Biuletyn/2019-08

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Subskrybuj!

Biuletyn Wikimedia Polska

numer 8/2019 (24 maja 2019)


Wieści ze Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

26 maja 2019
Do niedzieli można składać wnioski o stypendium na Wikimanię 2019!

Do niedzieli można składać wnioski stypendialne na udział w Wikimanii 2019, międzynarodowej konferencji ruchu Wikimedia, która odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia w Sztokholmie. Stypendium pokrywa koszty opłaty konferencyjnej, przelotu, zakwaterowania i ubezpieczenia. Stypendium może też uzupełniać częściowe stypendium przyznane przez organizatorów konferencji. Ważne, aby we wniosku dobrze uzasadnić swój udział w konferencji (szczególnie mile widziane zgłoszenia punktów programu!), jakie korzyści udział taki przyniesie ruchowi Wikimedia. Przed złożeniem wniosku należy przeczytać więcej o zasadach złożenia wniosku. Decyzję podejmie komisja stypendialna w składzie PMG, Maire, Viatoro. Oprócz stypendium dla wikipedysty/-tki z Polski przyznane zostanie też stypendium zagraniczne.

7-9 czerwca 2019
Konferencja Wikimedia Polska 2019 i Walne Zgromadzenie Członków

Już 7 czerwca spotykamy się we Wrocławiu na Konferencji Wikimedia Polska 2019. Rejestracja uczestników już za nami - zarejestrowało się 88 osób.

Wciąż możliwe jest zgłaszanie prezentacji, które chcielibyście poprowadzić.

Częścią wydarzenia będzie oczywiście Walne Zgromadzenie Członków. Walne potrwa od godz. 10.30 (pierwszy termin) do godz. 16.30. Osoby, które nie biorą udziału w Walnym zaproszone są na udział w sesji wprowadzającej do Wikimedia Polska oraz na mini-edyton. Osoby, które wezmą udział w Walnym proszone są o zapoznanie się z porządkiem obrad.

Porządek obrad Walnego

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2018 roku
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2018 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2018 rok
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 rok
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2018 rok.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w tych organach
 12. Głosowania:
  1. wybór członków na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez zewnętrzną kancelarię
 14. Głosowania nad zmianami statutu i nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu
 15. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2019 rok wraz z dyskusją
 16. Głosowanie nad planem działań Zarządu na 2019 rok
 17. Wolne wnioski
1 czerwca 2019
Glissando: wikimaraton wokół kobiet dźwięku

Zapraszamy do udziału w maratonie edytowania haseł o kobietach w muzyce organizowanym wspólnie z magazynem muzycznym "Glissando". Wydarzenie odbędzie się 1 czerwca w Warszawie w bibliotece przy ul. Koszykowej 26/28 w godz. 13.00-16.00. Na miejscu będą na Was czekać upominki od Wikimedia Polska i magazynu "Glissando". Do zobaczenia!

Wieści z Wikimedia Foundation[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia Foundation zwraca się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o zniesienie blokady Wikipedii w Turcji

Od dwóch lat Wikipedia w Turcji pozostaje zablokowana. 23 maja Wikimedia Foundation ogłosiła, że zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o zniesienie tej blokady. To kolejny krok, po próbach rozwiązania sytuacji poprzez kontakt z tureckimi władzami i ich system sądowniczy oraz po kampaniach informacyjnych na temat blokady. W oficjalnym oświadczeniu organizacja napisała Uważamy, że swobodny dostęp do wiedzy i wolności wypowiedzi stanowią podstawowe prawa człowieka. Wierzymy, że mając dobre informacje, ludzie mogą podejmować lepsze decyzje. Swobodny dostęp do informacji stwarza lepsze możliwości ekonomiczne i wspiera ludzi w budowaniu trwałych źródeł utrzymania. Wiedza sprawia, że nasze społeczności są bardziej świadome, połączone i równe.

Transparency Report

Wikimedia Foundation opublikowała Transparency Report za drugą połowę 2018. Raport, który znajdziecie tutaj, zawiera informację o prośbach o zmianę zawartości Wikipedii lub udostępnienie danych użytkowników, jakie wpłynęły do Fundacji. Znajdziecie tam typy próśb, kraje pochodzenia oraz niezwykłe i interesujące przypadki.

Strony dyskusji: wnioski z konsultacji i dalszy etap

Trwa drugi etap konsultacji w sprawie stron dyskusji. W nim należy odnieść się do wniosków z fazy pierwszej, odpowiadając na kilka pytań. Chodzi o nowe narzędzia ułatwiające korzystanie ze stron dyskusji. Z dotychczasowych prac wyszło założenie, że nie należy tworzyć nowego systemu, takiego jak Flow/Dyskusje strukturalne, ale tworzyć nowe narzędzia w oparciu o istniejący system stron dyskusji w wikikodzie, z ewentualnymi zmianami znaczników czy interfejsu.

wargo

Wieści z szerokiego świata[edytuj | edytuj kod]

Blokada Wikipedii w Chinach

17 maja Wikimedia Foundation potwierdziła, że wszystkie wersje językowe Wikipedii zostały zablokowane dla czytelników w Chinach. Dostępne są natomiast (póki co) inne projekty Wikimedia, w tym Commons. Dotychczas czytelnicy w Chinach nie mieli jedynie dostępu do Wikipedii w języku chińskim (od 2015 roku, po serii wcześniejszych czasowych blokad tej encyklopedii). Wikimedia Foundation apeluje o zdjęcie blokady i stwierdza Gdy jakiś kraj, region lub kultura nie może wziąć udziału w globalnej dyskusji w Wikipedii, cały świat staje się uboższy. O blokadzie mówił też nasz prezes Michał Buczyński w TOK.FM, możecie posłuchać audycji tutaj.

Newslettery z szerokiego świata[edytuj | edytuj kod]

Tech News[edytuj | edytuj kod]

Tech News: 2019-20


Tech News: 2019-21


Wikidata weekly summary[edytuj | edytuj kod]

Wikidata weekly summary #364


Wikidata weekly summary #365