Biuletyn Informacji Publicznej

Wilamowice/harmonogram

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona główna projektu „Wilamowice”
Uczestnicy Budżet Harmonogram Raporty


Harmonogram realizacji projektu

[edytuj | edytuj kod]

Wykonane

[edytuj | edytuj kod]
 1. 17 czerwca 2012 w Częstochowie − spotkanie robocze (przed wyjazdem). Wzięli w nim udział Pleple2000 i Plogi.
 2. 20-22 czerwca 2012 − nawiązanie przez Spl908455 i Pleple2000 kontaktu z p. Józefem Garą oraz umówienie się na pierwsze spotkanie.
 3. 30 czerwca 2012 − pierwszy wyjazd do Wilamowic, na którym nawiązana została współpraca z p. Józefem. Wzięli w nim udział Adam, Pleple2000, Plogi i Spl908455, który w projekcie udziału nie bierze, ale pojechał, gdyż już wcześniej znał p. Józefa osobiście.
 4. Pierwsza połowa lipca 2012 − zakup przez Plogiego sprzętu, który będzie wykorzystywany w projekcie (dyktafon i akcesoria do niego).
 5. Sierpień i październik 2012 − umieszczenie na Commons i przepisanie na na Wikiźródła pracy Ludwika Młynka Narzecze wilamowickie, która rok wcześniej przeszła do domeny publicznej. Wykonał Adama z pomocą redaktorów Wikiźródeł.
 6. Lipiec − Listopad − zasadnicze nagranie wilamowskich słów ze słownika p. Józefa oraz tych przetłumaczonych podczas projektu.
 7. Sierpień 2012, styczeń-marzec 2013, wrzesień 2013 − obrobienie plików nagrań do postaci do użycia na Commons (odszumianie, regulacja głośności, wyrównywanie kanałów, cięcie i zapisywanie do osobnych plików). Wykonane przez Adama.
 8. Sierpień 2012 − marzec 2013 − napisanie przez Adama tekstu odnoszącego się lingwistycznie do badań historycznych p. Józefa nt. pochodzenia Wilamowian (p. Józef przekazał nam w lipcu 2012 swój tekst z tłumaczeniem na wilamowski, w którym opisuje swoje wnioski).
 9. Druga połowa października − początek grudnia 2012 − umieszczenie na Commons i na Wikiźródła wierszy z książki Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego. Wykonał Adam.
 10. 27 grudnia 2012 − wyjazd do Wilamowic w celu wręczenia p. Józefowi nagrody; pojechali Ethefor i Plogi.
 11. 6-26 marca 2013 − umieszczenie na Commons i przepisanie na Wikiźródła wierszy i piosenek p. Józefa z książki Miasteczko Wilamowice oraz jego osobliwości zawarte w zbiorze piosenek wilamowskich Józefa Gary. Wykonał Adam.
 12. Listopad 2012 − maj 2013 − standaryzacja ortograficzna w zapisie p. Józefa. Wykonali Ethefor i Adam (z p. Józefem).
 13. 15 sierpnia 2013 − umieszczenie na Commons książki Heinricha Andersa Gedichte von Florian Biesik in der Mundart von Wilamowice, do której prawa autorskie wygasły w 2011 r. Wykonał Adam.
 14. 14-26 września 2013 − powtórne sprawdzenie wszystkich tłumaczeń − tu pomógł nam Tymoteusz Król.
 15. 20 października − 10 listopada 2013 − umieszczenie nagrań na Commons. Pomógł Olaf.
 16. 5 listopada 2013 − Udział w konferencji Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych w Sejmie RP celem pozyskania wiedzy o aktualnym stanie działań i wiedzy w wilamowskich kwestiach oraz pozyskania konsultacji. Wzięli udział Adam i Ethefor.

W trakcie

[edytuj | edytuj kod]
 1. Od drugiej połowy lipca 2012 − wyjazdy do Wilamowic w celu spisywania i nagrywania wilamowskich słów i zwrotów. Do tej pory jeździli Plogi i Ethefor. Część słów została przetłumaczona przez p. Józefa samodzielnie (poza spotkaniami) w oparciu o pozostawioną mu listę; Wszystkie materiały do prac przygotowuje Adam. W przepisywaniu listy przetłumaczonych słów pomagał Andrzej Stanek.
 2. Od sierpnia 2012 − kompletowanie przez Adama listy bibliograficznej nt. Wilamowic, ich mieszkańców, ich kultury, języka, historii itp., która może być przydatna wszystkim zainteresowanym tematem, gdyż o wielu ze znalezionych pozycji ciężko jest się dowiedzieć, że w ogóle istnieją.
 3. Od 5 września 2013 − nagrywanie brakujących, poprawionych i dodanych po ostatniej sesji nagraniowej słów. Wykonuje Ethefor (obecnie z Tymoteuszem Królem).
 4. Od 7 września 2013 − Merytoryczne konsultacje naukowe. Wykonuje Adam.

Do zrobienia

[edytuj | edytuj kod]
 1. Dokończenie konsultacji.
 2. Dokończenie prac nad listą bibliograficzną.
 3. Skład słownika i całego wydania.
 4. Umieszczenie haseł na Wikisłowniku (i uporządkowanie obecnego stanu, w którym wymieszane są warianty ortograficzne wg różnych autorów).
 5. Napisanie prostego programu, który będzie dołączony na płycie do wydania i umożliwi zapoznanie się z nagraniami.
 6. Wydanie, prezentacja i dystrybucja.