Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn/2-2008

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
B I U L E T Y N
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(nr 2. 19 grudnia 2008)
Wstępniak

Czytamy 1. numer Biuletynu. Autor: Polimerek, Licencja: CC-BY-SA 2.5-3.0

Drugi numer Biuletynu ukazał się z pewnym opóźnieniem, ze względu na to, że wielu autorów było zajętych przygotowaniami do zlotu zimowego w Chorzowie. Pięknie złożony przez Joysticka numer 1. Biuletynu został wydrukowany w 50 egzemplarzach i rozdany wszystkim uczestnikom zlotu i na pewno będzie stanowił wartościową pamiątkę z tej imprezy. Nie rozdane egzemplarze będą mogły pełnić rolę tymczasowego materiału promocyjnego Stowarzyszenia i projektów Wikimedia. Wydaje się, że koncepcja Biuletynu stopniowo przyjmuje się w społeczności edytorów projektów Wikimedia, o czym świadczy niemal tak samo obszerna zawartość numeru 2 jak numeru 1.

Polimerek


Wieści ze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zarejestrowane 15 listopada 2005, liczy obecnie 92 członków. W ostatnim miesiącu dołączyli do nas: Lestat (po krótkiej przerwie) i Adamt. Witamy serdecznie!

Zmiana statutu
14 listopada 2008 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do rejestru zmiany w Statucie. Zmiany te zostały przyjęte w uchwale nr 1 Walnego Zebrania Członków, które miało miejsce 27 września 2008 w Poznaniu. Najważniejszą zmianą jest wykreślenie w art. 40 konieczności kworum na Walnym do zmiany w statucie. Zmianie uległy także art. 9, 24 i 25. Zmiany te dotyczą głównie uściślenia relacji Stowarzyszenia z Wikimedia Foundation oraz z projektami Wikimedia.
Seminaria
Na seminarium Własność prywatna w epoce Internetu i globalizacji, które odbyło się 9 grudnia 2008 r. na Uniwersytecie Warszawskim, projekty Wikimedia reprezentował Sebastian Skolik (Przykuta). Seminarium zorganizowane zostało przez fundację Teraz Edukacja oraz edunews.pl. Również 9 grudnia 2008 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się otwarte seminarium zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Referat p.t. "Wikipedia (nie tylko polska) na rozdrożu" wygłosił kol. dr Janusz Dorożyński (Ency).
Wikimedianie na zlocie w Chorzowie, 13-14 grudnia 2008. Autor: Polimerek; Licencja: CC-BY-SA 2.5-3.0
Obrady w kafejce. Autor: Polimerek; Licencja: CC-BY-SA 2.5-3.0
Zlot Zimowy
Zimowy Zlot Wikimedia Polska odbył się w dniach 13-14 grudnia 2008, tradycyjnie w klubie "Sztygarka" w Chorzowie. W zlocie uczestniczyło ok. 30 osób. Zawitali także przedstawiciele czeskiej Wikipedii: Luděk, Juan de Vojníkov i Aktron. Luděk podobnie jak w latach ubiegłych przybył z poczęstunkiem, słynnymi już wśród polskich Wikimedian klawiszkami.
13 grudnia odbyły się wykłady i dyskusje.
  • Temat funkcjonowania i reformy SdU (Strony do Usunięcia) w Wikipedii przedstawił Vuvar1, wskazując m.in. na problem z mechanicznymi głosowaniami i częstym brakiem rozstrzygających wyników. W ożywionej dyskusji omawiane były problemy związane z działaniem tej strony i propozycje reform procesu usuwania artykułów. Wśród obecnych nie było jednoznacznego stanowiska, ale przeważał pogląd, że trwający właśnie trzymiesięczny eksperyment (zamknięcie głosowań na SDU, usuwanie stron przez Poczekalnię) pozwoli zweryfikować czy model bez głosowań sprawdzi się w praktyce. Wspomniano również o możliwych zmianach w Poczekalni w postaci zwiększenia roli aktywnych portali tematycznych w dopracowywaniu zgłaszanych artykułów lub w ich usuwaniu. Model ten ma być wprowadzony na początku stycznia 2009.
  • Kolejną dyskusję poprowadził Hołek wyjaśniając uczestnikom cel i sposób korzystania z szablonów cytowania. Omówione zostały ułatwienia dostępne dla edytujących, w postaci narzędzi: refTools (wypełnianie szablonów w formularzu), generator ISBN (wypełnia szablon cytowania na podstawie numeru ISBN książki), generator PubMed (wypełnia szablon cytowania na podstawie numeru PMID artykułu). Podczas tłumaczenia z angielskiej Wikipedii przydatny może być także konwerter, który zamienia wywołania angielskich szablonów na polskie. Zebrane zostały uwagi i dalsze potrzeby obecnych odnośnie omawianych rozwiązań.
  • Następnie User:PMG opowiedział o Wikisłowniku i zachęcał obecnych do aktywniejszego udziału w tym projekcie.
  • Na koniec części plenarnej Przykuta przedstawił szerzej projekt Wikiekspedycji planowanej na lato 2009 roku. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć zdjęcia wykonane przez Przykutę i Pleple2000 w czasie pilotażowej wycieczki po Polsce i Słowacji, a także dowiedzieć się na jakie problemy można się natknąć.
Przez resztę wieczoru prowadzone były rozmowy w podgrupach, m.in. z czeskimi Wikipedystami o różnicach i podobieństwach naszych projektów, o systemach oceny jakości artykułów. Odbyło się także zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
14 grudnia był dniem przeznaczonym na zwiedzanie Katowic. Celem wycieczek było zapoznanie uczestników zlotu z architekturą i historią dwóch historycznych osiedli robotniczych oraz wykonanie ich dokumentacji fotograficznej na użytek projektów Wikimedia. Rolę przewodnika pełnił Drozdp, świetnie obeznany z historią tych okolic. Kolumną złożoną z czterech samochodów wybraliśmy się najpierw do osiedla Nikiszowiec, a następnie do najstarszej części dzielnicy Giszowiec.
Książki, książki
W ramach Wikikonkursu prowadzonego przez Stowarzyszenie Zarząd przyznał dofinansowanie do zakupu kolejnych książek. Tym razem tematyka obejmuje m.in. historię Japonii, historię Polski (1944-1991), historię geografii polskiej i astronautykę. Materiały z pozycji o rachunkowości będą pomocą przy powstającym w Wikibooks podręczniku Rachunkowość. Na realizację założonych prac posiadacze książek mają z reguły około pół roku. Nowe wnioski będą przyjmowane do końca grudnia 2008 r., aż do wyczerpania budżetu przeznaczonego na IV edycję Wikikonkursu. Zgłoszenia, które nie zmieszczą się w budżecie, zostaną rozpatrzone w kolejnej planowanej edycji konkursu, w 2009 roku.
Konferencja Wikimedia Polska 2009
Spośród licznych propozycji na lokalizację Konferencji Wikimedia Polska w 2009 roku Zarząd Stowarzyszenia wybrał dwie kandydatury: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku oraz Ośrodek Wypoczynkowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie k. Warszawy. Ostatecznie wybrana zostanie lokalizacja dla której zbierze się prężny komitet organizacyjny. Równocześnie przypominamy, że organizatorzy mogą liczyć na pomoc opłaconej osoby w zakresie działań operacyjnych niezbędnych do przygotowania konferencji. Przygotowany jest już szkielet strony konferencji, gdzie można m.in. zgłosić się do komitetu organizacyjnego: Konferencja Wikimedia Polska 2009.
Nova


Wieści z Wikimedia Foundation

Problemy z domeną wikipedia.de
Domena wikipedia.de - zarejestrowana przez Wikimedia Deutschland została po raz kolejny czasowo zablokowana w wyniku pozwu sądowego złożonego przez Lutza Heilmanna posła Bundestagu wybranego z listy lewicowej partii Die Linke. Pozew dotyczył żądania usunięcia uźródłowionej artykułem w Der Spigel informacji o tym, że Lutz miał jakoby być agentem Stasi oraz paru innych zdaniem Heilmanna negatywnych informacji na jego temat. Paradoksalnym efektem szumu medialnego wokół tego zdarzenia był gwałtowny wzrost wpłat od indywidualnych donatorów na konto Wikimedia Deutschland, motywowanych głównie reakcją na próby cenzurowania Wikipedii przez polityków. Sam Lutz Heilmann wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że nie było jego intencją blokowanie dostępu do Wikipedii, lecz jedynie chciał oczyścić swoje imię i że po rozmowach z władzami Wikimedia Deutschland zgadza się na odblokowanie tej domeny. Blokada domeny trwała przez weekend – 15-16 listopada.
Brazylijskie Stowarzyszenie Wikimedia
Statut Brazylijskiego Stowarzyszenia Wikimedia został zaaprobowany przez Komitet Oddziałów Wikimedia. Przeciw ustanowieniu tego Stowarzyszenia zaprotestowało jednak kilku brazylijskich Wikipedystów. Stwierdzili oni, że grupa osób, która założyła to Stowarzyszenie nie edytowała nigdy żadnych projektów Wikimedia i jej celem nie jest dobro projektów lecz chęć przejęcia dla siebie środków od rządu Brazylii. W Brazylii istnieje bowiem system bezpośredniego wsparcia finansowego przez rząd stowarzyszeń, które realizują ważne funkcje społeczne. Przeciw tej opinii zaprotestował natomiast Jimbo Wales, wyjaśniając, że grupa inicjatywna Brazylijskiego Stowarzyszenia Wikimedia powstała z jego inspiracji i że ręczy on za jej uczciwość. Jimbo Wales podjął się także pogodzenia zwaśnionych stron.
Bundesarchiv
Archiwum Państwowe Republiki Federalnej Niemiec wspólnie z Wikimedia Deutschland przekazało 100 000 plików zawierających zdjęcia o rozmiarach dłuższego boku 800 pikseli, które są obecnie stopniowo ładowane do Wikimedia Commons. Zdjęcia te głównie przedstawiają zdarzenia z najnowszej historii Niemiec. Szczególnie dużo zdjęć ilustruje zdarzenia polityczne i społeczne byłego NRD. Część zdjęć pochodzi z okresu II wojny światowej i przedstawia m.in. niemieckich osiedleńców na terenach Polski, a także żydowskie getta. Zdjęcia będą udostępnione na licencji CC-BY-SA. Jest to jak dotąd - przynajmniej od strony ilościowej największy tego rodzaju dar przekazany projektom Wikimedia. Wcześniejszym podobnym darem było przekazanie przez DirecMedia 10 000 zdjęć najważniejszych europejskich dzieł sztuki wykonanych w ramach The Yorck Project. Więcej o darze Bundesarchiv w: Commons:Bundesarchiv.
Zmieniamy licencję?
17 grudnia w Meta – projekcie koordynującym projekty Wikimedia – rozpoczęła się dyskusja nad możliwością przejścia projektów Wikimedia z licencji GNU Free Documentation License (GFDL) na Creative Commons Attribution-Share Alike. Licencja Creative Commons stałaby się główną licencją, a GFDL miałaby charakter zastępczy. Rozpoczęcie dyskusji jest możliwe w związku z ukazaniem się przed paroma tygodniami nowej wersji licencji GFDL – 1.3, która pozwoliła uzyskać zgodność z licencją Creative Commons.
Polimerek, Leinad


Wieści z projektów

Wikipedia

Symbol wersji przejrzanych – otwarte oko. Autor: Frank Linnenschmidt, licencja GPL.
Wersje przejrzane
Po wielomiesięcznych dyskusjach w polskojęzycznej Wikipedii zaczął funkcjonować mechanizm wersji przejrzanych, pozwalający na oznaczanie haseł wolnych od wandalizmów, dzięki czemu przypadkowe edycje haseł niszczące ich treść nie są widoczne dla czytelnika. Został on wprowadzony 17 listopada 2008, a w ciągu miesiąca udało się przejrzeć i oznaczyć ponad 10% z 560 tysięcy istniejących artykułów oraz kilkanaście tysięcy komunikatów, czyli szablonowych treści (m.in. szablony nawigacyjne), wyświetlających się w artykułach.
W polskiej Wikipedii przyjęto, że osoba uprawniona do oznaczania haseł jako wolnych od wandalizmów musi mieć na swym koncie dokonanych co najmniej 500 edycji. Takich osób mamy obecnie co najmniej 600. Ze względu na to, że duża część użytkowników zaczęła zajmować się przeglądaniem artykułów, zaczęła nieco spadać liczba nowych haseł i liczba nowych edycji. Ze względu na pewne techniczne błędy, parokrotnie dokonywano modyfikacji tego mechanizmu po jego wprowadzeniu. Więcej można znaleźć na stronie Pomoc:FAQ/Wersje oznaczone.
Zalążek miesiąca
Po miesiącach leżenia odłogiem, zmodyfikowana została inicjatywa zalążka miesiąca. Podobnie jak przy tłumaczeniu medalowych haseł obecnie rozwijamy po kilka zalążków jednocześnie. Inicjatywa tym razem spotkała się z zainteresowaniem wikipedystów.
Biogramy osób żyjących
Ponieważ problem haseł biograficznych osób żyjących w polskiej Wikipedii nie był do tej pory rozwiązany, rozpoczęła się dyskusja nad tym, jak takie hasła należy pisać. (Dyskusja Wikipedii:Biografie osób żyjących).
Spam
Po kilku tygodniach intensywnych prac kilku wikipedystów została opanowana kategoria Kategoria:Artykuły ze spamlinkami.
Usuwanie haseł
Jeden z najgorętszych tematów, jaki zazwyczaj pojawia się w dyskusjach Wikipedii to kwestia podejmowania decyzji o usunięciu czy pozostawieniu artykułu. Obecnie testowo zmieniono sposób funkcjonowania tej procedury, kładąc większy nacisk na rzeczową dyskusję, a obniżając rangę głosowań, które często nie były uzasadniane merytorycznie. Polska Wikipedia jest jedną z trzech (spośród 11 największych), w których zamiast dyskusji o losach artykułów decydują niekoniecznie merytoryczne głosowania.
WAP Wikipedia
Pod adresem http://pl.wap.wikipedia.org została udostępniona mobilna Wikipedia w języku polskim. Oprócz wersji działającej na macierzystych serwerach Wikipedii, od 2004 roku działa już Wapedia. Z kolei macierzysty serwis zaczął działać w połowie 2007 roku, więcej na jego temat można znaleźć na stronach angielskojęzycznej Wikipedii: en:Wikipedia:Mobile access.
Przykuta, Leinad


Śląska Wikipedia

Na śląskiej Wikipedii nowych artykułów przybywa obecnie wolniej, a to dlatego że ma miejsce reforma ortograficzna - przejście z alfabetu fonetycznego (z "czeskimi" znakami) na alfabet śląski Steuera, wspierany jako standard zapisu m. in. przez stowarzyszenie Pro Loquela Silesiana. Ma on w przeciwieństwie do poprzednio używanego systemu tradycję historyczną, a także jest łatwiejszy do odczytania dla Ślązaków mających w szkołach do czynienia jedynie z językiem polskim - nieużywana w polskim alfabecie jest tylko jedna litera, charakterystyczne dla śląskiej wymowy "ů". Obecnie nowe artykuły tworzone są w zapisie steuerowym, a w starszych zmieniany jest sposób zapisu.

Lajsikonik


Wikisłownik

Reorganizacja kategorii
W Wikisłowniku wprowadzono nową organizację kategorii językowych. Oprócz uporządkowania układu treści na takich stronach dodano standardowo linki do losowania stron z kategorii oraz do kanału RSS z nowymi hasłami w danym języku, wyeksponowano także linki do opisów w Wikipedii, podręczników w Wikibooks i nagrań wymowy w Wikimedia Commons.
Nowe statystyki
Po dłuższej przerwie spowodowanej brakiem zrzutów bazy danych (problem opisywany w poprzednim numerze Biuletynu) na stronie Wikisłownik:Statystyka pojawiły się nowe statystyki. Można w nich m.in. zauważyć, że zdecydowanie największy pod względem liczby haseł język (interlingua) nie jest wcale w czołowej piątce języków pod względem całkowitej wielkości haseł. W tej kategorii zdecydowanym liderem jest język polski; największą średnią długość hasła ma natomiast język ukraiński. Po uśrednieniu hasło w tym ostatnim jest 10 razy dłuższe niż hasło w interlingwie; hasło w języku polskim jest dłuższe około 8 razy.
Więcej angielskich i włoskich haseł
Kontynuując temat statystyk, w języku angielskim utworzono już w Wikisłowniku ponad 10 000 haseł. Dodatkowo dostępnych jest dla tego języka 38 słowników tematycznych oraz ponad 260 przysłów. Duży wzrost ilości haseł nastąpił też w słowniku włoskim, który obecnie ma ich 4 000. Oprócz języka włoskiego dostępne są też jego dialekty: lombardzki, piemoncki, ladyński, istriocki, liguryjski, wenecki, friulski, boloński, sardyński, korsykański, sycylijski i neapolitański.
Derbeth, ABX


Wieści z Jidyszlandu

Projekt w mediach
W tym miesiącu projektowi “ייִדיש לעבט”jidysz lebt obszernie poświęca swe łamy najnowszy numer Słowa Żydowskiego. Można w nim przeczytać o genezie projektu, jego celach, Wikisłowniku i wolnych licencjach. Artykuł jest częścią tematu numeru. W grudniowym wydaniu jest nim okrągła rocznica pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej językowi jidysz, która odbyła się równo 100 lat temu w Czerniowcach. Dlatego też, ten numer szczególnie polecamy.
Joystick


Wikinews

W serwisie w ciągu ubiegłego miesiąca przybył jeden administrator (Yves6) i jeden biurokrata (Wyksztalcioch), który od razu zabrał się do prac z nadawaniem flag botom. Do tej pory mieliśmy tylko dwóch biurokratów, którzy otrzymali uprawnienia wraz z narodzinami serwisu, a następnie zamilkli prawie całkowicie.

Pojawił się "zalążek" biblioteczki dziennikarza, w której zamieszczane są posiadane i zauważone ciekawe pozycje dotyczące uprawiania dziennikarstwa. Na przełomie listopada i grudnia zaczęło także przybywać materiałów autorskich, głównie ze Śremu, gdzie działa reporter KrejZii.

Przykuta


Z Wikicytatów

Cytat miesiąca
"Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty
"
Autor: Cyprian Kamil Norwid
Rinfanaiel, Patrol110


Wieści z Wikibooks

Nowe logo
Na Meta zakończyło się głosowanie nad wyborem nowego loga projektu Wikibooks. W głosowaniu brało udział 13 propozycji i na każdą można było oddać głos poparcia. Zwycięski wzór zebrał 138 głosów poparcia, a druga najpopularniejsza propozycja miała poparcie 110 użytkowników, pozostałe wzory nie przekroczyły 100 głosów. Obecnie nad zwycięskim logiem toczy się dyskusja dotycząca ostatecznej kolorystyki i ewentualnych minimalnych zmian w wyglądzie. Po osiągnięciu konsensusu, zwycięski wzór stanie się oficjalnym logiem projektu Wikibooks.
Leinad


Oprogramowanie

Grant na uproszczenie edytowania MediaWiki
Wikimedia Foundation otrzymała od Fundacji Franka Stantona grant w wysokości 890 000 USD na prace studialne i programistyczne mające na celu poprawienie łatwości edytowania oprogramowania MediaWiki, na bazie którego działa Wikipedia i wszystkie inne projekty Wikimedia. Planowane jest utworzenie kilkuosobowego zespołu składające się z programistów, specjalisty od projektowania interfejsów użytkownika oraz kierownika zespołu. Zespół ten ma najpierw przeanalizować typowe problemy jakie mają początkujący edytorzy MediaWiki a następnie zaproponować konkretne zmiany wyglądu interfejsu oraz przygotować skryptu i nakładki ułatwiające edytowanie stron. Więcej na ten temat: Oświadczenie prasowe Wikimedia Foundation, Pytania i odpowiedzi na temat projektu.
MediaWiki
11 grudnia 2008 w wersji rozwojowej 1.14alpha oprogramowania MediaWiki, z której korzystają m.in. projekty Fundacji Wikimedia, została zmieniona nazwa przestrzeni nazw Grafika: na Plik: (ang. Image: na File:). Tym samym zrealizowano jeden z najdłużej oczekujących błędów, Bug 44. Zmiana nazwy była podyktowana szerszym zastosowaniem tej przestrzeni nazw, w której oprócz zdjęć i grafik, można także znaleźć pliki dźwięków, filmów, tekstów oraz animacji.
Tłumaczenie interfejsu MediaWiki na język polski
Według stanu na połowę grudnia 2008, poziom tłumaczenia na język polski głównych komunikatów oraz komunikatów rozszerzeń używanych w projektach Fundacji Wikimedia w dalszym ciągu udaje się utrzymać na poziomie 100%. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę wszystkich komunikatów rozszerzeń przetłumaczonych na język polski spadła ona do około 62% (z 70%), po tym jak wprowadzono możliwość przetłumaczenia ponad 500 komunikatów związanych z instalacją oprogramowania MediaWiki. Bieżący poziom tłumaczenia można śledzić na nowej stronie specjalnej Statystyka językowa.
Leinad, Polimerek


Co w wikiblogach piszczy?

Logo Planety Wikimedia, autor: WarX, na zasadzie domeny publicznej.

Wpisy na blogach zrzeszonych w planecie Wikimedia zdominowały kwestie bieżące. Dwóch autorów pisało o chwilowej blokadzie anglojęzycznej Wikipedii przez brytyjską Internet Watch Foundation (więcej poniżej). Zarówno Warx, jak i Polimerek zwracali uwagę na to, że decyzje takiej organizacji nie jest ani umocowane prawnie, ani też jawne, nie wiadomo też jak się do nich odwołać. Polimerek zestawił obok siebie kompetencje tej fundacji oraz dawnego Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i pokazał, że są do siebie zadziwiająco zbliżone.

Dodek we wpisie Wolna kultura a prawa autorskie artystów minionych odniósł się do niedawnego ogłoszenia przez Koalicję Otwartej Edukacji listy autorów zmarłych w 1938, których dzieła z 1. stycznia 2009 wejdą do domeny publicznej. Szkoda, że musimy czekać aż tyle i że trochę nie w porządku cieszyć się z 70. rocznicy śmierci. Dodek zadaje pytanie - czy dawni artyści udostępniliby swoje utwory na wolnej licencji, jeśli by mieli taką możliwość?

Angielka, bułka paryska czy może bułka wrocławska? Autor: Dobromila, licencje: CC-BY-SA 1.0-3.0 oraz GFDL 1.2 i nowsze.

Na blogu Wikisłownika przeczytać możemy o reformie stron kategorii języków i o wielu nazwach tak niepozornego przedmiotu jakim jest długa bułka.

Z kolei Kpjas pisze o sposobach na upraszczanie edycji Wikipedii, przede wszystkim okna edycyjnego z kodem. Może to okno podzielić na kilka części, jak w istniejącym już prototypie dla anglojęzycznej Wikipedii? Zmiana sposobu edycji będzie na pewno rewolucją, jeszcze większą rewolucją byłoby pozbycie się zasad encyklopedyczności, które na swoim blogu sugeruje Radomil. Według niego, obecne kryteria są coraz bardziej zagmatwane, a wystarczy przecież tylko trzymać się istniejących zasad, takich jak neutralności czy weryfikowalność. W innym wpisie Radomil porusza problem oceny jakości, sugerując, że wielostopniowe oceny, które wprowadziło już kilka projektów (np. Botanika) mogą być zbyt skomplikowane.

Rdrozd


Projekty Wikimedia w mediach mainstreamowych i nie tylko

Blokada Wikipedii w Wielkiej Brytanii
5 grudnia 2008 Internet Watch Foundation zablokowała abonentom większości brytyjskich sieci telekomunikacyjnych możliwość czytania i edytowania artykułu w anglojęzycznej Wikipedii na temat płyty Virgin Killer wydanej przez zespół Scorpions w 1976 r. Przyczyną blokady był fakt, że artykuł prezentuje miniaturę okładki (o rozmiarze 300 x 300 pikseli), na której widnieje naga, prawdopodobnie nieletnia modelka. Blokada ta formalnie dotyczy tylko tego jednego artykułu oraz miniatury okładki, w praktyce jednak, przez zastosowany mechanizm serwerów pośredniczących ukrywających numery IP abonentów, odcięła ona możliwość edytowania Wikipedii ok 95% internautom mieszkających w Wielkiej Brytanii. Części abonentom całkowicie uniemożliwiło to czytanie wszystkich projektów Wikimedia, w tym również tych pisanych w innym, niż angielski językach. Co ciekawe, sama płyta jest wciąż legalnie dostępna w Wielkiej Brytanii. Jej okłada jest prezentowana przez serwisy aukcyjne on-line (E-bay, Amazon), które nie zostały mimo to zablokowane przez Internet Watch Foundation. Hasło na temat tego albumu istnieje również w polskiej Wikipedii, nie zawiera jednak jego okładki, gdyż polska Wikipedia nie zamieszcza obrazków z okładkami płyt, ze względu na kwestie prawno-autorskie. Patrz też: opis zdarzenia w anglojęzycznej Wikipedii: Wikipedia:Administrators' noticeboard/2008 IWF action, oświadczenie Wikimedia Foundation w tej sprawie: Censorship in the United Kingdom disenfranchises tens of thousands of Wikipedia editors, omówienie sprawy w formie pytań i odpowiedzi: Censorship of WP in the UK Dec 2008QA. 9 grudnia, o godzinie 18.30 UTC IWF wydała oświadczenie, w którym ogłosiła wycofanie się z blokowania hasła w Wikipedii o płycie Virgin Killer oraz wszystkich innych stron zawierających skan okładki tej płyty. [1]
Wikimania 2010 w Gdańsku ?
W grudniu zaczęły także pojawiać się pierwsze newsy na temat możliwości zorganizowania Wikimanii w Gdańsku, choć na razie nie podchwyciły tematu media mainstreamowe. Pod koniec listopada media także dostrzegły wprowadzenie wersji przejrzanych w Wikipedii.
Wikipedia w prasie papierowej
Natomiast w prasie papierowej fenomen Wikipedii przestał być zauważany, choć czasami można znaleźć takie rodzynki, jak odpowiedź redakcji Świata Nauki na list czytelnika, gdzie powoływano się na artykuł Paradoks Monty Halla.
Polimerek, Przykuta


Wieści z szerokiego świata

KOED
27 listopada 2008 roku w Warszawie w Bibliotece Narodowej podpisane zostało porozumienie, na mocy którego powstała Koalicja Otwartej Edukacji. Jest to otwarte porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, którego założycielami są: Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ICM UW/CC-Polska. Cele i zadania Koalicji zostały określone - w duchu Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji - jako budowanie, promocja i lobbing na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu; wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji; wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych. Więcej na ten temat: Komunikat o utworzeniu Koalicji Otwartej Edukacji oraz na stronie: http://koed.org.pl/.
Prowadzący serwis nie odpowiada za cudze wpisy
Pod takim tytułem ukazał się krótki artykuł w serwisie internetowym Rzeczpospolitej [2]. Sprawa dotyczy pozwanego administratora serwisu www.gazetabytowska.pl, za to, że dopuścił umieszczenia na jego forum dyskusyjnym postów dotyczących działalności miejscowego komornika. Sąd uznał, że administrator serwisu nie odpowiada za cudze wpisy, tak długo jak długo ktoś oficjalnie nie zażąda od niego ich skasowania jako naruszających prawo. W kontekście Wikipedii orzeczenie to może mieć pewien wpływ na to jak sądy w Polsce mogą w przyszłości orzekać w podobnych sprawach, choć w Polsce nie działa zasada precedensu. Warto też zwrócić uwagę, że Wikipedia jako taka nie podlega bezpośrednio polskiemu prawu, gdyż jest ona prowadzona przez amerykańską Wikimedia Foundation z serwerów znajdujących się poza granicami Polski. Niemniej jednak, każdy Wikipedysta powinien pamiętać, że nie zwalnia go to z osobistej odpowiedzialności za wpisy dokonywane w tym projekcie.
Polimerek


Stopka


Biuletyn wewnętrzny Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest wydawany w formie elektronicznej średnio raz na miesiąc. Wszystkie teksty i część grafik są udostępniane na zasadzie domeny publicznej. Pozostałe grafiki i zdjęcia udostępniane są na wolnych licencjach, za wyjątkiem logo projektów Wikimedia, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation. Skład redakcji. Kontakt: e-mail: zarzad@wikimedia.pl, tel: (+48) 22 219 56 94


Public domain Autorzy tego utworu zrzekli się do niego swoich autorskich praw majątkowych. Autorzy tego utworu zezwalają na dowolne rozpowszechnianie, kopiowanie i modyfikowanie zawartych w tym utworze tekstów, za wyjątkiem użytych w nich dosłownych cytatów z innych źródeł.