Regulamin Komisji Rewizyjnej 2007

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej


Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska

(obowiązujący od 21 kwietnia 2017 do 24 października 2014)

  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie artykułów 31, 32 i 33 Statutu Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji podejmują działania kontrolne wobec całokształtu działań Stowarzyszenia i jego Zarządu zarówno na podstawie ustaleń podjętych na spotkaniach członków Komisji, jak i samodzielnie, z własnej inicjatywy.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się poprzez kanał IRC nie rzadziej, niż cztery razy w miesiącu, a także "na żywo" nie rzadziej niż cztery razy w roku; oprócz tego mogą podejmować decyzję poprzez kontakt kanałami Wiki, e-mailowy i telefoniczny.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą - w miarę możliwości - w regularnych posiedzeniach Zarządu na kanale IRC i zgłaszają podczas nich na bieżąco Zarządowi swoje uwagi wobec dyskutowanych tam tematów.
  5. Komisja Rewizyjna w swej pracy zmierza do podejmowania decyzji jednomyślnych; w razie wątpliwości bądź zaistnienia różnicy zdań poszczególnych członków Komisji przewodniczący Komisji proponuje podjęcie decyzji w drodze głosowania, przy czym podjęte tak uchwały zapadają większością głosów członków Komisji w obecności co najmniej połowy składu Komisji.