Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna/regulamin/2007

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska

(obowiązujący od 21 kwietnia 2007 do 24 października 2014)

  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie artykułów 31, 32 i 33 Statutu Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji podejmują działania kontrolne wobec całokształtu działań Stowarzyszenia i jego Zarządu zarówno na podstawie ustaleń podjętych na spotkaniach członków Komisji, jak i samodzielnie, z własnej inicjatywy.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się poprzez kanał IRC nie rzadziej, niż cztery razy w miesiącu, a także "na żywo" nie rzadziej niż cztery razy w roku; oprócz tego mogą podejmować decyzję poprzez kontakt kanałami Wiki, e-mailowy i telefoniczny.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą - w miarę możliwości - w regularnych posiedzeniach Zarządu na kanale IRC i zgłaszają podczas nich na bieżąco Zarządowi swoje uwagi wobec dyskutowanych tam tematów.
  5. Komisja Rewizyjna w swej pracy zmierza do podejmowania decyzji jednomyślnych; w razie wątpliwości bądź zaistnienia różnicy zdań poszczególnych członków Komisji przewodniczący Komisji proponuje podjęcie decyzji w drodze głosowania, przy czym podjęte tak uchwały zapadają większością głosów członków Komisji w obecności co najmniej połowy składu Komisji.