Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja Wikimedia Polska 2009/Zgłoszenia prezentacji i warsztatów

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

◄ 20082010 ►


Strona główna konferencji
Komitet
organizacyjny
Miejsce
konferencji
Program Lista
uczestników
Rezerwacja
noclegów
Dojazd Zgłoszone
wykłady
Refleksje
Sprawozdania
archiwum

Na tej stronie prezentujemy tematy wykładów, paneli i warsztatów zgłoszone organizatorom konferencji.

Brave New Wiki, rzecz o zaczynaniu

[edytuj | edytuj kod]

Łukasz 'TOR' Garczewski

Wikia, tor@wikia-inc.com

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: rzutnik (z wejściem DVI lub VGA)
Czas prezentacji: 45 min

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

A więc masz za dużo czasu, nudzisz się wieczorami i pasjonujesz się czymś na tyle, aby poświęcić pół życia na pisanie o tym w Internecie, ale nie wiesz jak zacząć? Tutaj poznasz kilka sztuczek, opartych o doświadczenia z niemal 15.000 serwisów wiki.

GIS – obszary zastosowań

[edytuj | edytuj kod]

dr hab. Piotr Werner, dr Paulina Pokojska, dr Wojciech Pokojski

wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: rzutnik multimedialny
Czas prezentacji: trzy prezentacje, każda po około 10-15 min

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Tematem wykładu będą kolejno następujące zagadnienia: obszary tematyczne zastosowań GIS/SIP, funkcjonalność stron WWW prezentujących dane przestrzenne (w szczególności mapy) oraz omówienie oprogramowania GIS typu Open Source.

Prawa własności obserwacji astronomicznych

[edytuj | edytuj kod]

prof. Bożena Czerny, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, w plwiki BozenaCzerny

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: rzutnik
Czas prezentacji: 20 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Czyją własnością i na jakich zasadach powinny być wyniki doświadczeń laboratoryjnych? Pomijam oczywiście proste zagadnienie otrzymania pewnych wyników i następnie opublikowania ich w literaturze naukowej. W takiej sytuacji każdy może wykorzystać zamieszczone w pracy wyniki i po powołaniu się na autora oryginalnej pracy poddać je ponownej analizie. Rzecz w tym, że w publikacjach naukowych na ogół podaje się dane opracowane, zawierające co najmniej w uwikłany sposób przebieg zjawiska oraz założone dokładności przyrządów pomiarowych, warunki ich działania itp. A jeżeli autor na przykład zapomniał uwzględnić przy opracowaniu danych, że w laboratorium było bardzo zimno i linijka się skurczyła? Gdybyśmy mieli dostęp do pierwotnych pomiarów oraz informację o temperaturze w laboratorium moglibyśmy opracować wyniki jeszcze raz, poprawiając na ten efekt.

Na ogół nie mamy takich szans. Ale w astronomii jest inaczej. Znaczna część obserwacji jest wyłączną własnością osoby, która obserwacje zaplanowała, tylko przez jeden rok. Jeśli zdąży wyniki opublikować w formie pracy, to dobrze. Jak nie, zrobi to ktoś inny. Czy to w porządku? W astronomii tak.

Treści szkodliwe w internecie jako nowe wyzwania prawne

[edytuj | edytuj kod]

mgr Martyna Różycka (NASK/Dyżurnet.pl http://www.dyzurnet.pl/)

dr Konrad Walczuk (Kancelaria Adwokacka Walczuk.eu http://www.walczuk.eu/ /Instytut na rzecz Państwa Prawa http://www.fipp.org.pl/)

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: rzutnik multimedialny
Czas prezentacji: 25 min + 20 minut dyskusji

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

W swoim wykładzie, dotyczącym aktualnych wyzwań prawnych w internecie, będziemy zajmowali się przede wszystkim zagadnieniami: cyberprzemocy oraz cenzury i autocenzury w sieci, w tym europejskiego systemu filtrowania treści i kwestią monitorowania haseł np. w Wikipedii.

Wikipedia jako źródło naukowe

[edytuj | edytuj kod]

Jaroslaw Zieliński, Uniwersytet Warszawski

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: projektor
Czas prezentacji: około 10-15 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Czym jest Wikipedia z punktu widzenia nauki i nauczania? Dlaczego uczelnie odradzają Wikipedię? Czy jest zagrożeniem czy wybawieniem? Czy to sie kiedykolwiek zmieni? Gdzie Wikipedia ma szanse? Wspólna diagnoza.

Atlas rozmaitości różniczkowych. Propozycja nowego standardu do prezentacji informacji na łamach Wikipedii

[edytuj | edytuj kod]

Tadeusz Kaczorowski

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: laptop+ rzutnik
Czas prezentacji: około 45 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Celem panelu jest przedstawienie, opracowanego przez Autora, uniwersalnego formularza do prezentacji wyczerpujących informacji, na dowolny temat. Od strony formalnej jest to atlas rozmaitości różniczkowych, opracowany w oparciu o zasady rachunku różniczkowego filologicznego, dla którego zmiennymi są zmienne nazwowe. (semiotyczne). Przy opracowywaniu formularza wykorzystano zasadę (odwrotności) logiki uniwersalnej boolowskiej, z tego względu pola formularza noszą numery F0-F16 .

Zaletami tego formularza są:

  • Możliwość przedstawienia pełnej informacji lingwistycznej o danym haśle, w postaci klasy pojęć pochodnych od pojęcia macierzystego.
  • Formularz wymusza podawanie informacji zawierającej WSZYSTKO w danej klasie. Jeśli czegoś nie można znaleźć w literaturze, to znaczy niezawodnie, że trzeba to odkryć. Mamy więc generator odkryć.
  • Formularz jest algorytmem wymuszającym zdefiniowanie pojęcia macierzystego,(procesora) oraz pojęć pochodnych tworzących grupę układów We-WY z podaniem hierarchii ich pochodniości.
  • Formularz umożliwia przekazywanie informacji najbardziej zwartym technotekstem jaki jest możliwy, dzięki czemu uzyskuje się maksymalną gęstość informacji. Koniec z gadulstwem. Tylko konkrety.
  • Formularz ma konstrukcję strony internetowej, w której każde pole jest linkiem do hasła zapisanego w danym polu. Umożliwia to stworzenie portalu o nieograniczonej pojemności.
  • Formularz upraszcza kapitalnie dotychczas praktykowane w Wikipedii formy linkowania w tekście, co zniechęca mnie osobiście do publikowania na łamach Wikipedii czegokolwiek oraz obrzydza czytanie tekstów. pokiereszowanych odsyłaczami .

Koalicja Otwartej Edukacji i rozwój ruchu Otwartych Zasobów Edukacyjnych w Polsce

[edytuj | edytuj kod]

Jarosław Lipszyc

Fundacja Nowoczesna Polska, Koalicja Otwartej Edukacji, jaroslaw.lipszyc@wolnepodreczniki.pl, tel. 607 707 026

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: rzutnik
Czas prezentacji: 30 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych (ang. OER, Open Educational Resources) promuje stosowanie wolnych licencji poprzez kładzenie nacisku na praktyczne korzyści wynikające z otwarte udostępniania materiałów objętych prawem autorskim w środowisku edukacyjnym. W ciągu ostatniego roku znacząca wzrosła liczba inicjatyw edukacyjnych stosujących wolne licencje przy publikacji materiałów. To już nie tylko "usual suspects" (Wikiźródła, Wolne Podręczniki...) ale także np. Polska Szkoła, projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany z funduszy europejskich, będzie standardowo korzystał z otwartego licencjonowania. Nowo powstała Koalicja Otwartej Edukacji (Stowarszyszenie Wikimedia Polska jest członkiem tej koalicji) jest pierwszym tego typu ciałem w Polsce i jednym z pierwszych w świecie. Organizujemy konferencje (m. in. w Sejmie, 23 kwietnia 2009 roku) i szkolenia, publikujemy materiały informacyjne i poradnikowe. W trakcie mojego wystąpienia chcę omówić nie tylko dotychczasowe dokonania, ale także wspólnie zastanowić się nad możliwym kierunkiem pracy w przyszłości - czy jest możliwe doprowadzenie do zrealizowania postulatów Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji, w myśl których zasoby finansowane przez państwo powinny być ogólnodostępne? Czy polskie archiwa i muzea mogą - wzorem swoich niemieckich odpowiedników - zacząć stosować wolne licencje? Jak możemy do tego doprowadzić?

Wolne słowniki internetowe: tworzenie i zastosowania

[edytuj | edytuj kod]

Artur Janc, Lingro, Inc (http://lingro.com)

artur@lingro.com

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: Rzutnik z wejściem VGA.
Czas prezentacji: 30 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

W Internecie dostępnych jest wiele słowników opublikowanych na wolnych licencjach, ale brakuje uniwersalnego serwisu który odniósłby sukces porównywalny z Wikipedią. W mojej prezentacji przedstawię doświadczenia z pracy nad serwisem Lingro (http://lingro.com) i opowiem o próbach zunifikowania danych dostępnych w różnych edycjach słowników Wiktionary oraz z wielu innych źródeł. Przedstawię też trudności związane z tworzeniem wolnych słowników oraz pomysły na zorganizowanie współpracy między projektami tworzącymi wolne słowniki w celu skuteczniejszej konkurencji ze słownikami na zamkniętych licencjach.

[edytuj | edytuj kod]

Richard Matthew Stallman, Free Software Foundation

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: mikrofon
Czas prezentacji: ok. 2 godzin

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Copyright developed in the age of the printing press, and was designed to fit with the system of centralized copying imposed by the printing press. But the copyright system does not fit well with computer networks, and only draconian punishments can enforce it.

The global corporations that profit from copyright are lobbying for draconian punishments, and to increase their copyright powers, while suppressing public access to technology. But if we seriously hope to serve the only legitimate purpose of copyright - to promote progress, for the benefit of the public - then we must make changes in the other direction.

Encyklopedia WIEM kontra Wikipedia - czy ten wyścig ma sens?

[edytuj | edytuj kod]

Edyta Puchalska, Onet.pl

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt:
Czas prezentacji: ok. 20 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Pojawienie się Wikipedii wywarło ogromny wpływ na los komercyjnych projektów encyklopedycznych. Znane, tradycyjne encyklopedie utraciły swoich czytelników na rzecz ogólnodostępnego, bezpłatnego źródła wiedzy.

W referacie zostaną przedstawione dane pokazujące spadek zasięgu encyklopedii komercyjnych oraz będą poruszone aspekty kosztów utrzymania serwisów komercyjnych. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie - czy inne encyklopedie online mają szansę dalszego istnienia?

Interwiki: czy poprawiać, jak poprawiać?

[edytuj | edytuj kod]

Łukasz Bolikowski, ICM UW (e-mail: bolo@icm.edu.pl)

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: rzutnik
Czas prezentacji: 25 min + 20 minut dyskusji

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

W trakcie wykładu chciałbym wskazać najczęstsze problemy występujące w interlanguage links (a.k.a. interwiki). Wykład oscylował będzię wokół zagadnień, które opisałem tu (osnews.pl) i tu (arXiv.org).

W drugiej części chciałbym podyskutować na temat możliwych rozwiązań opisanych problemów, w szczególności zastanowić się wspólnie czy, i ewentualnie jak, należy wykonać półautomatyczną poprawę linków interwiki.

Inkscape Re-loaded (warsztaty)

[edytuj | edytuj kod]

WarX, Artur Jan Fijałkowski

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: komputery (we własnym zakresie)
Czas prezentacji: minimum 3 godziny

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Kolejne podejście do materiałów ćwiczeniowych przygotowanych na zlot w Białowieży.

Semapedia (warsztaty, w jęz. ang.)

[edytuj | edytuj kod]

Hector Rinaldi (thinkmobi@gmail.com)

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: drukarka, nożyczki, papier samoprzylepny
Czas prezentacji: ok. 90 min.

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Praktyczne zastosowanie kodu QR. Tworzenie własnych tagów.

Otwarte społeczeństwo wiedzy i jego paradoksy

[edytuj | edytuj kod]

Edwin Bendyk, dziennikarz tygodnika "Polityka" (e.bendyk@polityka.com.pl)

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: projektor (będzie podłączony do Maca)
Czas prezentacji: ok. 30 min.

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Otwarte modele produkcji i upowszechniania wiedzy radykalnie zmieniają świat nauki i edukacji. Trwa proces demokratyzacji dostępów do zasobów symbolicznych, jednocześnie postępuje erozja tradycyjnych instytucji systemu szkolno-akademickiego. Zmiany są na tyle głębokie, że w Stanach Zjednoczonych mówi się już o nadejściu społeczeństwa postnaukowego. Otwarte społeczeństwo wiedzy społeczeństwem postnaukowym? To tylko jeden z paradoksalnych skutków trwającej rewolucji.

Ochrona wolności użytkownika oprogramowania

[edytuj | edytuj kod]

Krzysztof Siewicz, koordynator prawny Creative Commons Polska (siewi@interia.pl, http://ksiewicz.net)

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: mikrofon, rzutnik
Czas prezentacji: ok. 30 min.

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Postulowane przez Stallmana wolności użytkownika urzeczywistniają się dzięki podmiotom praw autorskich stosującym wolne licencje. Ale opublikowanie programu na wolnej licencji nie wystarcza, aby wolności były wystarczająco chronione. Ich ograniczanie jest możliwe na wiele różnych sposobów. Część z nich wynika z samej natury licencji, a inne mają swe źródła w innych czynnikach prawnych (np. patenty) lub pozaprawnych (np. tzw. "architektura"). W referacie zostaną omówione wybrane źródła ograniczeń oraz proponowane rozwiązania, których wprowadzenie doprowadzi do lepszej ochrony wolności użytkownika.

Nowe trendy w edukacji

[edytuj | edytuj kod]

Marcin Polak, twórca i redaktor naczelny Edunews.pl (marcin.j.polak@gmail.com)

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: rzutnik (podłączony do Maca)
Czas prezentacji: ok. 30 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Pojawienie się społecznościowego internetu, rozwój multimediów edukacyjnych, kształcenia online, interaktywnych narzędzi edukacji nieformalnej - powoli zmieniają system edukacji zbudowany na XIX i XX wiecznych podstawach. Ta "nowa edukacja" różni się zdecydowanie od starej. Zmiany najsilniej widoczne są w krajach anglosaskich, gdzie nowe trendy w edukacji są bardzo silne i wspierane nowymi technologiami i narzędziami ICT, które w większości przypadków mogą być wykorzystane także w celach edukacyjnych (iPhone, iPody, podkasty, wiki, YouTube, Google Docs, etc.). W Polsce wokół tematu nowoczesnej edukacji - zwłaszcza gdy chodzi o system oświaty - panuje raczej "martwa cisza" - tak jakby nie dostrzegano, że świat pędzi naprzód, a my możemy zostać w tyle. Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na najciekawsze zjawiska w globalnej edukacji, z którymi w niedługim czasie będzie musiały zmierzyć się i polskie środowiska edukacyjne.

Wolne licencje i otwarte zasoby edukacyjne w ramach projektów Wikimedia Polska (warsztat, w jęz. ang.)

[edytuj | edytuj kod]

Ahrash Bissell, Creative Commons Learn <ahrash(at) creativecommons.org>

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt:
Czas prezentacji: około 90 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Ahrash Bissell jest koordynatorem projektu Creative Commons learn, zajmującego się stosowaniem licencji Creative Commons w sferze edukacji. Warsztaty prowadzone przez Ahrasha będą miały dwojaki cel. Po pierwsze, ich celem będzie omówienie sposobów stosowania licencji Creative Commons, w szczególności w Wikipedii i projektach pokrewnych. Po drugie, będą dotyczyły możliwości tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych (OER) na bazie treści Wikipedii i projektów pokrewnych. Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.

Dwa oblicza polskiej wikipedii - tu i teraz

[edytuj | edytuj kod]

dr Janusz Ency Dorożyński, plwiki

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: rzutnik
Czas prezentacji: 10 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Wprowadzenie do dyskusji bezpośredniej za okrągłym stołem dotyczącej aktualnych problemów polskiej wikipedii wynikających z jej dwóch istot - tworzenia treści i istnienia społeczności.

Okrągły stół: aktualne problemy polskiej wikipedii

[edytuj | edytuj kod]

dr Janusz Ency Dorożyński, plwiki

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: okrągły stół w oddzielnej od plenarnej sali
Czas trwania: do 50 minut (lub dłużej :-) )

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

Dyskusji bezpośrednia zainteresowanych uczestników związana z wprowadzeniem "Dwa oblicza polskiej wikipedii - tu i teraz" zaprezentowanym na sesji plenarnej i będącej w pewnym sensie kontynuacją dwugłosu o fundamentalizmie plwiki z Rabki'2008 i kwestii odpowiedzialności prawnych. Tematy: tworzenie treści vs. społeczność, jawność vs. anonimowość, odpowiedzialność prawna, masowy udział vs. udział specjalistów, ocena instytucji przewodników, rozwiązywanie problemów i dyskusja o KA, też na tle innych, wybranych KA. Przebieg moderowany przez prowadzącego, ze sporządzeniem i opublikowaniem sprawozdania.

Prezentacja ruwiki (tytuł roboczy)

[edytuj | edytuj kod]

Władimir DrBug Miediejko, ruwiki]

Wymagania techniczne

[edytuj | edytuj kod]
Potrzebny sprzęt: będzie uzupełnione
Czas prezentacji: wstępnie 20 minut

Streszczenie

[edytuj | edytuj kod]

będzie uzupełnione