Prowizorium budżetowe na 2006 r.

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

Prowizorium budżetowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska na 2006 rok

Prowizorium zostało przyjęta na Walnym Zebraniu Członków, które miała miejsce 11 grudnia 2005 w Chorzowie.

Ze względu na to, że w tym roku bardzo trudno jest oszacować wpływy Stowarzyszenia, podane sumy mają charekter czysto orientacyjny

Wpływy:

Składki: zakładając 30 członków, z których każdy wpłaci średnio 10 zł = 300 zł
Donacje: trudno przewidzieć - zakładamy 1000 zł.
Ew. dochody z wydania płyty DVD - zakładamy 1000 zł.

Razem: 2300 zl

Wydatki:

Wydanie broszury PR: 750 zł
Koszty funkcjonowania: max. 200 zł
Wspieranie projektów: 750 zł
Opłacenie domeny w wikipedia.pl za 2007 rok: 109 zł.
Fundusz rezerwowy: (na organizacje Zjazdu, nieoczekiwane koszty operacyjne): 510 zł.

Razem: 2300 zł.

Zobacz też: Realizacja prowizorium budżetowego na 2006 r.