Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/VII edycja/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Streszczenie

Wnioski

 • Złożonych wniosków: 19 (o 4 więcej niż w edycji 2010, co stanowi wzrost o 26%);
  • Zaakceptowanych: 16 (84% wszystkich);
   • Niezrealizowanych: 1 (loxley);
   • Zrealizowanych bez wsparcia WMPL: 1 (Fafik)
  • Odrzuconych: 1 (Loraine);
  • Wycofanych przez wnioskodawców: 2 (Karolus, CLI);
 • Wnioskodawców: 15 (3 wnioski Loraine, 2 wnioski Avalokitesvara i jsmp);
  • Stosunek mężczyźni/kobiety: 13/2 (86%/14%);
 • Przyznane środki: ok. 2117 zł (o 15 zł mniej niż w 2010, co stanowi spadek o 0,7%)

Cele

 • Wikisłownik — utworzenie haseł związanych z terminologią ekonomiczną j. francuskiego;
 • Wikiźródła — zeskanowanie pozycji znajdujących się w domenie publicznej (literatura, proza, dokumenty źródłowe);
 • Wikimedia Commons — sfotografowanie zabytków nieruchomych z powiatu nowotomyskiego (w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki);
 • Wikipedia — rozwój 9 różnych dziedzin (m.in. heraldyka kaszubska, historia Grecji, mitologia Japonii)

Rezultaty

 • Wikisłownik: 501 nowych artykułów z j. francuskiego (Adam);
 • Wikiźródła: 11 nowych książek, w sumie 870 stron (Tommy Jantarek);
 • Wikimedia Commons: 177 zdjęć zabytków z powiatu nowotomyskiego (Silu);
 • Wikipedia:
  • 400 nowych artykułów (Avalokitesvara 184, Fafik 108, Loraine 42);
  • 301 artykułów rozbudowanych w mniejszym lub większym stopniu (w tym uźródłowionych);
  • Wyróżnienia: 14 × „Czy wiesz”, 5 × „Dobry Artykuł”, 3 × „Artykuł na Medal”, 1 × „Lista na medal”, 2 × „Propozycje Dobrego Artykułu”.
 • Brak projektów z Wikicytatów, Wikibooks i Wikinews.

Uwagi

 • Bardzo dobre, czytelne raporty (jeden z problemów w poprzedniej edycji, w tej zdaje się nieistniejący);
 • Problemy z refundacją zakupów ze strony Stowarzyszenia (spóźniające się przelewy, potrzeba wielokrotnych przypomnień);
  • Brak refundacji dla Fafika (...);
  • Rozwiązanie: przekazanie tych obowiązków na pracownika Stowarzyszenia?

Wstęp

Niniejszy raport ma za zadanie krytyczną ocenę realizacji projektów, na które przyznane zostały środki Stowarzyszenia w ramach VII edycji Wikigrantów (dawnego Wikikonkursu).

Raport zostanie podzielony na cztery części: „podstawowe statystyki“, „cele projektów“, „rezultaty“ i „wnioski końcowe“; każda z części zostanie ujęta w postaci odrębnej sekcji, a najważniejsze dane zostaną oznaczone pogrubieniem.

Podstawowe statystyki

W czasie trwania VII edycji Wikigrantów zgłoszono w sumie 19 projektów, a więc o 4 (26%) więcej niż w poprzedniej edycji projektu. 16 projektów zostało zaakceptowanych, spośród których jeden nie został zrealizowany (bez ponoszenia kosztów ze strony Stowarzyszenia), a kolejny nie otrzymał wsparcia WMPL (ze względu na problemy proceduralne z uzyskaniem faktury). Dodatkowo, jeden wniosek został odrzucony przez Komisję, a dwa zostały wycofane przez wnioskodawców przed podjęciem decyzji przez Komisję.

Podczas VII edycji wnioski złożyło 15 osób, spośród których dwie (14%) to kobiety; podczas poprzedniej edycji żaden wniosek nie został zgłoszony przez kobietę (choć należy wziąć pod uwagę fakt, ze dostęp do Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego (UJSP) posiadało i wciąż posiada kilka kobiet).

Łączna kwota przyznana na realizację projektów w tej edycji Wikigrantów wyniosła ok. 2117 PLN, a więc o 15,00 PLN (0,7%) mniej niż w roku poprzednim. Najdroższym projektem w VII edycji był zakup 10-stanowiskowego dostępu do UJSP (597,00 PLN) oraz zakup skanera EPSON Perfection V33 (304,00 PLN) i książki „Encyklopedia kina” (199,00 PLN); te trzy projekty stanowią łącznie 52% wszystkich środków przyznanych w ramach tej edycji Wikigrantów.

Pozostałe 48% środków przeznaczone zostało w głównej mierze na zakup pozycji książkowych na potrzeby Wikipedii, a także Wikisłownika (j. francuski) i Wikimedia Commons (zabytki); niestety nie zgłoszono żadnego projektu związanego z Wikicytatami, Wikibooks ani żadnym z kaszubskich lub śląskich projektów Wikimedia.

Cele projektów

Raporty użytkowników z działalności
w ramach VII edycji Wikigrantów:

W ramach projektów związanych z Wikisłownikiem planowano:

 • wzbogacić zasoby związanych z terminologią ekonomiczną języka francuskiego;
 • wykorzystać dostęp do Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego (USJP) PWN w celu weryfikacji haseł zawartych w Wikisłowniku (i przy pracy nad rubryką „Czy wiesz” w Wikipedii).

W ramach projektu związanego z Wikiźródłami planowano zeskanować w ciągu 2 lat 10 pozycji książkowych, by umieścić je w Wikimedia Commons i wykorzystać w Wikiźródłach przy użyciu rozszerzenia „Proofread”.

W ramach projektu bezpośrednio związanego z Wikimedia Commons (i projektem Wiki Lubi Zabytki) planowano wykonać fotografie zabytków nieruchomych położonych na obszarze powiatu nowotomyskiego w woj. wielkopolskim.

W ramach projektów związanych z Wikipedią planowano stworzyć nowe i rozbudować (w większym lub mniejszym stopniu) artykuły z następujących dziedzin:

 • heraldyka kaszubska;
 • praca socjalna i pomoc społeczna;
 • stosunki wyznaniowe w Galicji, historia ukraińskiego ruchu narodowego;
 • nauki przyrodnicze (biologia);
 • mitologia i kultura Japonii;
 • historia kina
 • historia prawosławia w Grecji, historia najnowsza Grecji;
 • historia Igrzysk Olimpijskich;
 • gatunki drzew.

Rezultaty

W wyniku projektu zrealizowanego w Wikisłowniku powstało łącznie 501 (wobec planowanych 500) nowych haseł z terminologii ekonomicznej j. francuskiego; oprócz powyższego, w codziennej pracy edytorzy Wikisłownika wykorzystywali przedłużony w poprzedniej edycji Wikigrantów dostęp do UJSP przy tworzeniu nowych i uźródławianiu istniejących haseł w Wikisłowniku. Słownik wykorzystywany jest jako źródło w prawie 1 650 hasłach w Wikisłowniku (wobec 1 000) w poprzedniej edycji, co oznacza wzrost wykorzystania o 64,6%.

W ramach projektu (będącego wciąż w fazie realizacji) na Wikiźródłach planowano zeskanować 10 pozycji książkowych w ciągu dwóch lat; w momencie tworzenia niniejszego raportu w Wikiźródłach pojawiło się łącznie 11 nowych pozycji o łącznej objętości 870 stron; wszystkie pozycje zamieszczone zostały w Wikimedia Commons.

Z kolei w związku z projektem związanym z Wikimedia Commons (i projektem Wiki Lubi Zabytki) przesłanych zostało 177 (wobec planowanych 80-100) fotografii zabytków z obszaru powiatu nowotomyskiego (woj. wielkopolskie), co stanowiło ok. 1,05% wszystkich zdjęć przesłanych w ramach konkursu „Wiki Lubi Zabytki”; 3 zdjęcia (1,69%) wykorzystywane są w głównej przestrzeni nazw w Wikipedii.

Zgodnie z tradycją, projektem, w którym najczęściej wykorzystywane były przyznane granty, była Wikipedia. Spośród 15 zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji projektów, aż 11 (73,3%) dotyczyło tego projektu. W sumie w ramach wszystkich projektów utworzono 400 nowych artykułów (w tym Avalokitesvara 184, Fafik 108, Loraine 42), a rozbudowano (w mniejszym lub większym stopniu, w tym także uźródłowiono) kolejnych 301 artykułów.

Co najmniej 14 artykułów znalazło się w rubryce „Czy wiesz” na stronie głównej (Kodama (duch), Kradzież dusz, Luziański (herb szlachecki), Mikoshi-nyūdō, Młotek (herb szlachecki), Nukekubi, Projekt socjalny, Pupka, Rokurokubi, Ruch obrzędowy w Galicji, Smok japoński, Wsparcie społeczne, Zennyo Ryūō, Żeromski (herb szlachecki)). Ponadto 3 artykuły otrzymały status „Artykułu na medal” (Likwidacja unickiej diecezji chełmskiej, Maksym Gorlicki, Projekt socjalny), a 5 zostało wyróżnionych jako „Dobry Artykuł” (Iwan Naumowycz, Jakiw Hołowacki, Afera Hniliczek, Marceli (Popiel), Smok japoński), a 2 znajdują się w fazie nominacji (Amaterasu, Susanoo).

Utworzona przez Fafika lista Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1948 otrzymała także status „Listy na medal”.

Wnioski końcowe

Powyższe informacje wyraźnie wskazują na fakt, że najważniejszy problem poprzedniej edycji projektu, jakim był powszechny kłopot z tworzeniem i aktualizowaniem raportów z działalności przez użytkowników przestał istnieć; aktualne raporty (linki powyżej) są bardzo jasne, przejrzyste i wskazują na wysokie zaangażowanie użytkowników (w szczególności w tworzeniu nowych i rozbudowie istniejących artykułów w Wikipedii), za co należą im się gratulacje i podziękowania.

Podczas zakończonej edycji Wikigrantów pojawił się jednak inny problem, tym razem natury techniczno-organizacyjnej: jako członek Komisji otrzymywałem wiele informacji odnośnie spóźniających się przelewów ze strony Stowarzyszenia — nierzadko były to opóźnienia rzędu 5-6 miesięcy, co oczywiście niekorzystnie wpływało na samą atmosferę i mogło mieć negatywny wpływ na wizerunek Stowarzyszenia, zaangażowanie użytkowników i brak nowych zgłoszeń w przyszłości (np. Fafik).

W związku z tym, WMPL jako organizacja powinna zastanowić się nad możliwością przyspieszenia procesu refundacji, aby uniknąć w przyszłości takich niefortunnych sytuacji, np. przekazując odpowiedzialność w tej kwestii ze Skarbnika na rzecz pracownika biurowego Stowarzyszenia.

Zobacz też