Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Zarządu za 2006 (2)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Raport Zarządu za rok 2006 przedstawiony jako załącznik nr. 1 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które miało miejsce 16 grudnia 2006.

Raport z działalności Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska za lata 2005-2006

Skład Zarządu

Obecny Zarząd został wybrany na dwuletnią kadencję dnia 14 sierpnia 2005 na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia, oraz został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków dnia 10 grudnia 2005. Członkowie Zarządu rozdysponowali między sobą funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.

 • Łukasz Garczewski (prezes)
 • Piotr Cywiński (wiceprezes)
 • Dariusz Siedlecki (sekretarz)
 • Tomasz Ganicz (skarbnik)
 • Jadwiga Andrychowska-Biegacz

Plany Zarządu

Jest to rozwinięcie dokumentu przyjętego na ostatnim Walnym Zebraniu Członków.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zrealizował w zdecydowanej części plany zaakceptowane przez Walne Zebranie Członków dnia 10 grudnia 2005 roku.

 • Zorganizowano zlot Wikimedian w czasie długiego weekendu majowego - opłaciliśmy salę oraz sfinansowaliśmy wyjazd niektórych osób.
 • Nawiązano kontakty z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz ze środowiskiem naukowym, m.in. z Fundacją Nowoczesna Polska, Creative Commons Polska, PWN, Ossolineum oraz Ministerstwem Nauki.
 • Wspierano członków Stowarzyszenia, którzy zdobywali zdjęcia oraz inne materiały multimedialne na wolnych licencjach.
 • Zorganizowano dwa Wikikonkursy, w których użytkownicy Wikipedii mogli zdobyć środki finansowe na realizacje swoich pomysłów dla Wikipedii.
 • Promowano Wikipedię oraz inne projekty w różnych mediach, członkowie Zarządu udzielali wywiadów w gazetach oraz radiu. Członkowie Zarządu wypowiadali się także o Wikipedii w konferencjach, seminariach i zlotach.
 • Wydrukowano materiały promocyjne Wikipedii, tj. "cheatsheety" (ściągawki) z wikikodu oraz zakładki do książek. W planach są także kolejne materiały.
 • Przygotowano wydanie płyty DVD z zawartością Wikipedii.

Ponadto, Zarząd podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją Wikimedia oraz z Fundacją Nowoczesna Polska. Zorganizowano także imprezę urodzinową Wikipedii z okazji piątej rocznicy powstania projektu w Polsce.

Finanse

Raport Finansowy za rok 2006

Uwagi

Nie udało się nam wystąpić o zgodę do MSWiA na zorganizowanie zbiórki publicznej prowadzonej równolegle ze zbiórką Fundacji Wikimedia. Nie udało nam się także zgłosić oferty na organizację Wikimanii 2007, jednak pragniemy złożyć taką ofertę na rok 2008, by mieć więcej czasu na przygotowania. Do końca kadencji Zarządu mamy zamiar kontynuować wypełnianie naszych planów, dalszą promocję medialną projektów oraz wspieranie użytkowników Wikipedii w ich pracy.