GLAM/Projekty/WiR w Muzeum Narodowym w Warszawie/Faras

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Projekt pod roboczym tytułem Faras w Wikipedii będzie polegał na współpracy Stowarzyszenia Wikimedia Polska z Muzeum Narodowym w Warszawie w celu wzbogacenie Wikipedii i innych projektów Wikimedia o zagadnienia związane ze stanowiskiem archeologicznym w Faras i wystawą stałą MNW Galeria Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego. Tematem projektu będą zatem wykopaliska i udział w nich polskich archeologów, poczynione tam odkrycia, dzieje tych terenów, chrześcijaństwo nubijskie, wreszcie historia i współczesność samej Galerii Faras. W kilku wersjach językowych Wikipedii zostaną napisane lub poszerzone hasła traktujące o tych zagadnieniach. Artykuły wraz z ilustracjami i materiałami audiowizualnymi utworzą całość, prezentującą ekspozycję i jej kontekst.

Przejdź na roboczą stronę projektu w Wikipedii →

Opis projektu[edytuj | edytuj kod]

Projekt pod roboczym tytułem Faras w Wikipedii będzie polegał na:

 • poszerzeniu lub napisaniu od początku w języku polskim grupy około 10 artykułów traktujących o tematyce związanej z Faras (lista tematów poniżej);
 • załadowaniu do Wikimedia Commons zdjęć eksponatów z Galerii Faras oraz samej wystawy, w celu zilustrowania nimi treści;
 • załadowaniu do Wikimedia Commons zdjęć archiwalnych (z wykopalisk oraz prac konserwatorskich), w celu zilustrowania nimi treści (jeśli będzie możliwość udostępnienia ich na wolnej licencji);
 • załadowaniu do Wikimedia Commons materiałów audiowizualnych - filmów z wykopalisk (jeśli będzie możliwość udostępnienia ich na wolnej licencji);
 • utworzeniu strony projektowej w Wikipedii zawierającej odnośniki do artykułów, zdjęć i materiałów audiowizualnych oraz jej wersji angielskiej;
 • przetłumaczeniu artykułów na język angielski oraz arabski (oraz wybranych artykułów – na inne języki) i umieszczenie ich w tychże wersjach językowych Wikipedii (3 × po 10 artykułów - ew. więcej, jeśli uczestnicy napiszą dodatkowo)
 • opcjonalnie: utworzeniu z niektórych powstałych w wyniku projektu materiałów publikacji (być może wielojęzycznej) w formie PDF (w publikacji mogą się też znaleźć materiały dodatkowe, niebędące fragmentami artykułów z Wikipedii, ale wszelkie inne treści - wypowiedzi, cytaty, krótkie teksty, o ile tylko możliwe jest ich udostępnienie na wolnej licencji).

Czas trwania projektu: 5 miesięcy: kwiecień-czerwiec oraz sierpień-wrzesień 2016.

W projekcie weźmie udział grupa wolontariuszy (studenci, doktoranci, zainteresowani historycy sztuki) pod opieką merytoryczną dr hab. Aleksandry Sulikowskiej (MNW) oraz rezydentki WMPL. Ze strony MNW przygotowana zostanie bibliografia oraz materiał ilustracyjny; WMPL zapewni szkolenie techniczne wolontariuszy i specjalistów, pomoc w edytowaniu/ładowaniu plików, opiekę nad stroną projektową. Sprawdzimy, czy planowane artykuły są obecne w innych wersjach językowych Wikipedii i ich obecny poziom merytoryczny. Po zaakceptowaniu listy tematów i napisaniu artykułów przez grupę, zostaną one przekazane do sprawdzenia, opublikowane w Wikipedii, a następnie przekazane do tłumaczenia na język angielski i arabski. WMPL poinformuje o projekcie wikipedystów polskich oraz z innych (zagranicznych) projektów, aby ułatwić umieszczenie nowych haseł w Wikipedii w języku arabskim oraz ewentualnie zachęcić społeczność do tłumaczenia tych materiałów na inne języki. Listę artykułów określi opiekun merytoryczny z pomocą rezydentki.

Nowe treści w Wikipedii[edytuj | edytuj kod]

Lista podstawowa[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe artykuły w Wikipedii do poszerzenia i napisania:

Lista uzupełniająca[edytuj | edytuj kod]

 • Lista biskupów Faras - lista z ew. rozwinięciem informacji o poszczególnych biskupach, może krótkie oddzielne hasła o tych, o których wiadomo coś więcej
 • Kilka haseł o najbardziej charakterystycznych/najciekawszych eksponatach
 • Muzeum Narodowe w Chartumie (obecnie brak; artykuł w anglojęzycznej Wikipedii) – ew. we współpracy z tymże muzeum
 • Nobatia/Nobadia
 • Makuria
 • Pachoras - jako oddzielne hasło lub sekcja w artykule o Faras
 • Hasła o poszczególnych świętych, nieznanych poza obszarem chrześcijaństwa nubijskiego/koptyjskiego, a wyobrażonych na malowidłach z Faras
 • Chrześcijańskie malarstwo nubijskie
 • Ikonografia maryjna w chrześcijańskim malarstwie nubijskim

Tematy dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

 • Nubia - rozwinięcie artykułu
 • hasła o innych stanowiskach archeologicznych powiązanych z tematem głównym

Materiał ilustracyjny[edytuj | edytuj kod]

 • zdjęcia znalezisk – przede wszystkim malowidła, ale też ceramika czy elementy architektoniczne (w przypadku obiektów trójwymiarowych być może potrzebna dodatkowa zgoda)
 • zdjęcia ekspozycji w Galerii Faras (na wolnej licencji)
 • zdjęcia z wykopalisk (potrzebna dodatkowa zgoda)
 • zdjęcia z konserwacji malowideł prowadzonych w MNW (potrzebna dodatkowa zgoda)
 • fotografie makiety katedry (na wolnej licencji)
 • filmy (potrzebna dodatkowa zgoda)

Tłumaczenia[edytuj | edytuj kod]

Po opracowaniu, redakcji i zamieszczeniu w polskiej wersji Wikipedii, artykuły zostaną sprawdzone pod względem merytorycznym, a następnie przekazane do tłumaczenia. Artykuły w innych Wikipediach o tematyce związanej bezpośrednio z Faras są dość skąpe i jedynie o samej miejscowości (w dużej Wikipedii hiszpańskiej w ogóle brak hasła).

W przypadku języków podstawowych dla projektu (angielski i arabski) treści przetłumaczone zostaną przez zatrudnionych tłumaczy, a następnie, z pomocą współpracujących zagranicznych wikipedystów, umieszczone w odpowiednich wersjach Wikipedii. Języki dodatkowe – Stowarzyszenie poinformuje międzynarodową społeczność wikipedystów o projekcie i zachęci do tłumaczenia artykułów na inne języki.

Języki podstawowe:[edytuj | edytuj kod]

 • angielski – tłumaczenie profesjonalne – WMPL
 • arabski – tłumaczenie zlecone – MNW
 • ew. inny język – zlecony – MNW

Języki dodatkowe (wybrane treści):[edytuj | edytuj kod]

 • rosyjski, hiszpański, francuski, włoski

Zespół i terminarz[edytuj | edytuj kod]

Zespół[edytuj | edytuj kod]

Sugerowany skład zespołu:

 • dr hab. Aleksandra Sulikowska – opiekun merytoryczny – MNW – dobór literatury, zakres tematyczny haseł, ogólny nadzór merytoryczny
 • Maria Drozdek – główny koordynator projektu
 • Karolina Tabak – koordynator po stronie MNW
 • Marta Moraczewska – wsparcie, promocja, organizacja tłumaczeń (WMPL)
 • 10-15 wolontariuszy (studenci powiązanych kierunków, doktoranci)
 • wikipedyści deklarujący stały udział (maks. 3 osoby, wolontariat)
 • w zaawansowanej fazie projektu: tłumacze

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

Marzec – przygotowania
 • Ustalenie minimalnych warunków udziału dla wolontariuszy
 • Rekrutacja wolontariuszy do projektu – ogłoszenie i zapisy
 • Przygotowanie harmonogramu
 • Wybór artykułów i literatury źródłowej
 • Początek prac nad pozwoleniami na wykorzystanie zdjęć obiektów 3D, zdjęć z wykopalisk i konserwacji
Kwiecień
 • Początek kwietnia - oprowadzanie po wystawie, pierwsze szkolenie wolontariuszy – ok. 3 godzin
 • Rozdział tematów między uczestników
 • Pierwsza połowa kwietnia - drugie szkolenie (edytowanie Wikipedii) i początek prac nad artykułami
 • Kontakt z Muzeum w Chartumie
 • Wysłanie zaproszenia do zagranicznych wikipedystów
 • Określenie orientacyjnej liczby multimediów do załadowania
Maj
 • Dalsza praca nad tekstami - stopniowe zamieszczanie gotowych artykułów w brudnopisach uczestników, ich dostosowanie redakcyjne do wymagań Wikipedii i przenoszenie do przestrzeni głównej
 • Ładowanie zdjęć
Czerwiec
 • do 15 czerwca - ostateczny termin (?) zamieszczenia w Wikipedii (w brudnopisach lub w przestrzeni głównej) napisanych artykułów
 • Recenzja merytoryczna artykułów z listy podstawowej - druga połowa czerwca
 • Wybór tekstów do tłumaczenia
 • Rozwinięcie strony projektowej, strony w Commons
Lipiec

Przerwa wakacyjna; tłumaczenia

Sierpień
 • Tłumaczenia, praca nad publikacją tłumaczeń w Wikipedii
 • Dopracowanie strony projektowej
Wrzesień
 • Publikacja tłumaczeń w Wikipedii
 • Publikacja ew. materiałów dodatkowych
 • Publiczne spotkanie końcowe, wykład, prezentacja rezultatów