Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn/3-2010 (15)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
B I U L E T Y N
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(nr 15. 16 marca 2010)Wstępniak

Ten numer Biuletynu wyszedł z lekkim opóźnieniem, prawdopodobnie w związku z tym, że główni, stali autorzy zajęci byli przygotowaniami do Konferencji Wikimedia Polska 2010. Najciekawszym tekstem w tym numerze jest na pewno podsumowanie akcji "BATUTA", w którą zaangażowało się w Wikipedii wiele osób i której efektem było dodanie źródeł do ponad 1000 artykułów, ale która też wywołała pewne kontrowersje i dyskusje o ergonomii mechanizmów dodawania źródeł w interfejsie MediaWiki. Dzięki Leinadowi, który aktualnie jest jedynym stewardem Wikimedia Foundation wywodzącym się z polskojęzycznych projektów, jednym z najbardziej obszernych działów biuletynu stał się w ostatniej chwili właśnie ten poświęcony Fundacji.

Polimerek


Wieści ze Stowarzyszenia

Tabliczka Wikuni, autor: MichałRadecki
Wikunia
Pomysł, zaproponowany jeszcze w zeszłym roku przez HerrKrissa - aby objąć opieką w jednym z ogrodów zoologicznych zwierzę o zwyczajowej nazwie Wikunia, został zrealizowany. Po dyskusji zdecydowano wybrać Zoo w Łodzi, gdzie Wikunia ma wybieg przy głównej alejce i jednocześnie są stosunkowo niskie koszty opieki. Na początku marca została podpisana umowa z Zoo. W fazie przygotowań jest tabliczka informacyjna, która będzie stała przy wybiegu Wikuni.
Przygotowania do Konferencji Wikimedia Polska 2010
Koniec lutego i początek marca minął głównie pod znakiem przygotowań do Konferencji Wikimedia Polska 2010. Oprócz tradycyjnych działań - jak przygotowanie programu, dogranie spraw noclegowych, żywieniowych i z salą obrad, ruszyła też nowa inicjatywa: Pro Wikimedia/Głosowanie - nagroda dla osób i instytucji, które wniosły szczególnie ważny wkład w projekty Wikimedia w zakresie ułatwiania dostępu do wiedzy lub upowszechniania wolnej kultury. Wyróżnienie przyznawane jest dla osób i instytucji, które nie są związane czynnie z projektami Wikimedia. Nagroda ma być wręczona na specjalnej ceremonii w czasie konferencji.
Sprawozdawczość
Przed Walnym Zebraniem Członków trwały intensywne prace nad sprawozdawczością Stowarzyszenia (dostępne jest już sprawozdanie merytoryczne za 2009 r. [1], finansowe jest w przygotowaniu) oraz do debaty Przyszłość stowarzyszenia.
Nowi członkowie
W okresie od 15 styczna 2010 przyjęto czterech nowych członków: TR, Elfhelm, PawełMM i Viatoro. Gratulujemy.
Polimerek
Gdzie będziemy
 • 27-28 marca 2010 - Konferencja Wikimedia Polska 2010, Warszawa.
 • 16-18 kwietnia 2010 - spotkanie przedstawicieli partnerów Fundacji (Chapters Meeting), Berlin.
 • 13-16 maja 2010 - międzynarodowe targi książki w Pradze "Svět knihy 2010".
Nova


Wieści z Wikimedia Foundation

Grant Google
Google Inc., a dokładnie finansowana przez nią Charitable Giving Fund of Tides, przyznała Wikimedia Foundation 2 miliony USD jednorazowego dofinansowania, nie określając warunków na co te pieniądze mają zostać wydane. Władze Wikimedia Foundation oświadczyły, że pieniądze te będą przeznaczone głównie na pokrycie ogólnych kosztów operacyjnych tej instytucji, zwłaszcza na zakup nowego sprzętu do serwerowni oraz na wsparcie Usability Project. [2]
Polimerek
Raport roczny 2008/2009
Wikimedia Foundation opublikowała raport roczny za rok podatkowy od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2009. Raport ten jest jeszcze bardziej ogólny i autopromocyjny niż zeszłoroczny. Najważniejszym elementem raportu jest zbiorcze zestawienie budżetowe z tego okresu, z którego wynika, że Fundacja poniosła koszty w wysokości trochę ponad 5,6 milionów USD i osiągnęła przychody w wysokości 8,6 miliona. Najwyższym kosztem są płace pracowników, na które wydano 2,3 miliona dolarów. Koszty administracyjne stanowią około 40% wszystkich wydatków, zaś koszty operacyjne (utrzymanie serwerów, łączy, programy rozwojowe) pochłaniają pozostałe 60% kosztów. [3]
Polimerek
Konferencja OKCon 2010
Wikimedia UK razem z Open Knowledge Foundation organizuje konferencję Open Knowledge Conference 2010 (OKCon), która odbędzie się 24 kwietnia w Londynie. Jest to konferencja interdyscyplinarna, w trakcie której osoby zainteresowane ideą otwartego dostępu do wiedzy spotykają się by uczestniczyć w prezentacjach i warsztatach. Wikimedia UK organizuje specjalną sesję dedykowaną projektom Wikimedia i ich społecznościom. Jeszcze przez ponad tydzień, do 28 marca, można zgłaszać propozycje wystąpień w ramach tej sesji. Prezentacje mogą dotyczyć całego wachlarza zagadnień, od spraw społecznościowych, rozwiązywania konfliktów, powstawania polityk i zasad, przez inicjatywy edukacyjne i pozyskiwanie treści, po kwestie techniczne, takie jak serwery i oprogramowanie. Zgłoszenia należy kierować na adres conferences@wikimedia.org.uk. Więcej o sesji: [4].
Nova
Komisja rzeczników praw
W lutym 2010 Fundacja Wikimedia powołała komisję rzeczników praw (ang. ombudsman commission) w odnowionym składzie, który będzie pełnił swoją funkcję przez rok, do lutego 2011 r. Członkowie komisji są wybierani przez Fundację spośród Wikimedian przez nominację (za zgodą wybranych kandydatów), bez konkursu ani głosowania. Komisja bada napływające do niej skargi dotyczące łamania polityki prywatności (w szczególności w zakresie wykorzystania narzędzi CheckUser) na każdym z projektów Wikimedia i jest oficjalnym ciałem doradczym rady powierniczej Fundacji. Formułuje i udziela jej rekomendacji co do dalszego postępowania w zakresie rozpatrywanych skarg. Listę aktualnych i byłych członków tej komisji można znaleźć na stronie Meta: http://meta.wikimedia.org/wiki/Ombudsman_commission.
Nova
Nowi stewardzi
Na przełomie stycznia i lutego odbyła się procedura wyboru nowych stewardów Fundacji Wikimedia, która zakończyła się powołaniem na tę funkcję 8 nowych osób. Do trwającego w styczniu etapu wyrażania chęci kandydowania zgłosiło się 75 użytkowników, a następnie po dopełnieniu niezbędnych formalności w lutowych wyborach ostatecznie wystartowało 29 kandydatów, spośród których 8 przekroczyło próg 80% poparcia. 8 marca 2010 Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia powołała na stewardów następujących użytkowników: Avraham, Dferg, J.delanoy, Jyothis, Melos, Mercy, Sir Lestaty de Lioncourt oraz Wutsje. Warto także zauważyć, że równolegle odbywał się proces weryfikacji dotychczasowych stewardów, w wyniku której 4 osoby utraciły te uprawnienia, z powodu braku aktywności lub utraty zaufania. Ponadto, przed rozpoczęciem wyborów z funkcji zrezygnowały 2 osoby. Podsumowując, w ostatecznym bilansie grono stewardów powiększyło się zaledwie o dwie osoby i liczy obecnie 34 osoby. Ten nieznaczny przyrost został przyjęty z niezadowoleniem, ponieważ ciągle brakuje rąk do pracy. Funkcję stewarda z pewnością można określić jako wyraz najwyższego zaufania w świecie Wikimediów, ponieważ grupa tych osób jest wybierana przez całą społeczność projektów Wikimedia i są im powierzone wszystkie możliwe narzędzia pozwalające na przeciwdziałanie nadużyciom i wandalizmom w dowolnym projekcie. Listę stewardów można znaleźć na stronie http://meta.wikimedia.org/wiki/Special:GlobalUsers/steward, a wśród nich znajduje się jedna osoba posługująca się językiem polskim.
Leinad
Globalni administratorzy – nowe uprawnienie
Projekty Fundacji Wikimedia wzbogaciły się o nowe globalne uprawnienie użytkownika (czyli takie, które użytkownik może wykorzystać w więcej niż w jednym projekcie) o nazwie „globalny administrator”. Powstanie tego uprawnienia było już niejednokrotnie przedmiotem dyskusji, jednak dopiero przy drastycznie rosnącej potrzebie interwencji administracyjnych i ciągle niewielkiej grupie stewardów, a także pojawieniu się możliwości technicznych, postanowiono przedstawić społeczności propozycję utworzenia tej grupy użytkowników. Społeczności został przedstawiony „koszyk uprawnień” jaki posiadaliby globalni administratorzy oraz zaproponowano ograniczenie tego uprawnienia do małych projektów, czyli takich, w których jest mniej niż 10 administratorów lub jest mniej niż 3 administratorów, którzy w ostatnich dwóch miesiącach byli aktywni. Przez cały styczeń trwało głosowanie połączone z merytoryczną dyskusją, w której wzięło udział 1802 użytkowników (żadna kwestia w historii Wikimediów nie spotkała się z tak dużym zainteresowaniem!), a następnie przez cały miesiąc luty trwała weryfikacja ważności głosów i analizowanie przedstawionych argumentów. 1 marca 2010 została ogłoszona decyzja o utworzeniu uprawnienia globalnego administratora, ale z modyfikacją polegającą na usunięciu z „koszyka uprawnień” tych o charakterze globalnym, czyli np. możliwość globalnego blokowania adresu IP. Usunięcie uprawnień o charakterze globalnym było związane z obawami użytkowników dużych projektów (czyli takich, które w związku z dużą liczbą lokalnych administratorów nie zostałyby objęte możliwością działania globalnych administratorów), w których pośrednio oddziaływałyby np. globalne blokady. Ostatecznie uprawnienie globalnego administratora ma zbliżone uprawnienia do administratorów pojedynczych projektów Wikimedia, z tą różnicą, że jednocześnie mogą działać w wielu małych projektach. W połowie marca 2010 pojawili się pierwsi globalni administratorzy, którymi zgodnie z oczekiwaniami zostali przede wszystkim członkowie grupy SWMT (Small Wiki Monitoring Team), którzy posługują się wieloma udogodnieniami technicznymi, aby zidentyfikować wandalizm lub inne szkodliwe działania w jednym z ponad 800 projektów Fundacji Wikimedia.
Leinad
Zmiany w projektach – zamykanie projektów
Logo pikardyjskiej Wikipedii. "Język pikardyjski (picard, ch'ti) - język romański z grupy langues d'oïl, posługują się nim mieszkańcy Pikardii, położonej w północnej części Francji oraz w belgijskim Hainaut. Często uznawany za dialekt języka francuskiego. Europejskie Biuro Języków Mniej Używanych uznaje pikardyjski za odrębny język." (Źródło: pl.wikipedia.org, Język pikardyjski. Autorzy. Licencja: CC-BY-SA 3.0).
Początek 2010 roku w projektach Fundacji Wikimedia przyniósł niewiele nowości, równocześnie jednak podjęto decyzję o zamknięciu kilku projektów. Do grona rodziny Wikimediów dołączyła Wikipedia w języku pikardyjskim (http://pcd.wikipedia.org) oraz utworzono 4 projekty o charakterze technicznym, 3 z nich to wiki dla partnerów Fundacji Wikimedia, tj. brazylijskiego (http://br.wikimedia.org), duńskiego (http://dk.wikimedia.org) oraz tureckiego (http://tr.wikimedia.org), a także utworzono zamkniętą wiki dla fińskiego Komitetu Arbitrażowego (http://arbcom.fi.wikipedia.org/). Z kolei duży ruch zapanował przy zamykaniu projektów, przede wszystkim z powodu braku użytkowników, którzy rozwijaliby te projekty. Do ostatnio zamkniętych projektów należą: holenderskie Wikinews (nl.wikinews), Wikibooks w językach zhuang (za.wikibooks), kannada (kn.) oraz simple english (simple.), kazachskie Wikicytaty (kk.wikiquote) oraz Wikipedia w języku ndonga (ng.wikipedia). Zamknięte projekty tak naprawdę nigdy nie miały społeczności aktywnych edytorów lub była ona niewielka, a zostały utworzone kilka lat temu na zasadzie „partyzantki”, gdy nie było sprecyzowanych procedur otwierania nowego projektu. Obecnie, aby otworzyć nowy projekt, trzeba utworzyć w tzw. Inkubatorze Projektów zalążek nowego projektu z przykładowymi hasłami, przygotować podstawowy interfejs oprogramowania MediaWiki oraz udokumentować jak duża liczba osób posługuje się danym językiem, a nad tym wszystkim czuwa Komitet językowy (Language committee). Komitet często także zasięga opinii wśród autorytetów i badaczy danego języka, a po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu kieruje wniosek do zatwierdzenia przez Radę Powierniczą Fundacji Wikimedia. Wśród aktualnych propozycji otwarcia projektów, które mają powiązanie z Polską, jest Wikipedia w języku wilamowskim, jednak z powodu małej liczby użytkowników tego języka istnieją niewielkie szanse na utworzenie takiego projektu. Więcej szczegółów na stronie http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikipedia_Vilamovian.
Leinad


Wieści z projektów

Wikipedia

Podsumowanie miesiąca (15 lutego - 16 marca)
Logo Wikiprojektu Chopin. Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Steifer. Licencja: CC-BY-SA 3.0.
Nova
Bezwzględna Akcja Troskliwego Uźródławiania Tysięcy Artykułów
Przez cały luty w polskiej Wikipedii trwała akcja pod kryptonimem BATUTA, czyli w rozwinięciu Bezwzględna Akcja Troskliwego Uźródławiania Tysięcy Artykułów. W czasie trwania tej inicjatywy kilkudziesięciu wikipedystów podjęło się skoncentrowania swoich działań na kwestii weryfikacji treści haseł pozbawionych źródeł. Wiarygodność projektu ma kluczowe znaczenie i jest tak samo istotna, jak np. kwestia sprawnego działania w przypadku wolnego oprogramowania, dlatego inne problemy bledną wobec zagadnienia występowania haseł o wątpliwej treści.
Od ponad 4 lat artykuły, które budzą wątpliwości opatrywane są szablonem {{Źródła}} oraz innymi podobnymi. Powoduje to, że kategorie grupujące hasła z takimi szablonami wciąż "puchną". Co miesiąc szablonami oznaczane jest kilkaset kolejnych artykułów. Pod koniec stycznia bieżącego roku było ich ponad 14 tysięcy. Spodziewanym efektem akcji miało być spowolnienie tego procesu. Mimo że część użytkowników starała się wyszukiwać hasła, w których dałoby się umieścić szablon – czasami na siłę – okazało się, że tym razem inicjatywa przyniosła korzystne rezultaty. W ciągu czterech tygodni dodano źródła do ponad 1000 artykułów nieposiadających wcześniej bibliografii czy przypisów.
Część wikipedystów skoncentrowała się na kilku kategoriach, dla których utworzono listy haseł bez źródeł. W tym przypadku największy sukces odniosła grupa wikipedystów zajmujących się Tatrami. Ze 145 artykułów nieposiadających źródeł pod koniec akcji zostało tylko 17.
W przeddzień akcji spróbowaliśmy oszacować, ile haseł nie posiada żadnych źródeł. Kilku wikipedystów wylosowało po 100 artykułów i sprawdziło, czy znajdują się w nich przypisy bądź bibliografia. Na podstawie tego prostego badania okazało się, że tylko co trzecie hasło w Wikipedii posiada jakiekolwiek źródła. Nieco później, dzięki użyciu bota, oszacowano odsetek haseł ze źródłami i bez źródeł przed akcją, w jej trakcie i zaraz po jej zakończeniu. Zestawienie statystyczne prezentujemy w tabeli poniżej:


Źródła? Stan na 30.01.2010 Stan na 14.02.2010 Stan na 23.02.2010 Stan na 02.03.2010 Bilans
tak 178 005 (26,41%) 181 863 (26,85%) 184 327 (27,11%) 186 103 (27,28%) + 8098 (4,55%)
nie 495 935 (73,59%) 495 462 (73,15%) 495 552 (72,89%) 496 129 (72,72%) + 204 (0,04%)
W ciągu miesiąca udało się uzupełnić źródła w prawie 1% artykułów. W międzyczasie przybywają wciąż nowe, nieposiadające przypisów i bibliografii hasła, więc rzeczywisty czas potrzebny na weryfikację wszystkich artykułów trudno oszacować. W trakcie akcji udokumentowano ponad 1000 haseł z uzupełnionymi źródłami (w czasie pisania tego tekstu jeszcze jedna osoba dopisała kilkadziesiąt, bo wcześniej nie dodawała ich do listy "osiągnięć"), a 900 nowych w lutym opatrzono szablonem informującym, że nie posiadają źródeł – to jednak niewiele w stosunku do kilku tysięcy nowych haseł, jakie w tym miesiącu napisano. Pewnie też nie wszyscy dopisywali stare hasła, które poprawili do listy osiągnięć akcji. Wikipedia ma jednak przed sobą jeszcze wiele lat na szlifowanie jakości :). Niewątpliwie BATUTA to krok w dobrym kierunku i potwierdzenie faktu, że społeczności Wikipedystów zależy na wysokiej jakości projektu.
Źródło: Wikimedia Commons. Autorzy: Lilly_M, praca pochodna: Przykuta. Licencja CC-BY-SA 3.0.
Przy okazji usprawniono trochę nawigację po stronach Wikipedii dotyczących weryfikowalności, dyskutowano nad kwestią jakości źródeł, informowano nowych użytkowników o znaczeniu dodawania źródeł do nowych haseł. W trakcie akcji rozpoczęły się także dyskusje na temat obligatoryjności dodawania źródeł do nowych artykułów, wdrażania w praktyce przez administratorów i doświadczonych użytkowników zasady weryfikowalności, sposobu edukowania nowych wikipedystów i stosowania szablonów podczas prowadzenia z nimi rozmów. Pojawiły się głosy, że zachęcanie nowicjuszy by pamiętali o pisaniu haseł w oparciu o źródła, jest ważnym elementem tworzenia Wikipedii. Ciekawym aspektem akcji jest to, że nawet niektórzy mało lub sporadycznie aktywni redaktorzy wzięli w niej udział. Należy pamiętać, że mimo zakończenia akcji BATUTA, nadal mamy obowiązek dbania o wiarygodność Wikipedii i uzupełniania źródeł w artykułach ich pozbawionych. Projekt uwidocznił, że przed nami jest jeszcze długa droga i potrzeba sporo pracy, by Wikipedia była encyklopedią, której można zaufać.
Nie wszystkie głosy w dyskusjach były przychylne. Zarzucono akcji, że jej ubocznym efektem było wzmocnienie mechanicznego i bezwzględnego dla początkujących stosowania zasady weryfikowalności przez kilku jej uczestników. Dla początkującego edytora dodawanie źródeł za pomocą nieintuicyjnego systemu przypisów stanowi poważny problem techniczny, który wymaga czasu i cierpliwości, aby go opanować. Zauważono także przypadki usuwania w trybie ekspresowym artykułów bez bibliografii napisanych przez początkujących edytorów, bez wyciągania do nich ręki i udzielania im realnej pomocy. W efekcie, pojawiły się opinie, że Wikipedia stała się jeszcze bardziej nieprzyjaznym miejscem dla początkujących niż była przed akcją BATUTA, a sama akcja nie przyniosła zauważalnego statystycznie wzrostu liczby artykułów z podanymi źródłami (mniej niż 1% efekt).
Mimo rozbieżności w ocenie poszczególnych przypadków, niezaprzeczalnym pozytywnym skutkiem akcji jest liczba starych artykułów, w których zweryfikowano treść i dodano źródła.
Przykuta, Japanriver, Stefaniak
Marek9, Polimerek, Nova
Trwają wybory do Komitetu Arbitrażowego
noframe
noframe
Od 1 marca 2010 trwają wybory Komitetu Arbitrażowego polskiej Wikipedii. Do 7 marca można było zgłaszać kandydatury na arbitrów, którzy mają zastąpić ustępujących: Kiciora99, Ludmiłę Pilecką, Elfhelma i Awersowego. Głosowanie na kandydatów, którzy zgodzili się uczestniczyć w wyborach, trwa od 8 do 21 marca. Głosować w wyborach mogą wikipedyści posiadający 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii i zarejestrowani najpóźniej 1 grudnia 2009 roku (3 miesiące przed rozpoczęciem nominacji). Wszystkich zainteresowanych, którzy nie oddali jeszcze swoich głosów zapraszamy na stronę głosowania.
Nova


Wikisłownik

Kolejne kamienie milowe

7 marca słownik języka czeskiego w polskim Wikisłowniku przekroczył objętość 10.000 haseł. Dziesięciotysięcznym hasłem był rzeczownik rodzaju męskiego nieżywotnego zákaz (zakaz). Część słów jęz. czeskiego została do Wikisłownika zaimportowana za pomocą bota. Źródłem importu był Słownik tematyczny czesko-polski autorstwa Dariusza Sieczkowskiego i Aleny Volfovej. Dziękujemy!
Dwa dni później na kolejny "szczebel" (2000 haseł) wskoczył język duński. Szczęśliwym hasłem był kører (kierowca). Granica 2000 słów jest o tyle istotna, że dla języków, które ją przekroczyły, generowane są indeksy a tergo (czyli spisy alfabetyczne, w których o kolejności wyrazu decyduje najpierw ostatnia litera). Hasła duńskie pod względem średniej długości (czyli w praktyce kompletności omówienia) ustępują tylko jęz. ukraińskiemu.
20 lutego okrągły wynik 500 słów osiągnął hasłem histologie (histologia) także język rumuński.
Liderem statystyki Wikisłownika pozostaje język polski, który, jak donoszą numerolodzy, w Dzień Kobiet osiągnął znaczącą liczbę 22222 haseł (kryjówka).
13 marca ogólna liczba stron Wikisłownika przekroczyła 150 tysięcy. Łączna liczba haseł Wikisłownika wynosi prawie 167,5 tys. Różnica ta wynika z faktu, że na jednej stronie omówionych może być kilka haseł (z różnych języków).

Wikicytaty

8 marca 1950, Niemcy. Autor: Roger i Renate Rössing. Licencja: CC-BY-SA 3.0. Źródło: Wikimedia Commons
Cytat miesiąca
"Międzynarodowy Dzień Kobiet jest wskaźnikiem niezwyciężonej potęgi ruchu wyzwoleńczego klasy robotniczej."
Autor: Bolesław Bierut

Wikiźródła

Przełom lutego i marca w Wikiźródłach upłynął pod znakiem pracy o charakterze merytorycznym.

Drugą, ostateczną korektę przechodzą właśnie Poezye. Serya pierwsza Marii Konopnickiej, wydane w 1883 r.; rozpoczęte zostały prace nad Seryą trzecią, a ich ukończenie zamknie istotny etap projektu - zamieszczenia w Wikiźródłach wszystkich dzieł tej autorki. Warto zauważyć, że wszystkie opublikowane tomy Poezyi opracowane zostały przy pomocy narzędzia Proofread, gwarantującego wysoką jakość publikowanego tekstu - o wiele wyższą, niż zwykłych OCRów, jakie można znaleźć w bibliotekach cyfrowych.

Liczba stron w przestrzeni głównej Wikiźródeł zbliża się do 15 000, co stawia polskojęzyczny projekt na 13. miejscu w rankingu międzynarodowym, i na 11. miejscu pod względem ilości stron opracowanych narzędziem Proofread.

Teukros


Wikimedia Commons

POTY 2009
Ćma Hypercompe scribonia. Jeden z finalistów konkursu w 2009 r. Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Kevincollins123. Licencja: CC-BY-SA 3.0.
Tegoroczny konkurs na najlepszą grafikę przesłaną na Commons w 2009 r. Grafika Roku 2009 jest opóźniony w stosunku do ubiegłorocznych edycji. Ciągle trwają przygotowania i brakuje rąk do pracy. Utworzone są już strony z galeriami prac kandydujących do wyróżnienia, ale nie ma jeszcze tłumaczenia stron na wiele języków, w tym na język polski. Po przygotowaniu systemu do głosowania pierwsza runda konkursu będzie mogła się rozpocząć. Zachęcamy do zaangażowania się w prace komitetu!
Nova
Warsztat grafiki
Boston teriery na światowej wystawie psów w Poznaniu. Zdjęcie po redukcji efektu czerwonych oczu. Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Pleple2000, korekta: Webweazle. Licencja: CC BY-SA 3.0.
W Wikimedia Commons od pewnego czasu działa projekt Graphics Lab, który pomaga poprawiać jakość wszelkich przechowywanych tam zasobów graficznych. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i wyrazistości obrazów przez wykonywanie szeregu zabiegów, w tym: czyszczenie tła, poprawa kontrastu i koloru, odnawianie starych zdjęć, wektoryzacja. Członkowie społeczności mogą zgłaszać grafiki, które ich zdaniem trzeba lub warto poprawić. W ramach projektu powstają także nowe rysunki, wykresy czy mapy, o ile nie są zbyt czasochłonne. Działania te podyktowane są chęcią przekształcenia społeczności Commons z tylko przesyłającej zdjęcia w społeczność grafików, w oparciu o cztery kategorie zainteresowań: Commons photographers, Bitmap graphics editors, Animation editors i Vector graphics editors.
Nova


Nostalgia

Pięć lat temu, czyli przeszło 3 lata od uruchomienia polskojęzycznej Wikipedii, pojawiło się takie coś, jak PUA, czyli Przyznawanie Uprawnień Administratorskich - procedura wyboru adminów, która budzi sporo emocji. Ponad pięć lat temu nie było żadnego PUA, a admina wybierało się na liście dyskusyjnej (ogólnej, wówczas jedynej). Tablica ogłoszeń była ledwie rozpoznawalną stroną meta, a kawiarenka funkcjonowała ot tak sobie. Ponieważ trochę dziwnie wyglądało to, że mając wiki, wybiera się listę mailingową do przyznawania uprawnień. Na 40 kandydatów przedstawianych na tej liście tylko jeden nie dostał admina, a wystarczał tylko jeden głos sprzeciwu. Gdy wybory zaczęły się na Wikipedii, sporo kandydatów nie otrzymywało uprawnień ze względu na sprzeciwy. Jedno z pierwszych głosowań na PUA, w którym kandydat nie został wybrany wyglądało tak:

Przykuta


Tekst zaczerpnięty ze strony Wikipedia:Przyznawanie uprawnień - wersja z dnia 7 kwi 2005 można kopiować i modyfikować na warunkach licencji cc-by-sa 3.0. Autorzy poniżej :)

Wulfstan

Koniec głosowania: 8 kwietnia 2005

Zachęciło mnie kilka osób. Pewnie przyznają się poniżej. Staż mam króciutki, pewnie za mało edycji. Mój świat to przede wszystkim szoa, religioznawstwo, mediewistyka. Nie o tym chciałem napisać. W wiki spodobało mi się przede wszystkim to, że idea - wydawałoby się absurdalnie - pozytywistyczna, że ludzie zechcą dzielić się swoją wiedzą w sposób czasochłonny i odpowiedzialny, zafunkcjonowała. To warto chronić i rozbudowywać. Ja nie mam wiele czasu. Niestety. Ale chcę pomóc. Powiedzmy, że nie znalazłem ani jednego rozsądnego powodu, dla którego miałbym nie zaoferować mojego czasu i mojej pomocy. Wulfstan 00:06, 2 kwi 2005 (CEST)


Wycofanie kandydatury

Chciałbym najpierw bardzo serdecznie podziękować Taw za wysunięcie pomysłu, abym kandydował, zrobiło mi to duża frajdę i dało kilka trudnych dni na refleksję. Chciałbym również podziękować Kpjasowi i A-Bachowi za rozmowę i za zachętę bym się mimo wątpliwości rozmaitych zdecydował. Wreszcie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy poparli ten pomysł, mimo moich szczerych zastrzeżeń, że nie dysponuję (niestety) dużą ilością czasu, co jest problemem w tego typu zobowiązaniach.

Niestety nie wszyscy podzielali moją propozycję, co jest ich zupełnym prawem – rzecz jasna. Nie byłoby problemu i być nie powinno. Jednak debata, może bezsensownie zrodzona przez moje zapytanie o wyjaśnienie dwóch sprzeciwów, stworzyła wrażenie zepsutej atmosfery.

W rozmowie na IRC m.in. z Andrzejem, Matuszem, oraz w opinii niektórych osób, których pracę i zaangażowanie widziałem i doceniam stałem się poniekąd winny zepsucia tej atmosfery. Nie podzielam tej opinii, ale się z nią liczę.

Rozumiem przede wszystkim argument, że pewien poziom współgrania administracji jest niezbędny i że na dzień dzisiejszy całkowicie bezsensownych kłótni ludzie najgłębiej związani z polską Wiki mają dosyć. I ten argument do mnie przemawia. Jest smród, trzeba go zlikwidować.

Wycofuję w związku z tym mą kandydaturę. Nie zamierzam – jak na razie - kandydować również za miesiąc. Dopuszczalna argumentacja sprzeciwu wymaga w moim przekonaniu zdecydowanego przemyślenia. Choćby z szacunku dla drugiego człowieka.

Wulfstan 22:11, 6 kwi 2005 (CEST)


Za:

 1. G-dam - za, niech będę pierwszy ;)
 2. A_Bach - lepsi ode mnie go namawiali. Lecz czy to znaczy że się z znimi mam nie zgadzać? Oczywiście jestem za.
 3. Matthias_gor 00:15, 2 kwi 2005 (CEST) - za
 4. solidny i rozsądny Kpjas 02:03, 2 kwi 2005 (CEST)
 5. Datrio 10:18, 2 kwi 2005 (CEST) - Chwilę się opierałem, ale jestem za
 6. Dixi ® 14:37, 2 kwi 2005 (CEST)
 7. Jersz 16:00, 2 kwi 2005 (CEST)
 8. Lzur 16:58, 2 kwi 2005 (CEST)
 9. Maciek987 23:00, 2 kwi 2005 (CEST)
 10. Krzych 07:17, 4 kwi 2005 (CEST)
 11. Andrzej z Helu. Coraz więcej wandali...
 12. Przykuta 13:52, 5 kwi 2005 (CEST) - za :)
 13. Smat 16:11, 5 kwi 2005 (CET) przyda się
 14. MariuszR 13:49, 6 kwi 2005 (CEST)
 15. Jonasz 19:26, 6 kwi 2005 (CEST) Za.
 16. Polimerek 19:41, 6 kwi 2005 (CEST)

Przeciw:

 1. Selena 14:09, 6 kwi 2005 (CEST) - jeszcze trochę
 2. mzopw 15:46, 6 kwi 2005 (CEST) Jeszcze troszkę, jeszcze chwilę. Tylko ile ?. Cyganka prawdę Ci powie. Zagłosuj Wulfstanie za limitem edycji, przysłużysz się następcom aby nie znaleźli się w podobnej sytacji a mieli jasność, że za wcześnie. mzopw 15:46, 6 kwi 2005 (CEST)
 3. --Julo 09:58, 7 kwi 2005 (CEST)
 4. Zuber 10:07, 7 kwi 2005 (CEST) Sprzeciw - Motywacje jak wyżej. A tak w ogóle to ręce precz od Selenki jest ona naszym skarbem Wikipediowym i raczej trzeba robić wszystko by tego skarbu nie stracić.

Gorący apel: Podajcie konkretne zarzuty - a nie takie jeszcze trochę... to nie fair tak traktować ludzi, Jak ja bym w ten sposób potraktował Selenę, wtedy kiedy ona kandydowała, to by pewnie do tej pory nie była adminem... Wulfstan zasłużył na bycie adminem bardziej niż Selena w czasie kiedy ona kandydowała... Polimerek 19:43, 6 kwi 2005 (CEST)

 • Nie fair to jest udawać oficjalnie, że się nie bierze pod uwagę ilości edycji i w ten sposób robić wodę z mózgu kandydatom, kiedy powszechnie wiadomo, że dużo ludzi bierze to pod uwagę. Jedni ufają intuicji. Inni śledzą edycje i chcą mieć podstawę do podjęcia decyzji. Jeżeli uważają, że takiej podstawy jeszcze nie ma z powodu zbyt małej ilości edycji i nie pozwala to chociażby postawić rokowań na przyszłość mogą zagłosować nie. mzopw 00:06, 7 kwi 2005 (CEST)

Popieram apel Polimerka, choć w przypadku Wulstana już chyba za późno, ale też podobna sytuacja jest u ABacha. Sytuacja ostatnio gorąca, może w tych dwóch przypadkach warto byłoby przedłużyć czas głosowania. Pozostawiam kwestię do rozważenia. Przykuta 23:11, 6 kwi 2005 (CEST)

Żeby nie było wątpliwości popieram apel, żeby konkretnie uzasadniać wątpliowści, a nie konkretne oceny konkretnych Wikipedystów. Nie chodzi mi o Selenę, bo hasło jeszcze trochę daje się odczytać (mało edycji), natomiast zupełny brak uzasadnienia - akurat u ABacha (mzopw - choćby dwa słowa) właściwie nie powinien się liczyć. Zresztą kryterium zaufania jest ważne - dajcie się ludzie poznać ;) i startujcie raz jeszcze Przykuta 10:26, 7 kwi 2005 (CEST)
Jestem tu naprawde od niedawna. Zaledwie dwa miesiace z kawalkiem. I nie spotkalem tu wielu ludzi rownie zapalonych, dyspozycyjnych, i gotowych do pracy w głębi jak A-Bach. Nie odrzucajcie Go, intuicyjnie czuję coś jak Kpjas, choć moje doświadczenie jest minimalne. To jest człowiek, który poczuł i przyjął to coś, co nazywamy Wiki. Odrzucenie go byłoby marnotrawstwem. Wulfstan 23:15, 6 kwi 2005 (CEST)
Zwłaszcza Ciebię, Dixi, proszę: weź rzecz na intuicję, oceń jeszce raz, rozważ w sumieniu, albo przesuń zaufanie, które mi dałaś na A_Bacha. Mam naprawdę wrażenie, że będzie dobry. Wulfstan 23:53, 6 kwi 2005 (CEST)
Odnośnie propozycji Przykuty - jestem przeciwny. Zdecydowaliśmy się na głosowanie na wiki, które ma trwać 7 dni, niech więc tyle trwa. Po prostu jeśli moja kandydatura upadnie, oleję ją (kandydaturę) krzywą hiperboliczną i dalej będę robił swoje. Tak jak do tej pory. A gorąca atmosfera chyba nie była przeszkodą utrudniającą głosowanie. Zresztą wiadomo - wiosna idzie :) A_Bach 00:01, 7 kwi 2005 (CEST)
Cytuję z góry strony Biurokraci mogą wydłużyć ten czas, jeśli w sprawie danej nominacji konsensus jest niepewny (ponieważ konsensus jest rzeczą względną, istnieje tu pewien stopień dowolności). Brak głosów sprzeciwu po upływie tygodnia oznacza zaakceptowanie kandydatury. Oczywiście to tylko cytat, a reguły wiki krystalizują się wolno (na szczęście). Przykuta 00:13, 7 kwi 2005 (CEST)
Cenię sobie Wulfstana za pracowitość, za poziom tekstów i uporządkowanie drażliwego problemu obozów. Miałem przez kilka dni wątpliwości, czy i jak głosować, dlatego nie włączałem się wcale, choć w innym głosowaniu (dot. Przykuty) oddałem głos na tak. Wątpliwości jak widzę potwierdzają się. Aby być adminem trzeba być trochę ponad to, co się o sobie czyta (trochę, choć nie wolno popaść w przesadę); tej umiejętności Kandydatowi brak. Brak, czego dowodem Jego dość ambicjonalne wypowiedzi i apele. Co gorsza, mniejsza czy większa liczba edycji tego nie zmieni. Kandydat winien spojrzeć na siebie nie pod kątem "jak to możliwe, tyle osób jest za, a tylko jedna (potem dwie) - przeciw, coś w tych ludziach, którzy są przeciw, musi być nie tak". To błędne podejście. Gdyby Kandydat w ogóle nie komentował przebiegu głosowania, nie apelował itd., to dziś oddałbym swój głos na tak. Teraz - popieram głosy na nie, nawet gdyby Kandydat wycofał swoje wycofanie się. --Julo 09:58, 7 kwi 2005 (CEST)

Dyskusja:

Pytania do kandydata:

 • czy masz wolę kontaktowania się z Wikipedystami poprzez kanał IRC ? Kpjas
A gdzie teraz siedzę? Przecież mnie widzisz. A gdzie siedziałem wczoraj i przedwczoraj? :-) Wulfstan 23:12, 4 kwi 2005 (CEST)

Zwróćcie uwagę na liczbę pytań do kandydata i wielkość dyskusji.

Co w wikiblogach piszczy?

Logo Facebooka
Logo Facebooka
Logo Twittera
Logo Twittera
Wikipedia w mediach społecznościowych
Jesienią 2009 roku informowaliśmy na łamach „Biuletynu” o utworzeniu profilu Wikipedii w serwisie mikroblogowym Blip, który do marca 2010 zgromadził ponad 100 obserwujących użytkowników. Natomiast od początku 2010 roku informacje z Wikipedii i jej siostrzanych projektów są równolegle dostarczane także przez kolejne dwa popularne serwisy: społecznościowy Facebook i mikroblogowy Twitter. Najobszerniejsze informacje można przeczytać w Facebooku na tzw. stronie fanowskiej (fan page), natomiast na Twitterze i Blipie pojawiają się skróty tych informacji. Na stronie Facebooka, która gromadzi już ponad 130 fanów można znaleźć autorskie notki, linki do ciekawych informacji ze świata Wikimediów, krótkie informacje w formie depeszy oraz wybrane wiadomości z „Biuletynu”. Profile można znaleźć pod odpowiednimi linkami, Facebook http://www.facebook.com/polska.wikipedia, Blip http://wikipedia.blip.pl, Twitter http://twitter.com/wikipedia_pl.
Leinad


Wieści z szerokiego świata

Konferencja "Otwarta Polska"
1 marca 2010 odbyła się Konferencja "Otwarta Polska" zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Przyszłością i Instytut Obywatelski Platformy Obywatelskiej. Konferencja dotyczyła domeny publicznej w Polsce i udostępniania materiałów produkowanych przez instytucje państwowe. Ze względu na to, że była organizowana przez instytucję bezpośrednio związaną z partią polityczną, Stowarzyszenie Wikimedia Polska uczestniczyło w niej jedynie w roli obserwatora, mimo, że podejmowane tam tematy mogą mieć bezpośredni wpływ na dostępność materiałów źródłowych dla projektów Wikimedia. [5]
Polimerek
Zmiany w OSM
Od końca lutego 2010 trwają prace nad zmianą wyglądu i poprawą efektywności strony głównej OpenStreetMap. O ich rozpoczęciu poinformował na swoim blogu Steve Coast zachęcając społeczność do sugerowania poprawek na odpowiedniej stronie na OSM Wiki. Jednocześnie utworzono system sugerowania poprawek oparty na platformie Uservoice.
Yarl
Programy ministerialne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło w 2009 r. szereg programów, w ramach których można było wnioskować o dofinansowanie przeróżnych działań związanych z kulturą, planowanych do realizacji na 2010 r. Wśród priorytetów znalazły się także zasoby cyfrowe, a w tym: digitalizacja zasobów bibliotecznych, muzealnych, audiowizualnych oraz archiwalnych. Programy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i w I turze naboru złożono tyle wniosków, że II tura, przewidziana na marzec 2010, została w zasadzie odwołana. Pomimo popularności programów digitalizacji ministerstwo zdecydowało w lutym 2010 r. o relokacji części środków, skutkiem czego budżet zakładany dla programu Zasoby cyfrowe został zmniejszony z 20 do ok. 13,7 mln złotych. Pełne listy beneficjentów dotacji dostępne są do wglądu na stronach ministerstwa: http://www.mkidn.gov.pl/po2010. Warto zapoznać się z tymi listami, gdyż wśród dofinansowanych instytucji są m.in. biblioteki, muzea, fundacje i archiwa, z którymi można by nawiązać dialog, a przynajmniej monitorować zagadnienia licencji. W rezultacie zgłoszonych projektów wiele zbiorów uzyska postać cyfrową, co może być dla projektów Wikimedia potencjalnym źródłem nowych zasobów.
Domena publiczna a Europeana
Jeden z komitetów przy parlamencie europejskim (CULT, Committee on Culture and Education) opublikował wstępną wersję raportu dotyczącego postępów prac nad digitalizacją zasobów kultury w krajach europejskich i aspektów prawno-finansowych mających wpływ na przyszłość projektu Europeana - biblioteki cyfrowej, udostępniającej dziedzictwo kulturowe i naukowe Europy w internecie. Ważnym tematem poruszonym w dokumencie jest sposób traktowania zasobów będących w domenie publicznej przez różne instytucje z krajów Europy. Komitet formułuje w raporcie rekomendację, aby materiały będące w domenie publicznej pozostawały w niej także po przetworzeniu do formy cyfrowej. Nie popiera tym samym praktyk niektórych firm digitalizujących dane, które roszczą sobie prawa do cyfrowych wersji dzieł z domeny publicznej, tworząc w ten sposób dodatkową warstwę podlegającą ochronie prawno-autorskiej. Sformułowania użyte w raporcie nie są jednak kategoryczne i wydają się bardziej opisywać rzeczywistość i różne podejścia do tego tematu niż je jednoznacznie krytykować. Chociaż raport dotyczy konkretnego projektu, to skala Europeany uzasadnia domniemanie, że zalecenia wypracowane na jej potrzeby będą stosowane powszechnie, przynajmniej w Europie. Raport dostępny jest na stronie komitetu: [6].
Nova


Z humorem - naprawdę każdy może edytować


Stopka


Biuletyn wewnętrzny Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest wydawany w formie elektronicznej średnio raz na miesiąc. Wszystkie teksty i część grafik są udostępniane na zasadzie domeny publicznej. Pozostałe grafiki i zdjęcia udostępniane są na wolnych licencjach, za wyjątkiem logo projektów Wikimedia, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation. Skład redakcji. Kontakt: e-mail: zarzad@wikimedia.pl, tel: (+48) 22 219 56 94


Public domain Ten utwór jest w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły lub ustawowo tym prawom nie podlega, lub został uwolniony wolą twórców.