GLAM/Raporty

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

Spis treści

Październik 2015[edytuj]

Muzeum Narodowe w Warszawie[edytuj]

Józef Chełmoński, Babie lato – pierwszy artykuł utworzony w ramach rezydencji
 • Rekrutacja na stanowisko rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie: wybór 9 kandydatów wspólnie z Maire i Wpedzichem;
 • Przeprowadzenie interview w Warszawie wspólnie z Maire i Wpedzichem;
 • Napisanie rekomendacji komisji rekrutacyjnej do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia;
 • Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji i narada z Gythą na temat szczegółów działań;
 • Wysyłka mailingu na uczelnie – rekrutacja wolontariuszy do projektu;
 • Utworzenie strony Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie;
 • Utworzenie pakietu prasowego MNW do dyspozycji biura prasowego Stowarzyszenia.

Archiwum Państwowe w Poznaniu: Odkurz dokument[edytuj]

Program obchodów imienin Józefa Stalina, 1945 r. – ilustracja dodana do hasła 'Kult jednostki'
 • Konkretyzacja i dopracowanie pomysłu proponowanego przez pracowników APP konkursu na reuse zasobów;
 • Przygotowanie opisu konkursu, określenie jego zakresu i czasu trwania, utworzenie regulaminu z pomocą Polimerka;
 • Uruchomienie konkursu za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, przygotowanie i wysyłka tekstów informacyjnych.

KOED[edytuj]

 • Wygłoszenie wykładu o Wikimedia Commons i twórczym wykorzystaniu materiałów z domeny publicznej podczas 10. urodzin Creative Commons w Krakowie
 • Opieka nad jedną z dwu grup roboczych podczas warsztatów towarzyszących urodzinom CC w Krakowie

Rok obrzędowy z Wikipedią[edytuj]

 • Ostatnie korekty treści poszczególnych rozdziałów oraz wersji anglojęzycznych;
 • Redakcja i korekta wstępu do drukowanej publikacji projektowej oraz materiałów towarzyszących (plakat, zaproszenia)

Europejskie Centrum Solidarności[edytuj]

 • Dogranie terminów spotkań pracowników ECS z Wikipedystami i ogólnego planu szkolenia;
 • Odbyły się warsztaty dla pracowników ECS (prowadzone przez Wpedzicha i Elfhelma) oraz wykład z okazji Open Access Week (poprowadzony przez Halibutta).

Inne[edytuj]

 • Korespondencja z Medialabem Katowice w sprawie ew. przyszłej współpracy; przesłanie dokumentów i informacji;
 • Korespondencja z NIMOZ w sprawie ew. przyszłej współpracy.

Wrzesień 2015[edytuj]

Muzeum Narodowe w Warszawie[edytuj]

Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo
 • Wykorzystanie napisanego przez Yarla skryptu Glam-MNW do ładowania plików z katalogu Cyfrowego MNW do Wikimedia Commons;
 • Spotkanie w Muzeum Narodowym z Działem Digitalizacji i kuratorami wystawy pastelu w sprawie:
  • ładowania kolejnych plików, oraz szczegółów organizacyjnych zatrudnienia rezydenta do działań na terenie Muzeum.
  • otrzymanie zgody na wszelkie działania mające na celu udostępnianie i rozpowszechnianie zasobów MNW z domeny publicznej poprzez Wikipedię i Wikimedia Commons.
 • Przygotowanie planu i założeń rezydencji wikipedysty w MNW i przedyskutowanie go z Zarządem WMPL;
 • Przygotowanie szkicu oferty pracy dla Wikipedysty-rezydenta,
 • Opublikowanie oferty pracy poprzez listy mailingowe, media społecznościowe i blog Stowarzyszenia.

Grant IEG: Skrypt do uploadu plików[edytuj]

Etnowiki fragment publikacji

Rok obrzędowy z Wikipedią[edytuj]

Ritual year with Wikipedia
 • Przeformatowanie własnej prezentacji o projekcie i współpraca z Polimerkiem przy utworzeniu lepszej wersji tejże prezentacji na CEE Meeting 2015;
 • Załadowanie do Wikimedia Commons fotografii obrzędu zaśnięcia Bogurodzicy wykonanych w Dubinach
 • Prace nad drukowaną publikacją z projektu:
  • Wybór fragmentów wywiadów, fragmentów relacji uczestników do publikacji;
  • dewikizacja oraz uporządkowanie przypisów w 7 artykułach;
  • Obszerna, lecz niezbędna korekta wykonanych przez zewnętrznego tłumacza niedopracowanych przekładów 5 artykułów na język angielski oraz dyskusja o konieczności staranniejszego wykonania kolejnych 2 tłumaczeń na przykładzie z objaśnieniami.
  • Stała komunikacja z Magdaleną Limbach odpowiedzialną za skład kolejnych rozdziałów;
 • Aktualizacje strony projektowej

Europejskie Centrum Solidarności[edytuj]

 • Zaplanowanie cyklu szkoleń pracowników ECS prowadzonych przez wolontariuszy Stowarzyszenia - Wpedzicha i Elfhelma


Sierpień 2015[edytuj]

Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, fotografia udostępniona na wolnej licencji przez ECS
Pielgrzymka do kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowej Wsi Reszelskiej - przemarsz pielgrzymki

Europejskie Centrum Solidarności[edytuj]

Rok obrzędowy z Wikipedią[edytuj]

 • Szkolenie dla pracowników różnych działów Państowego Muzeum Etnograficznego z udziałem dyrekcji Muzeum
podstawy edytowania artykułu
ładowanie zdjęć do Wikimedia Commons
wolne licencje, pozwolenia na wykorzystanie, domena publiczna
pytania i odpowiedzi związane z pozwoleniami na wykorzystanie zdjęć na wolnych licencjach
 • Dyskusja z grafikiem PME i Klarą Sielicką o kształcie publikacji książkowej z projektu
 • Pomoc w przygotowaniu materiałów do wersji testowej projektu graficznego
 • Pomoc w opracowywaniu materiałów anglojęzycznych
 • Odbył się wyjazd zespołu do Nowej Wsi Reszelskiej

Małopolski Instytut Kultury[edytuj]

 • Przesłanie wzoru opisu pliku pracownikom działu WMM do weryfikacji w celu załadowania całej kolekcji Wirtualne Muzea Małopolski do Wikimedia Commons

Muzeum Narodowe w Warszawie[edytuj]

 • Dalsza komunikacja z Yarlem w sprawie programu do ładowania plików

Archiwum Państwowe w Łodzi[edytuj]

 • Rozmowa z pracownikami o konieczności poprawienia opisów załadowanych skanów
 • zaplanowanie spotkania roboczego z pracownikami Archiwum na wrzesień

KOED[edytuj]

 • Utworzenie szkicu przewodnika dla odwiedzających instytucje kultury do opracowania wspólnie z Marcinem Wilkowskim
 • Zaplanowanie udziału w praktycznej sesji poświęconej reuse podczas urodzin Creative Commons (październik 2015)

Organizacja pracy[edytuj]

 • Utworzenie szkicu dokumentu o źródłach finansowania projektów w 2016 (w trakcie)


Lipiec 2015[edytuj]

Zjazd KOED, Gdańsk 2015

Koalicja Otwartej Edukacji[edytuj]

 • Udział w 3-dniowym zjeździe Koalicji Otwartej Edukacji
 • Aktywny udział w pracach grupy GLAM wspólnie z Zachętą, FNP, ECS, CC i innymi organizacjami
 • Zaplanowanie wspólnych wydarzeń, warsztatów i publikacji na Dzień Domeny Publicznej

Europejskie Centrum Solidarności[edytuj]

 • Przygotowanie porozumienia o współpracy, listu do Dyrekcji, wzoru OTRS i innych materiałów i przekazanie pracownikom ECS
 • Rozmowy z pracownikami o pierwszych wspólnych działaniach ze Stowarzyszeniem
 • Konsultacje telefoniczne z Działem Fotografii ECS i pomoc w rozwiązywaniu kwestii technicznych w projekcie "35 fotografii na 35 lat Strajku w Stoczni Gdańskiej"

Muzeum Narodowe w Warszawie[edytuj]

 • Określenie przez Muzeum listy pierwszych 100 plików do załadowania
 • Komunikacja z Yarlem w sprawie utworzenia dedykowanego programu do ładowania plików
 • Zaplanowanie rozmów z Dyrekcją o rezydencji na wrzesień z uwagi na urlopy w Muzeum

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie[edytuj]

 • Skontaktowanie Phinka z pracownikami Archiwum MKOL i dyskusja o kształcie przyszłych działań

Inne[edytuj]

 • Udział w rozmowach online grupy GLAM KOED
 • Zaplanowanie druku publikacji z Roku obrzędowego przez Muzeum Etnograficzne oraz strony www z multimediami przez WMPL


Czerwiec 2015[edytuj]

WMPL 2015
Uczestnicy obrzędu ścinania kani, Rok obrzędowy z Wikipedią
ocenzurowana wersja Zamku Królewskiego w Warszawie, wolność panoramy

Muzeum Narodowe w Warszawie[edytuj]

 • Wizyta z Polimerkiem w Muzeum Narodowym w Warszawie i przedstawienie możliwości współpracy
 • Podpisanie Porozumienia o współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie
 • Utworzenie strony projektu oraz infrastruktury w Wikimedia Commons
 • Testowy upload pliku do weryfikacji pracowników Muzeum

Konferencja Wikimedia Polska[edytuj]

 • Współpraca w ramach komitetu organizacyjnego
 • Pomoc przy tworzeniu strony konferencji
 • Pomoc przy tworzeniu programu konferencji; druk programów i dyplomów; pomoc w przygotowaniu materiałów dla uczestników
 • Pomoc przy rejestracji uczestników na miejscu i problemach organizacyjnych
 • Przedstawienie prezentacji dotyczącej projektów GLAM-Wiki podczas konferencji
 • Rozmowa z potencjalnymi nowymi wolontariuszami w projektach (AGAD, Zachęta, MKOL)

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie[edytuj]

 • Zaangażowanie do współpracy Phinka; utworzenie przez niego listy działań możliwych do przeprowadzenia wspólnie z MKOL; przekazanie wzajemnych kontaktów

Rok obrzędowy z Wikipedią[edytuj]

 • Odbył się wyjazd zespołu Roku obrzędowego z Wikipedią do Łączyńskiej Huty (z wikipedystą Wpedzichem)
 • Pomoc w edycji i ładowaniu zdjęć do Wikimedia Commons

Organizacja pracy[edytuj]

 • W związku z rosnącą liczbą projektów utworzenie na prośbę Polimerka dłuższego wewnętrznego dokumentu: Projekty GLAM - informacje zbiorcze do regularnego aktualizowania i wglądu Zarządu

Promocja, inne[edytuj]

 • Przygotowanie polskiego tłumaczenia strony informacyjnej o wolności panoramy
 • Przygotowanie anglojęzycznej wersji ulotki o polskich projektach GLAM
 • Przygotowanie anglojęzycznych ulotek promocyjnych o Wiki Lubi Zabytki i Wikigrantach


Maj 2015[edytuj]

Archiwum im. Józefa Burszty[edytuj]

Etnografowie w terenie - z Archiwum im. Józefa Burszty
 • Zakończenie procesu uploadu 8000 plików z Archiwum im. Józefa Burszty do Wikimedia Commons
 • Utworzenie strony projektu w Wikimedia Commons
 • Utworzenie infrastruktury (szablony partnership, institution etc.)
 • Zdjęcia w kategorii: Images from Józef Burszta Digital Archives
 • Promocja nowych zasobów online (fb, lista dyskusyjna, TMIG)

Rok obrzędowy z Wikipedią[edytuj]

Lednica Górna, Siuda Baba, Rok obrzędowy z Wikipedią

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki[edytuj]

malarka Agata Bogacka
 • Załadowanie 50 obiektów z kolekcji "Otwarta Zachęta" oraz fotografii twórców do Wikimedia Commons
 • Zarys projektu na przyszłość: twarze sztuki polskiej (do opracowania)

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie[edytuj]

 • Spotkanie z pracownikami działu Archiwum MKOL (razem z Marcinem Wilkowskim z KOED); przedstawienie idei wolnych treści, licencji oraz możliwych opcji współpracy
 • Przygotowanie szkicu współpracy

Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie[edytuj]

 • Szkolenie dla pracowników działów kolekcji, archiwum i PR Bunkra Sztuki - wolne licencje, reuse, wymagania formalne, edytowanie artykułów

Przygotowania do konferencji Wikimedia Polska[edytuj]

 • Wysyłka zaproszeń do Jury
 • Organizacja miejsca i terminu obrad Jury ProWikimedia

Promocja, inne[edytuj]

 • Korespondencja z Archiwum w Poznaniu, przygotowanie do wysyłki materiałów promocyjnych o współpracy z WMPL
 • Publikacja This Month in GLAM

Kwiecień 2015[edytuj]

Konferencja GLAM-WIKI 2015[edytuj]

GLAM-WIKI teams in the field. Prezentacja GLAM-WIKI 2015
 • Uczestnictwo w sesjach konferencyjnych GLAM-WIKI 2015 10-12 kwietnia
 • Prezentacja o projekcie 'Rok obrzędowy z Wikipedią' na konferencji GLAM-WIKI w sesji Project Showcase 1
 • Rozmowy na temat sposobu zgłoszenia skryptu do ładowania zasobów Archiwum Burszty
 • Rozmowy o potencjalnej współpracy w projektach międzynarodowych (Goethe Institut)

Rok obrzędowy z Wikipedią[edytuj]

Smiergusnicy na rynku 4

Muzeum Sztuki w Łodzi[edytuj]

 • Spotkanie robocze w Dziale Digitalizacji Muzeum; dostosowanie szablonu do ładowania zbiorów przy pomocy Vicunii
 • Stopniowe ładowanie pierwszych plików przez pracowników Muzeum -
 • Ustalenia co do dalszej współpracy po zatwierdzeniu przez Muzeum

Małopolski Instytut Kultury[edytuj]

 • Praktyczny warsztat edytowania Wikipedii z 30 wolontariuszami MIK (artykuł 1) (artykuł 2) (artykuł 3)
 • Spotkanie z pracownikami Bunkra Sztuki w Krakowie oraz serwisu ekultura.org
 • Spotkanie z pracownikami MIK w sprawie zasobów z kolekcji Wirtualne Muzea Małopolski i potwierdzenie ładowania plików z tej kolekcji

Inne[edytuj]

 • Newsletter This Month in GLAM
 • Obecność na konferencji Kongres Muzealników
  • Ulotki i materiały GLAM-WIKI oraz KOED;
  • Rozmowy z przedstawicielami muzeów (Muzeum Na Lednicy, MSztuki w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi)
 • Zaproszenie przedstawicielek instytucji partnerskich do Jury nagrody ProWikimedia 2015
 • Dostarczenie materiałów informacyjnych dla:
  • Polskiego Radia SA
  • CSW Znaki Czasu w Toruniu


Marzec 2015[edytuj]

Warsztaty "Otwarte zasoby archiwalne" w Europejskim Centrum Solidarności
2015 European GLAM-Wiki coordinators meeting

Europejskie Centrum Solidarności[edytuj]

 • Przeprowadzono 2-dniowe warsztaty "Otwarte zasoby archiwalne" z Marcinem Wilkowskim i Wpedzichem
  • prezentacje i wykłady o domenie publicznej, wolnych licencjach,
  • prezentacje o projektach współpracy GLAM w Polsce i za granicą
  • zasady Wikipedii, prezentacja ładowania plików do Wikimedia Commons
  • dyskusja o praktycznych aspektach udostępniania zasobów archiwalnych (wzory umów, pozwolenia na wykorzystanie, negocjacje z twórcami)
  • wstępna dyskusja o udostępnianiu zasobów ECS - filmy wideo, zdjęcia encyklopedycznych osób, nagrania audio; ewentualnie projekt oparty o zbiory ECS

Archiwum UAM im. Józefa Burszty[edytuj]

 • Yarl napisał skrypt do masowego ładowania plików, zgłoszony jako WMPL GLAM Bot
 • pomoc przy wyjaśnianiu spraw prawnoautorskich na stronie skryptu w Commons
 • pomoc przy wyjaśnianiu statusu i problemów ze zgłoszeniem

Zlot europejskich koordynatorów GLAM-WIKI[edytuj]

Archiwum Państwowe w Poznaniu[edytuj]

Wikispotkanie Poznań 2015
Ekipa 'Roku obrzędowego' filmuje topienie Marzanny

Rok obrzędowy z Wikipedią[edytuj]

 • 21-22 marca odbył się wyjazd terenowy do Miasteczka Śląskiego (Marzanna)
 • Po powrocie z terenu pomoc ekipie "Roku obrzędowego" przy ładowaniu plików
 • Utworzenie szablonu partnerskiego w Commons dla Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Info, promocja projektów[edytuj]

Muzeum Powstania Warszawskiego[edytuj]

 • spotkanie z pracownikami działu Archiwum, rozmowa o udostępnianiu kolekcji druków z okresu Powstania w formacie PDF
 • przekazanie kontaktu do Muzeum Maciejowi Konarskiemu
 • Przesłanie do Muzeum dodatkowej dokumentacji i materiałów informacyjnych

Raport półroczny[edytuj]


Luty 2015[edytuj]

Spotkanie etnografów i wikipedystów
Szkolenie w Państwowym Muzeum Etnograficznym, 28 lutego 2015

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie[edytuj]

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało projekt Rok obrzędowy z Wikipedią
 • Utworzono stronę projektu, kalendarz wyjazdów terenowych
 • Dzięki Polimerkowi ogarnięty został budżet i umowy z PME
 • Zaproszeni zostali wolontariusze-studenci
 • 26 lutego odbyło się spotkanie całego zespołu - wolontariuszy, wikipedystów i muzealników PME

Archiwum im. Józefa Burszty[edytuj]

 • przygotowane zostały wzory OTRS; rozmowy z Archiwum Burszty w sprawie pozwoleń na wykorzystanie
 • Archiwum Burszty dostarczyło skany umów z twórcami, pozwolenie OTRS i listy wszystkich plików z bazy

Archiwum Państwowe w Łodzi[edytuj]

Bronisław Wilkoszewski, Widoki Łodzi, APŁ
 • Archiwum Państwowe w Łodzi zgłosiło chęć współpracy po spotkaniu w Muzeum Miasta Łodzi zorganizowanym w styczniu
 • Zorganizowane zostało szkolenie (razem z Polimerkiem) dla pracowników Archiwum:
 • Pracownicy Archiwum ładują pliki do Wikimedia Commons
 • A także wstawiają do powiązanych artykułów: statystyka
 • Podpisano porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska

Muzeum Sztuki w Łodzi[edytuj]

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Dwie głowy - plik testowy załadowany przez MS podczas szkolenia
 • Muzeum Sztuki w Łodzi zgłosiło chęć współpracy
 • Zorganizowane zostało szkolenie (z Polimerkiem) dla pracowników działu digitalizacji Muzeum Sztuki
  • omówienie zasad współpracy i możliwych projektów
  • dyskusja o udostępnianiu dzieł z kolekcji na wolnych licencjach
  • rozmowa o mini-rezydencji i tworzeniu nowych artykułów
 • Wysłano porozumienie i inne dokumenty

Małopolski Instytut Kultury[edytuj]

 • Zaplanowano szkolenie dla 30 wolontariuszy MIK w kwietniu i współpracę podczas Dni Dziedzictwa

Europejskie Centrum Solidarności[edytuj]

 • Wspólnie z Marcinem Wilkowskim (FNP) utworzony został program dwudniowych warsztatów dla 20 pracowników ECS i ustalony termin na początek marca.

Zachęta[edytuj]

 • Wydrukowano tekst o wikispotkaniu w kwartalniku Zachęty

Inne[edytuj]

 • Nota na blogu Stowarzyszenia o działaniach GLAM w styczniu
 • Udział w spotkaniu KOED dotyczącego rekomendacji digitalizacyjnych NIMOZ
 • Zgłoszenie wniosku do Zarządu re: GLAM Coordinators Meeting
 • Umówiony został termin i szczegóły szkolenia dla instytucji w Archiwum Państwowym w Poznaniu


Styczeń 2015[edytuj]

Zachęta do Wikipedii[edytuj]

Zachęta - budynek, fot. Rdrozd, zdjęcie wykonane podczas wydarzenia
 • Wizyta w Zachęcie i omówienie z pracownikami galerii technicznych potrzeb i szczegółów wydarzenia: wi-fi, ustawienie sali, identyfikatory, książki do skorzystania na miejscu, catering etc.
 • Zaprojektowanie w Adobe ulotki PDF wydarzenia i wysłanie jej do działu promocji Zachęty
 • Przekazanie Halibuttowi ulotki i informacji o czasopismach i innych serwisach mogących opublikować info o wydarzeniu
 • Zaangażowanie Halibutta do pomocy przy produkcji identyfikatorów
 • Poproszenie 4 wikipedystów o pełnienie roli opiekunów nowych edytujących w Zachęcie
 • Współpraca z Halibuttem przy utworzeniu nowego szablonu
 • Zachęta do Wikipedii


Zdjęcia są w dalszym ciągu ładowane do kategorii Zachęta National Gallery of Art i podkategorii.

Poniżej kilka zdjęć wykonanych podczas wikispotkania.


Muzeum Powstania Warszawskiego i Dzień Domeny Publicznej[edytuj]

Domena publiczna w Wikipedii - Archiwum Państwowe w Poznaniu - ulotka
 • Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego celem ustalenia szczegółów i uzyskania:
  • pozwolenia na fotografowanie,
  • możliwości oprowadzania wikipedystów przez pracownika działu Archiwum MPW,
  • możliwości skorzystania z czytelni
 • Zaproszenie Hanny Staszewskiej z Archiwum Państwowego w Poznaniu i Łukasza Truścińskiego z AGAD do osobistego przybycia
 • Zaproszenie wikipedystów do fotografowania ekspozycji MPW przed wydarzeniem głównym
 • Nagranie razem z Marcinem Wilkowskim i Polimerkiem audycji Człowiek 2.0 o domenie publicznej
 • Przygotowanie ulotek prezentujących współpracę z APP i AGAD w zakresie materiałów w domenie publicznej na podstawie materiałów przesłanych przez Archiwa; korekta ulotek
 • Druk ulotek; produkcja 60 przypinek z Public Domain Mark i logo GLAM
 • Przygotowanie prezentacji wprowadzającej w działania GLAM-Wiki za granicą i w Polsce
 • Wygłoszenie prezentacji podczas DDP
 • Zebranie wykonanych zdjęć od Halibutta i Rdrozda
 • Współpraca z Halibuttem przy utworzeniu szablonu i kategorii do ładowania zdjęć ekspozycji i wydarzenia
 • Publikacja wyboru zdjęć z wydarzenia na profilu facebookowym GLAM-Wiki
 • Wstępna rozmowa z przedstawicielami Muzeum na temat możliwości dalszej współpracy (druki z archiwum MPW)


Muzeum Miasta Łodzi: szkolenie dla pracowników GLAM[edytuj]

Spotkanie z pracownikami GLAM w Łodzi
 • Produkcja ulotki-zaproszenia PDF
 • Wysłanie zaproszenia do 30 łódzkich muzeów, bibliotek, archiwów, teatrów i galerii
 • Zebranie potwierdzeń uczestnictwa od instytucji, wysłanie potwierdzeń z powrotem
 • Omówienie z Polimerkiem treści prezentowanych podczas 4-godzinnego spotkania
 • Przygotowanie zmodyfikowanej prezentacji o współpracy GLAM-Wiki, jej zaletach z punktu widzenia instytucji i modelach współpracy
 • Produkcja identyfikatorów dla uczestników spotkania, wizyty w MMŁ i ustalenia szczegółów
 • W spotkaniu udział wzięło około 30 osób, w tym pracownicy największych instytucji w regionie: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Archiwum Państwowego w Łodzi, Muzeum Włókiennictwa, Biblioteki im. Józefa Piłsudskiego, Teatru Jaracza i innych instytucji.
 • Przeprowadzenie wydarzenia wspólnie, z pomocą i na zmianę z Polimerkiem
 • Zapowiedź dalszej współpracy ze strony MMŁ, Archiwum w Łodzi i Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN[edytuj]

 • Ustalenie terminu wizyty w Muzeum
 • Wizyta w POLIN wspólnie z Halibuttem i Polimerkiem; rozmowa z przedstawicielami Muzeum na temat opcji dalszej współpracy
 • Ustalenie przygotowania planu współpracy na 2015 rok z MHŻP POLIN
Domachowo - Wóz "sztabowy", Archiwum im. Burszty UAM

Archiwum Cyfrowe im. Józefa Burszty IEiAK UAM[edytuj]

 • Kontakt z opiekunami serwisu i umówienie współpracy
 • Utworzenie strony projektu, szablonu instytucji
 • Wysłanie do IEiAK UAM porozumienia o współpracy
 • Rozmowa z Yarlem na temat metod masowego ładowania plików; przekazanie pytań Yarla do IEiAK UAM
 • Utworzenie przez Yarla skryptu do ładowania plików

Inne[edytuj]

 • Aktualizacja strony głównej wikiprojektu i aktualizacje profilu facebookowego projektu
 • Mobilizacja uczestników wydarzeń foto do załadowania pozostałych zdjęć i filmów
 • Rozmowa z Kustoszką na temat możliwych terminów spotkania GLAM w Poznaniu
 • Kontakt z MIK w sprawie ładowania plików oraz działań w marcu/kwietniu


Grudzień 2014[edytuj]

Zachęta[edytuj]

 • Dzień Wiki w galerii: omówienie spraw organizacyjnych, potrzeb (wi-fi, książki dla edytujących, inne) z pracownikami Zachęty; utworzenie wspólnie z pracownikami Zachęty strony wydarzenia na Facebooku. Stan na koniec grudnia: 110 potencjalnych zainteresowanych
 • Utworzenie graficznego logo dla wydarzenia 17 stycznia Zachęta do Wikipedii do wykorzystania w materiałach promocyjnych z techniczną pomocą rzecznika prasowego
 • Utworzenie strony wydarzenia Zachęta do Wikipedii i zaproszenie wikipedystów
 • Przygotowanie promocyjnych PDF; umówienie terminów promocji wydarzenia na stronach internetowych i listach mailingowych Galerii

Wydarzenia GLAM-Wiki podczas Dnia Domeny Publicznej KOED[edytuj]

 • Korespondencja z Hanną Staszewską (Archiwum Państwowe w Poznaniu) oraz pracownikami AGAD w sprawie prezentacji wybranych zasobów AP podczas Dnia Domeny Publicznej (zasoby wybrane; opisy w trakcie przygotowania)
 • Utworzenie strony wydarzenia w Muzeum Powstania Warszawskiego, zaproszenie wikipedystów do udziału w wydarzeniu, zaproszenie na stronie Fb

Małopolski Instytut Kultury[edytuj]

 • Podpisana została umowa o współpracy z MIK.
 • Utworzenie szablonu instytucji dla MIK, szablonu foto do zdjęć udostępnianych przez tę instytucję.
 • Utworzenie kategorii "Małopolska Instutute of Culture" i przeniesienie do niej 1500 fotografii; przygotowanie do dalszej kategoryzacji plików; utworzenie strony MIK w anglojęzycznej Wiki
 • wymiana maili z działem IT MIK w sprawie kategoryzacji i ładowania plików

Inne[edytuj]

 • Wstępny kontakt z Archiwum Cyfrowym im. J. Burszty; zaproszenie wikipedystów do współpracy
 • Przygotowanie zaproszenia na szkolenie dla instytucji kultury w Łodzi
 • Przygotowanie listy instytucji z Łodzi do zaproszenia na styczniowe szkolenie (21 stycznia; zaproszenia zostaną wysłane 2 stycznia e-mailem, pocztą i potwierdzone telefonicznie)
 • Zaplanowanie w styczniu: rozmowy z Dyrekcją Teatru Wielkiego w Łodzi, Muzeum Kinematografii, Muzeum Pałac Herbsta (terminy do potwierdzenia)
 • Narada z rzecznikiem prasowym na temat promocji styczniowych wydarzeń i Muzeum POLIN
 • Nawiązanie kontaktu z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; wymiana maili z Magdaleną Skrętkowicz, specjalistką ds. PR w celu ustalenia terminu spotkania (jak najszybciej w styczniu)

10-28 grudnia: Rodzinny wyjazd (Londyn, UK). Przy okazji: wizyta w biurze Wikimedia UK i rozmowa z Jonathanem Cardy, koordynatorem GLAM-Wiki UK na temat dobrych praktyk (organizacja wydarzeń, oprogramowanie do ładowania plików, koordynacja wolontariuszy).

Listopad 2014[edytuj]

Zachęta[edytuj]

 • Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska zostało podpisane przez Dyrektor Zachęty Hannę Wróblewską
 • Utworzone zostały: opis współpracy, strona projektu Zachęta w Wikimedia Commons, szablony institution, sperspnalizowany szablon artwork, partnership
 • Pracownicy Galerii zobowiązali się do weryfikacji statusu udostępnianych plików
 • Zaplanowane zostało wydarzenie w Zachęcie - wikispotkanie z udziałem pracowników Galerii, wikipedystów oraz zainteresowanych odwiedzających; utworzono plan wydarzenia (weryfikacja w trakcie - 01/12)

Małopolski Instytut Kultury[edytuj]

 • Rozmowa z Dyrekcją MIK-u została zakończona potwierdzeniem współpracy
 • Utworzony został opis współpracy i określona pierwsza grupa zasobów MIK do udostępnienia w Wikimedia Commons
 • Porozumienie o współpracy zostanie podpisane przez Dyrektor Joannę Orlik
 • Określone zostały możliwości zorganizowania szkoleń i wydarzeń z udziałem MIK wiosną i latem 2015, m.in. w ramach projektu Dni Dziedzictwa

Muzeum Miasta Łodzi[edytuj]

 • Wicedyrektor MMŁ potwierdziła chęć współpracy ze Stowarzyszeniem
 • Utworzony został opis współpracy; wstępnie zaplanowano szkolenie dla pracowników łódzkich instytucji kultury w drugiej połowie stycznia 2015
 • Pracownicy MMŁ przygotują zestawienie zasobów do udostępnienia na początek
 • Termin szkolenia zostanie potwierdzony i instytucje zaproszone w pierwszym tygodniu grudnia

Państwowe Muzeum Etnograficzne[edytuj]

 • Wspólnie z Klarą Sielicką, pracowniczką PME i z dużym wsparciem ze strony Polimerka, został napisany i złożony wniosek do MKiDN o dofinansowanie projektu "Rok obrzędowy z Wikipedią" w ramach którego odbyć się ma 7 wyjazdów dokumentujących ludowe obrzędy polskie. Zarejestrowane materiały mają służyć do ilustrowania haseł z dziedziny etnografii podczas wydarzeń w ramach projektu oraz do publikacji.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum w Poznaniu[edytuj]

 • Pracownicy partnerskich instytucji zostali zaproszeni do aktywniejszego zaangażowania we współpracę poprzez 'kuratorski' wybór najciekawszych materiałów ładowanych do Commons i przygotowanie rozszerzonych opisów tych zasobów
 • Zaplanowana została krótka prezentacja o domenie publicznej w kontekście instytucji GLAM z udziałem pracowników tych instytucji

Inne instytucje[edytuj]

 • Wizyta w Muzeum Kolejnictwa, wstępna rozmowa z kierownik Działu Zbiorów
 • Korespondencja z Instytutem Kultury Miejskiej dot. ewentualnych wspólnych działań
 • Wstępny kontakt z Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Krakowa, Muzeum Archeologicznym w Łodzi
 • Uzyskanie wstępnej zgody na fotografowanie ekspozycji i wikispotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego podczas Dnia Domeny Publicznej

Promocja projektu[edytuj]

 • Nagranie audycji Wikiradia o projektach GLAM-Wiki, domenie publicznej, digitalizacji (z Marią Świerżewską)
 • Uruchomienie konta projektu na Facebooku
 • prezentacja statusu działań na WOW 12
 • włączenie krótkiego slotu GLAM-Wiki do programu Dnia Domeny Publicznej.


Październik 2014[edytuj]

Organizacja pracy[edytuj]

 • Z pomocą Tar Lócesiliona i Polimerka został utworzony Wikiprojekt poświęcony współpracy z instytucjami kultury.
 • Wikiprojekt został rozbudowany i podzielony na wprowadzenie, sekcje dla Wikipedystów, dla instytucji GLAM i sekcje pomocnicze.
 • Zainteresowani uczestnicy dotychczasowych projektów i inni zostali zaproszeni do współpracy.

Materiały[edytuj]

 • Przygotowana zostala ulotka krótko wprowadzająca do tematu i prezentująca dotychczasowe działania na tym obszarze oraz dane kontaktowe dla zainteresowanych.
 • Przygotowane zostały dwa wzory oficjalnych listów Stowarzyszenia zapraszające a) muzea, b) archiwa do współpracy GLAM-Wiki

Nawiązywanie kontaktu z instytucjami GLAM[edytuj]

 • Spersonalizowane wersje listów i wydrukowane ulotki zostały wysłane do 12 instytucji kultury.
 • Nawiązałam kontakt z zaproszonymi instytucjami, umówione zostały spotkania lub rozmowy telefoniczne z pracownikami muzeów.
 • Wspólnie z pracowniczką Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie opracowany został plan cyklicznej współpracy. Projekt ma być realizowany od lutego 2015, w wersji dostosowanej do środków (Muzeum składa powiązany wniosek o dofinansowanie projektu do MkiDN). Na podstawie wstępnego zarysu projektu zaproszono Wikipedystów zainteresowanych stałą współpracą - na razie 2 zgłoszenia.
 • Wspólnie z pracownikami Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki przygotowany został plan współpracy GLAM-Wiki, który został potwierdzony i będzie obejmował ładowanie zasobów Zachęty do Wikimedia Commons oraz wydarzenie/wydarzenia na miejscu w Galerii (termin proponowany przez Galerię: 17 stycznia 2015).
 • Potwierdzona została współpraca z Małopolskim Instytutem Kultury (ładowanie zasobów do Commons; prawdopodobnie również wikispotkanie na miejscu, szczegóły do ustalenia z pracownikami Instytutu).
 • Po rozmowie z dyrekcją w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi pracownicy Muzeum rozważają możliwość współpracy; szczegóły w trakcie ustalania.
 • Szczegóły ewentualnej współpracy z Muzeum w Koszalinie w trakcie ustalania z pracownikami Muzeum i dyrekcją.
 • Zaplanowana została audycja Koed poświęcona inicjatywom GLAM (realizacja: 4 listopada).
 • Zaplanowane zostały kolejne rozmowy z instytucjami kultury.