Biuletyn Informacji Publicznej

Prowizorium budżetowe na 2006 r.

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prowizorium budżetowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska na 2006 rok

Prowizorium zostało przyjęta na Walnym Zebraniu Członków, które miała miejsce 11 grudnia 2005 w Chorzowie.

Ze względu na to, że w tym roku bardzo trudno jest oszacować wpływy Stowarzyszenia, podane sumy mają charekter czysto orientacyjny

Wpływy:

Składki: zakładając 30 członków, z których każdy wpłaci średnio 10 zł = 300 zł
Donacje: trudno przewidzieć - zakładamy 1000 zł.
Ew. dochody z wydania płyty DVD - zakładamy 1000 zł.

Razem: 2300 zl

Wydatki:

Wydanie broszury PR: 750 zł
Koszty funkcjonowania: max. 200 zł
Wspieranie projektów: 750 zł
Opłacenie domeny w wikipedia.pl za 2007 rok: 109 zł.
Fundusz rezerwowy: (na organizacje Zjazdu, nieoczekiwane koszty operacyjne): 510 zł.

Razem: 2300 zł.

Zobacz też: Realizacja prowizorium budżetowego na 2006 r.