Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja Wikimedia Polska 2010/Przyszłość stowarzyszenia/Raport ogólny

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Raport ogólny za lata 2008-2010

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Budżet Stowarzyszenia rozrósł się z obrotów rzędu kilku tysięcy zł w 2007 do kilkuset tysięcy w 2009. Jednocześnie struktury administracyjne prawie nie zmieniły się w tym okresie czasie i prawie cała praca była wykonywana na zasadach wolontariatu bez posiadania stałego biura. Dopiero pod koniec 2009 zdecydowano zorganizować biuro i zatrudnić sekretarkę.

Obraz ogólny[edytuj | edytuj kod]

Finanse Stow. w latach 2007-2009 - zbiorczo

W tabeli poniżej zestawiono wydatki i przychody Stowarzyszenia w latach 2007-2009.

Ogólnie (w k PLN)
Rok Wydatki Przychód Stan na koniec
2007 8.8 15.3 11.8
2008 43.1 179 147.7
2009 117.8 287.1 317

Jak widać z roku na rok stan finansów Stowarzyszenia stale się poprawiał, przy czym tempo wzrostu przychodów było wyższe od tempa wzrostu wydatków - co znaczy, że wydajemy mniej niżbyśmy bezpiecznie mogli. Być może tendencje te się odwrócą w 2010 r. w związku z Wikimanią 2010 w Gdańsku.


Przychody[edytuj | edytuj kod]

Struktura przychodów Stow. w 2009
Przychody w 2009 (w k PLN)
Źródło Suma         
Odsetki od lokat 0.7[1]
Składki 2.4
Darowizny luźne[2] 5
Donacje firm 37.1
OPP 241.9

Struktura przychodów od czasu gdy Stow. uzyskało status OPP jest co roku podobna - ponad 75% to przekazy z 1% OPP. Stopniowo rośnie też udział przychodów z donacji firm. Pozostałe przychody mają praktycznie biorąc znaczenie marginalne.

Komentarze
 1. Stowarzyszenie w 2007 i 2008 nadwyżki środków z 1% OPP, które wpływają w okresie od lipca do listopada każdego roku lokowało na bezpiecznych lokatach bankowych, które przyniosły niewielki, ale zauważalnych przychód
 2. Są to darowizny wpłacane bezpośrednio na konto Stowarzyszenia przez osoby indywidualne. Największa fala tych darowizn ma miejsce w czasie ogólnej zbiórki świątecznej Wikimedia Foundation. Mimo, że Stowarzyszenie nie uczestniczy w tych zbiórkach z przyczyn prawnych i tak część osób woli wpłacać drobne sumy na konto w Polsce a nie za granicą.


Wydatki[edytuj | edytuj kod]

Wydatki Stowarzyszenia rosną w dość wolnym tempie, aczkolwiek w roku 2009 został odnotowany znaczny skok w tej dziedzinie.

Wydatki Stow. Wikimedia Polska w 2009
Wydatki w 2009 (w k PLN)
Na co Suma                
Konferencje, warsztaty 54.1
Pozostałe OPP 47.6[1]
Administracja          15.6[2]
Inne 0.5[3]
Wydatki Z OPP 90.3
Wydatki nie z OPP 27.5

Struktura wydatków obrazuje i tak znany fakt, że główną formą aktywności Stow. są konferencje i warsztaty, choć widać też rosnący udział wydatków na inne cele OPP - takie jak druk materiałów promocyjnych, Wikiekspedycja i Wikigranty. Jakkolwiek większość kosztów jest pokrywana z OPP, to jednak część kosztów nie może być pokrywana tymi środkami jest to dość znaczący odsetek tych kosztów. Dlatego tak istotne jest pozyskiwanie wolnych środków spoza OPP, mimo, że czysto kwotowo same środki OPP w zupełności by nam wystarczyły.

Komentarze
 1. M.in. Wikiekspedycja, Wikipstryk, Konkurs harcerski, Wikikonkurs, druk materiałów promocyjnych, utrzymanie domen i serwerów itp.
 2. Płace, urządzenie biura, delegacje (w tym też na konferencje), papier, druk, znaczki, pieczątki itp.
 3. Obsługa kont, różnice kursowe

Aktywność członków i sympatyków[edytuj | edytuj kod]

Na koniec 2007 liczba członków Stow. wynosiła 98 członków, na koniec 2008, 92, zaś na koniec 2009: 108, można więc powiedzieć, że już od dwóch lat liczba członków Stow. nie zmienia się znacząco. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi politykę "nie trzymania martwych dusz" i co roku dość bezwzględnie usuwa z listy tych, którzy nie wypełnią elementarnego obowiązku wpłaty składki. W 2008 skreślono łącznie 35 członków i jednocześnie przyjęto 29, w 2009 przyjęto 16 członków i ani jednego nie usunięto. Duża liczba usuniętych członków w 2008 wynikła z faktu, że we wrześniu tego roku potrzebowaliśmy 50% obecności członków do zmian w statucie, przez co część osób, która nie mogła być obecna, dla zrealizowania tego działania, na krótki czas się wykreśliła, ale także dlatego, że w 2007 na Zlocie w Białowieży przyjęto trochę na siłę wiele osób, które były mało aktywne w projektach Wikimedia i że wcześniej stosowano bardziej łagodną politykę skreślania członków. Na pewno warty odnotowania jest fakt, że zwłaszcza w 2009 nastąpił wyraźny wzrost zaangażowania członków Stow. nie pełniących żadnych statutowych funkcji - w pracach Stow. Wg tabelki sporządzonej przez Przykutę (patrz: Co mogę zrobić]) - w sumie w ten czy inny sposób aktywny udział w działaniach Stowarzyszenia brało udział ponad 50 jego członków i sympatyków - a zatem blisko 50%. Niestety w wielu przypadkach udział ten ma charakter okazjonalny, albo dawniej aktywne osoby się wycofały. Liczę osób, które stale działają aktywnie w Stowarzyszeniu i nie są członkami organów statutowych można oszacować na od 10 do 15 osób.

Działania[edytuj | edytuj kod]

 • Pozyskiwanie materiałów dla projektów
Wikiekspedycja
Pozyskane ponad 2500 zdjęć z mało obfotografowanego rogu Polski - na pewno najbardziej wartościowy projekt Stow. w zakresie pozyskiwania materiałów i mający też spory efekt promocyjny
Konkurs Wikipstryk
Pozyskano kilkadziesiąt zdjęć, chyba większy był efekt medialny i pozyskano dwóch fotografów
Konkurs harcerski
Nie wypalił po pierwszej turze
Okazjonalna pomoc w pozyskiwaniu zgód
W paru przypadkach to poskutkowało - w paru nie - akcja "walki z muzeami" praktycznie została wstrzymana
Brak współpracy instytucjonalnej
Niestety tutaj dużo gorzej wypadamy niż inne lokalne stowarzyszenia Wikimedia - współpraca z NAC utknęła z powodu problemów NAC samego z sobą - oprócz tego nie podejmowano praktycznie żadnych prób współpracy instytucjonalnej mające na celu pozyskanie materiałów na wolnych licencjach
 • Wsparcie bezpośrednie edytorów projektów
Wikikonkurs/Wikigranty
Serwery, listy dyskusyjne, wiki i inne technikalia
Stowarzyszenie ma aktualnie 2 serwery
 • jeden stojący u Pawła Drozda, pochodzący z daru załatwionego przez Pawła Zienowicza z firmy Qmak - na tym serwerze jest wiki robocze Wikimanii i jej lista dyskusyjna - ten serwer prawdopodobnie w 2010 będzie służył wyłącznie na cele Wikimanii
 • serwer w firmie OVH, który ruszył w grudniu 2009 i na który zostało przeniesione wszystko z serwera wirtualnego użyczonego przez Centrum Superkomputerowe Uniw. Wroc, który był ostatnio nieustannie wyłączany; na tymże serwerze stoi wiki KA, wiki testowe, wew. wiki zarządu Stow, strona OPP i strona http://wwww.wikipedia.pl, wordpress KOED, listy dyskusyjne - KA, administratorów Wikipedii, członków stowarzyszenia, oraz dwie listy KOEDu; ponadto na serwerze działa kilkanaście kont shellowych indywidualnych - które są wykorzystywane albo do stawiania różnych narzędzi albo tylko jako składy różnych plików, których nie można z różnych względów wsadzić na Commons.
 • Zloty i konferencje :
Stowarzyszenie jest jednym z najbardziej aktywnych lokalnych stowarzyszeń Wikimedia jeśli chodzi o organizację zlotów i konferencji; w latach 2008-2009 odbyły się: dwie konferencje "Wikimedia Polska" (Rabka, Jadwisin), dwa spotkania "GDJ" (Poznań, Sopot) i jedno spotkanie zimowe (Chorzów); ponadto Stow. wsparło jedno spotkanie lokalne i współorganizowało w ramach KOED dwa razy Dzień Domeny Publicznej i konferencję "Otwarta Edukacja" w Sejmie RP; ponadto mimo wewnętrznych niesnasek - Stow. wspiera organizację Wikimanii 2010 (lobowanie w strukturach Fundacji, użyczenie serwera)
 • Promocja :
Podstawowym "narzędziem" promocyjnym jest Paweł Zienowicz i jego komórka oraz lista kontaktów do dziennikarzy :-). A od połowy 2009 Mateusz Batelt, który skutecznie nagłaśnia wikimediowe sprawy w mediach, głównie internetowych. Ponadto działają regionalni przedstawicie medialni Stow. - ten system jednak mocno kuleje. Oprócz tego Stow. okazyjnie i nieregularnie drukuje różne materiały promocyjne przygotowywane społecznie przez wikimedian (plakaty, ulotki, pakiety info, koszulki, kubki, smyczki); próba nawiązania współpracy z jakąś firmą, która by przygotowała pakiet jednolitych materiałów promocyjnych się nie powiodła; bo firmy albo były bardzo drogie albo do niczego... Ciągle jednak istnieje problem i konieczność przygotowania takiego pakietu materiałów i gadżetów. Istnieje niezarealizowany plan stworzenia magazynu materiałów promo w biurze Stow. i rozsyłania ich po kraju w miarę zgłaszanych potrzeb. Biuro już teraz umożliwia szybki druk i wysyłkę małych partii materiałów (do 100 sztuk) wg wzoru nadesłanego przez zainteresowanych lub z istniejących wzorów. Oprócz tego raz braliśmy udział w dniu NGO'sów, gdzie mieliśmy stoisko uliczne na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Aspekt promocyjny ma także Biuletyn, który zaczął funkcjonować pod koniec 2008 r i przyjął się jako forma zbiorczej informacji o tym co się dzieje w projektach Wikimedia. Niestety biuletyn jest mało zauważalny poza środowiskiem polskich wikimediów; plany stworzenia oficjalnego blogu Stowarzyszenia zakończyły się na wstępnym uruchomieniu serwisu na wordpresie, po czym utknęły w martwym punkcie.
 • Szkolenia :
Idea regularnych szkoleń "Wikiwarsztatów" ruszyła pod koniec 2008 od takiej imprezy zorganizowanej w pojedynkę prze Drozdpa (wcześniej był tylko warsztat Tora w Białowieży, szkolenie na zaproszenie astronomów z PAN, i różne wewnętrzne raczej warsztaty w ramach naszych konferencji); w 2009 zorganizowano w sumie 6 regularnych wikiwarsztatów (Częstochowa, Wrocław, Łódź, dla ZHP i Sulejówek) oraz wyjazdowe warsztaty wikisłownikowe Joysticka; w 2010 odbyło się jednak jak dotąd tylko jedno szkolenie (dla etnografów, na zaproszenie) i zapał do organizacji takich imprez jakby ustał... Ponadto - częściowo z własnej inicjatywy, częściowo na zaproszenie było wygłaszanych po kilkanaście wykładów i braliśmy udział w kilku panelach dyskusyjnych na zewnętrznych konferencjach.
 • Biuro i kontakt ze światem:
Biuro
do grudnia 2009 Stow. nie miało biura, tylko adres "wirtualny"; obsługa biurowa Stow. była rozproszona - bazę członków prowadzi Agnieszka u siebie w domu we Wrocławiu, papiery księgowe znajdują się w biurze rachunkowym w Chorzowie, zaś podstawowe dokumenty (korespondencja urzędowa, uchwały itd.) w Łodzi; na jesieni 2009, kiedy już było wiadomo ile mamy pieniędzy z OPP za 2009 zarząd uznał, że nas stać na "profesjonalizację" - czyli założenie biura z prawdziwego zdarzenia i zatrudnienie sekretarki; organizacja biura trwała od listopada do początków stycznia; aktualnie biuro to jeden pokój, komputer stacjonarny, laptop, drukarskie urządzenie wielofunkcyjne, podstawowe meble i dostęp do internetu 1 Mbit; w biurze pracuje na pół etatu jeden pracownik; przez biuro zaczęły przechodzić wszystkie faktury i delegacje; które jednak nadal były/będą (?) obrabiane i przechowywane w Chorzowie; sprawy członkowskie nadal pozostają w gestii Agnieszki i baza członków znajduje się u niej, ale druk i obsługa wydawania legitymacji została przeniesiona do biura w Łodzi
Kontakt
Biuro nie ma tel. stacjonarnego tylko internet i skyp'a; ponadto w AZ.pl jest wykupiona usługa mailowa - mamy tam możliwość zakładania dowolnej liczby kont w domenie wikimedia.pl; każdy członek władz ma prawo do swojego adresu mailowego, ponadto adresy mają osoby funkcyjne i pracownik biurowy
Biuro prawne
Kilkakrotnie zachodziła potrzeba skorzystania z pomocy prawnika do oceny zagrożeń mogących się czaić "drobnym druczkiem" w kilku umowach, w których Stowarzyszenie miałoby być stroną.
Nader ważny był udział naszego prawnika w sprawie wytoczonej Stowarzyszeniu i jej członkom przez A. Buzdygana.
 • Współpraca zagraniczna i kontakty z Fundacją :
Stow. utrzymuje przyjazne stosunki z okolicznymi lokalnymi stowarzyszeniami Wikimedia (rosyjskim, ukraińskim, niemieckim, czeskim, węgierskim), które polegają głównie na wymianie osób na konferencjach; być może lekko międzynarodowego charakteru nabierze Wikiekspedycja; Uczestniczymy regularnie w dorocznych spotkaniach lokalnych stowarzyszeń Wikimedia (Holandia 2008, Berlin 2009) oraz także w spotkaniach specjalizowanych (spotkanie europejskich stowarzyszeń w sprawie lobowania w EU); Agnieszka jest członkiem zespołu przygotowującego materiały edukacyjne; Polimerek uczestniczył w przygotowywaniu regulaminu wyboru członków Rady Powierniczej, nasze zaangażowanie w działania Fundacji (nie licząc Wikimanii) jest jednak mniejsze niż wynikałoby to z siły i pozycji polskojęzycznych projektów Wikimedia, staliśmy się natomiast jakby lokalnym wschodnioeuropejskim liderem Wikimediowym.
 • Współpraca z innymi organizacjami w kraju :
Stow. jest współzałożycielem Koalicji Otwartej Edukacji i działa w KOED dość aktywnie, oprócz tego teoretycznie należy do KROSS (które to porozumienie jest jednak niemal martwe) oraz uczestniczyło w spotkaniu u Premiera w sprawie RSUiN. Nie da się jednak powiedzieć aby Stow. pełniło rolę lokalnego lidera otwartej edukacji - tak jak np: WMDE w Niemczech, które "przytula" CC-GER i parę innych, mniejszych organizacji OER. Rola ta w Polsce przypadnie zapewne KOEDowi jako takiemu.