Wikiekspedycja Dolny Śląsk/Raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

česky | English | Polski


STRONA GŁÓWNA (pl) PRZEGLĄD (cs) RAPORT KOŃCOWY (pl) DYSKUSJA
Obszar zainteresowania

Wikiekspedycja Dolny Śląsk to wielodniowa grupowa sesja zdjęciowa, która odbyła się w lipcu 2019 r. Na zachodzie województwa dolnośląskiego w Polsce, a częściowo w Czechach na Odludziu Frýdlant. Poniżej znajduje się szczegółowy raport końcowy z tego wydarzenia, który miał głównie zilustrować artykuły o wioskach na Wikipedii. Podsumowując, wydarzenie zakończyło się sukcesem i przynieśliśmy tysiące nowych zdjęć, które ilustrują setki artykułów na Wikipedii, ale także stron na Wikidatech. Nadal występują problemy z szybkością przesyłania zdjęć i umieszczania ich w Wikipedii. Do następnej Wikiexpedycji chciałby stworzyć narzędzia, które pomogłyby w realizacji tego programu, lub połączyć działanie z edycją. Problemem okazały się także środki finansowe, w tym niepewność w zakresie fakturowania. Ogólnie rzecz biorąc, finansowanie z różnych źródeł wydaje się czasochłonne. Wydarzenie było wspierane finansowo przez Wikimedia Polska.

Podstawowe informacje[edytuj | edytuj kod]

Cele i wyniki[edytuj | edytuj kod]

Cele Wikiekspedycji można podzielić na główne i wtórne. Głównymi celami były pozyskanie dokumentacji fotograficznej niezamieszkanych osad i umieszczenie fotografii w Wikipedii.

Objaśnienie Cel Wyniki Notatki
Nowo zajęte miejsca[N 1] 150 115 Niższą liczbę zajętych miejsc niż planowano można wyjaśnić niższą liczbą uczestników i mniejszą liczbą dni na wydarzenie. Oryginalne wydarzenie liczyło na to, że weźmie w nim udział osiem osób i zrobi zdjęcia 3,5 dnia. Ostatecznie udział wzięło tylko 5 fotografów, a niektórzy spędzili na imprezie tylko 2,5 dnia.

Oprócz 115 nowo sfilmowanych osiedli sfotografowaliśmy także inne obiekty, miasta i przedmioty na Wikidata. Nakręciliśmy pięć wiosek w Czechach.

Liczba zdjęć 2800 5700 Znacząco większa liczba planowanych zdjęć wynikała z fotografii miejskiej oraz z faktu, że większość fotografów zrobiła zdjęcia wsi. Podczas gdy czeskie wioski są małe i mogą je sfotografować jeden fotograf, większość polskich wiosek jest duża, dlatego też poświęcono je większej liczbie fotografów w tym samym czasie. Zwiększa to liczbę zdjęć na stanowisko i całkowitą liczbę zdjęć.
Korzystanie ze zdjęć w Wikipedii 20 % 22 % Większość artykułów została umieszczona na polskiej Wikipedii (około 150), a większość zdjęć z imprezy trafiła do angielskiej Wikipedii (430). Umieściliśmy 255 zdjęć w czeskiej Wikipedii i zilustrowaliśmy około 70 artykułów, z których prawie 50 zostało niedawno napisanych. Wiele zdjęć znajduje się również na Wikidata.

|1| Mapy po lewej stronie pokazują dwa miejsca, w których uczestnicy Wikiexpedycje zastrzelili brakujące wioski. Po doświadczeniach z poprzednich lat, kiedy podczas strzelania do poszczególnych drużyn dochodziło do siebie, tym razem wybrano system strzelania do miejsc w przeciwnych częściach sektora. Uczestnicy mieli swobodę wyboru sposobu połączenia ich w zespoły. |2| Środkowy wykres pokazuje liczbę zdjęć przesłanych w czasie. Podczas wypraw staramy się zachęcić fotografów do przesłania zdjęć tak szybko, jak to możliwe, więc dajemy trzy miesiące na przesłanie. Powodem jest to, że z czasem fotograf zapomina, co kręcił, więc cały zestaw jest trudny do przetworzenia. W przypadku Wikiexpedycje Dolny Śląsk większość z nich zarejestrowała się w terminie (stąd wzrost w trzecim miesiącu). W rezultacie wszyscy przesłali swoje zdjęcia. |3| Podczas wstawiania zdjęć do Wikipedii ilustrowana była nie tylko polska Wikipedia, ale także inne wersje językowe (dla niektórych, takich jak niemiecki lub arabski, jednak uczestnicy nie dodawali swoich zdjęć z powodu bariery językowej). Z europejskiej Wikipedii większość artykułów została zilustrowana w języku polskim, ukraińskim, angielskim i czeskim. Poza Europą wiele artykułów zilustrowano na cebuano.

Sześć najczęściej używanych zdjęć

Drugim celem było promowanie Wikipedii jako dobrego źródła informacji i zwiększenie liczby autorów. Gdy zapytano nas, dlaczego robimy zdjęcia, wyjaśniliśmy cel, a następnie podarowaliśmy zakładkę do polskiej Wikipedii jako przypomnienie. Po latach organizowania edycji Wikiexpedic i innych edycji grupowych, takich jak editaton, niektórzy zaproszeni zewnętrzni sami są uczestnikami projektów Wikimedia.

Wiedza[edytuj | edytuj kod]

Ponieważ nie była to pierwsza zorganizowana przez nas Wikiexpedycja, nawet pierwsza w Polsce, teren nie był dla nas zaskoczeniem. Wiemy już z Wikiexpedycja Śląsk, które odbyło się w 2016 roku, że istnieją pewne różnice w odniesieniu do obszarów wiejskich w Czechach i obszarów wiejskich w Polsce. W Polsce jest większa wieś oddalona od siebie, co może skutkować mniejszą liczbą wiosek dziennie, ale z drugiej strony przynosi więcej zdjęć na miejsce. Co więcej, większość uczestników mówiła po polsku, więc nie było problemów z barierą językową. Wszyscy uczestnicy byli Czechami. Polacy wycofali swój udział w ostatniej chwili. Podstawowe mapy, na których kilka współrzędnych zostało błędnie zinterpretowanych, nie stwarzały żadnych problemów. Jeśli chodzi o organizację pracy na miejscu, zespoły wypróbowały również pracę czterech fotografików naraz, co okazało się realną trasą. Na czeskiej wsi maksimum to 3. Czwarty dzień, w którym taka fotografia miała miejsce, zakłócił jednak defekt koła kierownicy jednego z samochodów. W tym momencie okazało się bardzo udane, że na imprezie były dwa samochody. Drugi samochód zabrał uczestników z wiosek, a pierwszy został naprawiony.

Nie było poważnego problemu w zakresie przesyłania zdjęć i podstawowej kategoryzacji. Ponownie skorzystaliśmy z tabel przeglądowych z linkami do Wikipedii i kategorii Wikimedia Commons, gdzie przepisaliśmy poszczególne strony, ponieważ zostały one zaczerpnięte z artykułów dostarczonych przez każdego lidera zespołu. Szybkość i jakość przetwarzania różni się w zależności od uczestnika. Niektóre mają doskonałe zdjęcia, inne gorsze. Niektórzy dodają więcej informacji, inni mniej. W działaniu tego formatu wymagamy jedynie poprawnej identyfikacji głównego obiektu, czyli wsi (miasta). Gdybyśmy chcieli ulepszyć naszą produkcję, warto rozważyć zakup lepszych, ale jednocześnie przyjaznych dla użytkownika kamer, z których mogliby korzystać uczestnicy nieposiadający lepszej technologii. Warto również rozważyć wyposażenie każdej drużyny w drona. Niektóre obiekty są trudno dostępne lub niedostępne z różnych powodów, a dron przyspieszyłby pracę i pozwoliłby na wystarczającą ostrzał. Można go również wykorzystać do fotografowania detali zabytków architektury.

Dodanie zdjęć do Wikipedii znów stanowiło problem, większość uczestników tego nie zrobiła, więc organizator musiał to zrobić. Tutaj oferujemy rozwiązania w postaci tworzenia aplikacji lub oprogramowania, które znacznie przyspieszyłyby proces przetwarzania opisów plików, ale także ich umieszczenie na Wikidatech lub Wikipedii (aplikacja Wikimedia Commons jest całkowicie nieodpowiednia do naszych działań). Z drugiej strony powstał ciekawy pomysł na kontynuację edycji Wikiexpedycje przez editaton, która tworzyłaby hasła do wykonanych zdjęć. Może to skutkować nie tylko pożądanym umieszczeniem zdjęć w Wikipedii, ale także wtórną identyfikacją i wykorzystaniem obiektów na zdjęciach.

Z organizacyjnego punktu widzenia Wikiexpedycje pozostaje czasochłonnym działaniem. Przede wszystkim wymaga przygotowania dokumentów, a następnie przetworzenia zdjęć. Po raz pierwszy w ubiegłym roku Wikiexpedycja w znacznym stopniu wykorzystaliśmy kwestionowanie Wikidat i wygenerowaliśmy listy wszystkich osad w regionie, które następnie omawialiśmy ręcznie, aby zidentyfikować strony, które należy sfotografować. Wikimedia Polska pomogło nam, szczególnie Yarl, który pomógł napisać pytanie do Wikidat. Pomoc Wikimedia Polska, głównego sponsora wydarzenia, była także przydatna w innych obszarach, takich jak komunikacja z hotelem i opłacenie zakwaterowania bezpośrednio lub częściowe wewnętrzne wydarzenia PR. Niestety wystąpił problem z ładowaniem akcji. Z jednej strony organizator przeliczył budżet, z drugiej strony nie było jasne, jak wypełnić rachunek kosztów podróży, były problemy z komunikacją, a fakturowanie było opóźnione. Doprowadziło to do nieproporcjonalnego obciążenia organizatora, zwłaszcza w dziedzinie finansów, gdzie sam zapłacił wiele rzeczy. Z wieloletniego doświadczenia wynika, że ​​finansowanie takich wydarzeń z budżetów branżowych niepotrzebnie obciąża organizatora wydarzenia (z powodu problemów opuściliśmy już program grantowy Wikimedia Czechy). Z jednej strony oddziały nie mają dobrych ustandaryzowanych procedur dla takich wydarzeń, dla których są większe pod względem liczbowym, z drugiej strony poznanie metod naliczania opłat za różne oddziały to kolejna dodatkowa praca dla organizatorów. Chociaż nie wydaje się to, sposób rozliczenia dawcy jest ważny dla planowania całego wydarzenia! Metody rachunkowości różnią się w zależności od oddziału.

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Głównym sponsorem Wikiexpedycje Dolny Śląsk była Wikimedia Polska, część projektu z udziałem organizatora.

Poniższa tabela porównuje pierwotnie zatwierdzone koszty z faktyczną sytuacją. Poszczególne kwoty wyrażone są w złotych polskich.

Pozycja wydatków Zatwierdzone koszty Rzeczywiste koszty Organizator zapłacił Notatki
Transport 2870 1508 82 Przyczyną niższych kosztów transportu jest z pewnością mniejsza liczba uczestników, ale także bliższa lokalizacja zakwaterowania, która nie była znana w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

Część kosztów transportu została pokryta przez organizatora z powodu problemów z fakturowaniem.

Zakwaterowanie 1740 1960 0 Przyczyną wyższych kosztów zakwaterowania niż zatwierdzony budżet był błąd organizatora w pierwotnym projekcie budżetu. Zamiast wymaganych 32 noclegów miał w budżecie tylko 16.[N 2] Kolejny problem pojawił się w momencie, gdy hotel został opłacony z góry[N 3], a następnie nie pojawili się dwaj uczestnicy. Chociaż organizator zwrócił się do około 20 potencjalnych wikifotografów z Polski, Czech i Niemiec, nie był w stanie ponownie zająć tych miejsc.
Wyżywienie 840 1245 605 Pierwotna prośba wynosiła 660 złotych, WMPL skorygowano do 840 (?) I zatwierdzono 840. Przy płaceniu za zakwaterowanie WMPL zapłacił również za śniadanie, które było dość drogie i kosztowało około 7 złotych za osobę. Z powodu przedłużających się problemów z fakturowaniem organizator postanowił uiścić opłatę za utrzymanie w wysokości 34 zloty dziennie, a uczestnik zgodnie z pierwotnym modelem.
Inne 480 252 252 Obejmuje dokumentację mapy, naprawę przebicia na miejscu i część ubezpieczenia.[N 4] Nie został obciążony Wikimedia ze względu na komplikacje związane z rozliczeniami.
Razem 5930 4969 939

Tabela innych wydatków, które nie zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie Wikimedia Polska, ale musiały zostać wykonane.

Pozycja wydatków Wydany Kto Notatki
Telefon komórkowy dla zespołu B 1058 Organizator W końcu, ponieważ drukowane dokumenty nie zostały przygotowane, ponieważ niewłaściwe współrzędne nie mogły zostać skorygowane na czas, zakupiono telefon dobrej jakości dla zespołu B do nawigacji między interesującymi miejscami.
Naprawa samochodu B 420 Organizator Niezbędny do naprawy samochodu do użytku w dłuższej imprezie w obcym kraju.
Razem 1478

Nie przekroczyliśmy pierwotnego wniosku budżetowego przesłanego przez Wikimedia Polska, ale byliśmy o około 3961 PLN niższy. Należy zawsze brać pod uwagę inne koszty, ponieważ nie można ich przewidzieć.

Notatki[edytuj | edytuj kod]

  1. W tym sensie nowo zarejestrowane osady to wioski, które nie mają dwóch lub więcej zdjęć lub mają zdjęcia, ale mają słabą jakość.
  2. Przyczyną złożenia niewłaściwego budżetu był fakt, że organizator nie sprawdził budżetu i był dość przeciążony. Wikiexpedycja Dolny Śląsk poprzedziła Wikiexpedice Dolní Vožice, która miała tego samego organizatora. Następnym razem wydaje się właściwe sprawdzenie czyjegoś budżetu przez organizatora lub działania zostały podzielone na jedną dotację. W momencie wykrycia problemu problem został zakomunikowany Wikimedia Polska.
  3. Zwykle ze względu na możliwość rezygnacji z jednego z uczestników staramy się jako organizatorzy nie płacić z góry za zakwaterowanie.
  4. Mapy były dostępne dla uczestników jako ślepe przy wystarczającym powiększeniu, aby przygotować dla nich plan trasy.