Wikigranty/2022/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2022
z dnia 16 lutego 2023 roku

sporządzony w trybie § 7. Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne

[edytuj | edytuj kod]

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska uchwałą UZ 2021-16 z 31 grudnia 2021 roku przeznaczył kwotę do 20 000 PLN na organizację Wikigrantów w roku 2022. Wikigranty prowadzone były w oparciu o Regulamin, przyjęty uchwałą UZ 2020-29.

Komisja Wikigrantów obradowała w tym samym składzie co w roku poprzednim: Ankry (przewodniczący), Einsbor, Ented, Loraine i Wiktoryn. Skład Komisji nie uległ zmianie w trakcie trwania edycji.

Kwoty podane w raporcie to kwoty rozliczone, z wyjątkiem kwot z 4 grantów, które do dnia sporządzenia raportu (15 lutego 2023) nie zostały rozliczone – w ich przypadku przyjęto w raporcie kwoty podane we wniosku grantowym.

Opis wniosków w 2022

[edytuj | edytuj kod]
W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji

W 2022 roku złożonych zostało 29 wniosków wobec 37 wniosków w roku 2021. Wnioski złożyło 20 różnych użytkowników (o 7 mniej niż w roku 2021) projektów Wikimedia. 13 osób złożyło po jednym wniosku, 6 osób złożyło po dwa wnioski, a 1 osoba złożyła cztery wnioski.

Komisja przyznała dofinansowanie w 26 przypadkach (90%), żaden wniosek nie został odrzucony, a 3 wnioski (10%) zostało wycofane przez wnioskodawców.

Realizowanych projektów było tyle samo co w roku wcześniejszym (po 26).

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji

26 zaakceptowanych i skierowanych do realizacji wniosków dotyczyło następujących projektów Wikimedia (polskojęzycznych – oprócz Commons):

 • Wikipedii – 15 wniosków (zakup pozycji bibliograficznych celem utworzenia, rozbudowy i uzupełniania źródeł w artykułach Wikipedii);
 • Commons i innych projektów – 9 wniosków (sfinansowanie dojazdu w miejsca zebrania materiału zdjęciowego do wykorzystania przy pisaniu, uzupełnianiu i rozbudowie lub ilustrowaniu artykułów Wikipedii – 7, uzupełnieniu brakujących stron książek w Wikiźródłach – 1 albo zilustrowaniu artykułów Wikipedii i porównaniu metadanych w Wikidanych – 1);
 • Commons – 1 wniosek (zakup sprzętu fotograficznego);
 • Wikisłownika – 1 wniosek (zakup słownika).

Procentowy udział wniosków dotyczących Wikipedii wśród wszystkich wniosków wyniósł 88% i jest nieco wyższy od wyniku z poprzedniego okresu rozliczeniowego (85%). Ponownie nie zgłoszono żadnych wniosków dotyczących mniejszych projektów.

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji

Kwoty grantów, na realizację których Komisja przyznała dofinansowanie, opiewały na kwoty od 14,77 PLN do 1641,69 PLN. Średnia wartość dofinansowania wyniosła 411,15 PLN (w 2021 roku 421,23 PLN), zaś mediana 352,32 PLN (w 2021 roku 198,45 PLN). Komisja udzieliła 19 tzw. małych grantów (o szacowanej wartości nie większej niż 500 PLN) i 7 tzw. dużych grantów (o szacowanej wartości wyższej niż 500 PLN). Jeden z wniosków został złożony na kwotę 500 PLN i został rozpoznany jako tzw. mały grant, ale rozliczona kwota była większa.

Porównując kwoty wniosków o duży grant (z zakresu 500―2000 PLN), zauważa się, że

 • 4 wnioski były bliskie dolnej granicy finansowania (540,60, 574,22, 580,65, 597,24 PLN),
 • 3 wnioski oddalone od granic przedziału finansowania (743,20, 799,32 PLN),
 • 1 wniosek był wyższy od poprzedniego limitu finansowania (1 641,69 PLN).

W porównaniu z rokiem 2021 średnia wartość grantu była na podobnym poziomie (spadek o 10,08 PLN, tj. o 2%), natomiast mediana wyraźnie się zwiększyła (o 153,87 PLN, tj. o 78%).

Ogółem Komisja przyznała dofinansowanie w wysokości 10 689,99 PLN. Do dnia sporządzenia raportu 4 wnioski nie zostały rozliczone, łącznie na kwotę 1 073,91 PLN. Przyznane dofinansowanie wyniosło 53% limitu ustalonego przez Zarząd, który wynosił 20 000 PLN. Odsetek ten zmniejszył się o 20 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów

[edytuj | edytuj kod]

Do dnia sporządzenia raportu wykonane zostało 13 z 26 przyjętych projektów. Efektem projektów, które oznaczono jako zrealizowane, są:

 • 153 nowe, zaktualizowane, zilustrowane lub rozbudowane artykuły Wikipedii;
  • w tym 46 artykułów, które w wyniku realizacji wikigrantu zostały wyróżnione jako DA (45) lub AnM (1);
  • 60 artykułów zostało wyeksponowanych na stronie głównej w rubryce „Czy wiesz”;
  • 130 artykułów utworzono, zaktualizowano lub rozbudowano;
  • do 25 artykułów wstawiono łącznie 57 zdjęć i 1 film;
 • 375 ilustracji, 4 filmy i 640 stron książek wgranych na Commons;
  • w tym 361 zdjęć;
  • 14 okładek książek wykorzystanych w Wikiźródłach;
  • wszystkie 630 stron 1 książki i 10 brakujących stron 3 książek z Wikiźródeł;
 • 640 nowych stron w Wikiźródłach.

Pozostałe informacje

[edytuj | edytuj kod]

Komisja uważa Wikigranty za istotny i ważny projekt Stowarzyszenia, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Komisja zwraca uwagę, że ponownie jak w roku poprzednim nie złożono wniosków dotyczących małych projektów, takich jak Wikipodróże, Wikicytaty, Wikibooks czy Wikinews. Może to oznaczać bądź niską popularność tej formy wspierania społeczności w rzeczonych projektach, bądź niską generalną aktywność w tychże. Komisja zachęca wszystkich użytkowników do korzystania z możliwości dofinansowania dostępu do źródeł czy kosztów podróży w miejsca dokumentacji fotograficznej, a Zarząd i Pracowników Stowarzyszenia do szerszego popularyzowania Wikigrantów w społecznościach.

Komisja dziękuje wnioskodawcom za ich wysiłki i czas poświęcony na rzecz rozbudowy projektów. Członkowie Komisji pozytywnie oceniają współpracę z Zarządem i Pracownikami w zakresie organizacji i rozliczeń grantów, jednocześnie uważają, że Stowarzyszenie powinno położyć większy nacisk na informowanie o projekcie Wikigrantów. Komisja liczy na wzrost zainteresowania tą formą wsparcia w społecznościach Wikimedia w związku z podwyższeniem limitu finansowania.

Raport przyjęty jednogłośnie stosunkiem głosów 5/0/0 [za/przeciw/wstrzymujący się] w głosowaniu poprzez e-mail.