Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn/3-2009 (5)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
B I U L E T Y N
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(nr 5. 17 marca 2009)
Wstępniak

Przełom lutego i marca okazał się być okresem przygotowań i prac porządkowych. Dotyczy to zarówno projektów Wikimedia jak i Stowarzyszenia. Jakkolwiek w tym okresie nie było zbyt wielu "dramatycznych" wydarzeń, trwała wszędzie zwykła, mrówcza robota, która w mało efektowny, ale skuteczny sposób prowadzi nas do zamierzonych celów.

Polimerek


Wieści ze Stowarzyszenia

1%
1%
Złóż podarunek wiedzy
Trwa sezon wypełniania rocznych deklaracji podatkowych za 2008 rok. Jeśli bliskie Ci są nasze cele i zamierzenia, wesprzyj nas przekazując swój 1% podatku.
Warsztaty w Łodzi, autor: Polimerek, CC-BY-SA 2.5
Wikiwarsztaty w Łodzi
20 lutego 2009 w godzinach 12:00-16.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi odbyły się warsztaty edytowania i ogólnego zapoznania się z projektami Wikimedia skierowane do środowiska nauczycielskiego z województwa łódzkiego. W warsztatach uczestniczyło ok. 20 nauczycieli. Głównym organizatorem imprezy był sq7obj. W ramach warsztatów odbył się wykład wprowadzający do projektów Wikimedia, prezentacja i wspólne stworzenie od podstaw artykułu w Wikipedii pt. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi oraz obszerna dyskusja na temat kontroli jakości w Wikipedii oraz wolnych licencji i innych kwestiach prawnych związanych z projektami Wikimedia.
Wikiwarsztaty Wrocław
7 marca 2009 w Zintegrowanym Centrum Studenckim (budynek C-13) Politechniki Wrocławskiej odbyły się warsztaty kierowane do studentów wrocławskich uczelni wyższych. Program obejmował zarówno wykłady ogólne o projektach Wikimedia, jak i warsztaty pozwalające przybyłym zapoznać się z metodą funkcjonowania projektów. W warsztatach uczestniczyło kilkanaście osób.
Konkurs fotograficzny rozpoczęty!
Jesteś uczniem gimnazjum lub szkoły średniej i lubisz robić zdjęcia? Zapraszamy do udziału w pierwszej, wrocławskiej edycji konkursu fotograficznego Wikipstryk 2009, organizowanego przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Konkurs wystartował 16 marca. Do wygrania cenne nagrody. Wystarczy zapoznać się z regulaminem, zarejestrować jako uczestnik konkursu i można wyruszyć na poszukiwanie doskonałego kadru wybranych obiektów we Wrocławiu, spośród tych wymienionych na liście konkursowej. Zdjęcia należy przesłać na Wikimedia Commons obejmując jedną z wolnych licencji (np. Creative Commons). Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2009. W czerwcu fotografie oceni pięcioosobowe jury, w którym zasiadają: Paweł Andrzejczuk (autor bloga Wrocław z Wyboru), Jakub Bubin, Grzegorz Kwolek (zawodowy fotoreporter, związany ze stowarzyszeniem Wratislaviae Amici), Małgorzata Miłaszewska-Duda (autorka medalowych zdjęć w projektach Wikimedia) i Marek Zoellner (przedstawiciel Radia Wrocław). Jedna z nagród będzie przyznana przez internautów. Konkursowi patronuje serwis Wikinews, Radio Wrocław i Gazeta Wrocławska. Pokażcie światu piękno Wrocławia!
Przygotowania
Trwają intensywne przygotowania organizacyjne do Konferencji Wikimedia Polska 2009, która odbędzie się 1-3 maja w Jadwisinie pod Warszawą. Ustalony został już wstępny program konferencji, został rozesłany I cyrkularz oraz rozpoczęto zapisy na konferencję i zgłaszanie wykładów. Natomiast na 30 marca planowane są Wikiwarsztaty Częstochowa, które w odróżnieniu od wcześniejszych tego rodzaju imprez w Chorzowie, Łodzi i Wrocławiu mają dotyczyć nie tylko projektów Wikimedia ale również wolnego oprogramowania.
Polimerek, Nova


Wieści z Wikimedia Foundation

Granty dla lokalnych partnerów Wikimedia
Wikimedia Foundation ogłosiła konkurs grantowy dla swoich lokalnych organizacji partnerskich. Wnioski mogą być na dowolny cel związany z projektami Wikimedia oraz zgodny z ogólną misją Fundacji i mogą mieć wartość od 500 do 15 000 USD. Więcej na ten temat: [1].
Spotkanie lokalnych partnerów Wikimedia
W dniach 3-5 kwietnia w Berlinie odbędzie się zamknięte spotkanie przedstawicieli lokalnych organizacji partnerskich Wikimedia (tzw. chapterów), na którym mają być omawiane sprawy relacji partnerów z Wikimedia Foundation, relacji między samymi partnerami z różnych krajów oraz ogólnych kierunków rozwoju ruchu Wikimedia (Program). Równolegle ze spotkaniem chapterów będzie odbywało się otwarte spotkanie developerów oprogramowania MediaWiki, o którym pisaliśmy już w poprzednim numerze. Na spotkaniu chapterów Wikimedia Polska będzie reprezentowana przez Novą i Polimerka, zaś na spotkanie developerów wybierają się Dodek, Leafnode oraz liczna grupa programistów z polskiego oddziału firmy Wikia.
Ruszył proces wyboru miejsca zorganizowania Wikimanii 2010
7 marca był ostatnim dniem, w którym można było zgłaszać kandydatury miast do organizacji Wikimanii w 2010 r. Zostały złożone oferty Amsterdamu, Gdańska i Oxfordu. Pojawiła się też na liście Filadelfia, ale bez zaprezentowanej oferty. Każda z trzech ofert europejskich ma swoje mocne i słabe strony. Amsterdam jest z pewnością najbardziej atrakcyjny pod względem komunikacyjnym i turystycznym. Oferta jednak wciąż nie ma najważniejszych elementów - tzn. ustalonego miejsca obrad i noclegów. Oferta Oxfordu jest w tej chwili najstaranniej przygotowana i ma najliczniejszy "local team", jej słabością może się jednak okazać samo miasto, które jest dość trudno dostępne transportowo i drogie. Wreszcie, silną stroną oferty Gdańska jest swojego rodzaju egzotyczność dla ludzi z Zachodu, atrakcyjne miejsce obrad (Filharmonia Bałtycka) oraz bardzo silne wsparcie lokalnych władz miasta. Słabością natomiast jest niezbyt liczny komitet organizacyjny (zwłaszcza jego część miejscowa) oraz brak konkretów w kwestii noclegów. Redakcja Biuletynu kibicuje oczywiście ofercie Gdańska.
Polimerek
Nowy blog Fundacji Wikimedia
Pod adresem http://techblog.wikimedia.org Fundacja Wikimedia uruchomiła drugi blog, którego celem jest dostarczanie technicznych nowinek m.in. na temat aktualizacji oprogramowania oraz zmiany konfiguracji serwerów. Pierwszy blog Fundacji o ogólnej tematyce działa od kwietnia 2008 roku i jest dostępny pod adresem http://blog.wikimedia.org.
Leinad


Wieści z projektów

Wikipedia

Angielskiej Wikipedii walki o wersje przejrzane ciąg dalszy
Wersje przejrzane - o których pisaliśmy w ostatnim numerze Biuletynu - będąc efektywnym narzędziem do walki z wandalizmami, wciąż nie doczekały się konsensusu w trwającej dyskusji na temat ich włączenia na angielskiej Wikipedii. W międzyczasie powstały trzy kolejne warte uwagi propozycje. Pierwsza to użycie rozszerzenia abuse filter (filtr nadużyć). Rozszerzenie to pozwala na ustalanie określonych reguł aktywności użytkowników i automatyczną reakcję na poszczególne zachowania. W propozycji nazwanej "wersje opóźnione" (ang. "deffered revisions") rozszerzenie miałoby identyfikować i oznaczać jedynie podejrzane edycje, do czasu ich przejrzenia przez redaktorów. Propozycja ta nie wymaga instalowania rozszerzenia "wersji przejrzanych", chociaż może z nimi współpracować. Propozycja druga to "oznaczone zabezpieczenie" (ang. "flagged protection"), która miałaby działać jako alternatywa dla zabezpieczania stron. Tak, jak w przypadku zabezpieczeń stron istniałyby dwa poziomy zabezpieczenia: częściowe oznaczenie oraz całkowite oznaczenie. Częściowe oznaczenie nie różni się niczym od polskiego systemu wersji przejrzanych: zmiany dokonywane przez osoby bez statusu redaktora nie są widoczne od razu po edycji, tylko po ich zatwierdzeniu przez redaktora. Całkowite oznaczenie natomiast wyłącza wszystkie edycje z widoku artykułu póki nie przejrzy ich administrator. Trzecią propozycję stanowią "wersje patrolowane" (ang. "patrolled revisions"), która zakłada po prostu utworzenie nowej flagi dla artykułów. Nie ma ona żadnego bezpośredniego efektu na to, która wersja artykułu pojawi się dla czytelnika. Zamiast tego artykuły oznaczone taką flagą wyświetlałyby informację, że są wolne od wandalizmów i innych naruszeń zasad/zaleceń angielskiej Wikipedii.
Filtr nadużyć również na polskiej Wikipedii
Opisany pokrótce wyżej filtr nadużyć został już zainstalowany na Wikipediach: niemieckiej, norweskiej oraz rosyjskiej. Ponieważ rozszerzenie to jest bardzo mocno konfigurowalne w Kawiarence polskiej Wikipedii została wystosowana propozycja włączenia tego rozszerzenia. Filtr nadużyć składa się z konkretnych filtrów nastawionych na wykrywanie określonego nadużycia (innymi słowy: wandalizmu). Podczas zapisu edycji rozszerzenie porównuje zgodność z jednym z aktywnych filtrów i jeśli wynik jest pozytywny to uruchamia określoną akcję. Filtr może na przykład sprawdzać ilość tekstu dodanego/usuniętego, szukać określonych ciągów znaków (np. wulgaryzmów) oraz brać pod uwagę liczbę edycji użytkownika oraz do jakich grup należy (np. redaktorzy). Propozycja spotkała się z pozytywną opinią wikipedystów. Większość opowiada się za przyjęciem tak zwanego "modelu norweskiego" przyznawania uprawnień do zmiany filtrów. W modelu tym administratorzy wiki proszą biurokratów o nadanie im uprawnień do zmiany reguł filtra nadużyć. Tak zwany "model niemiecki" zakłada, że dostęp do filtra nadużyć mają jedynie biurokraci, natomiast rosyjska Wikipedia umożliwiła zmianę filtrów wszystkim administratorom.
Holek
Weekend dokarmiania zalążków
Mimo wielu różnych zabiegów, liczba bardzo krótkich haseł w polskiej Wikipedii, tzw. zalążków nie kurczy się zbytnio i w stosunku do innych wersji językowych nasze hasła statystycznie nie są zbyt długie. Liczba haseł mających ponad 2 000 znaków nieznacznie tylko przewyższa liczbę haseł mających poniżej 500 znaków. Ponadto mamy jeszcze setki zalążków liczących poniżej 250 znaków. W wyniku pierwszej akcji "dokarmiania zalążków" ubyło nam z tej listy kilkanaście bardzo krótkich haseł, a w ponad 70. przybyło więcej niż 1000 znaków. Akcja prowadzona była w dniach 21-22 lutego i planowana jest na każdy trzeci weekend (pełny) miesiąca. Najbliższy przypada 21-22 marca.
Porządkowanie przestrzeni meta
Strony opisujące zasady, zalecenia, związane ze społecznością wikipedystów czy poradniki mające ułatwiać edytowanie znajdują się w tzw. przestrzeni meta, a czasami w przestrzeni pomocy. W odróżnieniu od artykułów encyklopedii poprzedzane są prefiksem Wikipedia: lub Pomoc: Stron tych jest już bardzo dużo i ciągle przybywają nowe (najczęściej strony dyskusji i głosowań konkretnych problemów). Aby te sprawy uporządkować, jakiś czas temu powstał specjalny wikiprojekt, a później inicjatywa usprawnienia nawigacji między tymi stronami, która poprzedzona została akcją rekategoryzacji. To wszystko jeszcze nie jest zakończone, ponieważ w akcję porządkową zaangażowanych jest niewiele osób. Jednakże w lutym Kenraiz założył specjalną stronę: Wikipedia:Indeks zasad, zaleceń i pomocy dla redaktorów, która pozwoli szybciej odszukać potrzebne nam strony.
Odświeżanie portali
Na stronie głównej, której rok temu nie udało się zreformować, nadal znajduje się sekcja z portalami. Problem polega na tym, że portale, które mają być wizytówką Wikipedii nierzadko są nieaktualizowane, nie mają opiekunów, przed długi czas pozostają niedopracowane. Są oczywiście wyjątki, jak pisał Arewicz, łódzki wikiportal jako najbardziej zaawansowany jest promowany z powodzeniem, a przez to hasła dotyczące Łodzi także. Dlatego tez powstał Wikiprojekt:Portale. Na razie oznaczone zostały wszystkie "martwe portale", część społeczności zmobilizowała się i zadeklarowała opiekę nad poszczególnymi portalami. Trwa także dyskusja nad prezentacją portali na stronie głównej. Wikiprojekt powstał dzięki inicjatywie Witolda.
Nagły wzrost liczby edycji
W połowie marca zaobserwowano nagły wzrost liczby edycji w polskiej Wikipedii. Zagadka jeszcze nie została rozwiązana...
Przykuta


Wybory do Komitetu Arbitrażowego

W marcu br. w polskiej Wikipedii rozpoczęły się wybory czwórki nowych arbitrów, którzy zastąpią ABXa, Mastiego, Eteru i Paterma po wygaśnięciu ich kadencji. W pierwszym tygodniu zgłoszono 32 nominacje, z czego tylko 11 osób wyraziło zgodę na kandydowanie. Dla porównania: w poprzednich wyborach, które odbywały się we wrześniu 2008 roku z 28 nominacji zgodę na kandydowanie wyraziła połowa osób. Po pierwszym tygodniu zgłaszania kandydatów rozpoczęły się właściwe wybory, które potrwają do 21 marca. Arbitrami zostaną te cztery osoby, które uzyskają najwięcej głosów netto (za minus przeciw, głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę). Ich kadencja potrwa przez najbliższy rok, a więc do następnych marcowych wyborów w 2010 roku.

Awersowy


Śląska Wikipedia

Śląska Wikipedia przekroczyła liczbę 1220 artykułów. Po opisaniu wszystkich państw europejskich dalsze plany przewidują utworzenie przynajmniej zalążków artykułów dla wszystkich państw świata przed pierwszymi urodzinami szl.wiki (26 maja). Nadal 985 z początkowej liczby 1100 artykułów jest zapisanych alfabetem zawierającym "czeskie" znaki (č, ř, š i ž), zamiast alfabetem Steuera, którym pisane są już wszystkie nowe artykuły. Na początku marca zaobserwowano wzmożoną aktywność wandali, po założeniu kilku blokad na stałe adresy IP sytuację opanowano.

Lajsikonik


Wikisłownik

Wikisłownik jest kobietą
Na przełomie lutego i marca do znajdującej się już w gronie administratorów Wikisłownika rusycystki dołączyły kolejne trzy kobiety: polonistka, esperantystka i italianistka.
ABX
Etymologia inaczej
Z początkiem marca w Wikisłowniku pojawiła się nowa funkcjonalność - możliwość przeglądania haseł z uwzględnieniem języków z jakimi są powiązane etymologicznie. Relacje etymologiczne grupują hasła zaczynające się od wspólnego lub podobnego rdzenia i dziedziczące z tego samego języka. Np. w kategorii etymologicznych związków z językiem łacińskim obok siebie znalazły się "diferenc" w esperanto, "differentia" w interlingwie i łacinie oraz hiszpańskie "diferente".
ABX


Wikinews

Czwarte urodziny polskich Wikinews
Z okazji 4. rocznicy powstania serwisu, jego redaktorzy przeprowadzili wywiady z profesjonalnymi dziennikarzami zajmującymi się dziennikarstwem internetowym. Wikinews to pierwszy w Polsce otwarty serwis informacyjny, aczkolwiek korporacje szybko zauważyły czym jest Web 2.0 i dzięki mocnej kampanii reklamowej, głównie we własnych mediach, to powstałe później serwisy kojarzone są dziś z czymś, co określa się dziennikarstwem obywatelskim.
Polonia w Wikinews
Od początku marca zaczyna przybywać w serwisie artykułów dotyczących wydarzeń związanych z Polonią, głównie w Niemczech, ale także na "wyspach" czy na Białorusi. To efekt dołączenia do projektu kilku nowych osób. Być może inne tematy także znajdą chętnych do ich opisywania.

Wikicytaty

Cytat miesiąca
"Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem."
Autor: Dante Alighieri

Wikiźródła - back to basic

Ostatni miesiąc w serwisie przyniósł to, co w projektach Wikimedia najważniejsze - otwarte licencje i innowacyjność. Wikiźródła to już nie tylko baza danych z elektronicznymi kopiami papierowych wydawnictw. To również miejsce zdobywania wiedzy, a także publikacji własnych utworów. Dzięki nowym użytkownikom serwis rozwija się i ewoluuje.

Wikiskryba Akrzysztofowicz ma zdecydowanie największy wkład w rozwój projektu w ostatnim czasie. Zawdzięczamy mu niesamowitą ilość tabel, mających docelowo zawierać wszystkie znaki standardu Unicode. W chwili zamykania bieżącego numeru Biuletynu, Wikiźródła posiadały około 690 takich tabel.

Mniejszy ilościowo, ale jednakowo wartościowy wkład wnieśli m.in. Electron oraz Robert Zmuda Trzebiatowsczi. Obydwaj panowie są nie tylko Wikiskrybami, ale przede wszystkim twórcami publikującymi swoje utwory na Wikiźródłach. Pierwszy z nich przełożył m. in. pieśni i ballady ludowe, takie jak My Bonnie Lies over the Ocean, Waltzing Matilda, czy wiersz Żegnaj mi Rosjo niedomyta Michaiła Lermontowa. Drugi z kolei jest tłumaczem poezji węgierskiej. Już teraz Wikiźródła mogą pochwalić się czterema wierszami Attilii Józsefa: Głód, Z czystym sercem, Znalazłem wreszcie dom dla siebie oraz Zniknę pewnie niespodzianie.... Autorzy swoje utwory udostępnili na licencjach Creative Commons Attribution 2.5 oraz Creative Commons Attribution 3.0.

Kubaro


Wieści z Wikimedia Commons

Licencje, licencje
Czy można przesłać zdjęcia własnego dziadka? Jaką licencję wybrać dla skanów starych dokumentów z książki? Na jakich warunkach można udostępnić zrzut ekranu? Sprawy licencyjne są przedmiotem ustawicznych pytań i dociekań w Wikimedia Commons. Pomimo dosyć dobrego poradnika dla początkujących nadal niektóre kwestie budzą wątpliwości, kiedy zasady trzeba zastosować do konkretnych materiałów. Na część pytań, zadawanych w polskojęzycznym barze Commons, można znaleźć odpowiedzi na obszerniejszej stronie pomocy Commons:Licencja, jednak strona ta nadal wymaga przetłumaczenia na język polski. Stan jej tłumaczenia praktycznie nie uległ zmianie od września 2007 roku.
Drzewo decyzyjne przy przesyłaniu plików na Commons (wersja polska), autor: Maciej Jaros (Nux), dostępne jako domena publiczna.
Nova
Węgierski "Wikipstryk"
Wikimedia Magyarország, węgierski partner Fundacji, ogłosił międzynarodowy konkurs na wybitne dzieła stworzone przez społeczność projektów Wikimedia. W konkursie mogą brać udział twórcy zdjęć, wideo, animacji, ilustracji czy obrazków związanych w jakiś sposób z Węgrami. Na krótkiej liście podane zostały przykładowe obiekty do upamiętnienia na kliszach aparatów. Wśród nich znalazła się Święta Kinga, córka króla Węgier Beli IV i katolicka patronka Polski. Konkurs trwa od 15 marca do 15 czerwca. Do wygrania jest paczka nagród związanych z projektami Wikimedia, a najlepsze zdjęcia zostaną wyróżnione w galerii zwycięzców.
Holek


Oprogramowanie

Wersje do druku
19 lutego 2009 r. włączone zostało rozszerzenie do generowania stron do druku w formacie PDF na wiki kolejnych wersji językowych Wikipedii: francuskiej, polskiej, niderlandzkiej, portugalskiej, hiszpańskiej i Simple English. Pozostaje przygotować strony pomocy dla korzystających z tej funkcjonalności na poszczególnych Wikipediach. Tłumaczenie komunikatów rozszerzenia wykonane zostało na Betawiki. Betawiki jest miejscem, gdzie społeczność projektów z otwartym kodem oraz tłumaczy może lokalizować komunikaty i interfejs oprogramowania. Początkowo Betawiki służyło lokalizacji MediaWiki, następnie dodano obsługę jego rozszerzeń i innych projektów. Pierwszą Wikipedią, w której zostało włączone rozszerzenie do generowania stron do druku w formacie PDF była niemieckojęzyczna Wikipedia i miało to miejsce 28 stycznia 2009, natomiast samo rozszerzenie pierwotnie powstało z myślą o projektach Wikibooks. Z kolei 26 lutego rozszerzenie zostało włączone na angielskojęzycznej Wikipedii.
Nova, Leinad
Translatewiki.net i niemiecki serwer narzędziowy
Od jakiegoś czasu twórcy Translatewiki.net (dawniej Betawiki) są w stałym kontakcie z administratorami niemieckiego serwera narzędziowego (toolserver), którego celem jest zaprojektowanie i implementacja możliwości tłumaczenia narzędzi stworzonych przez użytkowników serwera narzędziowego. Dzięki temu twórcy obydwu projektów mają nadzieję na zwiększenie użyteczności narzędzi dostępnych na serwerze. Dotychczas tłumaczenie narzędzi odbywało się tylko dzięki autorom narzędzi i ich własnym rozwiązaniom ku temu. Przykładem może być narzędzie Category Intersect (CatScan), które zostało dotychczasowo przetłumaczone tylko dzięki umożliwieniu tego przez autora narzędzia. Dzięki nowemu podejściu każdy użytkownik serwera narzędziowego będzie mógł wykorzystać do tłumaczenia swoich narzędzi bibliotekę napisaną w PHP i jednocześnie umożliwić tłumaczenie tychże za pomocą wiki Translatewiki.net.
Holek


Co w wikiblogach piszczy?

Administratorzy stróżami prawa? Autor: Rząd Federalny Stanów Zjednoczonych; dostępne jako domena publiczna

Na blogach skupionych w Planecie Wikimedia kolejny miesiąc posuchy. Jedyny nowy artykuł pochodzi od Radomila. Odniósł się on do pojawiających się co jakiś czas postulatów, by administratorzy Wikipedii pełnili swoją funkcję na sposób kadencyjny. Miałoby to dać społeczności większe możliwości kontroli nad ich działaniem. Radomil zdecydowanie sprzeciwia się takim pomysłom: Admin to stróż prawa. A policjant z zasady nie jest funkcją kadencyjną. [...] Zadaniem takiego stróża jest dbanie o dobro projektu, które niekoniecznie musi iść w parze z zabieganiem o jak najszersze poparcie dla swoich działań wśród potencjalnych wyborców. Taki argument wywołał polemikę w komentarzach, na przykład według Delimaty dobrzy administratorzy nie nadużywający swych uprawnień nie mają się czego obawiać....

rdrozd


Projekty Wikimedia w mediach mainstreamowych i nie tylko

W audycji Blogoskop Polskiego Radia Wrocław wywiadu udzielił Tomek Chabinka. Tomek odpowiadał na pytania dotyczące konkursu fotograficznego Wikipstryk, swojej działalności w Wikinews i Wikipedii oraz na temat wersji przejrzanych.

Holek


Wieści z szerokiego świata

23 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się jednodniowa konferencja poświęcona wolnym zasobom edukacyjnym. Konferencję organizuje Koalicja Otwartej Edukacji pod patronatem marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Konferencja ma przybliżyć decydentom sens i znaczenie zasobów edukacyjnych tworzonych z duchem Deklaracji Kapsztadzkiej oraz problemy na jakie natrafiają organizacje i twórcy zajmujący się rozwijaniem tych zasobów w Polsce.

Polimerek


Stopka


Biuletyn wewnętrzny Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest wydawany w formie elektronicznej średnio raz na miesiąc. Wszystkie teksty i część grafik są udostępniane na zasadzie domeny publicznej. Pozostałe grafiki i zdjęcia udostępniane są na wolnych licencjach, za wyjątkiem logo projektów Wikimedia, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation. Skład redakcji. Kontakt: e-mail: zarzad@wikimedia.pl, tel: (+48) 22 219 56 94
W sprawie opieki nad działami i pomocy w redagowaniu Biuletynu można zgłaszać się do Novej lub Polimerka.


Public domain Ten utwór jest w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły lub ustawowo tym prawom nie podlega, lub został uwolniony wolą twórców.