Wikiwyzwanie 2018/Raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wikiwyzwanie 2018 to już druga edycja konkursu, którego celem jest wykorzystanie przyjacielskiej rywalizacji jako środka motywującego wikipedystów do tworzenia haseł, które istnieją w innych wersjach językowych Wikipedii, ale wciąż nie ma ich w polskiej.

Problemy, które chcieliśmy rozwiązać

[edytuj | edytuj kod]
Problem Rozwiązanie w ramach konkursu
W polskiej Wikipedii brakuje haseł, które są już w innych wersjach językowych Punktacja nagradzająca za liczbę interwiki - użytkownicy będą identyfikować ważne braki ze swoich dziedzin
Brakuje haseł dotyczących ważnych tematów Nagroda za jakość skłoni uczestników do poszukiwania ważnych tematów i dobre ich opracowanie
Wieloletni edytorzy potrzebują aktywizacji Rywalizacja i rankingi podniosą motywację


Zasady i przebieg

[edytuj | edytuj kod]
 • konkurs trwał od 15 kwietnia do 14 maja
 • uczestnicy otrzymywali punkty za nowe hasła o wielkości co najmniej 2kB
 • punkty przyznawano według następującego wzoru: . W przypadku hasła, które ma 20 i więcej interwiki, liczba punktów wynosi 400 pkt (= 20^2). Jest to maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za jeden artykułdziennie na stronie konkursu pojawia się uaktualniona punktacja, zliczana przez bota
 • codziennie na stronie konkursu pojawiała się uaktualniona punktacja, zliczana przez bota
 • autor/-ka największej liczby haseł otrzymywał/-a nagrodę główną
 • co 6 dni przyznawana była nagroda dodatkowa, dla osoby, która otrzymała najwięcej punktów w ciągu tych 6 dni. Nagrodę dodatkową można było zdobyć tylko raz – jeśli w następnych 6 dniach wygra ten sam użytkownik, nagroda przypadała następnej w kolejności osobie
 • dodatkowo po konkursie jedna z osób uczestniczących otrzymała nagrodę za jakość (zob. następna sekcja)

Zmiany w stosunku do zeszłego roku

[edytuj | edytuj kod]

Tegoroczny regulamin uwzględniliśmy wnioski z poprzedniej edycji:

 • konkurs był zliczany za pomocą Masti bota - w efekcie rankingi były uzupełniane na bieżąco, koordynatorka miała mniej pracy, było mniejsze ryzyko pomyłek. Regularna aktualizacja rankingów dodatkowo motywowała i wzmacniała czynnik rywalizacyjny.
 • zmniejszenie liczby interwiki dającej maksymalną liczbę punktów - w 2017 było to 30 interwiki, w 2018 - 20. Miało to zmniejszyć opłacalność haseł seryjnych, czasem o wątpliwej encyklopedyczności (np. hasła o liczbach). Zmniejszenie interwiki potrzebnych do zdobycia maksymalnej liczby punktów poszerzyło pulę artykułów, z których opłaca się wybierać. W związku z tym osoby, które chciały pisać o czymś ze swojej dziedziny miały bardziej wyrównane szanse z osobami, które sięgną po serie.
 • nagroda za jakość - aby docenić osoby, które będą chciały napisać mniej haseł, ale uzupełniających ważne luki i/dobrze opracowane dodaliśmy nagrodę za jakość. Do nagrody rekomendowała koordynatorka, wyboru dokonywała Komisja Wikigrantów.
 • zmiana nagrody z osobistej książki edycyjnej, której stworzenie wymagało bardzo dużo czasu na wiki-puchar

Rezultaty

[edytuj | edytuj kod]
Opis rezultatu Wynik W stosunku do zeszłeg roku
Liczba uczestników 40 mniej o 6 osób
Liczba nowych uczestników 0 jak rok temu
Liczba utworzonych haseł 690 mniej o 476 haseł
Liczba zaangażowanych wolontariuszy 7 więcej o 1 osobę
Liczba kB dodanych do Wikipedii 4 062 mniej o 1339,73

KOMENTARZ

W stosunku do zeszłego roku nastąpiło zmniejszenie zarówno osób uczestniczących, jak i dodanych haseł. Należy zwrócić uwagę, że:

 • tworzone hasła były większe (a więc lepszej jakości) - choć liczba haseł spadła o ok. 40% łączna liczba dodanych kB spadła tylko o ok. 25%. Tak więc to, co powstało zawierało prawdopodobnie więcej informacji;
 • duża część aktywności zeszłorocznej mogła wynikać z efektu nowości
 • być może zmiana liczby chętnych/zaangażowania wynika ze zmiany nagrody - książkę edycyjną zmieniliśmy na wiki-puchar. Oszczędziliśmy dużo czasu, ale może nagroda nie była tak atrakcyjna?

Wpływ konkursu na aktywność użytkowników

[edytuj | edytuj kod]

Ponieważ konstrukcja Wikiwyzwania umożliwia zgłoszenia do konkursu w zasadzie każdego hasła, ważne jest sprawdzenie, czy ma on wpływ na ogólną aktywność jego uczestników, czy może wrzucają oni do niego wszystko, co tak czy inaczej by stworzyli.

 • W czasie trwania konkursu 25 najlepszych (a więc tych, którzy uzyskali najwięcej punktów) uczestników dodało do Wikipedii mniej więcej taką samą ilość kB jak w ciągu 30 dni przed konkursem;
 • Pod względem utworzonych haseł: 19 z 25 najlepszych uczestników Wikiwyzwania zanotowało wzrost utworzonych haseł w czasie trwania konkursu (w porównaniu do okresu przed konkursem), przy czym 13 z nich zanotowało wzrost utworzonych haseł o więcej niż 25% (ale aż 10 - o ponad 100%). Wzrost liczby utworzonych haseł jest bardziej wyraźny w przypadku pierwszej 10 najlepszych uczestników - 9 z nich zwiększyło liczbę utworzonych haseł w trakcie konkursu (w stosunku do 30 dni przed konkursem), 6 z nich o więcej niż 25%
  • Łącznie utworzyli oni o 15,44% haseł więcej niż w ciągu 30 dni przed konkursem
 • Pod względem liczby wykonanych edycji: liczba edycji wykonanych łącznie przez 25 najlepszych uczestników w ciągu trwania konkursu nie zmieniła się znacznie w stosunku do 30 dni przed konkursem - wzrost wynosił 3,56% (łącznie 410 edycji więcej). 15 użytkowników z tej grupy zwiększyło swoją liczbę edycji, przy czym u 14 wzrost był większy niż 25%. W przypadku pierwszej dziesiątki uczestników wzrost edycji zanotowało 6 osób (każda o więcej niż 25%).
 • Dwóch spośród najbardziej aktywnych uczestników Wikiwyzwania w ciągu 30 dni przed konkursem nie napisało ani jednego hasła, 3 wykonało mniej niż 10 edycji - można podejrzewać, że dla tych osób Wyzwanie stanowiło motywację do zaangażowania się w ogóle.
 • 5 spośród najlepszych uczestników zanotowało spadek liczby tworzonych haseł w czasie konkursu w stosunku do 30 dni przed konkursem

WNIOSKI: Chociaż motywujące działanie konkursu jest rozpoznawalne słabiej niż rok temu, można zauważyć, że w zakresie liczby tworzonych haseł konkurs działa dobrze. Być może należałoby wprowadzić jakąś nowość, która odświeżyłaby konkurs i zmotywowała ludzi na nowo.

Wnioski

[edytuj | edytuj kod]

Co się udało?

[edytuj | edytuj kod]
 • nagroda jakościowa zmotywowała uczestników do tworzenia ważnych haseł, dobrze uźródłowionych np. z dorobku zwycięzcy nagrody jakościowej: gazeciarz, trąba powietrzna, Marvin Hamlisch itd.
 • zliczanie przez bota zdynamizowało konkurs i zmniejszyło potrzebny nakład pracy
 • zmniejszenie liczby interwiki potrzebnych do osiągnięcia maksymalnej liczby punktów polepszyło ogólną jakość haseł np. zwycięzca nie pisał haseł "seryjnych", a hasła z dziedziny polityki i historii, dłuższe niż potrzebne minimalne 2kB
 • nadal udaje się uzyskać bardzo dobry rezultat przy stosunkowo niskim budżecie
 • formuła konkursu nadal działa

Co możemy poprawić?

[edytuj | edytuj kod]
 • zwycięzcy z poprzednich lat nie wracają - czy istnieje sposób na podtrzymanie ich zainteresowania?
 • hasła umieszczone w kategorii ręcznie - trudno się sprawdza rezultaty, w następnej edycji uczestnicy powinni to robić sami lub powinien być bot
 • puchar okazał się chyba mniej atrakcyjną nagrodą niż książka. Może potrzeba innego pomysłu
 • przydałyby się mini-wyzwania tematyczne, które pozwoliłyby wzmocnić konkretne obszary (więcej pracy ze strony bota)
 • jakiś element nowości, który zainteresowałby konkursem osoby, które już się nim zmęczyły

Budżet

[edytuj | edytuj kod]
Co? Kwota Informacje
Kubki 81,97 zł zwycięzcy tygodniowi + nagroda główna i za jakość - 4 kubki
Filament 159 zł (?) na puchary
Powerbanki 197,00 zł zwycięzcy tygodniowi + nagroda główna i za jakość - 3 powerbanki + wysyłka
ŁĄCZNIE 437,97 zł