GLAM/Raporty

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Listopad 2018

Październik 2018

Wrzesień 2018

RIK w Katowicach

 • Przygotowanie minutowego harmonogramu spotkania w Katowicach (oraz uzgodnienie 'niepublicznej' części spotkania po jego zakończeniu)
 • Uzgodnienie planu spotkania, szczegółów organizacyjnych (kawa/kanapki/gadżety/przerwy dla uczestników), oraz listy zaproszonych osób z Ewą Caban - pracowniczką RIK

Goethe Institut

 • Przygotowanie harmonogramu dnia
 • Przygotowanie i transport z biura zestawu gadżetów i materiałów dla uczestników spotkania w Warszawie
 • Przeprowadzenie warsztatu w Warszawie w siedzibie Goethe Institut w dniu 20.09 (MM, CS)
 • Wysyłka podziękowań do uczestników i przygotowanie maila "follow-up" do całej grupy
 • Korespondencja z Hanną Krogulską w sprawie udostępnienia zdjęć z warsztatu

Konferencja "Ethnology Without Borders", Wrocław

Ethnology Without Borders 2018
Ethnology Without Borders 2018
 • Przygotowanie opisu i zaproszenia na konferencję na stronach EtnoWiki
 • Przygotowanie programu części konferencji z Wikimediami - prezentacje, projekcje, zaproszenia do projektów etnograficznych, dyskusja o projektach na przykładzie EtnoKarpat / Roku Obrzędowego i in.

Wakacje z Wikipedią

 • Organizacja wiki foto spaceru po Brochowie (CS)
 • Przygotowanie opisu wydarzenia i harmonogramu na Wiki (CS)

Inne

 • Udział w spotkaniu na żywo pracowników i Zarządu w Warszawie w sobotę 8 września (MM, CS)
 • Utworzenie szkicu i wstępnej treści biuletynu GLAM do opublikowania 1 października (MM)
 • Przeniesienie bieżących zadań z narzędzia Asana do Trello Stowarzyszenia
 • Wybór zdjęć do wykorzystania w projekcie nowych toreb Stowarzyszeniowych (MM)
 • Pomoc w znalezieniu miejsca w Łodzi na zebranie 22 września dla 30 osób z zaprzyjaźnionej organizacji Open Street Map; koordynacja z Anią i ze Stowarzyszeniem Topografie; przekazanie informacji do Marka Stelmasika (MM)
 • Kontakt z Centrum Cyfrowym w sprawie 'Pracowni Otwierania Kultury' (w trakcie, MM)


Sierpień 2018

Huta Pokój, plik udostępniony w ramach współpracy z RIK w Katowicach

RIK w Katowicach

Goethe Institut

Key Visual Erbstücke
Key Visual Erbstücke
 • Pomoc w przygotowaniu bibliografii dla uczestników spotkania - rozmowa z Hanną Krogulską w sprawie ilości materiałów dostępnych na miejscu, materiałów na ksero dla uczestników.
 • Pomoc w znalezieniu prelegenta na spotkanie (Łukasz Kozak, IAM)
 • Konsultacje w sprawie tabeli haseł i programu spotkania
 • Korespondencja mailowa z pracownikami na temat przygotowań
 • Napisanie zaproszenia na wydarzenie; publikacja informacji i zaproszenia na blogu Stowarzyszenia
 • Rozmowa z Łukaszem Kozakiem z POLONY w sprawie możliwości współpracy projektu EtnoWiki oraz pracowników IAM w ramach wspólnego pola tematów (artykuły, filmy, zdjęcia) - dalsze plany zależne od dostępności zainteresowanych

Narodowe Archiwum Cyfrowe

 • Kikakrotne kontakty telefoniczne i mailowe z pracownikami NAC
 • ...w wyniku których przysłano kolejne 1700 plików z zasobu NAC (oczekują na upload)

Wakacje z Wikipedią

 • Wymiana maili w sprawie plików z poprzednich edycji konkursu dla NID
 • Komunikacja w sprawie błędnej umowy
 • Ustalenie miejsca i terminu fotospaceru i ładowania zdjęć w Łodzi
 • Ustalenia z Celiną w sprawie fotospaceru we Wrocławiu
20-27 sierpnia urlop MM

Lipiec 2018

Serce Katowic, 2018
Fotografia z archiwum zakładowego Huty Pokój

RIK w Katowicach

 • Przygotowanie harmonogramu działań dla wszystkich organizatorów współpracy na rok akademicki 2018-2019 (MM)
 • Przygotowanie listu na uczelnie w regionie (CS)
 • Przygotowanie plakatu dla studentów (MM, CS)
 • Przygotowanie listu do muzeów (MM)
 • Ustalenia z RIK i innymi osobami dotyczące terminu i programu spotkania (MM)
 • Aktualizacja projektu w statystykach Outreach Dashboard, pomoc w dodaniu uczestników do statystyk (w trakcie, MM)

Goethe Institut

Key Visual Erbstücke
Key Visual Erbstücke
 • Spotkanie z dyrektorem i pracownikami Goethe Institut w Warszawie, omówienie zasad współpracy i organizacji warsztatu oraz editathonu w ramach międzynarodowej akcji 'Erbstuecke'. Omówienie zasad uzupełniania Wikipedii o nowe hasła. (MM)
 • Przygotowanie rozbudowanej strony projektu do wykorzystania przy przygotowaniach do editatonu i w trakcie całego projektu (CS)
 • Przygotowanie listu na uczelnie (MM)
 • Przygotwanie harmonogramu (MM)
 • Ustalenie terminów spotkań edycyjnych, ustalenia związane z salą, liczbą uczestników, zaproszeniami (MM)
 • Korespondencja mailowa z pracownikami na temat przygotowań

Instytut Adama Mickiewicza

Wikiwarsztaty dla pracowników IAM
 • Spotkanie w Instytucie Adama Mickiewicza (CS)
 • Konsultacja mailowa z pracownikami na temat przygotowań (CS)
 • Szkolenie z edytowania Wikipedii (CS)
 • Przygotowanie i przesłanie porozumienia o współpracy (CS)
 • Wpis o współpracy na blogu stowarzyszenia (CS)
 • Przygotowanie rozbudowanej strony współpracy do wykorzystania w trakcie całego projektu (CS)

Biblioteka Narodowa

 • Konsultacja mailowa z bibliotekarzami biorącymi udział w edytowaniu, udział w dyskusji z wikipedystami (MM)
 • Przygotowanie listu do dyrekcji BN z podziękowaniami dla pracowników BN do podpisu prezesa WMPL (na prośbę koordynatora z BN) (MM)
 • Omówienie planu działania i tematu dalszej współpracy z Maciejem Sikorskim (MM)
 • Przygotowanie wstępnego planu działań i nowego tematu edytowanych artykułów na 2 połowę 2018 roku
 • Obecne statystyki projektu

Wakacje z Wikipedią

Wikimedia Polska activites - broszura 2018
 • Aktualizacja strony konkursu w Wikimedia Commons i strony konkursu w Wikipedii (MM)
 • Korespondencja z NID celem uzyskania patronatu; ustalenia dotyczące przesłania fotografii z roku ubiegłego (MM)
 • Aktualizacja umowy patronackiej i przesłanie jej do NID (MM)
 • Wypełnienie i przesłanie wniosku o patronat NID i uzyskanie patronatu (MM)
 • Przygotowanie listu do dyrekcji i opisu konkursu (MM)
 • Uzupełnienia wpisu o konkursie na blogu Stowarzyszenia (MM)
 • Aktualizacja plakatu (CS)

Inne