GLAM/Projekty/WiR w Muzeum Narodowym w Warszawie/Plan 2016

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarys propozycji dalszej współpracy Stowarzyszenia Wikimedia Polska i Muzeum Narodowego w Warszawie

Dzieło na zamówienie i spotkania w MNW[edytuj | edytuj kod]

Dzieło na zamówienie[edytuj | edytuj kod]

Raz w miesiącu wolontariusze, rezydentka, wikipedyści oraz zainteresowani pracownicy MNW spotykają się na terenie Muzeum ustalonego tego samego dnia. Pracownik MNW opowiada grupie o wybranym wcześniej dziele sztuki z kolekcji Muzeum Narodowego obecnym na wystawie stałej (lub chwilowo dostępnym na wystawie czasowej).

Dzieło wybierane jest 2 tygodnie wcześniej przez publiczność (poprzez media społecznościowe MNW oraz Stowarzyszenia, serwis “Historia i Media” i inne. Może to też być głosowanie/ankieta - wybór z kilku proponowanych dzieł). Rezydentka wspólnie z pracownikiem MNW przygotowuje źródła (książki, czasopisma, artykuły publikowane przez MNW w otwartym dostępie online) związane z dziełem, twórcą oraz powiązanymi zagadnieniami.

Po wysłuchaniu krótkiej prelekcji o wybranym dziele wszyscy udają się do sali, gdzie przez kolejne 15 minut koordynator, rezydent lub inny uczestnik prezentuje filmy powiązane z tematem (jak np. filmy Smarthistory, inne filmy/materiały online) celem ożywienia grupy po wcześniejszej prelekcji. Potem następuje krótka dyskusja z udziałem pracownika MNW; następnie przez 1,5 h uczestnicy przy pomocy źródeł edytują hasło/hasła Wikipedii (mogą również skserować/sfotografować materiały do dalszej pracy w domu). 10 dni po spotkaniu, w mediach społecznościowych zamieszczamy nowy artykuł/artykuły i zapraszamy do wybrania kolejnego dzieła.

Dodatkowo -- moglibyśmy też zaprosić kuratorów, aby zgodzili się na nagranie 5-minutowej prelekcji o dziele (możemy na jej podstawie zmontować 3-minutowy film z reprodukcjami i wypowiedziami kuratora, który udostępnilibyśmy na wolnej licencji). Wybieramy dzieła sztuki z domeny publicznej.

 • Pierwsze spotkanie odbyłoby się w kwietniu 2016 roku.
 • Czas trwania: ok. 3 godziny, raz w miesiącu
 • Potrzebne: pracownik merytoryczny MNW (może być obecny tylko przez pierwsze 1-1,5 godz.); sala z projektorem i wi-fi; wcześniej przygotowane książki
 • Organizatorzy: Maria Drozdek (WMPL), Marta Moraczewska (WMPL), Karolina Tabak (MNW), inni pracownicy MNW
 • Wcześniejsza informacja o wyborze dzieła (online, ulotki/plakat) pozwoli zaprosić zainteresowanych z zewnątrz

Grupa tematyczna[edytuj | edytuj kod]

Przy okazji spotkań “na zamówienie”, w MNW w tych samych godzinach i tej samej sali spotykać się może podgrupa tematyczna pracująca nad artykułami związanymi z wystawami zrealizowanymi w MNW. Temat (prawdopodobnie wystawa “Kolekcjonerzy”) zostanie ostatecznie wybrany po potwierdzeniu (lista mailingowa/online) co najbardziej interesuje wikipedystów i wolontariuszy.

Zorganizujemy “drugi nabór” wolontariuszy zainteresowanych edytowaniem zarówno artykułów ‘na zamówienie’ i o wystawach (do końca roku akademickiego) jak i do projektu Faras.

Zgłoś zapotrzebowanie na reprodukcję[edytuj | edytuj kod]

Utworzona zostanie sekcja wikiprojektu, gdzie wikipedyści będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne reprodukcje z kolekcji MNW w możliwie wysokiej rozdzielczości. Zgłoszenia te będą przekazywane do Muzeum i w miarę możliwości realizowane (szczególnie, jeśli zgłaszający wnioskuje o reprodukcję celem wykorzystania jej w nowym lub istniejącym artykule).

Projekt ‘Galeria Faras w Wikipedii’[edytuj | edytuj kod]

Projekt będzie polegał na:

 • Poszerzeniu lub napisaniu od początku ok. 10 wybranych, powiązanych ze sobą artykułów wokół Galerii Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie
 • Załadowaniu do Wikimedia Commons reprodukcji zdjęć obiektów znajdujących się na tej wystawie (w celu zilustrowania nimi treści)
 • Załadowaniu do Wikimedia Commons materiałów audiowizualnych, jeśli MNW udostępni te na wolnej licencji
 • Utworzeniu strony projektowej w Wikipedii zawierającej odnośniki do artykułów, zdjęcia i materiały audiowizualne oraz jej wersji angielskiej;
 • Przetłumaczeniu 10 polskich artykułów na język angielski oraz arabski i umieszczenie ich w tychże wersjach językowych Wikipedii (3* po 10 artykułów - ew. więcej, jeśli uczestnicy napiszą dodatkowo)
 • OPCJONALNIE: Utworzeniu z wszystkich powyższych materiałów wielojęzycznej publikacji w formie PDF (w publikacji mogą się też znaleźć materiały dodatkowe, niebędące fragmentami artykułów z Wikipedii, ale wszelkie inne treści - wypowiedzi, cytaty, krótkie teksty, o ile tylko możliwe jest ich udostępnienie na wolnej licencji).

Proponowany czas trwania projektu: 5-6 miesięcy

W projekcie weźmie udział grupa wolontariuszy (studenci, doktoranci, zainteresowani historycy sztuki) pod opieką merytoryczną osoby wyznaczonej przez MNW oraz rezydentki WMPL. Ze strony MNW przygotowana zostanie bibliografia oraz materiał ilustracyjny; WMPL zapewni szkolenie wolontariuszy, pomoc w edytowaniu/ładowaniu plików, opiekę nad stroną projektową. Sprawdzimy, czy planowane artykuły są obecne w innych wersjach językowych Wikipedii i na jakim poziomie merytorycznym. Po napisaniu artykułów, zostaną one przekazane do sprawdzenia, opublikowane w Wikipedii, a następnie przekazane do tłumaczenia na język arabski i angielski. WMPL poinformuje o projekcie wikipedystów z innych (zagranicznych) projektów, aby ułatwić umieszczenie nowych haseł w Wikipedii w języku arabskim oraz ewentualnie zachęcić społeczność do tłumaczenia tych materiałów na inne języki.

Listę artykułów określi opiekun merytoryczny z pomocą rezydentki.


Podstawowe artykuły w Wikipedii do poszerzenia i napisania:

Św. Anna, malowidło ścienne z Faras

Artykuły uzupełniające:

 • Lista biskupów Faras
 • Nobadia (nieistniejące, jest tylko https://pl.wikipedia.org/wiki/Nobadowie)
 • Makuria
 • Ogólne hasło o chrześcijaństwie nubijskim (jeśli będzie taka możliwość)
 • Poszerzenie biogramu prof. Michałowskiego
 • Muzeum Archeologiczne w Chartumie
 • Hasła o poszczególnych świętych
 • Hasła o szczególnie ważnych malowidłach/znaleziskach

Materiał ilustracyjny:

 • zdjęcia znalezisk – przede wszystkim malowidła, ale też ceramika czy elementy architektoniczne (w przypadku obiektów 3D może być potrzebna dodatkowa zgoda)
 • zdjęcia z wykopalisk (wymagana oddzielna zgoda, chyba że były publikowane przed 1994 rokiem bez zastrzeżenia praw autorskich, np. w „Roczniku MNW”)
 • plany katedry (w myśl wyjaśnień, udzielonych niegdyś przez prawnika stowarzyszeniu WMPL, proste szkice architektoniczne budynków, do których projektów prawa autorskie wygasły, nie są utworem
 • fotografie makiety katedry (może być konieczna dodatkowa zgoda)

Sugerowany skład zespołu:

 • rezydent ze strony Wikipedii
 • koordynator ze strony MNW
 • osoba z muzeum zajmująca się tematem od strony merytorycznej (dobór literatury, zakres tematyczny haseł, ogólny nadzór merytoryczny),
 • 5 wolontariuszy zainteresowanych tematem, zajmujących się pisaniem haseł plus rezydentka
 • ew. zainteresowani wikipedyści deklarujący stały udział (maks. 3 osoby) - wolontariat
 • w zaawansowanej fazie projektu: tłumacz; w razie produkcji PDF/publikacji - osoba do składu oraz korekty (opcjonalnie)