznych czy formatowania tekstu to podstawy warsztatu pracy każdego naukowca, ale i innych zawodów piszących. Dobre artykuły Wikipedii wykorzystują dokładnie to samo instrumentarium, bez którego trudno myśleć o napisaniu choćby licencjatu. Dotyczy to zarówno umiejętności miękkich (praca nad tekstem, ocena źródeł, poprawa stylu pisarskiego), jak i czysto technicznych (umiejętność tworzenia przypisów bibliograficznych czy korzystania z narzędzi informatycznych do zarządzania bibliografią). Podczas szkoleń towarzyszących zwykle tego typu projektom uczestnicy zapoznają się także z podstawami prawa autorskiego.

Co jeszcze? Satysfakcję. Wyobraź sobie, że Twój artykuł, Twój wkład w jedną z dziesięciu najpopularniejszych stron internetowych[6][7] przeczyta kilka lub kilkadziesiąt tysięcy unikalnych czytelników (a jeśli weźmiesz się za hasło często odwiedzane - nawet kilkaset tysięcy). Dla wielu ludzi jest to podstawowe i pierwsze źródło wiedzy o świecie.


Regulamin

Regulamin konkursu WikiCamp 2017 w Armenii
Przyjęty przez Zarząd uchwałą UZ 2017-27: UZ 2017-27/załącznik
 1. Organizatorem akcji "WikiCamp" jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 2. Akcja ma na celu nagrodzić maksimum trzy osoby, które w okresie od 1 do 9 czerwca 2017 napiszą najciekawsze i najlepiej uźródłowione hasło w polskiej Wikipedii, a następnie zgłoszą je do rubryki "Czy wiesz" i uwzględnią zgłaszane w procesie recenzji poprawki. Dopuszczalne są także hasła napisane przez uczestnika, które jednak do rubryki "Czy wiesz" że zgłosi inny wikipedysta.
 3. Nagrodami w akcji są:
  1. Wyjazd na WikiCamp do Aghweranu w Armenii w terminie 26 czerwca – 6 lipca 2017
  2. Nagroda obejmuje lot do i z Warszawy, nocleg i wyżywienie na miejscu, a także uczestnictwo w obozie WikiCamp
 4. Za przebieg akcji i przyznanie nagród będzie odpowiadać trzyosobowa komisja wskazana przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 5. Do konkursu kwalifikują się artykuły poprawnie zgłoszone do rubryki "Czy wiesz", które spełniają standardy nowych artykułów, a w szczególności standardy Weryfikowalności i Encyklopedyczności.
 6. W akcji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, zarejestrowani użytkownicy polskiej Wikipedii w wieku od 18 do 22 lat, którzy zgłoszą uczestnictwo w akcji na tej stronie. Warunkiem przekazania nagrody jest posiadanie przez osobę nagrodzoną ważnego paszportu.
 7. Każdy uczestnik może przygotować dowolną liczbę haseł, o ile są to hasła zapisane przez zwykłe konto użytkownika, a nie z uprawnieniem bota.
 8. W momencie powstania hasła (tzn. pierwsza edycja w historii hasła), musi ono mieć wielkość co najmniej 2 kilobajty, nie wliczając w to wielkości infoboksów zawieranych na początku i na końcu hasła. Ponadto hasło musi być opatrzone co najmniej jednym przypisem do źródła zgodnego z wymogami.
 9. Komisja ma prawo zdyskwalifikować hasło, które narusza jedną z zasad umieszczonych na stronie Wikipedia:Zasady#Główne zasady Wikipedii.
 10. Komisja poinformuje zwycięzców akcji o przyznaniu nagrody za pomocą strony dyskusji użytkownika w polskiej Wikipedii oraz w miarę możliwości za pomocą funkcji Specjalna:E-mail.
 11. Nagrodzony może zrzec się nagrody; za zrzeczenie się będzie również uznany brak odzewu nagrodzonego na informację, o której jest mowa w art. 10.
 12. Jeśli hasło nie spełnia któregoś z wymagań opisanych w pkt. 6, 7, 8, nastąpiło zdyskwalifikowanie hasła na podstawie art. 9 lub nagrodzony zrzekł się nagrody zgodnie z art. 11, nagroda przechodzi na autora kolejnego hasła.
 13. Nagrody opisane w punkcie 3 nie sumują się, tzn. jeśli jedno z haseł autora zostało już nagrodzone, to nagroda przechodzi na kolejnego autora, który jeszcze nie otrzymał nagrody.
 14. Do odebrania nagród w akcji konieczne jest przekazanie na wniosek organizatora następujących danych osobowych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu kontaktowego.
 15. Przekazując wymienione w pkt 14. dane osobowe, uczestnicy akcji wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu wręczenia nagród.
 16. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w pkt. 14 danych wyłącznie w celu organizacji wyjazdu oraz wręczenia nagród.
 17. Za przekazanie zwycięzcy nagrody odpowiada biuro Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Budżet planowany

Wersja pierwotna

Wyliczenie dla 4 osób dorosłych (3 + opiekun)

 • Lot tam 25 czerwca, powrót 6 lipca: 711 PLN od osoby - w sumie 2836 (stan na 30 maja)
 • Taksówka z i na lotnisko, kolacja 25 czerwca: ???
 • Nocleg w Erywaniu (cztery jedynki) liczmy 700 PLN górką (Wikimedia Armenia może załatwi coś taniej, obiecali)
 • Ubezpieczenie: 200 PLN
 • Powrót dla Celiny do Wrocławia samolotem 22:50 6 lipca (7 musi być w domu, nie ma późniejszych pendolino): 300 PLN

RAZEM: ok 4200

Wersja po korekcie wymuszonej późnym nabyciem biletów

 • bilety lotnicze 4 610,00 zł
 • bilety kolejowe 109,62 zł
 • hotel 317,00 zł
 • ubezpieczenie 249,00 zł
 • dieta ok. 534,00 zł
 • SUMA 5 819,62 zł

Budżet faktyczny

Kwota przyznana uchwałą zarządu: UZ 2017-27: 5000 PLN

Wyniki konkursu

Trzyosobowe jury oceniło w sumie dziesięć haseł zgłoszonych do rubryki Czy wiesz w okresie trwania konkursu: Adventure, Dmitrij Lipskierow, Makak japoński, Problem Józefa Flawiusza, Shark Jaws, Słownik prasłowiański, Wenlock Olympian Games, Wielka Brytania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932 oraz Zimbabwe na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016. Autorami haseł było sześcioro wikipedystów: DagmaraCieśla, Fafik, Karol1111, NymeriaAzula, PiotrekD oraz Przemub.

Jury wzięło pod uwagę jakość techniczną haseł, uźródłowienie, zgodność z zasadami Wikipedii, ale też – czy były ciekawe i dobrze napisane. Ostatecznie za zwycięzców uznano następujących wikipedystów:

 1. Karol1111 (Wenlock Olympian Games)
 2. NymeriaAzula (Makak japoński)
 3. Przemub (Adventure (gra komputerowa))

Dziękujemy serdecznie za udział - i prosimy o więcej takich haseł :)

Przypisy

 1. Wylot z Warszawy 25 czerwca 2017
 2. W ośrodku Voske Getak
 3. Wyjazd skierowany jest do uczniów i studentów z grupy wiekowej 15–22. Ze względów prawnych konkurs ograniczony jest do osób pełnoletnich (patrz: regulamin)
 4. Statystyki oglądalności strony głównej Wikipedii
 5. Helen Caple, Mike Bogle, Making group assessment transparent: what wikis can contribute to collaborative projects, „Assessment & Evaluation in Higher Education”, 38 (2), 2013, s. 198–210, DOI10.1080/02602938.2011.618879, ISSN 0260-2938 [dostęp 2017-03-31].
 6. Top Sites in Poland - Alexa, www.alexa.com [dostęp 2017-03-31] (ang.).
 7. TOP10 najpopularniejszych stron internetowych, „Gemius Polska” [dostęp 2017-03-31] (pol.).