GLAM/Raporty/2017

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
< GLAM‎ | Raporty
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Styczeń 2017

Dzień Domeny Publicznej

DDP 2017, trwa wykład Aleksandry Janus
Organizatorzy DDP z okolicznościowym plakatem
Józef Mehoffer - Portret Izy z Giełgudów Axentowiczowej, domena publiczna, kolekcja:MNW
 • Przygotowanie programu wydarzenia,
 • Przygotowanie strony wydarzenia i komunikacja z KOED w sprawie jego promocji na stronach KOED
 • Napisanie treści zaproszenia i (wspólnie z Halibuttem) przygotowanie wersji pdf (nie bez przejściowych problemów związanych ze względami PR instytucji partnerskiej)
 • Założenie wydarzenia na facebooku,
 • Doprowadzenie do podpisu finalnej wersji umowy,
 • Wysyłka zaproszeń na uczelnie i do instytucji kultury w Krakowie - wspólnie z Anią;
 • Obsługa organizacyjna Dnia Domeny Publicznej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w Krakowie
 • Obsługa zaproszeń gości zewnętrznych (założenie strony na Eventbrite) i potwierdzeń dla gości,
 • Wydrukowanie plakatów (przygotowanych przez Centrum Cyfrowe) oraz przygotowanie (wspólnie z Anią) zestawu materiałów promocyjnych dla uczestników oraz Dyrekcji MNK
 • Komunikacja z prelegentami
 • Booking hotelu dla uczestników (WMPL)
 • Przygotowanie sali na miejscu i udział w wydarzeniu
 • Komunikacja z uczestnikami po wydarzeniu (prośby o załadowanie plakatów i prezentacji do Wikimedia Commons, etc. - przy okazji ponawiam po raz kolejny prośbę o załadowanie prezentacji przygotowanych przez członków WMPL!)
 • Muzeum Narodowe w Warszawie w ramach współpracy, z okazji Dnia Domeny Publicznej załadowało okolicznościowo do swojego serwisu CMNW, i jednocześnie do Wikimedia Commons, około 50 dzieł artystów, których twórczość przeszła do domeny publicznej, w tym ponad 20 dzieł Jóżefa Mehoffera.

Zlot Zimowy Wikimedian

 • Odpowiedzi na kilka pytań od chcących wziąć udział i przekierowanie kilku osób mających pytania nt. Zlotu do Ani;
 • Poprowadzenie 2 prezentacji związanych z działaniami GLAM-Wiki, a skierowanych do społeczności wikipedystów, podczas Zlotu
 • Konsultacje z Yarlem w sprawie MIK, Muzeum Morskiego oraz Muzeum w Tychach (sprawy związane z uploadem plików oraz zestaw dokumentów dla Muzeum w Tychach)
 • Rozmowy z Ewą Caban nt. nowej współpracy na Śląsku (kontynuowane w lutym)
 • Rozmowy z wikipedystami nt. ładowania plików z kolekcji MNW i służącego do tego programu autorstwa Yarla.

Etnografia Karpat

 • Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji skierowanej do społeczności na Zlocie Zimowym;
 • Przygotowanie prezentacji na temat projektu skierowanej do zainteresowanych na Zlot koordynatorów GLAM-WIKI
 • Telefony i maile w celu uzyskania duplikatów brakujących faktur z wyjazdu z 2016 roku (przesłano już do biura)
 • Rozmowy z Polimerkiem i Klarą (PME) nt. usprawnienia rozliczeń projektu w 2017 roku
 • Korespondencja z czeskimi i słowackimi wikipedystami w sprawie dołączenia do projektu;
 • Wstępne ustalenia dot. spotkania grupy projektowej w Muzeum Etnograficznym w marcu 2017.

MIK

 • Umówienie ładowania zdjęć obiektów oraz nagrań z "Muzeów Małopolski" do Wikimedia Commons - z pomocą MIK i Yarla - od połowy marca 2017

Narodowe Muzeum Morskie

Model dźwigu pływającego „Krab” ze zbiorów NMM
 • Doprowadzenie finalnie (dzięki pomocy Polimerka, a później Wpedzicha) do podpisania umowy współpracy, co pozwoliło uruchomić proces tworzenia grupy wolontariuszy w projekcie z rezydentem w tym muzeum (luty).

Inne

 • Przygotowanie zestawu dokumentów (porozumienie współpracy, materiały) dla Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (nowe zgłoszenie)
 • Umówienie spotkania z Dyrekcją RIK w Katowicach na luty
 • Szkolenie BHP - aktualizacja

Luty 2017

2017 GLAM-Wiki Coordinators Meeting

2017 European GLAMwiki Coordinators meeting
Ethnography of the Carpathians: Introduction
 • Udział w międzynarodowym spotkaniu europejskich koordynatorów GLAM Wiki w Paryżu 2017 GLAM-Wiki Coordinators Meeting
 • Aktywne uczestnictwo w warsztatach i dyskusjach – m.in. dotyczących wykorzystania Pattypana, udostępniania materiałów na wolnej licencji jako artykułów w Wikipedii, wspólnej redakcji materiałów UNESCO, współpracy z lokalnymi jednostkami UNESCO i in.
 • Osobny raport ze spotkania zostanie opublikowany do końca marca.
 • Przedstawienie przygotowanej na tę okazję prezentacji na temat projektu "Etnografia Karpat" i zaproszenie koordynatorów do udziału w tym projekcie;
 • Ustalenia praktyczne związane z projektem karpackim z Mykolą Kozlenko (WMUA).

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

 • Spotkanie z dyrekcją w siedzibie RIK w Katowicach, przedyskutowanie opcji i możliwych pól współpracy, uzgodnienie terminu szkolenia pracowników RIK
 • Przygotowanie porozumienia współpracy
 • Przygotowanie porozumienia współpracy, listu i innych dokumentów dla Muzeum w Tychach

Narodowe Muzeum Morskie

 • Uzgodnienie z pracownikami NMM terminów szkoleń (pracownicy + wolontariusze) w oddziale NMM - Centrum Konserwacji Wraków Statków
 • Przygotowanie listu do szkół – do wysyłki do Trójmiejskich szkół i uczelni – w związku z rekrutacją grupy wolontariuszy w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie
 • Przygotowanie strony w Wikipedii z rozbudowanym opisem działań w NMM

Etnografia Karpat

Antoš Frolka, Moravské Slovenky v zime, 1920, Slovenská národná galéria - jedna z instytucji zaproszonych do projektu
 • Przygotowanie nowych tabel z artykułami, uporządkowanych według klucza tematycznego i umieszczenie wszystkich artykułów w odpowiednich kategoriach tematycznych;
 • Oznaczenie artykułów wg stanu zaawansowania edycji;
 • Wysyłka maili do polskich i zagranicznych uczestników projektu oraz zaproszeń (lista mailingowa, tablica ogłoszeń) z zaproszeniem na spotkanie w Muzeum;
 • Przygotowanie programu spotkania w Muzeum dla uczestników;
 • Koordynacja z Klarą Sielicką (i Polimerkiem) w sprawie terminów i budżetu spotkania, zamówienie noclegu dla Jana Groh;
 • Korespondencja w sprawach projektowych (planowanie wyjazdów do Czech i Słowacji, problemy prawnoautorskie, inne).

Inne

 • KARTA: Wniosek grantowy ośrodka "KARTA" złożony w listopadzie, w którym Stowarzyszenie Wikimedia Polska pełni rolę partnera, otrzymał finansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trwa planowanie projektu; strona projektowa w Wikipedii zostanie uruchomiona na początku kwietnia.
 • CEE Meeting: Napisanie 2 listów do Państwowego Muzeum Etnograficznego w związku z konferencją CEE i Urodzinami Wikipedii – szczegóły do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia; uzgodnienie wydarzenia GLAM (oprowadzanie + spotkanie edycyjne) w piątek 22 września
 • Muzeum w Tychach: przygotowanie zestawu dokumentów (porozumienie, list, informacje dodatkowe) oraz wysyłka paczki z broszurami do Yarla (Ania)
 • Biblioteka Narodowa: Korespondencja z Łukaszem Kozakiem (Biblioteka Narodowa) w sprawie uruchomienia regularnej współpracy z BN i utworzeniem stanowiska wikipedysty rezydenta w BN

Marzec 2017

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Wiki-szkolenie z pracownikami RIK
 • Wizyta w Katowicach: poprowadzenie szkolenia dla pracowników Regionalnego Instytutu Kultury w jego siedzibie - 4-godzinne szkolenie obejmowało: wolne licencje, zasady udostępniania zbiorów w Wikimedia Commons, opisy plików, projekty GLAM, praktyczne podstawy ładowania plików do Wikimedia Commons.
 • Omówienie zakresu tematycznego dalszej współpracy.
 • Przygotowanie dla RIK skromnego wikiprojektu do dalszego rozwijania.
 • Przy okazji wizyty na Śląsku, szybkie spotkanie robocze z Yarlem, przeszkolenie mojej osoby z programu Monumental, rozmowa o treści pytań Stowarzyszenia do NID na zbliżającym się spotkaniu w sprawie Wakacji z Wikipedią.

Etnografia Karpat

Urządzenie podgrzewające kolorowy wosk do malowania pisanek, Valašské muzeum v přírodě, Czechy
 • Raport z grantu za 2016 został zatwierdzony i otrzymał zdecydowanie pozytywne komentarze ze strony opiekunów WMF,
 • Wymiana maili ze skarbnikiem Stow. i księgową muzeum w sprawie przelewu pierwszej części środków z grantu za 2017 rok na konto PME;
 • Przygotowania do spotkania zespołu projektowego na żywo w siedzibie PME w Warszawie;
 • Wymiana maili informacyjnych do uczestników i na grupy, koordynacja terminów,
 • Przygotowanie strony informacyjnej dla uczestników i ostatnich punktów programu całodziennego spotkania;
 • Przeprowadzenie spotkania, w którym uczestniczylo 14 członków zespołu – w tym Polimerek oraz koledzy z Czech i Ukrainy;
 • Przygotowanie zestawu zgód do plików ładowanych do Wikimedia Commons,
 • Dzięki pomocy WieryLee, wstawienie do wszystkich plików z kategorii brakujących szablonów partnership;
 • Wymiana maili z Michałem Nowakiem i innymi wolontariuszami w sprawie zaległych pozwoleń OTRS.

Narodowe Muzeum Morskie

Wikiwarsztat w CKWS
 • Rozbudowa strony informacyjnej na temat współpracy z Narodowym Muzeum Morskim,
 • Korespondencja z muzeum oraz Ciachem5 w celu ustalenia terminów i godzin spotkania i warsztatu,
 • Przygotowanie zaproszenia do uczestnictwa w warsztatach w Centrum Konserwacji Wraków dla szkół z Tczewa i Gdańska i - we współpracy z Muzeum - oficjalnego listu do szkół;
 • Koordynacja wysyłki listów do szkół (wysyłała Ania)
 • Wizyta w Centrum Konserwacji Wraków w Tczewie. Wspólnie z Ciachem5, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Narodowego Muzeum Morskiego.
 • Przeprowadzenie warsztatu i szkolenia dla uczniów LO z Tczewa, połączonego z edytowaniem haseł o wrakach polskiego wybrzeża w ramach wikiprojektu Narodowe Muzeum Morskie.

Inne

 • Rozmowy telefoniczne z NID na temat planowanego konkursu Wakacje z Wikipedią i oczekiwań NID wobec organizacji partnerskiej oraz terminów spotkania na żywo;
 • Rozmowy z MIK w sprawie możliwych opcji doprowadzenia do uploadu do Commons kolekcji Wirtualne Muzea Małoposki i kwestii formalnych niezbędnych dla MIK – zaangażowanie Yarla do pomocy, rozmowy z działem IT MIK;
 • Z pomocą Ani – wysyłka broszur do Katowic i Tczewa;
 • Publikacja zaproszeń na warsztaty i innych newsów na polskim profilu fb GLAM-WIKI.

Kwiecień 2017

Ośrodek KARTA

Alleluja!, pocztówka wielkanocna, 1900. Biblioteka Narodowa
 • Korespondencja mailowa i zdalny hangout z pracownikami ośrodka KARTA oraz Krzysztofem Machockim w sprawie:
  • harmonogramu projektu Archiwa społeczne w Wikipedii – Stowarzyszenie jest partnerem Ośrodka KARTA w jego projekcie "Nowoczesne archiwa społeczne" finansowanego z MKiDN;
  • terminu i miejsca szkolenia dla grupy 20 archiwistów społecznych w Warszawie (wspólnie z Krzysztofem);
  • technicznych szczegółów – utworzenie strony projektowej, listy proponowanych artykułów do napisania, wstępnie kwestii licencji w Wikimedia Commons;
  • zaplanowania spotkania na żywo w siedzibie Ośrodka KARTA.
 • Utworzenie szkieletu wikiprojektu Archiwa społeczne w Wikipedii

Wakacje z Wikipedią

 • Przygotowanie i dostarczenie do podpisu prezesa Stow. zestawu dokumentów:
  • listu do dyrekcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z prośbą o patronat honorowy nad konkursem,
  • formularza wniosku o patronat NID,
  • dokumentu ze szczegółowym opisem działań w konkursie i harmonogramem.
 • Wizyta w Warszawie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa wraz z Yarlem, Polimerkiem i Halibuttem
 • Uzyskanie zgody na przekazanie danych o zabytkach Inspire ID i na patronat NID (dane przekazano);
 • Początek prac nad odświeżeniem strony konkursu;
 • Poprosiłam też Halibutta o przygotowanie ulotki/plakatu informacyjno-reklamowego o konkursie.

EtnoKarpaty i CEE Spring

Wieża Jurkovicova Rozhledna, Valašské muzeum v přírodě
 • Odbył się trzeci z wyjazdów projektowych – do Czech - zgodnie z harmonogramem; Stowarzyszenie reprezentował Polimerek.
 • Przygotowanie zestawu zgód na fotografowanie / udostępnianie plików na wolnej licencji;
 • Narada z Natalią na temat możliwości zorganizowania dodatkowego konkursu o tematyce karpackiej w ramach CEE Spring – Carpathians Challenge – pomysł Natalii;
 • Wybór haseł nadających się do konkursu (z małą pomocą Amudeny);
 • Przygotowanie strony konkursu i list artykułów;
 • Napisanie noty po angielsku na blog Wikimedia CEE Spring z zaproszeniem do udziału w Carpathians Challenge.

Nowe porozumienia współpracy

 • Podpisano porozumienie współpracy z Biblioteką Narodową – ustalenia z pracownikami BN na temat kształtu współpracy – Biblioteka Narodowa wybrała rezydenta spośród własnych kandydatów, opiekunem projektu ze strony Stowarzyszenia będzie Julia Koszewska.
 • Podpisano porozumienie współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach.

Obecność na wydarzeniach zewnętrznych

 • Wspólnie z Klarą Sielicką Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w konferencji Digital Cultures organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza. Na prośbę organizatorów przygotowałam:
  • krótki opis możliwych wystąpień Wikimedian na tej konferencji,
  • omówienie projektu EtnoKarpaty – będzie prezentowany w sesji 'Best of Poland',
 • Wstępnie ustaliłam z organizatorami inne formy obecności Wikimediów na konferencji (projekcje filmów, stanowisko, kącik Wikipedii).

Inne

 • Rozmowa z pracownikami Muzeum Narodowego w Krakowie o rozpoczęciu współpracy w związku z zimową wielką wystawą twórczości Stanisława Wyspiańskiego,
 • Monitorowanie statusu wniosku POLIN i WMPL do MKiDN.