Wolna Polska - Wolna Wiedza/Strona robocza

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis projektu[edytuj]

Rok 2018 to rok świętowania 100-lecia polskiej niepodległości. W świętowanie to włączają się liczne instytucje, organizując wydarzenia i inicjatywy. Ich charakter jest bardzo różnorodny - dotyczy nie tylko wydarzeń historycznych związanych z 1918 rokiem, ale też szeroko rozumianej polskiej kultury, zabytków, przyrody, krajoznawstwa, sportu czy mody. To dobra okazja, aby włączyć w to również Wikipedię, pokazując z jednej strony, że wolna wiedza zgromadzona w encyklopedii, również jest ważnym polskim dobrem, z którego możemy być dumni, a z drugiej - udostępniając czytelnikom więcej wiarygodnej, dobrze opracowanej wiedzy o naszym kraju. To również okazja, aby pokazać Wikipedię, jako żywy projekt, który może edukować i inspirować, ale też projekt, którego tworzenie może być formą pożytecznej działalności społecznej.

Wolna Polska - wolna wiedza to konkurs edycyjny, w którym brać mogą zarówno edytorzy indywidualni, jak i zespoły (np. grupy studenckie czy grupy wokół danej instytucji GLAM). Zadaniem uczestników będzie praca nad wybranym hasłem/hasłami z kanonu polskiej Wikipedii. Następnie rezultaty ich pracy, po wstępnej preselekcji przez Komisję Wikigrantów, zostaną poddane ocenie zewnętrznego jury, złożonego z ludzi kultury i nauki. Wybór kanonu (w którym, po odliczeniu artykułów wyróżnionych) znajduje się ok. 1400 haseł z różnych dziedzin pozwoli na zaproszenie do udziału osób zainteresowanych bardzo różnymi obszarami wiedzy. Są to też artykuły, które zostały przez społeczność uznane za ważne i warte uzupełnienia. Z kolei praca nie nad nowymi hasłami, a nad poprawą istniejących odróżnia konkurs Wolna Polska - wolna wiedza od innych naszych konkursów, w których celem jest zwiększenie liczby artykułów, a niekoniecznie jakości tych, które już są.

Aby zachęcić uczestników do brania udziału chcemy im zaoferować atrakcyjne nagrody, których nie da się kupić (kolacja z VIPem, nietypowa wycieczka do normalnie niedostępnego miejsca, organizowana przez partnera, oprowadzanie po miejscach związanych z niepodległością).

Uroczyste rozdanie nagród i patronaty prasowe od mediów specjalistycznych pozwolą na podniesienie prestiżu konkursu, a tym samym i Wikipedii w ogóle.

Cele ogólne[edytuj]

 • poprawa jakościowa haseł związanych z Polską
 • promocja Wikipedii jako źródła wiedzy i jako projektu, który każdy może edytować
 • nawiązanie współpracy z instytucjami
 • zbudowanie wokół konkursu współpracy wolontariuszy z pracownikami i zarządem SWMPL
 • pozyskanie nowych edytorów

Metryki i cele szczegółowe[edytuj]

Częściowo oparte na metrykach Fundacji, szczegółowy opis można znaleźć na tej stronie na Meta i na tej stronie

Metryka Planowany rezultat Wyjaśnienie Jak to zmierzymy
Liczba nowych użytkowników 10 Liczba nowych użytkowników, wliczając w to tych, którzy założyli konta do dwóch tygodni przed rozpoczęciem konkursu Wikimetrics, Magic button ew. bot
Łączna liczba uczestników 30 Łączna liczba indywidualnych użytkowników uczestniczących w konkursie Na podstawie zgłoszeń na stronie konkursu
Liczba poprawionych stron w Wikipedii 20 Liczba poprawionych/rozbudowanych artykułów Na podstawie zgłoszeń na stronie konkursu
Liczba haseł, które otrzymały wyróżnienie 10 Liczba haseł, które w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu otrzymają DA lub AnM Bot ew. ręcznie
Liczba instytucji 5 Liczba instytucji partnerskich lub patronackich związanych z projektem
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w prace 5 Liczba wolontariuszy, którzy biorą udział od strony organizacyjnej w konkursie Ręcznie

Plan[edytuj]

Działania[edytuj]

Przed[edytuj]

 • stworzenie listy potencjalnych sponsorów, partnerów i patronów Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • stworzenie wzoru pisma o patronat Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • stworzenie listy potencjalnych jurorów zewnętrznych Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • zorganizowanie zespołu wolontariuszy i pracowników oraz środowiska pracy w chmurze Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • przejrzenie 1500 haseł z kanonu pod kątem możliwości pracy Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • wysłanie pism o patronat do instytucji naukowych i instytucji kultury Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • wysłanie pism do potencjalnych sponsorów
 • zaproszenie członków zewnętrznego jury Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • pozyskanie atrakcyjnych nagród nierzeczowych od partnerów i patronów
 • napisanie regulaminu Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • pozyskanie uchwały zarządu
 • stworzenie logo konkursu Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • stworzenie strony konkursu w Wikipedii Crystal Clear app clean.png Zrobione
 • stworzenie zewnętrznej strony
 • informacja: ogłoszenie w Wikipedii szczegółów na temat konkursu, wysyłanie zaproszeń, początek jego promocji w mediach (w tym społecznościowych)

W trakcie[edytuj]

 • 1 października 2018 - 30 listopada 2018 - uczestnicy indywidualni i zespoły pracują merytorycznie w Wikipedii, poprawiając wybrane przez siebie hasła
 • 1 grudnia - 5 grudnia - Komisja Wikigrantów ocenia hasła i dokonuje preselekcji dla zewnętrznego jury
 • 6 grudnia - 20 grudnia - zewnętrzne jury ocenia hasła
 • początek stycznia - ogłoszenie wyników

Po[edytuj]

 • gala rozdania nagród
 • komunikaty medialne o zakończeniu i rezultatach konkursu

Budżet i inne koszty[edytuj]

Budżet[edytuj]

 • nagrody regulaminowe: 3600 zł (kwota maksymalna, przy założeniu, że wszystkie 3 miejsca zajmą zespoły)
 • gadżety: do 30 zł netto za sztukę (bywają tańsze). Maks 30 (gdyby 30 drużyn dostało się do finału) + koszty znakowania, wysyłki, górka: do 1400 zł
 • dyplomy: maks 30 szt, 300-500 zł
 • koszty wysyłek, zapas, może materiały: 200 zł

= łącznie 5700 zł

Inne koszty i zasoby[edytuj]

 • czas pracy pracowników merytorycznych - do 5-8 h tygodniowo na pracownika w okresie przed rozpoczęciem konkursu, ok. 3 h tygodniowo na pracownika, łącznie do 10 h na pracownika po konkursie.
 • czas pracy pracownika biurowego - maksymalnie do 8 h (może rozsyłka dyplomów, może pomoc przy organizacji gali, kupowanie biletów na transport na szkolenia)
 • czas pracy wolontariuszy - trudny do oszacowania, w zależności od ich możliwości

Ryzyko i potencjalne problemy[edytuj]

Ryzyko Opis Środki zapobiegawcze Działania w trakcie konkursu
Zbyt mała liczba uczestników konkursu Konkurs wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności edytowania, co może ograniczyć czynne zaangażowanie Dobra promocja medialna i wewnątrz społeczności, atrakcyjne, nietypowe nagrody, możliwość pracy grupowej (np. związanych z daną uczelnią), różnorodność tematyczna kanonu Zaoferowanie szkoleń z edytowania dla zainteresowanych udziałem instytucji edukacyjnych czy GLAM
Różny stopień zaangażowania wymagany w pracach nad kanonem Hasła w kanonie reprezentują różny poziom, mają różne problemy na początek - to oznacza, że nie wszystkie grupy i osoby uczestniczące startują z tego poziomu. I trzeba to uwzględnić przy ocenie ich pracy. Preselekcja komisji Wikigrantów (a więc doświadczonych wikipedystów) pozwoli na ocenę nie tylko stanu końcowego hasła, ale też nakładu pracy potrzebnego, aby ten efekt uzyskać. Komisja może to uwzględnić przy wyborze haseł, które się przedostaną do następnego etapu oraz przekazać swoje uwagi zewnętrznym jurorom.
Jury zewnętrzne Zewnętrzni jurorzy będą zróżnicowaną grupą, mającą różną wiedzę i zainteresowania, nie będą też znali się na prawidłowości konkursu od strony Wikipedii Zróżnicowane, składające się z członków o różnym obszarze zainteresowań sprawi, że będą mogli ocenić różnorodne hasła. Preselekcja komisji Wikigrantów sprawi, że będą wiedzieli, że zaistniały te mechanizmy Wikipedii (WER, NPOV itp.), które są zabezpieczeniem jakości haseł.
Brak zasobów jurorów Jurorzy zewnętrzni, także wewnętrzni, nie będą posiadali kompetencji, czasu etc. do oceny tak szerokiego zakresu tematycznego haseł, jak Kanon Polskiej Wikipedii. Dwuetapowa ocena (najpierw wewnętrzna, a potem zewnętrzna) jest i tak dużo lepszym systemem oceny jakości niż obecny sposób przyznawania wyróżnień na Wikipedii.
Brak atrakcyjnych nagród Sponsorzy i partnerzy mogą nam nie zapewnić odpowiednio interesujących nagród, które zachęcą uczestników i będą odpowieednie niezależnie od tego, czy wygra grupa czy pojedyncza osoba Wczesne zgłoszenie się do partnerów da nam większe możliwości w tym zakresie i pozwoli poszukać kolejnych isntytucji i sponsorów w razie potrzeby.
Duża część pracy oparta na wolontariuszach Jasny przebieg pracy, który sprawi, że w razie wypalenia lub okresowej nieaktywności (np. z przyczyn losowych) wolontariusza/-ki reszta zespołu może przejąć jego/jej pracę.
Wiele osób zainteresowanych tym samym hasłem Praca nad hasłami będzie trwać długo, a niektóre z nich mogą być atrakcyjne dla więcej niż jednego uczestnika czy zespołu. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba będzie dokonać "rezerwacji" danego hasła na stronie konkursowej. Dzięki temu wiadomo będzie, kto zajmuje się danym artykułem. Ułatwi to też obserwowanie na bieżąco rezultatu konkursu Jeśli grupa lub osoba zarezerwuje hasło, ale nie zacznie pracy nad nim przez np. 30 dni, rezerwacja będzie anulowana. Dzięki temu nie będziemy mieć sytuacji blokowania haseł przez nieaktywnych uczestników.
Małe zainteresowanie pracą grupową Polskojęzyczna Wikipedia nie ma wielu udanych przykładów prac grupowych nad hasłami. Ta forma będzie wymagać szczególnej facylitacji. Nagłośnienie konkursu w mediach (w tym społecznościowych) daje szansę na dotarcie do nowych grup. Informacje o konkursie powinny być podane nie tylko przed jego rozpoczęciem, ale także powtarzane co jakiś czas.
Małe zainteresowanie poprawą istniejących artykułów. Historia pl.wikipedii pokazuje większy udział w pisaniu nowych haseł, niż w poprawie istniejących (TT, konkurs szwedzki, także mała aktywność PANDA/PopArt). Specjalistka ds wspierania społeczności kieruje spersonalizowane zaproszenia do wybranych osób i projektów, które konkurs może zainteresować. Zarówno pracownicy, jak i wolontariusze również proponują udział w konkursie osobom, które znane są z pisania wartościowych artykułów.

Zespół[edytuj]

członkowie zarządu i pracownicy SWMPL

Oprócz wymienionych zadań, każdy z pracowników bierze udział w tworzeniu koncepcji organizacyjnej i merytorycznej konkursu oraz będzie gotowy do podjęcia aktualnie potrzebnych działań.

 1. Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) - moderacja pracy grupy, opieka nad dokumentacją, ewaluacja i raportowanie, kontakt ze społecznością na wiki (strona konkursu, ogłoszenia, indywidualne zaproszenia kierowane do wybranych wikipedystów i wikiprojektów)
 2. Celstrzel - współpraca z partnerami i jurorami, instytucje akademickie
 3. Agnieszka Marszał (WMPL) - promocja, kontakt z mediami i przygotowanie materiałów prasowych, kontakt z instytucjami i sponsorami, media społecznościowe
 4. Marta Malina Moraczewska - współpraca z partnerami i instytucjami GLAM
 5. PMG - współpraca merytoryczna
 6. Maire - współpraca merytoryczna

Wolontariusze

 1. Lantuszka - współpraca przy opracowaniu koncepcji i przebiegu konkursu, rekrutacja jurorów
 2. Gdarin - pomysłodawca, opracowanie koncepcji konkursu, praca organizacyjna na wiki (sprawdzenie kanonu i jego bieżące aktualizowanie), opieka nad przebiegiem konkursu
 3. TR - współpraca przy opracowaniu koncepcji i przebiegu konkursu
 4. Elfhelm - pomoc merytoryczna przy opracowaniu regulaminu, dopilnowanie by Komisja Wikigrantów dokonała preselekcji haseł
 5. Gytha

Status projektu na 17 września 2018[edytuj]