Dyskusja:Walne Zebranie Członków/26 czerwca 2021

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

A gdyby ktoś chciał zgłosić propozycję uchwały do przyjęcia przez walne związaną z danym punktem porządku obrad, to w której przestrzeni najlepiej zamieścić projekt takiej uchwały? Chodzi o to, żeby już przed walnym można było zapoznać się ze zgłaszanymi pomysłami. TR (dyskusja) 00:23, 15 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

To proponuję tutaj i zapraszam do dyskusji oraz współpracy, gdyż niewątpliwie propozycja wymaga dopracowania. TR (dyskusja) 14:36, 21 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
W nawiązaniu do wątków na serwerze Discord. Nie wiem na ile dyskusji można obecnie liczyć, ale dodaję odpowiednie sekcje. Pzdr, aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
Discord był jedynym forum dyskusji przed walnym? Czy wszyscy członkowie wiedzieli, że to jedyne forum? Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
Nie był. Skoro nie był, to bezprzedmiotowe. --WTM (dyskusja) 12:12, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
Dla jasności: TR rozpoczął wątek na Discordzie, tam zadawał pytania, więc i tam udzielane były odpowiedzi. To są Wasze propozycje Januszu i dyskusja toczy się tam, gdzie ją sami otwarliście. Zarząd poszedł Wam na rękę, nikt niczego nie przenosił ani nie blokował, więc nie rozumiem zdziwienia. aegis maelstrom δ 00:53, 25 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]


Projekt uchwały walnego ws. rejestru umów[edytuj kod]

UCHWAŁA Nr xxx/2021 [PROJEKT]

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie prowadzenia i publikowania rejestru umów

Stowarzyszenie Wikimedia Polska prowadzi i publikuje rejestr umów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi oraz prywatnymi Stowarzyszenia.

Wszystkie umowy zawarte od 1 stycznia 2020 roku, powinny być numerowane i spisane w formie tabeli obejmującej następujące kolumny:

 • data zawarcia umowy
 • numer umowy
 • nazwa podmiotu, z którym zawarto umowę
 • przedmiot umowy
 • wartość umowy (w przypadku umowy ze stawką godzinową należy podać końcową wartość po ustaleniu ostatecznej liczby godzin)
 • uwagi (komentarz lub link do treści związanych z zawartą umową)

Rejestr powinien być aktualizowany i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej raz na kwartał, najpóźniej do 10 dnia miesiąca począwszy od stycznia 2022.

Wykonanie uchwały powierza się ..... .

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2022.

Dyskusja[edytuj kod]

Kwestie formalne[edytuj kod]

 1. Porządek obrad nie wymienia takiego głosowania. W którym punkcie temat miałby być omawiany? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Np. w punkcie "Wolne wnioski". A porządek walne jako najwyższa władza może zmienić. Oczywiście znam pewne uwarunkowanie statutu, które oczywiście musi być zmienione. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Czyli przyznajesz, że zgodnie ze statutem Stowarzyszenia ta uchwała nie może być poddana pod głosowanie. Skąd więc ta propozycja teraz i z tą datą? aegis maelstrom δ 17:59, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Patrz poniżej. Ency (dyskusja) 20:59, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Kwestie merytoryczne[edytuj kod]

 1. Co ma na celu proponowana uchwała? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Przejrzystość, w takiej organizacja jak nasza to oczywista oczywistość. Ponadto powrót do prawie zaniewanej dobrej praktyki. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Ja bym też chciał, żeby tworzenie rejestru umów nie było traktowane jako jakaś dodatkowa rzecz, która jest gdzieś na szarym końcu listy priorytetów. I żeby sytuacja, w której nie ma aktualizacji rejestru umów przez rok już się nie powtórzyła.
  Dla mnie, w przypadku takiej organizacji jak nasza, rejestr umów jest jednym (oczywiście nie jedynym) z wygodniejszych narzędzi do przyglądania się aktywności stowarzyszenia oraz części jego wydatków. Dobrze prowadzony rejestr umów:
 • podnosi wiedzę członków na temat działalności stowarzyszenia oraz ułatwia prowadzenie debaty i wymianę argumentów w oparciu o tę wiedzę;
 • sprzyja budowaniu kultury jawności i sprzyja stawianiu nas jako wzór do naśladowania w tej dziedzinie;
 • jest źródłem informacji dla dziennikarzy;
 • ogranicza potencjalne ataki na WMPL w stylu tyle dostają kasy, a nie wiadomo na co wydają;
 • daje możliwość porównywania naszych wydatków z innymi organizacjami, które publikują informacje o wydatkach;
 • buduje zaufanie do organizacji, w tym może być pomocny przy prowadzeniu działań fundraisingowych. TR (dyskusja) 17:03, 23 cze 2021 (CEST) PS. Polecam też do poczytania np. ten artykuł oraz ten artykuł. TR (dyskusja) 17:05, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 1. Zakres przedmiotowy: dlaczego wszystkie umowy i dlaczego zawarte od 1 stycznia 2020 roku? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  "Wszystkie", bo przejrzystość. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  • Również wyrażam wątpliwość, dlaczego numerować umowy wstecznie, sprzed ewentualnego podjęcia uchwały. Ankry (dyskusja) 01:26, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Jakie wyłączenia powinniśmy zrobić? Czy mamy jakieś kwestie dot. np. bezpieczeństwa osób, z którymi zawieramy umowy? Myślę, że w bardzo dobrze uzasadnionych przypadkach można np. nie podać z kim została zawarta umowa, ale musiałby być np. bardzo konkretny i uzasadniony powód, czyli np. ktoś mógłby mieć problemy, gdyby dowiedziano się, że otrzymał od nas wynagrodzenie. Co do numerowania - czy ktoś z Zarządu lub pracowników podpowie jak wyglądało numerowanie umów w 2020 i 2021 roku? TR (dyskusja) 17:03, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 2. Jaki jest przewidywany koszt dla Stowarzyszenia? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Sądzę, że do udzwignięcia, tym bardziej że gdy umowy były ujawniane w rejestrze władze nie zgłaszały problemu kosztów takiego działania. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Trzeba przeznaczyć na to czas jednego z pracowników. TR (dyskusja) 17:03, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 3. Jakie ryzyka taka uchwała generuje? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Słucham? Ryzyka związane z przejrzystością? Ryzyka są, gdy brak przejrzystości, choć taki brak bywa wygodny. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Teoretycznie może się zdarzyć, że chcemy współpracować z jakimś podmiotem, który nigdy nie ujawnia swoich stawek i przez to, że mamy rejestr umów, to odmówi nam współpracy. Czy do tej pory mieliśmy takie sytuacje albo da się łatwo je przewidzieć? Do tego oczywiście dochodzą kwestie związane z bezpieczeństwem - jeśli komuś mogą grozić kłopoty za to, że zawarł z nami umowę i przyjął wynagrodzenie, to należy to w rejestrze zanonimizować. TR (dyskusja) 17:03, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 4. Jakie organizacje stosują zasady jak powyżej? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Nie ma to znaczenia. Nasze stosowało, ale takie pytanie może sugerować, że to stosowanie mogło zostać uznane za np. niepotrzebne. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  @Aegis Maelstrom Masz wysoką funkcję w Stowarzyszeniu, ale Twoje pryncypalne podejście i zadzieranie nosa w dyskusji jest nieznośne i proszę - wyhamuj. Dyskutuj na argumenty. Bonvol (dyskusja) 20:12, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Propozycja wzoru pełnomocnictwa[edytuj kod]

Ze względu na niezrozumiałe uwarunkowania nadchodzącego walnego, brak jednoznacznych uregulowań dla upoważnień, wskazywania różnych dróg przesyłania informacji dla pełnomocnictw, brak wzoru i tylko podawanie opisu proponuję do wykorzystania plik z wzorem. Jest on zdecydowanie nadmiarowy, aczkolwiek na wszelki wypadek zawiera konstrukcje z innych, w części nieaktualnych wzorów, w szczególności podawania nr PESEL Jest to wg mnie zbędne, gdyż w relacjach towarzyskich nawet w dużych stowarzyszeniach te dane (PESEL i nr dowodu) są kompletnie niepotrzebne, ponadto jak jest podpis PE czy kwalifikowany, to PESEL jest elementem podpisu. A dowiadywanie się jaki PESEL i dowód ma pełnomocnik, to absolutnie zbędna mitręga. Ale trudno. Ency (dyskusja) 21:58, 22 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Projekt uchwały walnego ws. wynagrodzeń[edytuj kod]

UCHWAŁA Nr xxx/2021 [PROJEKT]

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie wygrodzeń

Każda osoba pobierająca w Stowarzyszeniu wynagrodzenie za pracę na podstawie dowolnego tytułu może miesięczne otrzymywać kwotę brutto (w rozumieniu podatku PIT tej osoby) łącznie w kwocie nie przekraczającej 1,7 [do dyskusji] kwoty średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Uchwała wchodzi w życie po trzech miesiącach od jest podjęcia, a jej uregulowanie podlega wprowadzeniu do statutu przy kolejnej jego zmianie.

Propozycja Ency (dyskusja) 21:58, 22 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Dyskusja[edytuj kod]

Kwestie formalne[edytuj kod]

 1. Porządek obrad nie wymienia takiego głosowania. W którym punkcie temat miałby być omawiany? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Jak wyżej. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Wyżej przyznałeś, że zgodnie ze statutem Stowarzyszenia ta uchwała nie może być poddana pod głosowanie. Skąd więc ta propozycja teraz i z tą datą? aegis maelstrom δ 18:00, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Michale, nic nie przyznałem. Napisałem tylko, że znam uwarunkowania statutu, które mówią, że w drugim terminie walne nie może zmienić ogłoszonego porządku. A'propos, ten przepis, który jakoś się przemknął do statutu, uważam za wymagający usunięcia - ewentualnego uzasadnienia, że to bezpiecznik przed przejęciem stowarzyszenia przez mniejszość nie kupuję. Wprawdzie II termin faktycznie oznacza, że na "sali" mamy mniejszość, ale to mniejszość aktywna, której chciało się pojawić, więc blokowanie aktywnym działania z bojaźni przed aktywnymi uważam za zadziwiające. Natomiast wracając do tematu - nie wiadomo, czy nie będzie kworum i będziesz mógł (tak, tylko ty, nie wice czy skarbnik, możesz otworzyć walne, ogłosić termin i doprowadzić do wyboru prezydium) zaanonsować II termin. Ale i wtedy są wolne wnioski i nie widzę zakazu, aby w ich ramach głosować uchwały, oczywiście poza expressis verbis zastrzeżonymi statutowo (zmiana statusu). Ency (dyskusja) 20:58, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Kwestie merytoryczne[edytuj kod]

 1. Co ma na celu proponowana uchwała? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Ograniczenie apanaży finansowanych z OPP. Przy okazji - zawsze byłem za wynagradzaniem władz stowarzyszenia, zwłaszcza że wiem co to znaczy być w składzie władz stowarzyszenia (choć sam nigdy nie pobierałem wynagrodzeń z tego tytułu), i zwłaszcza że jest to obecnie umożliwione ustawowo.
  Dobrze, ale jaki problem ma ta uchwała rozwiązywać?
  1. Stowarzyszenie nie ma problemu niedostatku środków finansowych na podejmowane aktywności. Wolontariusze nie są w stanie realizować w długim terminie licznych z czynności, ani też szkolić i pilnować niedoświadczonych pracowników. Dlatego Stowarzyszenie potrzebuje przeważnie bardzo profesjonalnych pracowników w dużym stopniu zarządzających się sami, a także kadry kierowniczej by lepiej koordynować działalność i realizować cele.
  2. Stowarzyszenie nie zatrudnia nikogo za odstające od danej pozycji kwoty. Naszym celem jest płacić uczciwie i adekwatnie oczekiwać. Najwyższe jest wynagrodzenie dyrektora operacyjnego - i tak stosunkowo niskie dla osoby w tej funkcji. W procesie rekrutacji nie widzieliśmy tańszego kandydata lub kandydatki i tym bardziej ich bym się nie spodziewał po dwóch latach inflacji.
  3. Propozycja w takim kształcie nie pozwalałaby na zatrudnienie osoby kierowniczej, informatyka lub dowolnego innego profesjonalisty na zasadach rynkowych lub zbliżonych. Nie wiem czy ją rozumieć też jako ograniczenie stawek godzinowych (wtedy np. nie możemy zatrudnić prawnika etc.) czy też jako wskazanie do robienia projektów na 1/5 etatu.
  4. Na koniec propozycja mocno wkracza w odpowiedzialność Zarządu, który musi zatrudnić i opłacić pracowników pod kątem wykonania przyjętych zadań.
  5. Cieszy zrozumienie dla wynagrodzeń członków Zarządu - sam z czasem się do niego coraz bardziej przychylam - choć obawiam się, że np. moje wynagrodzenie w pracy zawodowej dalece przekracza wskazany pułap (a ponieważ Stowarzyszenie nie może mi płacić adekwatnie, tym bardziej pracuję za darmo - co też jest sytuacją o wątpliwej sensowności i trwałości) aegis maelstrom δ 18:32, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Problem, iż część członków zawsze opierała się przed formulą wynagradzania, a teraz krytycznie postrzega brak bezpiecznika. Ency (dyskusja) 21:13, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 2. Zakres przedmiotowy: co to znaczy wynagrodzenie za pracę na podstawie dowolnego tytułu? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Sformułowanie maksymalnie pełne, bo obejmuje każdą umowę - o pracę (kodeks pracy - wg to zresztą jedyna prawidłowa dla stowarzyszeń forma), zlecenie, o dzieło czy różne formy optymalizacji podatkowej jak umowa cywilno-prawna z podmiotem gospodarczym. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Dlaczego umowa o dzieło czy zlecenie miałaby nie być prawidłowa dla Stowarzyszeń? Nasze Stowarzyszenie sporadycznie zamawia np. dzieła jako takie albo prace zlecone, które jaskrawo nie mają znamion stosunku pracy. W ich przypadku nie ma kontroli nad czasem powstania.
  To byłoby do dyskusji (też). Ency (dyskusja) 21:13, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 3. Z czego ma wynikać maksymalny pułap wynagrodzenia?
  To jest do dyskusji. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  OK, mam nadzieję, że odpowie na to odpowiedź na pytanie 1.
 4. Jaki jest przewidywany koszt (skutki negatywne) dla Stowarzyszenia? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Ja widzę tylko pozytywne - w nastawieniu wielu członków (ja podkreślam, zawsze byłem za wynagradzaniem.).
  Przykładowe skutki, które widzę: niemożność zatrudnienia profesjonalistów z pewnych branż lub osób z wysokim doświadczeniem lub umiejętnościami, brak możliwości zatrudnienia kompetentnej osoby na stanowisko kierownicze (przy ew. zmianie statutu być może istniałaby szansa zarządzającego Zarządu, ale budzi ona szereg moich wątpliwości). Konsekwencją byłby kolaps/znacząca redukcja Stowarzyszenia, ponieważ wolontariusze nie będą w stanie nim zarządzać (większość jest już zresztą wypalona.
  Mam wrażenie, że część kolegów nie dostrzega problemu, że nie ma już powrotu do np. roku 2010. Większość dobrych kandydatów do Zarządu już wypaliła się w bojach w poprzednich latach; jednocześnie oczekiwania i wyzwania wzrosły. Natomiast jeśli częścią tej propozycji jest płatny Zarząd, to proszę to napisać wprost i z szczegółami.
  @Aegis Maelstrom: Ja się nie znam, ale jedna kwestia mnie zastanowiła, więc zadam pytanie z boku. Jeśli większość wolontariuszy jest już wypalona, to czy zatrudnianie profesjonalistów za większe kwoty nie sprawiłoby, że wypalona stałaby się jeszcze większa część wolontariuszy (na zasadzie „po co ja mam to robić za darmo, skoro stowarzyszenie wydaje pieniądze na specjalistę od tego”)? Pozdrawiam, PiotrekDDYSKUSJA 00:01, 25 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Hej @PiotrekD, dobre pytanie i trudno na nie odpowiedzieć, więc spróbuję skrótowo. Odróżnijmy wypalenie od motywacji i uwarunkowań: po pierwsze gros osób musi postawić sobie granicę ile maksymalnie może pracować za darmo, a część nie zechce tego robić wcale. Tutaj dobre wynagrodzenia powinny zwiększyć zainteresowanie stanowiskami, na dobre i na złe.
  Natomiast wypalenie to efekt długiego procesu u osób zmotywowanych i pełniących swoją rolę; wielu Wikimedian potrzebowało lat by się wypalić, niezależnie czy było inne stanowisko, płatne - czy nie. Z mojego doświadczenia: jestem Wikipedystą od circa 17 lat, niewiele krócej nieco zaangażowanym Wikimedianiem, a mocno zaangażowanym lat 9. Czy wypala mnie świadomość, że ktoś zarabia pisząc np. artykuły popularnonaukowe do prasy albo to że pracuje za niezłe pieniądze dla WMF? Mnie nie - świadomość, że ktoś ma dobrze mnie nie boli i myślę, że to rzadko wypala. Co mnie (oraz ztcw innych) wypala, to np. konflikty, odpowiedzialność i stres, frustracja i rozczarowanie (na szeregu pól), brak poszanowania dla wkładanego wysiłku itp. przejawy obciążenia i niesprawiedliwości. Czy pieniądze mogłyby przed tym chronić? Trochę tak, bo 1. nimi można naprawić wiele spraw w życiu 2. łatwiej przyjąć postawę profesjonalną - ale to jest generalnie niezależne od tego czy ktoś inny zarabia czy nie. Czy pieniądze zmotywują osoby już wypalone? Bardzo niekoniecznie, tamtym osobom nie chodziło o pieniądze.
 5. Jakie organizacje stosują zasady jak powyżej? aegis maelstrom δ 01:23, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Nie wiem, ale sądzę że nie ma to znaczenia. Od tego co kto stosuje ważniejsza jest wola członków. Ency (dyskusja) 10:15, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Niemniej jako osoba potencjalnie odpowiedzialna za decyzję, a potem za jej wdrożenie i skutki, bardzo chciałbym to wiedzieć i zobaczyć ew. funkcjonowanie przykładów w praktyce. Bardzo nie chciałbym występować w roli królika doświadczalnego kiedy nie widzę ku temu jasnych korzyści, nasze Stowarzyszenie i tak przeciera szlaki na wielu polach.
  Co więcej, brak podobnej praktyki może świadczyć o braku jej skuteczności lub mocnych negatywnych konsekwencjach (np. jak pierwsze wskazane przeze mnie). Z poważaniem, aegis maelstrom δ 18:32, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Michale, brak praktyki może świadczyć tylko o braku praktyki. Ponadto ważna jest wola członków. Zarząd jest jej wyrazicielem, bo członkowie nie są wyrazicielem woli zarządu. Ency (dyskusja) 21:13, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]


Czy ta propozycja to jakiś spóźniony żart primaaprilisowy?[edytuj kod]

Nie, ja przeraszam, ale tak rzadko się wypowiadam, że jak już tu się pojawię to musi być naprawdę źle. Czy ta propozycja to jakiś żart? Za 2* średnią krajową nie da rady w dzisiejszym świecie zatrudnić specjalistów z dziedzin wymaganych przez stowarzyszenie. Stawki podane w Załączniku do UZ 2021-6 są normalnymi stawkami rynkowymi w 2021 i nie powinny podlegać jakimś dyskusjom uogólniającym pułap górny osób, które mają pomóc w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. Proponujący te zmiany wykazują się kompletnym brakiem rozeznania aktualnych stawek na poszczególnych stanowiskach, a zmiany same spowodują jedynie szkody dla Stowarzyszenia w postaci niemożności zaoferowania normalnych pensji osobom, które te prace będą wykonywać. Hołek ҉ 12:30, 25 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Dwukrotność średniej krajowej w organizacjach pozarządowych w Polsce to chyba jednak rzadkość. Mi się bardzo podoba, że podnosimy na tym polu standardy, ale też nie przesadzajmy pisząc, że nie da się zatrudnić specjalistów w organizacji pozarządowej za kwoty poniżej dwukrotności średniej krajowej. Ot, pierwsze dwa z brzegu przykłady: Sieć Obywatelska Watchdog Polska oraz Otwarte Klatki. TR (dyskusja) 14:23, 25 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
Specjalistów nie będzie obchodzić, czy pracują dla NGO czy dla przysłowiowego korpo. Praca w takich zawodach ma konkretne obowiązki, które zostały tak, a nie inaczej wycenione przez rynek pracy. Tu nie "podnosimy standardów", tylko się do nich dostosowujemy. Hołek ҉ 16:43, 25 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
Myślę, że dla wielu osób to jednak jest różnica dla kogo pracują. Natomiast oprócz tego co np. ja myślę, to są też liczby, które pokazują, że wynagrodzenia (oraz formy zatrudnienia) w naszym stowarzyszeniu na tle całego trzeciego sektora podnoszą standard (np. 1, 2). Osobiście uważam, że to dobrze, aczkolwiek też mam wątpliwości co rozpiętości wynagrodzeń jaka występuje obecnie w naszej organizacji. TR (dyskusja) 01:53, 26 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
Nie tylko dla ogromnej ilości osób ma znaczenie, gdzie się pracuje (nazwa i renoma firmy/instytucji/organizacji), ale i kultura pracy ma znaczenie: misja, kultura organizacji, atmosfera pracy, a - szczególnie w pandemię - także: terminowość wypłat wynagrodzenia - nawet jeśli nie jest wysokie. Znając dobrze trzeci sektor w Polsce (od co najmniej dekady, ale i widząc wpływ inflacji, pandemii etc) z pełnym przekonaniem mogę napisać, że dwukrotność średniej krajowej to ok stawki w NGOsach. Wyższe pensje to np gdy jest zależne od projektów. Np gdy ktoś jest zatrudniany na niepełen etat, a na dodatkowy czas okresowo proponujemy tej osobie zatrudnienie przy projektach. Ale generalnie ustawianie wynagrodzenia w zależności od doświadczenia i kompetencji kandydatów jest dość słabe (tak, wiem: powraca ta dyskusja nie raz), gdyż niesie ryzyko, że kandydaturę zgłoszą osoby mocno "overqualified" a my taką osobę wybierzemy jako najlepszego kandydata/-tkę i potem ta osoba zaproponuje wielką kwotę jako wynagrodzenie i my się zgodzimy, "bo przecież jest to tak wykształcona, doświadczona etc" osoba. Jednak to jest ryzyko. A co do tego gdzie się pracuje: oczywiście, że ma to wielkie znaczenie. Czy nie pamiętacie fali "rzuć korpo i wyjedź w Bieszczady"? ;) - Lantuszka (dyskusja) 03:18, 26 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Projekt uchwały walnego ws. zewnętrznej kontroli czasu pracy[edytuj kod]

UCHWAŁA Nr xxx/2021 [PROJEKT]

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie dostosowania praktyk rejestracji czasu pracy pracowników i współpracowników Stowarzyszenia Wikimedia Polska (dalej: SWMPL) do standardów rynkowych.

Stowarzyszenie zezwala na elastyczne godziny pracy pracowników i współpracowników (niezależnie od formy współpracy) przeliczalne na etat (40 godzin tygodniowo) i na ułamki tego wymiaru pracy, w zależności od rodzaju umowy. Przy UDG zakłada się umowę na wyłączność i na 40 godzin, chyba że SWMPL zgodziło się na brak wyłączności. Typowe' godziny pracy i dostępności są ogłaszane dla każdego pracownika. Ze względu na specyfikę pracy SWMPL, system poniedziałek-piątek może zostać zamieniony na równoważny, z tygodnia na tydzień i z dnia na dzień (opcjonalnie publicznie), z poszanowaniem praw pracownika. Zatrudnieni w SWMPL mają prawo poprosić o zmianę typowych dni i godzin pracy, dopóki to nie przeszkadza celom SWMPL, zaś członkowie SWMPL mają prawo poprosić w dowolnym momencie o udostępnienie kalendarza i zadań wykonywanych w trakcie dnia/tygodnia/miesiąca.

Uchwała wchodzi w życie po uchwaleniu jej przez Walne Zebranie, a najpóźnieej po trzech miesiącach od jest podjęcia, a jej uregulowanie podlega wprowadzeniu do statutu przy kolejnej jego zmianie.

Propozycja Bonvol (dyskusja) 20:37, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Ocena sprawozdania finansowego[edytuj kod]

Czy ktoś mógłby rozwinąć ten wątek z oceny sprawozdania finansowego: W przeprowadzonej wyrywkowo analizie terminów spływu dokumentów stwierdzono, że dokumenty dotyczące czwartego kwartału roku 2020 zostały dostarczone do Biura w maju 2021 roku, a ostatnie dokumenty Biuro otrzymało w czerwcu 2021. Czy w tej sytuacji analiza sprawozdania mogła być przeprowadzona przez Spółkę ELIKS w terminie od 13 maja do 15 czerwca zgodnie z zawartą umową?? TR (dyskusja) 23:21, 23 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

W którą stronę? --WTM (dyskusja) 12:02, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
Czy tak faktycznie było, czy to jakieś nieporozumienie? A jeśli tak było, to czemu te dokumenty trafiły tam dopiero po pół roku i czy to ze strony spółki jest raczej czepianie się czy może to być potencjalnym problemem? TR (dyskusja) 13:58, 25 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
Księgowość stowarzyszenia obsługuje biuro rachunkowe Moniki Kowner (dalej Biuro). Zadaniem stowarzyszenia jest w miarę bieżące (w miarę - ponieważ jesteśmy zwolnieni z VAT oraz - stosownie do art. 17 ust. 1 updop - z CIT) przekazywanie dokumentów księgowych. Ogólnikową informację o pewnych brakach dot. czwartego kwartału po raz pierwszy otrzymałem od Biura w kwietniu, przy czym nie miałem wiedzy co zostało im dostarczone, a co nie. Przekazaliśmy więc komplet wszystkiego, czym dysponowaliśmy. Uzgodniliśmy, że Biuro będzie gotowe ze sprawozdaniem do końca maja, a audyt przeprowadzony przez Spółkę ELIKS będzie gotowy do 15 czerwca. 25-27 maja kontrolowałem nasze biuro w Poznaniu, gdzie znalazłem pewne nierozliczone dokumenty z 2020, które też przekazaliśmy do Biura. Zestawienie braków lub niezgodności w dowodach księgowych Biuro przysłało nam dopiero 28 maja (chociaż już od kwietnia wprost domagaliśmy się takowego). Udzielanie odpowiedzi trwało od 28 maja do 2 czerwca. --WTM (dyskusja) 18:06, 25 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi być sporządzone do końca 3 miesiąca od dnia bilansowego, czyli dla nas do 31 marca. Jak patrzę, rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pozwalające wydłużyć ten termin o 3 miesiące zostało opublikowane w "Dzienniku Ustaw" dopiero 29 marca (Dz.U. poz. 572). Jak w takim razie chcieliście zdążyć, nie wiedząc o możliwym wydłużeniu terminu (Ministerstwo Finansów ogłosiło to, jak czytam, 26 marca), do 31 marca i nie złamać przepisów prawa? Jeżeli nawet jeszcze w czerwcu trwało dosyłanie nierozliczonych dokumentów z 2020 i sprawozdanie finansowe nie mogło być sporządzone i podpisane? Boston9 (dyskusja) 20:31, 25 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  To jest bardzo dobre pytanie i ja również poprosiłbym o odpowiedź. Faktem jest, że wydłużenie terminu nastąpiło, ale też pamiętam doskonale, że było to w niemal ostatniej chwili, przed zbliżającym się terminem. Niestety z zewnątrz to wygląda troszkę tak, jakbyśmy tego typu kwestie mieli odkładane na ostatnią chwilę. I tu można było bardzo wiele zrozumieć w 2020 roku, ale czemu przyjmujemy podobny schemat także i w 2021? TR (dyskusja) 00:55, 26 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
  Na tak zadane pytanie odpowiedzieć mogę tylko: o projekcie rozporządzenia dowiedzieliśmy się wcześniej. --WTM (dyskusja) 10:00, 26 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Obecność na walnym i nagranie[edytuj kod]

Ponieważ z nagłych zdrowotnych powodów rodzinnych nie będę obecny na walnym nawet zdalnie, a to akurat walne sądzę że będzie b. nasycone wydarzeniami, to też sądzę, że będzie interesujące dla wszystkich członków, więc uważam, że nagranie zebrania musi być dostępne dla członków. Ency (dyskusja) 23:02, 24 cze 2021 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]