Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie zarządu za 2012

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sprawozdanie zarządu za 2012 r.
przedstawione na Walnym Zebraniu Członków 4 maja 2013

Informacje ogólne

 • Liczba członków na początku 2012 roku wynosiła 106 zwykłych i dwóch wspierających, na koniec 2012 – 125 zwykłych i 2 wspierających, aktualnie (na połowę kwietnia) – 126 zwykłych i 2 wspierających.
 • Stowarzyszenie ma biuro w Łodzi (20 m2), zatrudnia na stałe 2 osoby (1 i 1/2 etatu), oraz kilka osób było czasowo zatrudnionych na umowy o dzieło lub zlecenia (koordynatorka WLZ, jurorzy WLZ).
 • Stowarzyszenie prowadzi serwer narzędziowy w OVH, na którym znajduje się ok. 40 kont indywidualnych, kilka wiki, kilkanaście list dyskusyjnych, blog WLZ polski i białoruski, blog ogólny Stowarzyszenia, oraz ma również serwer wirtualny w firmie az.pl, który służy głównie jako serwer pocztowy do kont e-mailowych w domenie wikimedia.pl: Adresy e-mail.
 • Stowarzyszenie opłaca 18 domen internetowych: Nazwy domenowe.
 • W czerwcu 2012 odbyło się wyborcze Walne Zgromadzenie Członków, które wybrało aktualne władze: 7 osobowy zarząd, 3 osobową komisję rewizyjną i 3 osobowy sąd koleżeński.
 • W 2012 r. zarząd poprzedniej kadencji odbył 23 spotkania (w tym jedno na żywo), zaś zarząd nowej kadencji odbył 32 spotkania (w tym 2 na żywo), daje to razem 55 spotkań, z czego 3 na żywo.
 • Informacyjnie: w 2013 r. zarząd odbył 16 spotkań,w tym jedno na żywo.

Finanse

Przychody w 2012

Źródłami przychodu w 2012 były prawie wyłącznie środki z 1% OPP:

Źródło Suma Procent całości
1% OPP 507 822,69 97,97
Inne darowizny 9 336,85 1,80
Składki 1 197,55 0,23
Inne 1,21 0,00
Razem 518 358,30 100%

Wydatki

Na co Ile procent
Stypendia wyjazdowe[1] 101 735,86 33,55
Koszty operacyjne[2] 60 756,48 20,03
Projekty dodawania treści 53 075,99 17,48
Promocja 47 285,11 15,59
Konferencje 40 542,83 13,35
Razem 303 396,27 100%
 • Nadwyżka przychodów nad wydatkami w 2012: 214 962,03 PLN

Informacja dodatkowa - stan finansów na 30 kwietnia 2013

 • Suma na kontach na koniec 2012: 607 690,14 PLN
 • Przychody w 2013:
  • 1 354,70 (OPP)
  • 9 278,78 (pozostałe)
  • 10 633,48 (razem)
 • Wydatki w 2013 do 30 kwietnia:
  • 277 838,72 (OPP)
  • 2 926,00 (pozostałe)
 • Suma na kontach na 30 kwietnia 2013:
  • 152 772,89 (konto OPP)
  • 150 000,00 (lokata z konta OPP)
  • 34 786,01 (konto zwykłe)
  • Razem: 337 558,90 PLN

Przypisy do części finansowej

 1. W to są wliczone: koszty stypendiów na Wikimanię (polskie i krajowe), koszty wyjazdów na inne konferencje zagraniczne, koszty dofinansowania dojazdu na konferencje krajowe, wykłady, warsztaty itp. ok 1/3 sumy dostały osoby z zagranicy - stypendyści zagraniczni na Wikimanię, stypendyści na konferencję CEE i zagraniczni goście na nasze konferencje krajowe)
 2. W to wchodzą: zarobki pracowników, koszty utrzymania biura (czynsz i telefon), materiały biurowe, koszty pocztowo/kurierskie, koszty bankowe, koszty podróży i szkoleń pracowników, utrzymanie serwerów i domen

Działalność

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się w czterech obszarach:

 • pozyskiwania treści dla serwisów Wikimedia
 • organizowania i pozyskiwania wolontariuszy dla tych serwisów
 • promocji wizerunkowej tych serwisów
 • działania na rzecz promocji generowania otwartych treści edukacyjnych

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi też – głównie za pośrednictwem Koalicji Otwartej Edukacji – działania na rzecz pozytywnych zmian w prawie ułatwiających działanie społecznościowym projektom generowania otwartych treści edukacyjnych.

Projekty pozyskiwania nowych treści

Stowarzyszenie prowadziło w 2012 roku następujące projekty, których celem było pozyskiwanie nowych treści dla serwisów Wikimedia:

Wikiekspedycje (koszt – 21680,72 PLN – wg ostatecznego rozliczenia)
są to wyprawy edytorów projektów Wikimedia w wybrane, słabo opisane i sfotografowane obszary Polski celem zgromadzenia dokumentacji fotograficznej i faktograficznej. W 2012 roku odbyły się łącznie 3 ekspedycje: w północnej i południowej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz do USA; wyprawy te zaowocowały łącznie ponad 6 tysiącami unikalnych fotografii zabytków, miejscowości i pomników przyrody. W Wikiekspedycjach uczestniczyło łącznie 16 osób. Liderami projektu byli: Paweł Marynowski i Adam Kliczek.
Wiki Lubi Zabytki (koszt – 16397,56 PLN)
konkurs fotograficzny polegający na dokumentowaniu zabytków na obszarze Polski. Była to polska edycja ogólnoświatowej inicjatywy „Wiki Loves Monuments”. Wiki Lubi Zabytki uzyskało wsparcie Narodowego Instytutu Dziedzictwa i było realizowane we współpracy z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Collegium Artium z Lublina. W konkursie wzięło udział 678 uczestników, którzy w ramach konkursu przesłali 51 201 zdjęć. Polska edycja konkursu zajęła pierwsze miejsce w kategorii liczby przesłanych zdjęć i liczby przesłanych megabajtów wśród analogicznych konkursów Wiki Loves Monuments. 8 grudnia odbyło się Uroczyste zakończenie konkursu Wiki Lubi Zabytki 2012. Pokłosiem Konkursu była też Wystawa zdjęć finalistów konkursu Wiki Loves Monuments na Dworcu Centralnym w Warszawie
Projekt Wilamowice (koszt – 6070,87 PLN)
jego celem jest opracowanie słownika języka wilamowskiego, który gromadziłby możliwie największą liczbę słów, zwłaszcza tych do tej pory nigdzie nieopisanych, na których spisanie jest teraz ostatnia chwila, gdyż liczba mówiących w tym języku szybko spada, a znający go to głównie ludzie starsi. Wikipedyści podjęli współpracę z Panem Józefem Garą, który udostępnił na wolnych licencjach swoją twórczość, która została umieszczona na Wikiźródłach (1, 2) i Commons. Nagrał on także brzmienie około 4000 słów, które zostaną załadowane na Commons po zakończeniu prac (podobnie jak wtedy nastąpi udostępnienie tłumaczeń). Na razie jest tam dostępna tylko próbka 17 słów
WikiSkaner (koszt – 2865,20 PLN)
nabyto profesjonalny skaner do skanowania negatywów i slajdów, za pomocą którego wykonano cyfrowe kopie archiwalnych zdjęć dostarczonych przez wikipedystów i osoby postronne. Uwaga – strona projektu jest dawno nie aktualizowana, w kategorii na Commons jest raptem 165 skanów negatywów Jula... – to wymaga pilnego uzupełnienia przez realizatorów projektu)
Wikigranty (koszt – 3200 wg uchwały, patrz też Wikigranty/VIII edycja/projekty)
jest to system mini-grantów dla edytorów Wikipedii i projektów siostrzanych na pokrycie kosztów pozyskiwania materiałów źródłowych – głównie książek, map, słowników itp. W 2012 roku przyznano 18 tego rodzaju grantów. Wikigranty były przyznawane przez specjalnie do tego powołaną komisję.
Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews (koszt – 2 861,64 PLN – projekt w trakcie)
Regularne wizyty w Sejmie, KPRP i KPRM celem powiększania materiałów autorskich dla Wikinews (wywiady, relacje, fotoreportaże) – realizator Plogi. W rezultacie projektu powstało 28 relacji w Wikinews z różnego rodzaju wydarzeń państwowych i załadowano kilkaset zdjęć do Wikimedia Commons.
Szkoła pod Żaglami (koszt – 0 PLN)
projekt polegał na współpracy z Fundacją Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego. W trakcie rejsu jego uczestnicy przekazywali relacje, na podstawie których napisano kilkanaście informacji w Wikinews oraz udostępniono ponad 321 zdjęć z rejsów w Wikimedia Commons. Efektem tej współpracy jest także wzbogacenie o ilustracje haseł w Wikipedii związanych z żeglarstwem.
Współpraca ze Stowarzyszeniem "Archivum Patriae" (koszt – 0 PLN)
W ramach współpracy załadowano do Wikimedia Commons ponad 1000 skanów wysokiej rozdzielczości rozmaitych dokumentów historycznych pochodzących z Archiwum Akt Dawnych. Stowarzyszenie Wikimedia Polska udzieliło wsparcia technicznego i merytorycznego przy rozpoczęciu tego projektu, obecnie jest on realizowane samodzielnie przez "Archivum Patriae", przy minimalnym wsparciu organizacyjnych Wikimedia Polska.

Działania na rzecz wolontariuszy

Stypendia (101 735,86 PLN)
Stowarzyszenie ufundowało szereg stypendiów na wyjazdy na konferencje związane projektami Wikimedia, w tym: warsztaty na temat projektu Wiki Loves Monuments w Kijowie i Brnie, spotkanie partnerów Wikimedia w Berlinie, Wikimanię 2012 w Waszyngtonie, Spotkanie Wikimedia Centralnej i Wschodniej Europy w Belgradzie, Konferencję Wikimedia Rosja w Moskwie, oraz Konferencję Wikimedia Polska 2012 w Łodzi. Tego rodzaju stypendia były ufundowane łącznie dla: 24 osób z Polski i 20 osób z zagranicy. Stypendia były w większości przyznawane w systemie konkursowym przez specjalnie do tego celu ustanowione komisje lub w jednostkowych przypadkach na wniosek zainteresowanej osoby. Oprócz tego w sumę tę wchodzą też zwroty kosztów podróży dla organizatorów kilku krajowych wikiwarsztatów.
Konferencja Wikimedia Polska 2012 (koszt – 29 475,50 PLN)
to doroczna konferencja, która co roku gromadzi ok. 100 uczestników – zarówno edytorów Wikipedii jak i osób zainteresowanych przyjrzeniem się projektom Wikimedia od środka. W 2012 roku konferencja odbyła się w Łodzi i zgromadziła 92 uczestników. W ramach konferencji odbyło się 8 wykładów i 3 panele dyskusyjne.
GDJ 2012 (koszt – 7 867,33 PLN)
Były to warsztaty i spotkanie techniczne edytorów Wikipedii, mające na celu podjęcie prac nad najgorętszymi problemami polskiej Wikipedii i jej projektów siostrzanych; uczestnicy GDJ podzielili się na grupy robocze, które wspólnie pracowały nad wcześniej ustalonymi problemami. Były to: reorganizacji systemu pomocy, systemu traktowania początkujących edytorów oraz obsługi próśb kierowanych przez czytelników. W spotkaniu uczestniczyło 23 wikipedystów.
Stoisko na Open'Air Festival (koszt – wg uchwały 2000 PLN – rozliczone przez Panią Anię)
W 2012 roku organizatorzy Open'er Festival – największego komercyjnego festiwalu muzycznego w Polsce – umożliwili nam promocję współtworzenia projektów Wikimedia wśród ogromnej liczby młodych ludzi. Nasze stoisko w Strefie NGO cieszyło się ogromną popularnością. Wszystkim zainteresowanym pokazaliśmy jak mogą współtworzyć hasła w Wikipedii i Wikisłowniku.
Akcja "Zostań autorem hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii!" (Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii) (koszt – 1200 wg uchwały – rozliczone przez ....)
Akcja polegała na przyznaniu nagród za napisanie artykułów nr 900 000 – 900 004 w polskiej Wikipedii. Większość uczestników akcji, aby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że to ich artykuł będzie nagrodzonym przygotowała serię artykułów, które następnie szybko dodawały w momencie gdy licznik artykułów Wikipedii zbliżał się do docelowej liczby. Dzięki tej akcji udało się zwrócić uwagę osób z zewnątrz, że każdy może pisać nowe hasła w Wikipedii. Nasze działania także wzmocniły przekaz do mediów, że polska Wikipedia świętuje osiągnięcie kolejnego milowego kroku.
Wikiwarsztaty – (koszt – trudno oszacować – większość się odbywa bezkosztowo)
Jest to seria warsztatów poświęconych projektom Wikimedia. Dzięki nim każdy może dowiedzieć się jak wygląda praca w projektach od środka, bliżej zapoznać się z ich tematyką i społecznością oraz doświadczyć, jak to jest być uczestnikiem wybranego projektu. W 2012 odbyło się łącznie 10 wikiwarsztatów skierowanych do bardzo różnych grup osób – od uczniów gimnazjum w Bytomiu, po pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie.

Działania promocyjno/wizerunkowe

Materiały promocyjne (koszt ok 42 000 PLN – zsumowanie sum z uchwał)
Stowarzyszenie przygotowało i wydrukowało dwie broszury o Wikipedii: "Witamy w Wikipedii i "Wikipedia Krok po Kroku", obie w nakładzie 3000 egzemplarzy oraz broszurę "Anatomia Wolnych Licencji w 1000 egzemplarzy oraz w 1000 egzemplarzy ulotki dotyczące wystawy POTY i Wiki Lubi Zabytki. Ponadto zamówiono różnego rodzaju gadżety promocyjne: 250 koszulek, 1000 smyczek, 250 toreb, 500 ołówków i ok 500 buttonów. Materiały te są używane w czasie warsztatów i innych wydarzeń promocyjnych.
Wystawa fotografii POTY – (koszt – 5285,11 PLN)
to wędrująca wystawa najlepszych zdjęć z Wikimedia Commons – siostrzanego projektu Wikipedii, w którym gromadzone są zdjęcia, grafiki i inne multimedia. W 2012 roku wystawa gościła m.in. w Bytomiu, Wrześni, Chorzowie, Pile, Lublinie, Łodzi, Gdyni i Spocie. Wystawa jest też okazją do organizowania przy niej warsztatów edytowania Wikipedii i jej projektów siostrzanych.
Wykłady
Członkowie Stowarzyszenia wygłosili 6 wykładów dotyczących projektów Wikimedia na zewnętrznych konferencjach.

Działania na rzecz promocji generowania otwartych treści edukacyjnych

Koalicja Otwartej Edukacji
Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED), która zrzesza kilkanaście polskich organizacji i uczelni tworzących i udostępniających zasoby edukacyjne na wolnych licencjach. Koalicja działa na rzecz zmian prawnych i instytucjonalnych mających ułatwiać i wspierać tego rodzaju działalność edukacyjną. W ramach działań KOED Stowarzyszenie współorganizowało Dzień Domeny Publicznej, a także dwa szkolenia dla osób planujących uruchomienie własnych projektów generujących otwarte zasoby edukacyjne oraz uczestniczyło w przygotowaniu i produkcji materiałów informacyjnych na temat tego rodzaju projektów i zasobów. Ponadto Stowarzyszenie opiniowało kilka projektów ustaw i rozporządzeń, w tym nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej, dyrektywy EU o utworach osieroconych, nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Współpraca z OpenStreetMap Polska
Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracowało z OpenStreetMap Polska przy organizacji Wikiekspedycji, ufundowało specjalną nagrodę rzeczową w konkursie dodawania lokalizacji zabytków w ramach Wiki Lubi Zabytki; Ponadto biuro Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest adresem korespondencyjnym Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska.

Zobacz też

Linki zewnętrzne