Biuletyn Informacji Publicznej

GLAM/Projekty/WiR w Muzeum Narodowym w Warszawie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
< GLAM‎ | Projekty
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Leon Wyczółkowski, Autoportret w chińskim kaftanie – obraz zamieszczony na plakatach reklamujących wystawę pasteli, przekazany na Commons w ramach współpracy z MNW

Ogólny zarys projektu

[edytuj | edytuj kod]
Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie udostępniło pierwsze 100 obiektów, które są w tej chwili ładowane do Wikimedia Commons (pierwsza setka reprodukcji to wysokiej jakości skany, które w większości 'zastępują' amatorsko wykonane skany reprodukcji dzieł sztuki z kolekcji MNW. Następnie - w listopadzie - wybrane zostaną wybrane kolejne – tym razem mniej znane, w większości nieistniejące wcześniej w Commons obiekty będące reprodukcjami dzieł prezentowanych na planowanej wystawie "Mistrzowie pastelu".

Na podstawie tych i kolejnych zasobów Muzeum potwierdziło chęć współpracy z wikipedystą-rezydentem w ramach wystawy czasowej Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie.

Jego zadaniem będzie:
 • identyfikacja stanu haseł w Wikipedii o związanych z tematem zagadnieniach (przede wszystkim o kluczowych twórcach i dziełach);
 • praca z małą grupą wolontariuszy (studentów) i wikipedystów nad artykułami;
 • pomoc w ładowaniu nowych reprodukcji do Wikimedia Commons;
 • utworzenie strony projektowej z odnośnikami do haseł i zasobów w Commons;
 • opieka nad grupą piszących i artykułami;
 • napisanie lub współpraca przy pisaniu tekstów na blog i fb;
 • raportowanie postępów (co około 3 tygodnie) na podstronie Stow. GLAM/WiR MNW.

Informacje o wikipedystach rezydentach

Funkcję wikipedysty rezydenta przy Muzeum Narodowym w Warszawie od listopada 2015 do stycznia 2016 pełni Maria Drozdek Gytha, kontakt e-mail: maria.drozdek(na)wikimedia.pl.

Wstępny zakres działań

[edytuj | edytuj kod]

Proponowany czas trwania

[edytuj | edytuj kod]
 • Ostatni tydzień października - szkolenie + narada z koordynatorem GLAM
 • Rezydencja: 2 listopada 2015 - 30 stycznia 2016 - równolegle z wystawą “Mistrzowie pastelu

Ogólne zadania

[edytuj | edytuj kod]
 • Utworzenie na czas trwania rezydencji grupy zainteresowanych wikipedystów ORAZ grupy złożonej z osób z zewnątrz (członkowie klubu Muzeum, studenci, etc)
 • Wspólnie z Muzeum oraz grupą realizacja planu rozbudowania z góry wybranych artykułów o kierunkach w sztuce i technikach - bardziej szkolenie, dopingowanie grupy i zorganizowanie potrzebnej infrastruktury niż samodzielna edycja
 • Opieka nad stroną projektu w Wikimedia Commons
 • Zorganizowanie dla grupy szkolenia (na początku) oraz editathonu (na końcu) - uzgodnione z MNW 3 lub 4 spotkania grupy na terenie Muzeum + 1 oprowadzanie specjalne
 • Współpraca przy promocji projektu
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Muzeum
 • Raz w miesiącu dyżur dla odwiedzających w Czytelni

Szczegółowe

[edytuj | edytuj kod]
 • Wspólnie z kuratorami wystawy pastelu (na podstawie materiałów, które kuratorzy udostępnią w drugiej połowie października oraz na podstawie researchu w polskiej Wikipedii) wybór ~10 tematów do rozbudowania, przykłady: Młoda Polska; secesja (sztuka); pastel; powiązane tematy ramowe (ilustrowane reprodukcjami z kolekcji Partage Plus oraz reprodukcjami pasteli z wystawy)
 • Praca z wyznaczonym kuratorem (zidentyfikowanie które reprodukcje są w domenie publicznej, pomoc w określaniu zakresu nowej 'paczki' do załadowania)
 • Opieka nad stroną projektu w Wikimedia Commons i jej rozbudowanie
 • Opieka nad stroną projektu w Wikipedii (z informacjami o Muzeum, wystawie i projekcie)
 • Szkolenie dla grupy roboczej, spotkanie z grupą na półmetku oraz editaton (otwarty też dla innych chętnych) pod koniec
 • “Dyżur w Muzeum” - raz w miesiącu dla wszystkich zainteresowanych
 • Prowadzenie podstrony o postępach działań

Zasady pracy

[edytuj | edytuj kod]

Koncepcja

[edytuj | edytuj kod]

Przedyskutowana z MNW koncepcja: pilotażowy program trwający 3 miesiące (finansowany przez Stowarzyszenie) a następnie jeśli odniesie on sukces, Muzeum zadeklarowało chęć sfinansowania kolejnego etapu rezydencji (być może na dłużej).

 • 2-3 dni w tygodniu na miejscu (Czytelnia, Digitalizacja) - w miarę potrzeb + praca zdalna. Propozycja: 16h tygodniowo.
 • Umowa ze Stowarzyszeniem (jeśli projekt odniesie sukces, później rozmowy z Muzeum o dalszym ciągu projektu)

Budżet

[edytuj | edytuj kod]
 • do ustalenia: 16h tygodniowo * 3 miesiące

Rekrutacja

[edytuj | edytuj kod]
 • Otwarta rekrutacja (termin ogłoszenia - ASAP)
 • Wstępnie termin ogłoszenia: około 10 września
 • Gdzie ogłoszenie: EBIB, blog Stow., Historia i Media, ngo.pl, ekultura, (koed?), profile społecznościowe

Etapy działań

[edytuj | edytuj kod]

Etap 1

[edytuj | edytuj kod]
 • Badania w Wikipedii i wybór tematów do rozbudowania we współpracy z Muzeum; znalezienie źródeł (książek, czasopism, katalogów wystaw) do tworzonych artykułów o historii sztuki, twórcach, technikach i zbiorach Muzeum
 • Wspólnie z kordynatorem GLAM-Wiki i Muzeum utworzenie grupy osób zaangażowanych w pisanie artykułów
 • Ustalenie z Muzeum terminu spotkania - maratonu edycyjnego - dla grupy roboczej i osób z zewnątrz - na zakończenie projektu (styczeń)

Etap 2

[edytuj | edytuj kod]
 • Utworzenie grupy wolontariuszy i wikipedystów uczestniczących w projekcie
 • praca z uczestnikami projektu nad artykułami (być może spotkanie na terenie Muzeum, ewent za zgodą Muzeum)
 • zidentyfikowanie zasobów brakujących w Wikimedia Commons (reprodukcji) związanych z tematem i zilustrowanie nimi artykułów
 • Nadzór nad strukturą zbiorów MNW w Wikimedia Commons i rozbudowanie stron projektu w Wikipedii i Wikimedia Commons
 • Utworzenie i prowadzenie strony projektowej z listą artykułów, informacjami o wystawie i twórcach, zasobach udostępnionych przez Muzeum itd.
 • Szkolenie dla zainteresowanych pracowników Muzeum (edycja artykułów, udostępnianie zdjęć, kwestie prawnoautorskie)

Etap 3

[edytuj | edytuj kod]
 • Przeprowadzenie maratonu edycyjnego na 2 tygodnie przed zamknięciem wystawy i zakończenie prac nad wybranymi artykułami
 • Być może, utworzenie na bazie artykułu drobnej, edukacyjnej publikacji PDF o wystawie
 • promocja udostępnionych zasobów i pomoc w przygotowywaniu materiałów promocyjnych (ulotki SWPL, materiały na blogu Stowarzyszenia, social media, itd.)

Planowane rezultaty

[edytuj | edytuj kod]
 • Uporządkowane, poprawnie opisane zasoby MNW (skany dzieł sztuki) w Wikimedia Commons
 • Wykorzystanie udostępnionych skanów w Wikipedii -- ze statystykami wykorzystania do wglądu Muzeum
 • Utworzenie lub znaczne rozszerzenie 10+ wysokiej jakości artykułów w Wikipedii o tematyce związanej z historią sztuki polskiej (ew. kody QR do wykorzystania na wystawie stałej)
 • Zgromadzenie linków, reprodukcji i informacji o projekcie na stronie projektowej
 • Nawiązanie stałej współpracy wolontariuszy-wikipedystów z działem Digitalizacji
 • Promocja projektu (online i w mediach przez biuro prasowe Stowarzyszenia)

Relizacja

[edytuj | edytuj kod]

Rekrutacja

[edytuj | edytuj kod]

W efekcie procesu rekrutacji przeprowadzonego przez Martę Moraczewską i Wpędzicha, zarządowi zostały przedstawione 3 kandydatury, z których zarząd wybrał Gythę. Gytha, zgodnie z ustaleniami została zatrudniona na 3 miesiące (od 1 listopada 2015) na umowę o dzieło.

Podjęte działania

[edytuj | edytuj kod]

Ustalenia z Muzeum Narodowym w Warszawie

[edytuj | edytuj kod]

Po rozmowach, prowadzonych wraz z kooryrdynatorką projektów GLAM z pracownikami MNW (koniec października 2015) ustalono, że projekt Wikipedysta rezydent w Muzeum Narodowym w Warszawie będzie związana przede wszystkim z wystawą czasową Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zaplanowano następujące działania:

 • Zorganizowanie grupy osób, w tym studentów sztuki i pokrewnych kierunków, którzy – po przeszkoleniu z zasad Wikipedii i jej edytowania – zajmą się pisaniem i uzupełnianiem haseł związanych tematycznie z kolekcją pasteli MNW, wytypowanych we współpracy z kuratorami wystawy. Wsparcie tych działań zadeklarowali także doświadczeni wikipedyści. Pierwsze szkolenie grupy przewidziano na 26 listopada.
 • Przygotowanie i poprowadzenie prezentacji o Wikipedii, jej zasadach i edytowaniu dla pracowników muzeum – przewidywany termin 1 grudnia.
 • Kontynuacja przekazywania na Wikimedia Commons reprodukcji dzieł z kolekcji MNW, w tym wypadku prezentowanych na wystawie pasteli. Wytypowanie dzieł, które będą stanowić szczególnie cenne uzupełnienie zasobów Wikimedia, a więc:
  • związanych tematycznie z pisanymi i uzupełnianymi artykułami,
  • będących pracami najbardziej znanych polskich malarzy i pastelistów,
  • będącymi pracami twórców, których prac nie ma na Commons albo jest ich niewiele,
  • portretów osób, których wizerunków nie ma w opisujących ich biogramach.
 • Pełnienie w muzeum dyżurów, podczas których rezydentka będzie odpowiadać na pytania pracowników i zwiedzających.

Prace zrealizowane w listopadzie 2015

[edytuj | edytuj kod]
Autoportret Aliny Bondy-Glassowej, jeden z pasteli reklamujących wystawę, praca artystki, której biogram był pierwszym napisanym w ramach projektu artykułem
 • W celu koordynacji działań w Wikipedii rezydentka opracowała i założyła Wikiprojekt Muzeum Narodowe w Warszawie, w którym znalazła się także wytypowana we współpracy z kuratorami wystawy pasteli lista szczególnie istotnych haseł do napisania i uzupełnienia. Zamieszczono w nim także pełną listę nazwisk artystów i wydawców związanych z prezentowanymi dziełami, z linkami do traktujących o nich hasłach (w przypadkach haseł nienapisanych do biogramów w innych wikipediach, o ile istnieją). Udział w wikiprojekcie zadeklarowali także doświadczeni wikipedyści.
 • Rezydentka opracowała w Wikimedia Commons stronę w języku polskim, traktującą o współpracy między Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i Muzeum Narodowym w Warszawie i działaniu wikipedysty rezydenta.
 • Rezydentka przesłała na Commons pierwszą partię reprodukcji (27 pasteli), zamieszczając je w odpowiednich kategoriach. Zestawienie przesłanych plików znajduje się na podstronie wikiprojektu. W zestawieniu zostały ujęte także artykuły, które zostały zilustrowane przesłanymi obrazami (kilkanaście haseł, nie licząc artykułów w innych wikipediach).
 • W wyniku ogłoszeń wysłanych przez koordynatorką GLAM i Dział Edukacji MNW zgłosiło się ok. 10 osób, które zostaną przeszkolone w zasadach Wikipedii i jej edytowaniu. Zadaniem każdego z uczestników będzie napisanie co najmniej 2 artykułów w Wikipedii. Pierwsze szkolenie jest zaplanowane na 26 listopada.
 • Odbyły się dwa dwugodzinne dyżury w sali edukacyjnej MNW, w dniach 10 i 19 listopada. W drugim z tych terminów w holu muzeum został ustawiony stand Wikipedii z informacją o możliwości rozmowy z wikipedystą. W trakcie pierwszego dyżuru nikt chętny się nie pojawił, więc czas rezydentka poświęciła na inne prace związane z projektem. W czasie drugiego dyżuru, w którym rezydentce towarzyszył rzecznik Stowarzyszenia, przeprowadzono rozmowy z dwojgiem zaangażowanych w projekt pracowników MNW, głównie w sprawach związanych z ładowaniem plików.
 • 26 listopada w MNW odbyło się pierwsze szkolenie grupy, prowadzone przez rezydentkę i rzecznika WMPL. Rozpoczęło się zwiedzaniem wystawy pasteli, po której oprowadzały kuratorki tej wystawy, Anna Grochala i Joanna Sikorska, opowiadając o myślach przewodnich wystawy, zgromadzonych dziełach i ich twórcach. Samo szkolenie trwało ponad 2 godziny, przekazano na nim podstawowe informacje dotyczące zasad Wikipedii, jej struktury oraz edytowania. Na spotkanie przyszło siedmioro uczestników, dwie osoby nie mogły być obecne ze względu na inne zajęcia.

Prace zrealizowane w grudniu 2015

[edytuj | edytuj kod]
Jeden z pasteli z cyklu Skarbiec wawelski Leona Wyczółkowskiego
 • 1 grudnia miało miejsce dwugodzinne szkolenie dla pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie. Uczestniczyło w nim kilkanaścioro pracowników MNW (ich liczba zmieniała się w czasie).
 • 4 grudnia - kolejny dyżur, poświęcony głównie na pracę rezydentki z osobami, która nie mogły uczestniczyć w pierwszym szkoleniu.
 • 17 grudnia - spotkanie z grupą wolontariuszy. Z uwagi na niewielką liczbę osób, które przyszły (okres przedświąteczny i dość wczesna pora - niestety z uwagi na zajętość sali edukacyjnej nie udało się ustalić późniejszej) przybrało formę indywidualnych warsztatów. Przed spotkaniem rezydentka odbyła kilkunastominutową rozmowę z koordynatorką wolontariatu MNW w sprawie zakresu zaangażowania wolontariuszy w projekt WiR. Ponadto w krótkiej rozmowie z kierownikiem działu digitalizacji rezydentka zaproponowała indywidualne przeszkolenie pracowników lub wolontariuszy MNW w zakresie ładowania reprodukcji prezentowanych w Cyfrowym MNW na Wikimedia Commons.
 • 20 grudnia pojawiło się w Wikipedii pierwsze hasło napisane przez uczestniczkę grupy: Alina Bondy-Glassowa. Zostało zaproponowane do prezentacji na stronie głównej Wikipedii w rubryce "Czy wiesz". W ciągu dwóch dni zostało sprawdzone przez odpowiednią liczbę wikipedystów i zatwierdzone do ekspozycji w dniu 2 stycznia 2016.
 • Zostały wydrukowane ulotki traktujące o współpracy MNW i SWPL wg projektu Halibutta, z poprawkami Gythy. Z uwagi na redukcję kosztów druku wymagają one ręcznego składania.
 • 22 grudnia miał miejsce kolejny dyżur rezydentki, a na nim krótkie spotkanie z pracownikiem muzeum (przekazanie katalogu wystawy pasteli z jednej strony i części ulotek z drugie) oraz osobą z grupy zaangażowanej w pisanie haseł.
 • Na Commons znalazły się kolejne reprodukcje pasteli: autoportrety, pejzaże oraz cykl Skarbiec wawelski Wyczółkowskiego. Ogółem w grudniu rezydentka załadowała 48 plików.

Prace zrealizowane w styczniu i na początku lutego 2016

[edytuj | edytuj kod]
Dziewczynka w ludowym stroju Stanisława Wyspiańskiego – jeden z pasteli, którego reprodukcja została przesłana na Commons
 • Dyżury i spotkania z grupą: 7 stycznia, 19 stycznia, 29 stycznia
 • 7 stycznia odbyło się w muzeum spotkanie, w którym ze strony MNW uczestniczyli dyrektor MNW ds. naukowych dr Piotr Rypson oraz Karolina Tabak (kierownik działu digitalizacji, która koordynuje projekt ze strony muzeum), a ze strony stowarzyszenia rezydentka oraz koordynatorka GLAM. Rozmawiano na temat kontynuacji współpracy i kolejnych pól, w których takie współdziałanie może nastąpić. Padła propozycja zajęcia się tematyką związaną z zabytkami z Faras.
 • Zgłosiła się wolontariuszka z MNW chętna do pomocy w ładowaniu reprodukcji na Commons. Jej szkolenie odbyło się 19 stycznia. Wolontariuszka zaczęła już pracę, do 26 stycznia przesłała 22 pliki z listy przygotowanej przez muzeum. Przesyłane reprodukcje zostały przez rezydentkę umieszczone w artykułach w różnojęzycznych projektach wikimedia, po części zastępując grafiki gorszej jakości.
 • Powstały następne artykuły napisane przez członków grupy wolontariuszy (Skarbiec wawelski (cykl obrazów), Tytus Maleszewski, pastel, Julius Meier-Graefe). Wszystkie spełniały wymagania do rubryki "Czy wiesz" i zostały zaproponowane do prezentacji na stronie głównej.
 • Rezydentka na ręce Karoliny Tabak przesłała wstępny zarys projektu związanego z Faras - listę artykułów do napisania i rodzajów towarzyszących im multimediów.
 • Na Commons od 1 stycznia do 2 lutego załadowano 62 reprodukcje, w tym 23 związane z wystawą pasteli. Reprodukcje pasteli prezentowanych na wystawie zostały zgrupowane w kategorii Masters of the Pastel. From Marteau to Witkacy. Opisy plików zostały uzupełnione o brakujące szablony z informacjami o artystach (kilkanaście szablonów).
 • Statystyki wykorzystania wszystkich plików przesłanych do 2 lutego w bramach współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie wg zliczającego narzędzia prezentują się następująco:
  • Przesłano ogółem 241 plików.
  • W przestrzeni głównej projektów Wikimedia wykorzystano 138 z nich (57,02%), przy czym zamieszczono je 556 razy.
  • 179 razy użyto ich w plWiki, 106 w enWiki, 24 w Wikidata, po ok. 20 razy w rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej wikipedii, kilkanaście w ukraińskiej, hiszpańskiej, włoskiej, katalońskiej; w innych projektach po kilka sztuk.
  • we wszystkich przestrzeniach projektów Wikimedia wykorzystano 178 plików (73.55%), zamieszczając je 760 razy.
 • Kolejne hasła napisane przez osoby z grupy to: Antonina Dunin-Sulgostowska, Jan Reisner, Leon Kaufmann, Ludwik Marteau, Maurice Denis, Maria Nostitz-Wasilkowska. Ogółem w okresie do początku lutego powstało lub zostało znacznie rozbudowanych 11 haseł, wszystkie z odpowiedniej jakości źródłami w formie przypisów.
 • Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się 9 lutego o godz. 14.30. Z racji nieobecności większości wolontariuszy z grupy zostało przekształcone w rozmowę z pracownikami MNW nt. efektów dotychczasowej i możliwości przyszłej współpracy. Ze strony muzeum obecni byli wicedyrektor MNW Piotr Rypson, kurator wystawy pasteli Anna Grochala i pracownik z Gabinetu Rysunków, pani z biblioteki MNW oraz Karolina Tabak i Mikołaj Machowski z Działu Digitalizacji; ze strony stowarzyszenia: Tomasz Ganicz, Marta Moraczewska, Krzysztof Machocki, Maria Drozdek; ponadto jeden z wikipedystów i wolontariuszka MNW. Rezydentka zaprezentowała rezultaty projektu związanego z wystawą pasteli: 11 napisanych lub znacznie rozbudowanych haseł (lista artykułów została w późniejszym terminie przekazana do muzeum z prośbą o uwagi i wskazanie ew. błędów) oraz liczbę załadowanych plików i statystyki ich wykorzystania. Omówiono obszary, w których współpraca może być kontynuowana - prócz tematu Faras koordynatorka GLAM zaproponowała projekt "Obraz na zamówienie", który w toku dyskusji zmieniono w "Dzieło na zamówienie", czyli pisanie haseł o dziełach prezentowanych na wystawach stałych MNW, zaproponowanych wybranych w głosowaniu np. na Facebooku. Padła też propozycja wykorzystania materiałów zgromadzonych do innych wystaw czasowych MNW: Masoneria. Pro publico bono, Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi, Bronisław Krystall. Testament oraz o kolekcjonerach grafiki.

Rezultaty

[edytuj | edytuj kod]

Rezydentka zatrudniona przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska na pilotażowy okres 3 miesięcy (od listopada 2015 do lutego 2016) wykonała założone wstępnie zadania. Oprócz przedstawienia pracownikom MNW infrastruktury i sposobu edytowania Wikipedii oraz pomocy w wyborze i ładowaniu reprodukcji dzieł sztuki do Wikimedia Commons, rezydentka opiekowała się grupą wolontariuszy, którzy wspólnie pracowali nad artykułami w Wikipedii dotyczącymi pastelu oraz twórców posługujących się tą techniką.

Artykuły w Wikipedii

[edytuj | edytuj kod]

W Wikipedii powstało (lub zostało rozbudowane z załążków) jedenaście artykułów związanych tematem przewodnim projektu rezydencji – pastelem. Oprócz samego pastelu były to głównie biogramy artystów związanych z tą techniką, przede wszystkim związanych z Polską: nadwornych malarzy polskich królów Jana Reisnera i Ludwika Marteau oraz artystów drugiej połowy XIX i pierwszej ćwierci XX wieku: Tytusa Maleszewskiego, Leona Kaufmanna, Antoniny Dunin-Sulgostowskiej, Marii Nostitz-Wasilkowskiej i Aliny Bondy-Glassowej. Powstały ponadto dwa rozwinięte biogramy osób luźno związanych z pastelami, natomiast będących postaciami bardzo ważnymi dla historii sztuki: Maurice'a Denisa i Juliusa Meier-Graefego oraz artykuł o cyklu pasteli Leona Wyczółkowskiego Skarbiec wawelski, będący jedynym powszechnie dostępnym tak dokładnym opisem tej mało znanej i rzadko pokazywanej części twórczości tego malarza.

Wszystkie napisane hasła są obszerne i dokładnie uźródłowione za pomocą przypisów bibliograficznych. Wszystkie spełniały warunki pojawienia się na stronie głównej Wikipedii w rubryce Czy wiesz i po sprawdzeniu przez wikipedystów zostały (lub wkrótce zostaną) w niej zaprezentowane. Artykułu o Skarbcu wawelskim został przedstawiony do wyróżnienia jako tzw. dobry artykuł.

Zestawienie artykułów
Artykuł Główny autor/ka "Czy wiesz" Uwagi
Alina Bondy-Glassowa N Ivy 2 stycznia 2016 nowy artykuł
Skarbiec wawelski N Ivy 19 stycznia 2016 nowy artykuł, przedstawienie do DA
Tytus Maleszewski Gytha 31 stycznia 2016 nowy artykuł
pastel Wojtekkord 19 lutego 2016 rozbudowa
Julius Meier-Graefe Wojtekkord 16 lutego 2016 nowy artykuł
Antonina Dunin-Sulgostowska Magdda 25 lutego 2016 nowy artykuł
Jan Reisner Aksolotl 21 lutego 2016 nowy artykuł
Leon Kaufmann Michalszka 26 lutego 2016 rozbudowa
Ludwik Marteau Aksolotl 23 lutego 2016 rozbudowa
Maurice Denis Michalszka 27 lutego 2016 (planowane) rozbudowa
Maria Nostitz-Wasilkowska Magdda 2 marca 2016 (planowane) nowy artykuł

Grafiki w Wikimedia Commons

[edytuj | edytuj kod]

Podczas projektu rezydencji na Commons zostało przesłanych ok. 160 dobrej jakości reprodukcji dzieł znajdujących się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, w tym ponad 100 prezentowanych na wystawie pasteli. Wśród przekazanych plików najliczniej reprezentowane są prace Leona Wyczółkowskiego (25 pozycji), Stanisława Wyspiańskiego (11 pozycji), Jana Rembowskiego (7 pozycji).

Reprodukcje pasteli posłużyły nie tylko do zilustrowania napisanych w ramach projektu artykułów, ale stanowią cenny materiał ilustracyjny także w wielu innych hasłach Wikipedii (także Wikipedii w innych niż polski językach). Niektóre z pozyskanych prac stanowią jedyny przykład twórczości plastycznej opisywanych osób (jak w przypadku Czesława Tańskiego czy Oskara Sosnowskiego) albo są jej znaczącym rozszerzeniem (Feliks Stanisław Jasiński, Józef Rapacki). Kilka portretów jest jedynym wizerunkiem w biogramach portretowanych osób (Stanisław Ejsmond, Leon Reynel, Tadeusz Żuliński, Jan Rembowski), inne stanowią cenne ich uzupełnienie. Dwa z pasteli ilustrują przedstawiony na nich temat (Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce i Mała Ziemiańska), niektóre posłużyły do pokazania uwiecznionych na nich przedmiotów (maciejówka czy mufka). Także obrazy z Cyklu wawelskiego, prócz artykułu o samym cyklu, ilustrują hasła związane z przedstawionymi na nich przedmiotami. Zestawienie obejmujące przesłane reprodukcje pasteli i zilustrowane nimi artykuły w polskojęzycznej Wikipedii znajduje się na podstronie wikiprojektu (nie uwzględnia ono ilustracji w innych wikipediach, gdzie zamieszczono np. portret baronowej Eisenbach czy widok podberlińskiej ulicy).

Oprócz ładowania plików na Commons zostały założone brakujące szablony twórców oraz odpowiednie kategorie.

Równolegle z ładowaniem reprodukcji pasteli na Commons były przesyłane fotografie innych dzieł z kolekcji MNW (ponad 40). Były to zarówno reprodukcje dzieł nieobecnych dotąd w projektach Wikipedii (w tym autorów, których utwory niedawno przeszły do domeny publicznej, jak Tytus Czyżewski czy Edward Okuń), jak i dobrej jakości fotografie dzieł już tam obecnych, które mogą zastąpić pliki gorszej jakości. Takie zamiany zostały już w większości przeprowadzone, także dla plików załadowanych wcześniej (tzn. przed rozpoczęciem projektu rezydencji). Wśród przesłanych plików znalazło się m.in. 13 obrazów Jana Matejki.

Akcja przesyłania reprodukcji na Commons jest kontynuowane, działa przy tym także przeszkolona wolontariuszka MNW. W przygotowaniu są obrazy Jacka Malczewskiego, Władysława Ślewińskiego, Witolda Wojtkiewicza, Olgi Boznańskiej i innych artystów.

Wszystkie przesłane dzięki współpracy z MNW pliki znajdują się w kategorii "Media contributed by the National Museum in Warsaw", zaś prace prezentowane na wystawie pasteli w kategorii "Masters of the Pastel. From Marteau to Witkacy". Bieżące statystyki wykorzystania plików przekazanych przez MNW można uzyskać tym narzędziem, wpisując w pole Category on Commons kategorię Media contributed by the National Museum in Warsaw.

Statystyki wykorzystania obiektów

[edytuj | edytuj kod]

Wykorzystanie udostępnionych plików w artykułach Wikipedii

Bieżące statystyki wykorzystania plików można uzyskać tym narzędziem, wpisując w pole Category on Commons kategorię: Media contributed by the National Museum in Warsaw. Stan na 29 lutego 2016: 256 obiektów, 646 wykorzystań (reprodukcje są obecne w 646 artykułach różnych wersji językowych Wikipedii), w tym:

 • 198 razy w artykułach w języku polskim,
 • 119 razy w języku angielskim,
 • po 24 razy w języku francuskim i rosyjskim,
 • 23 razy w języku niemieckim
 • 22 i mniej razy w ponad 50 innych wersjach językowych Wikipedii.

Odwiedziny stron z reprodukcjami MNW

Zbiorcza statystyka wyświetleń wszystkich artykułów Wikipedii w różnych językach zawierających reprodukcje udostępnione przez MNW:

 • grudzień 2015: 1,523,863 wyświetleń
 • styczeń 2016: 1,626,845 wyświetleń.

Uczestnicy

[edytuj | edytuj kod]

Do projektu początkowo zgłosiło się 11 osób, dwie zrezygnowały od razu (po informacji, że spotkania będą się odbywać w godzinach pracy). Z 9 osób, które wzięły udział w pierwszym szkoleniu, konto w Wikipedii założyło 7, po czym ostatecznie artykuły (po 2 na osobę) napisało 5.

Szkolenie zbiorcze odbyło się w zasadzie jedno, początkowe. Dalsza praca rezydentki z uczestnikami polegała głównie na małych bądź indywidualnych spotkaniach i korespondencji e-mailowej. Poruszane problemy dotyczyły przede wszystkim kwestii techniczno-redakcyjnych, nie sprawiały kłopotów zasady Wikipedii. Pewnym problemem był brak łatwego dostępu do źródeł: czytelnia MNW, z której w założeniach mieli uczestnicy korzystać, była w remoncie, a wydanie katalogu wystawy się opóźniało. Spotkanie kończące program, w porozumieniu z koordynatorką GLAM, zostało zmienione na udział uczestników w maratonie pisania haseł o artystkach mającym się odbyć w ramach marcowej akcji Wikipedia też jest kobietą.

Uczestnicy grupy piszącej hasła, którzy wzięli udział w całości projektu, deklarują zainteresowanie dalszą działalnością w Wikipedii, w tym udział w następnych projektach związanych z MNW.

(Na marginesie - przy wysyłaniu listu "naborowego" na wydziały warto poprosić, by go wydrukowano i powieszono na tablicy ogłoszeń, zgłoszano mi, że uczestniczka dowiedziała się przypadkiem, bo informacji żadnej nie było).

Inne kwestie

[edytuj | edytuj kod]

Muzeum Narodowe w Warszawie wyraziło chęć dalszej współpracy, nie tylko w kwestii kontynuowania przekazywania reprodukcji na Commons, ale także przy innych projektach. Najbardziej zaawansowanym z nich jest projekt związany z tematem Faras. Muzeum zadeklarowało współpracę merytoryczną przy pisaniu haseł oraz przekazanie materiałów ilustracyjnych, w tym filmu z wykopalisk. Powstała wstępna lista haseł do napisania, jest też wikipedysta deklarujący pomoc przy redakcji haseł i dostosowania ich do wymogów Wikipedii. Na początku marca odbędzie się spotkanie z osobą oddelegowaną do tego projektu ze strony MNW. Pozostałe propozycje współpracy z MNW znajdują się w sekcji "Prace zrealizowane w styczniu i na początku lutego 2016".

Współpraca z Muzeum Narodowym w Warszawie - etap II - wstępne propozycje
Współpraca z Muzeum Narodowym w Warszawie - etap II - Faras

Dzięki współpracy z MNW udało się poprawić kilka błędów, zarówno po stronie projektów Wikimedia, jak i MNW. Z bardziej znaczących: błędną atrybucję jednego z pasteli prezentowanych na wystawie wykrył jeden z czytelników Wikipedii - niestety, prace faktycznej autorki tej pracy nie są jeszcze w domenie publicznej i plik z reprodukcją musiał zostać usunięty z Commons. Z kolei pracownicy muzeum zwrócili uwagę, że obraz Widok Wenecji ma sfałszowaną sygnaturę i nie powinien być przypisywany Aleksandrowi Gierymskiemu.