Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja prowizorium budżetowego na 2006 r.

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Realizacja prowizorium budżetowego na 2006 r.

Stan na dzień 25 kwietnia 2006 bez uwzględnienia spraw zlotowych.

Wpływy

  • planowane składki: 300 zł - zrealizowane 372 zł.
  • planowane donacje - ok 1000 zł - zrealizowane: 1520 zł (+ 1000 zł od NetSprint) = 2520 zł
  • dochód z wydania płyty DVD - planowany 1000 zł - zrealizowany: 0 zł
Ogółem planowane wpływy: ok 2300 zł - zrealizowane 1892 zł (ok 83%) + 1000 zł od NetSprint = 2892 zł (125%)

Wydatki

  • Wydanie broszury - planowane 750 zł - zrealizowane 0 zł
  • Koszty funkcjonowania - planowane 200 zł - wydane 41,8 zł (100 jest w rezerwie na działanie biura)
  • Wspieranie projektów - planowane 750 zł - zrealizowane 0 zł (ale 500 jest w rezerwie na konkurs do 50 na projekt WarXa)
  • Domena wikipedia.pl - planowane 109 zł - zrealizowane 230 zł
Ogółem planowane wydatki: 2300 zł - zrealizowane 271,8 zł (12%) (+ 550 w rezerwie)

Dokument ten został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce 1 maja 2006.