Użytkownik:Polimerek/Co robił prezes

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Będę tu pisał co robiłem jako prezes. Przez dość długi czas pisałem takie sprawozdania na listę wewnętrzną zarządu, ale z braku odzewu po pewnym czasie przestałem to czynić.

Od razu zaznaczam, że nie zamierzam powielać opisów z przebiegu obrad zarządu, bowiem obrady zarządu są już opisane na właściwej stronie: Spotkania Zarządu.

Październik 2016[edytuj | edytuj kod]

CEE Meeting 2017
W październiku - w gronie organizatorów CEE Meeting 2017 - zaczęła się najpierw dyskusja o detalach przygotowania i została utworzona strona z listą zadań na teraz i później CEE Meeting 2017. Z moich zadań - zdołałem doprowadzić do obniżenia ceny wynajęcia sal w Muzeum POLIN, przygotowałem wstępną wersję wniosku grantowego: meta:Grants:Conference/Wikimedia Polska/CEE Meeting 2017 i przedyskutowałem z Halibuttem kwestię cateringu i hotelu aby domknąć wyliczenia końcowych kosztów.
Konferencja GLAM w Muzeum Narodowym
W październiku kontynuowane były przygotowania do w/w konferencji. Marta konsultowała ze mną detale finansowe w związku z większą niż spodziewana liczba uczestników oraz treść publikacji na zakończenie projektu "Faras" oraz detale logistyczne obsługi gości zagranicznych. Dwa dni przed konferencją odebrałem w ramach naszych ustaleń Andy Mabbetta z lotniska i oprowadziłem go trochę po mieście. Dzień przed konferencją przywiozłem rollupy i trochę gadżetów z biura do Muzeum, następnie pomogłem w przygotowywaniu identyfikatorów i programów, po czym razem z Martą pojechaliśmy odebrać z lotniska Liama Wyatta i panią ze Szwecji. W ramach samej konferencji wziąłem udział w charakterze panelisty w finalnym panelu dyskusyjnym nt. przyszłości digitalizacji zbiorów muzealnych w Polsce.
Spotkanie wikipedystów u Bladyńca
Dzień przed konferencją GLAM miało też miejsce spotkanie wikipedystów w małym klubie, który zorganizował Bladyniec. Brało w nim udział kilku wikipedystów, kilka osób z zewnątrz i Andy Mabbett. Na spotkaniu tym zaprezentowałem statystyki porównawcze liczby edytorów polskiej Wikipedii w latach 2007-2012 i 2012-2016.
Wizyta Jagro
Przy okazji konferencji GLAM miała też miejsce wizyta Jagro z Wikimedia Czechy. Wziął on udział w w/w konferencji a następnego dnia po niej pojechaliśmy zobaczyć biuro w Łodzi i porozmawiać o różnicach i podobieństwach metod pracy obu chapterów oraz ew. przyszłych wspólnych projektach. Jagro pokazał nam m.in. sytem rozliczania projektów za pomocą Trackera i opowiedział o kilku projektach o których wcześniej nie słyszeliśmy, z kolei my mu pokazaliśmy nasz system obiegu dokumentów i Marta przedstawiła aktualny stan pracy nad naszymi współpracami z instytucjami GLAM.
Plany minikonferencji z Czechami i Słowakami
Przy okazji wizyty Jagro powstał plan wspólnej minikonferencji w gronie członków zarządu i pracowników chapterów polskiego, słowackiego i czeskiego. Następnie temat był kontynowany drogą mailową. Idea polega na tym aby w małym gronie wymienić się konkretnymi doświadczeniami przy realizacji różnych - często podobnych do siebie - projektów (ekspedycje, warsztaty, projekty GLAM) jak i też poszukać pól szerszej współpracy. Na razie nie ma jeszcze pewności czy rzecz dojdzie do skutku.
Wikiekspedycja Opolska
W ramach pomocy Aktronowi - głównemu organizatorowi w/w wikiekspedycji - udzielałem odpowiedzi na jego różne pytania i problemy dotyczące głównie ustalenia szczegółowej marszruty, przepisów drogowych w Polsce, sposobu rozliczenia kosztów i raportowania postępów. Próbowałem też pomóc mu znaleźć chętnych polskich wikipedystów do wzięcia udziału w ekspedycji - jedyną osobą, która się w końcu zgłosiła był Travelarz, który faktycznie wziął udział w wyprawie. Pod koniec października wyprawa przekroczyła granicę i zawitała do Polski. Aktron na bieżąco sprawozdaje postępy ekspedycji na facebooku i w wiki Stowarzyszenia.
Dzień Domeny Publicznej w Krakowie?
Zarząd zaczął dyskutować o Dniu Domeny Publicznej, który tradycyjnie odbywa się w Warszawie w styczniu. Zdaniem Aegisa kilka ostatnich Dni trudno było uznać za sukces i raczej wygląda na to, że formuła tej imprezy się wyczerpuje. Stąd powstał pomysł aby zorganizować tę imprezę w Krakowie a nie Warszawie i wykorzystać go jako próbę dotarcia do środowisk instytucji GLAM, co mogło by być początkiem szerszej współpracy z tymi instytucjami. Pomysł wysłałem na listę dyskusyjną KOED - który tradycyjnie organizował Dni Domeny, niestety pomysł spotkał się z ograniczonym poparciem i wygląda na to, że KOED będzie powtarzał po raz kolejny organizację Dnia Domeny w Warszawie. Niemniej - dzięki tej dyskusji zgłosiły się dwie instytucje z Krakowa - członkowie KOED - zainteresowane zrobieniem równolegle obchodów Dnia Domeny w Krakowie. Co z tego wyniknie okaże się wkrótce.
Stanowisko Stowarzyszenia Dotyczące Dyrektywy w Sprawie Praw Autorskich Na Jednolitym Rynku Cyfrowym 2016.
W związku z tym, że w październiku trwały konsultacje społeczne w sprawie w/w Dyrektywy, który to temat został podjęty przez KOED i przez grupę "EU Advocacy" powstał postulat aby Stowarzyszenie wzięło w tym udział wysyłając do Ministerstwa Kultury własną opinię w tej sprawie. Na podstawie opinii sporządzonej w imieniu KOED, materiałów nadesłanych przez Dimiego, naszego rezydenta w Brukseli a także opinii Fundacji Nowoczesna Polska i paru innych organizacji NGO - sporządziłem projekt naszego własnego stanowiska w tej sprawie, który po zaakceptowaniu przez zarząd został opublikowany i wysłany do Ministerstwa Kultury - a także dołączony przez Dimiego do stanowiska wspólnego europejskich chapterów Wikimedia i wysłany przez niego bezpośrednio do Komisji Europejskiej: Plik:EC Copyright Consultation 2016 Wikimedia Polska.pdf.

Wrzesień 2016[edytuj | edytuj kod]

CEE Meeting 2017
Po CEE Meeting 2016, gdzie przedstawiliśmy ofertę organizacji tej konferencji w 2017 w Warszawie, zawiązał się zespół, który zajął się przygotowaniem tzw, bidu [1], czyli projektu budżetu i sposobu organizacji tej konferencji. Oprócz nas bid złożyli też Czesi. Do mojego zadania należało nadzorowanie całości i przygotowanie tabeli z budżetem na podstawie danych dostarczonych przez wyznaczonych członków i członkinie zespołu, oraz przejąłem również sprawę rozmów z Muzeum POLIN. Bid został dość sprawnie przygotowany, po czy rozpoczął się okres jego oceny przez specjalnie powołaną komisję międzynarodową, w ramach czego trzeba było śledzić stronę dyskusyjną bidu i odpowiadać w miarę sprawnie na pojawiające się pytania, co również czynili poszczególni członkowie zespołu, w tym ja odpowiadałem głównie na pytania dotyczące budżetu. Jak już wiadomo, 25 września zostało ogłoszone, że komisja przyznała organizację konferencji nam.
Konferencja w Muzeum Narodowym
We wrześniu trwały też przygotowania do konferencji podsumowującej projekt "Faras" w Muzeum Narodowym w Warszawie, za co głównie odpowiada Marta Moraczewska. W ramach tych przygotowań pilnowałem głównie spraw około-budżetowych, przygotowana i podpisana została też stosowna umowa z Muzeum i jest w trakcie przygotowywania publikacja z tekstami o domenie publicznej i udostępnianiu zasobów muzealnych na wolnych licencjach.
Ekspedycja motoryzacyjna
We wrześniu została ostatecznie sfinalizowana sprawa ekspedycji motoryzacyjnej. Z Flyzem i biurem został ostatecznie przygotowany plan podróży i kosztorys noclegów a także skład ekipy, po czym temat został zgłoszony na spotkanie zarządu i pozytywnie przegłosowany.
Czeska ekspedycja po woj. opolskim
Aktron z WM Czechy zgłosił się do mnie z pytaniem o to czy WMPL może sfinansować część czeskiej wikiekspedycji po pograniczu z Polską. Wyjaśniłem mu jaka jest u nas procedura składania wniosku i zasady rozliczania, po czym on przygotował w brudnopisie projekt i po dwóch tygodniach złożył go na obrady zarządu. Projekt został pozytywnie zaaprobowany przez Zarząd i odpowiednie środki na ten cel zostały przyznane.
Wizyta Jana Grohla w Polsce
Jeszcze na konferencji CEE Meeting 2016 zaprosiłem Jana Groha do Polski, w związku z jego zainteresowaniem tym jak działa WMPL. Dobrą okazją do jego przyjazdu okazała się konferencja GLAM w Muzeum Narodowym. Po uzgodnieniu z nim zasad tego wyjazdu i sposobu finansowania, ustaliśmy jego program pobytu i zarezerwowaliśmy mu nocleg w Warszawie.
Sprawy związane z Etnografią Karpat
W ramach udzielania pomocy projektowi "Etnografia Karpat" przygotowałem umowę użyczenia sprzętu foto dla Muzeum Etnograficznego, udzieliłem paru odpowiedzi w temacie rozliczenia wjazdu do Rumunii i odpowiedziałem Klarze na wątpliwości dotyczące ew. zatrudnienia tłumacza z środków grantu z KOED. Ponadto pomogłem ogarnąć kwestię zgód na Commons/OTRS zdjęć, które są ładowane przez Klarę a zostały wykonane przez innych uczestników wyjazdu do Rumunii.
Końcówka spraw z CEE Spring
We wrześniu została ostatecznie ogarnięta sprawa płatności za nagrody dla Greków oraz edytorów Wikipedii w języku Sakha. Następnie ostatecznie została zamknięta sprawa wszelkich rozliczeń i ponownie przejrzany arkusz z podsumowaniem budżetu całego projektu, który stanowi podstawę do finalnego raportu dla WMF.
Sprawy biurowe
We wrześniu trzykrotnie odwiedziłem biuro Stow. W ramach tych odwiedzin ogarnąłem sprawę rozliczeń za CEE Meeting 2016, sprawę aktualności badań lekarskich, urlopów i szkoleń BHP pracowników a także udzielenia odpowiedzi Pani z policji w sprawie praw autorskich w Wikibooks i sprawdzenia rozliczeń z wyjazdu na Ukrainę Jula. Ponadto w biurze spotkałem się raz z Martą Moraczewską celem dokonania comiesięcznego sprawdzenia postępów współpracy z instytucjami GLAM.
Dyskusje w temacie zakresu obowiązków pracownik i umów na przyszły rok
Powerek zgodnie z wcześniejszym planem rozpoczął przygotowywanie zakresu i warunków pracy dla pracownków Stow. na przyszły rok. Po dość długich konsultacjach i licznych poprawkach zarząd zaakceptował projekty zakresów i warunków. Powerek przedstawił te projekty Krzyśkowi i Natalii a ja Marcie i p. Ani. Troje pracowników zaakceptowało już przedstawione warunki, natomiast z jednym trwają nadal negocjacje.
Wybory w KOED
We wrześniu trwały wybory do Prezydium Rady KOED. Ze względu na dużo obowiązków zdecydowałem się w tym roku nie kandydować do tego ciała, zostałem natomiast członkiem dwuosobwej komisji skrutacyjnej i w związku z tym zajmowałem się przeprowadzeniem tych wyborów.

Sierpień 2016[edytuj | edytuj kod]

Sierpień, poza sprawami z wyjazdem na CEE Meeting 2016 był raczej spokojnym miesiącem, w czasie którego oprócz tego zbyt wiele się nie działo.

Sprawy z CEE Meeting 2016
W sierpniu były finalizowane prace komisji programowej konferencji CEE Meeting, której jestem członkiem. Odbyły się łącznie 2 spotkania via hangout dzięki czemu program został sfinalizowany, choć jak się okazało, już na miejscu w Armenii musiał być jeszcze 2 razy poprawiany, w związku z nieprzygotowaniem części uczestników i problemów logistycznych w Erewaniu.
Ze względu na urlop Pani Ani, musiałem dokończyć samemu sprawy bytowe CEE Meeting - m.in. upewnić się co do płatności za hotele i ubezpieczenia, oraz dograć ostatecznie sprawy z transferem na lotnisko.
Co do udziału w samej konferencji, aby się nie powtarzać, wszystko jest opisane tutaj: Użytkownik:Polimerek/CEE Meeting 2016
Po powrocie ogarnąłem kwestię rozliczeń diet i przejazdów po Polsce, a następnie zebrałem wypełnione delegacje i wspólnie z Panią Anią, uporządkowaliśmy całą dokumentację finansową nt. wyjazdu.
CEE Meeting 2017
W związku z planami organizacji CEE Meeting 2017 w Warszawie - przejrzałem oferty hoteli, które wstępnie przygotował Krzysiek, a następnie zdecydowaliśmy wspólnie aby zwizytować muzeum Polin, gdzie dokładnie obejrzałem sale i porozmawiałem o warunkach finansowych. Po przysłaniu finalnej wyceny przez Polin - przygotowałem prezentację na CEE Meeting 2016, który posłużył promocji tej idei na miejscu. Na miejscu jednak okazało się, że konferencję chcą również zorganizować Czesi, dlatego po powrocie z Armenii wzięliśmy się organizację zespołu i przygotowywanie pełnej propozycji.
Etnowiki Karpaty
W sierpniu sfinalizowana została treść umowy z Muzeum Etnograficznymi i jej podpisanie. Następnie uzgadniałem jeszcze z Klarą Sielicką i Martą Moraczewską procedurę rozliczania wyjazdów, pomogłem w wyborze zestawu lamp fotograficznych oraz przygotowałem wykład na temat tego projektu, który został zaprezentowany na CEE Meeting 2016. Na miejscu w Armenii rozmawiałem też z Ukraińcami, Czechami i kol. z Rumunii na temat współpracy w ramach tego projektu.
Konferencja WM Ukraina
W związku z zaproszeniem WM Ukraina na ich doroczną konferencję, podzwoniłem po osobach potencjalnie zainteresowanych wyjazdem, sprawdziłem koszty podróży oraz uzgodniłem wstępnie z Ukraińcami kto pokryje koszty pobytu. Ze względu na urlop Pani Ani musiałem sam kupić wyjeżdżającym bilety i uzgodnić z nimi terminy przylotów i odlotów. Już będąc w Armenii na CEE Meeting, razem z będącymi tam Ukraińcami uzgodniłem ostateczne szczegóły pobytu i przekazałem kontakt do głównej organizatorki Julii.
Muzeum Morskie
Na prośbę Marty Moraczewskiej przeprowadziłem dłuższą rozmowę telefoniczną z dyrekcją tego muzeum w sprawie umowy i rozliczeń z tą instytucją, która miała dość nietypową jak na muzea potrzebę rozliczenia wzajemnych kosztów tej współpracy. Do podpisania umowy ostatecznie nie doszło, ale otrzymałem zapewnienie, że z Ciacho6 może ruszać z projektem, a "sprawy formalne załatwi się później".
Impreza na koniec Faras
W związku z planami organizacji konferencji kończącej projekt Faras, przejrzałem, skorygowałem i ustaliłem ostateczną treść umowy z Muzeum Narodowym. Zaproponowałem też i dałem kontakt do paru osób z zagranicy zainteresowanych przyjechaniem i daniem wykładu.
CEE Spring cd.
W sierpniu trwała końcówka akcja kupna nagród za CEE Spring, m.in zakupiono ostatecznie nagrody dla Jakucji i dwóch innych krajów, oraz nie udało się rozwiązać problemu rozliczenia z Grakami i Rosjanami. Na konferencji CEE Meeting pogadałem z Grekami i Rosjanami nt. zakończenia spraw z ich nagrodami, a także dłużej z Nikolą w temacie ew. dalszej współpracy nt. CEE Spring 2017.
Inne
Ze względu na otrzymanie wezwania od właściciela znaku towarowego "Bakelite" -przygotowałem odpowiedź na ich pismo, które zostało wysłane 31 sierpnia.

Lipiec 2016[edytuj | edytuj kod]

Płatności za CEE Spring
Przez cały lipiec trwał ciąg dalszy epopei z płatnościami nagród za CEE Spring, prowadzony wspólnie z Panią Anią, Natalią, Nikolą Kalchevem i Mastim. Płatności udało się prawie zakończyć. Najwięcej problemów było z Baszkirami, ze względu na to, że jedynym językiem komunikacji z nimi był rosyjski oraz z płatnością za jedną z nagród rumuńskich (abonament na National Geographic) - ze względu na to, że sklep on-line National Geographic nie wystawia żadnych rachunków ani faktur. Nie udało się rozwiązać problemu z Rosjanami, którzy zażądali aby kupić zwycięzcom indywidualnie nagrody w sklepie, który również nie dawał możliwości wystawienia faktur czy rachunków.
Praca w komisji programowej CEE Meeting
W lipcu trwały też intensywne prace komisji programowej konferencji CEE Meeting, której jestem członkiem. Odbyły się łącznie 4 spotkania via hangout i wymieniono kilkadziesiąt maili, dzięki czemu program zaczął nabierać kształtu. W ramach tych prac stworzyłem wstępną tabelę programu, porządkowałem razem z innymi członkami komisji nadchodzące zgłoszenia wykładów i warsztatów. Zostałem też wyznaczony do organizacji sesji "Speed dating" z Lilith oraz do organizacji sesji wykładów na tematy GLAM. W tej pierwszej sprawie zaproponowałem nowy sposób organizacji sesji zapoznawczej, a w drugiej, po kontakcie z wykładowcami, przygotowałem wstępny plan sesji GLAM. Prace komisji programowej są w toku.
Sprawy związane z wyjazdem do Armenii na konferencję CEE
We współpracy z biurem - dopilnowałem zakupu biletów lotniczych na CEE Spring i ubezpieczeń. Uzgodniłem z organizatorami lokalnymi sposób płatności za hotele i upewniłem się, że wszyscy uczestnicy z Polski się zarejestrowali oraz uzgodniłem z Powerekiem plan dojazdu na lotnisko dla osób spoza Warszawy i kwestię ich przenocowania u niego.
Umowa z PTTK nt Wakacji z Wikipedią i inne sprawy związane z tym projektem
Po decyzji Zarządu Stowarzyszenia doprowadziłem do zakończenia rozmów z PTTK w sprawie wspólnej organizacji konkursu "Wakacje z Wikipedią" (zwanym w skrócie "Wikiwakcjami"), w wyniku czego została przygotowana i podpisana stosowna umowa a także nadzorowałem postęp prac przygotowawczych do tego projektu. Równolegle przygotowałem wzór umowy-zlecenia dla Yarla, który jest głównym organizatorem konkursu, która to umowa została do niego wysłana celem podpisu.
Umowy i sprawy księgowe z projektem EtnoKarpaty
W związku z otrzymaniem grantu z WMF na projekt EtnoKarpaty prowadziłem wymianę maili z pracownikami WMF celem podpisania umowy dotyczącej tego projektu i przelewem przyznanych środków, co zakończyło się sukcesem. Następnie prowadziłem rozmowy z Klarą Sielicką-Baryłką i Martą Moraczewską w sprawie sposobu rozliczania tego przez Stowarzyszenia i Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w wyniku czego została zaproponowana umowa między naszymi instytucjami, która została podpisana przeze mnie i Mastiego. Równolegle trwały też rozmowy o praktycznych aspektach rozliczania i organizacji tego projektu oraz zakupach niezbędnego sprzętu fotograficznego.
Kandydowanie do FDC
Namówiony przez Delphine Menard, pracownicę WMF i Antanę (członkinię WMF Board) zdecydowałem się kandydować do Funds Dissemination Committee (FDC) WMF. Związane było to z przygotowaniem i wrzuceniem na wiki meta swojej kandydatury, odpisania na 9 pytań, które napłynęły ze strony społeczności Wikimedian i godzinnej rozmowy z Delphine i Christopherem via hangout. Co z tego wyniknie trudno powiedzieć, swoje szanse oceniam raczej na nikłe, ze względu na dużą liczbę bardzo dobrych kandydatów i kwestię tego, że w FDC jest już jedna osoba z Polski, niemniej będzie to tak czy owak ciekawe dla mnie doświadczenie.
Kwestia oceny pracowników
W połowie lipca zakończył się kwartalny proces oceny pracy pracowników Stowarzyszenia zainaugurowany przez Powerka i głównie przez niego prowadzony. W jego rezultacie wszyscy pracownicy zostali ocenieni pozytywnie, zostały też zaproponowane pewne przesunięcia zakresów obowiązków, w tym m.in. przeniesienie części obowiązków koordynatorki GLAM na pracownicę biurową. W tej ostatniej sprawie - przeprowadziłem małe konsultacje z obiema zainteresowanymi pracownicami, które ostatecznie uzgodniły między sobą podział obowiązków.
Udział w Chairperson Meeting
Pod koniec lipca odbyło się w końcu od dawna planowane spotkanie prezesów chapterów Wikimedia. Spotkanie odbywało się przez hangout, brało w nim udział 10 prezesów i Christopher - przewodniczący Rady WMF i trwało ok. godziny. Omówiono inicjatywę utrzymania dorocznej Wikimanii, organizacji szkoleń dla członków rad chapterów i innych form ich wsparcia, Christopher zaapelował aby chaptery bardziej włączyły się w proces dyskusji i prac nad nową strategią WMF oraz omówił kontrowersyjny temat prac WMF nad walką z "harassement" w projektach Wikimedia, z którego to omówienia wynikło, że chaptery prawdopodobnie nie będą w ten ostatni projekt wciągane. Na koniec kolega z Norwergii wypytał pozostałe chaptery nad sposobami w jaki one pozyskują nowych członków i czy chaptery mogą dostać listy darczyńców WMF ze swoich krajów aby wysłać do nich listy/maile zapraszające do członkostwa. Dokładniejszy raport ze spotkania ma być wkrótce opublikowany na meta wiki. Ustalono również, że spotkania prezesów on-line będą organizowane mniej więcej raz na 2-3 miesiące.
Pozostałe sprawy
  • Wziąłem udział w godzinnej audycji WikiRadia, dotyczącej głównie wniosków z tegorocznej Wikimanii, ale też przy okazji bieżących prac Stowarzyszenia. Audycja jest do odsłuchania na stronie: http://nowiny.podkasty.info/odc/Nowiny-27-tygodnia-2016-roku
  • Przeprowadziłem dwie rozmowy telefoniczne i wymieniłem kilka maili z kol. Travelarzem, który planuje organizować Wikiekspedycję Kolejową. Ze względu na to, że sprawa jest w toku nie można na tą chwilę podać więcej szczegółów.
  • Brałem udział w obchodach 5-lecia Creative Commons Polska, które miały charakter nieformalnego spotkania plenerowego w ogródku jednej z warszawskich pizzeri; w spotkaniu brało udział ok 30 osób, głównie przedstawicieli różnego rodzaju instytucji GLAM i NGO wykorzystujących w swoich pracach licencji CC.
  • Spotkałem się p. Jarosławem Pijarowskim, który ma dziesiątki nowych pomysłów na współpracę i projekty GLAM z wykorzystaniem jego osobistych koneksji w świecie współczesnej sztuki. Po trwającej ponad godzinę rozmowie skierowałem go do Marty Moraczewskiej, która ma dalej ciągnąć temat.
  • Przeprowadziłem kilka rozmów z Martą Moraczewską w sprawie imprezy w Muzeum Narodowym w Warszawie, która ma być zwieńczeniem projektu Faras i jednocześnie czymś w rodzaju mini konferencji OpenGLAM z zaproszonymi gośćmi z zagranicy. W ramach tego zasugerowałem aby zaprosić Andy Mabetta i dyskutowałem wstępny projekt umowy z MNW w tej sprawie.
  • Przeprowadziłem kwartalny przegląd projektów Stowarzyszenia - porządkując przy okazji ich tabelę na wiki Stowarzyszenia.

Czerwiec 2016[edytuj | edytuj kod]

Konferencja w Lublinie
Pod koniec maja i na początku czerwca byłem głównie zaangażowany w przygotowanie Konferencji Wikimedia Polska w Lublinie oraz programu Walnego i związanymi z tym wszelkimi sprawozdaniami. Sama końcówka przygotowania konferencji wymagała paru wizyt w biurze, uzgodnienia z p. Anią sposobu dowozu gadżetów, ścianki i reszty materiałów, sprawdzenia czy poszły wszystkie płatności i lista uczestników do hotelu. Ze względu na późny przyjazd p. Ani razem z Halibuttem i Tarem zaczęliśmy ogarniać sprawy w hotelu (uzgodnienie i obejrzenie sal, uruchomienie jednej z sal na WikiDojo itd). Po przyjeździe Pani Ani - ustaliśmy gdzie ma rozstawić stanowisko do przyjmowania uczestników i dalej te sprawy ogarniała już sama. Na samej konferencji poprowadziłem razem z Halibuttem WikiDojo, a potem w zasadzie stałem się "zwykłym uczestnikiem", dzięki temu, że p. Ania ogarniała w hotelu większość bieżących spraw organizacyjnych i dopilnowała podpisywania wszyskich dokumentów. Na Walnym - tradycyjnie - prowadziłem jego wstęp do czasu ukonstytuowania się prezydium i potem przedstawiałem sprawozdanie Zarządu i sprawozdania OPP. Również dość tradycyjnie - na koniec konferencji - razem z p. Anią - ogarnęliśmy sale, posprzątaliśmy ściankę, gadżety itd, oraz pogadaliśmy z pracownikami hotelu celem ustalenia sposobu ostatecznego rozliczenia kosztów, a także przed wyjazdem Encego sprawdziliśmy czy są wszystkie potrzebne dokumenty z Walnego.
Sprawy papierkowe i organizacyjne po Walnym
Po powrocie pierwszą sprawą było wypełnienie druków KRS i sprawdzenie kompletności reszty dokumentów do rejestracji zmian we władzach Stowarzyszenia po Walnym, które już w środę, wydrukowane i poskładane przez Panią Anię przejrzeliśmy dokładnie w biurze i przygotowaliśmy do zaniesienia do sądu. Po drobnych perturbacjach - uzyskałem też od Encego elektroniczną wersję protokołu z Walnego i umieściłem go we właściwym miejscu na wiki Stowarzyszenia. W ramach ogarniania spraw po Walnym - trzeba było też dokonać zmiany subskrybentów listy dyskusyjnej zarządu, zmienić opisy sprawozdań na wiki Stowarzyszenia, wymienić kilka maili i telefonów z Wpedzichem, żeby uzgodnić od dawna już planowane zmiany w procedurze przyjmowania nowych członków, przygotować zmiany w regulaminie przyjmowania nowych członków, a także przesłać druk upoważnienia do przetwarza danych osobowych członków Wpedzichowi i wykreślić z rejestru upoważnionych Karola. Po tych pierwszych działaniach można już było przekazać Wpędzichowi listy członków do skreślenia, na której to liście panował mały rozgardiasz i wymagała ona wspólnego sprawdzenia wpłat, poszukania bardziej aktualnych danych kontaktowych i bezpośrednie skontaktowanie się z kilkoma osobami z listy, aby uratować ich przed skreśleniem.
Kolejną sprawą organizacyjną po Walnym było ustalanie nowego podziału obowiązków członków zarządu - co wymagało wymiany parunastu maili z członkami zarządu i ostatecznej dość długiej dyskusji na spotkaniu Zarządu.
Wikimania - przygotowania i podsumowanie.
Już na początku czerwca zaczęła się nerwowa sytuacja w związku z tym, że organizatory Wikimanii wciąż nie dostarczali nam informacji o noclegach i możliwości dojazdu z lotniska do Esino. Parę razy musiałem przekazywać uspokajające komunikaty naszym stypendystom, że wprawdzie nie wiadomo do końca gdzie, ale noclegi mamy wykupione. Problem dojazdu z lotniska rozwiązaliśmy znajdując dość tanią firmę wynajmującą samochody. Z pomocą p. Ani sprawdziłem, czy wszyscy uczestnicy mają wykupione polisy ubezpieczeniowe, bilety i rejestracje na Wikimanię po czym na wszelki wypadek wziąłem z sobą wydruki tego wszystkiego. Ogarnąłem też sprawę naszego stanowiska na "Community Village" i z pomocą p. Ani wysyłkę pudła z gadżetami. Sam przebieg Wikimanii i co na niej robiłem jest opisany tutaj: Wikimania 2016/sprawozdanie. Już po Wikimanii przygotowałem wzór rozliczenia wyjazdu dla pozostałych uczestników i przy okazji sam się rozliczyłem.
Projekt Karpaty
W czerwcu miała miejsce dość dramatyczna końcówka oceny i podjęcia decyzji przez Wikimedia Foundation naszego grantu nt. projektu "Wikikarpaty". Pracownica WMF wrzuciła serię trudnych pytań, nad odpowiedzią na które głowiliśmy się razem z Martą, Klarą i resztą pracowników Muzeum Etnograficznego przez mniej więcej tydzień, po czy mocno już przycisnąłem towarzystwo, żeby odpowiedź wreszcie wpisać. Równolegle uspokajałem też rzeczoną pracownicę Fundacji, że pracujemy nad odpowiedziami i przesuwałem na kolejne terminy planowane spotkanie via hangout. W końcu do spotkania doszło i miało ono dość zabawny przebieg opisany przez Klarę na facebooku. Ostateczna - na szczęście pozytywna odpowiedź WMF przyszła w końcu już w trakcie samej Wikimanii. Już w trakcie Wikimanii chciałem doprowadzić do podpisania umowy z WMF, ale okazało się to niewykonalne.
Wakacje z Wikipedią
W czerwcu popychałem również sprawę planowanego konkursu Wakacje z Wikipedią - po wymianie telefonów i maili z Yarlem, Halibuttem i Natalią ustaliłem stan prac nad tym projektem i stwierdziłem, że znowu występują problemy z komunikacją między Yarlem i pracownikami PR. Problem pomógł rozwiązać Halibutt, który założył stronę projektu na Trello. Równolegle zleciłem Halibuttowi skontaktowanie się z PTTK, z którą to instytucją już wcześniej rozmawiałem o współpracy przy tym konkursie i ustalenie terminu przeprowadzenia ostatecznych rozmów. Udało się to dzięki temu, że biurze PTTK mamy naszego kolegę wikipedystę - Pawła Zania, z którym spotkaliśmy się na dłuższą pogawędkę, która przebiegła owocnie. Następnie już sam wziąłem udział w kolejnym spotkaniu z Pawłem Zaniem i jednym z wiceprezesów ZG PTTK, na którym wreszcie skonkretyzowaliśmy zasady współpracy. Zasady te i wstępny projekt umowy zostały przedstawione zarządowi, który zaakceptował całą rzecz.
Impreza z donatorami
Pod koniec czerwca brałem udział w charakterze prelegenta i odpowiadającego na wszelkie możliwe pytania w imprezie z donatorami, ufundowanej przez WMF i zorganizowanej w praktyce przez Aegisa i pracowników PR. Występowałem na tej imprezie jako drugi po pracownicy WMF i opowiedziałem o projektach realizowanych przez nasze Stowarzyszenie w kontekście możliwości przekazywania nam 1% OPP. Następnie - jak większość wikipedystów uczestniczących w tym spotkaniu zostałem otoczony wianuszkiem zainteresowanych darczyńców, którym odpowiadałem na liczne pytania.
Artykuł w Newsweeku
Halibutt wysłał do mnie dziennikarkę z Newsweeka, która przeprowadziła ze mną dość długi - ponad godzinny wywiad, w którym opowiadałem nie tylko o sobie, ale też o wielu innych wikipedystach oraz o Wikimanii. Kilka dni później - do tego samego artykułu - umówiłem się z fotografem, który przez ponad godzinę wykonał mi z setkę zdjęć.
Płatności z CEE Spring
Gdzieś od połowy czerwca zaczęła się epopeja z płatnościami za nagrody za CEE Spring. Najpierw Nikola zaskoczył mnie propozycją nagłej zmiany sposobu realizacji tych płatność w sposób niezgodny z przyjętym jako część umowy grantowej regulaminem tych płatności. Po dość długich i parę razy bardzo nieprzyjemnych z jego strony mailach udało się uzgodnić w miarę bezpieczny dla Stowarzyszenia nowy tryb tych płatności. W ramach tego trybu uzgodniłem podział zadań i obiegu dokumentów między mnie, Mastiego, Natalię (i gdzieś w tle też Nikoli), p. Anią i księgową, po czym przygotowałem arkusz googlowy pomagający to koordynować, dzięki czemu ruszyliśmy z tą najmniej wdzięczną a zarazem najbardziej pracochłonną częścią tego konkursu. Jak przewidywałem od początku nie szło to lekko. Do końca czerwca udało się sfinalizować mniej więcej 1/3 tych płatności i sprawa jest nadal w toku.
Działania w środowisku międzynarodowym
Jako członek GAC (komisji oceny grantów składnych do WMF) - oceniłem 5 grantów i w 2 z nich wymieniłem uwagi z grantobiorcami. Uczestniczyłem też dość intensywnie (kilkanaście maili) w dyskusji nt. zmian w całym systemie grantów oferowanych przez WMF.
Jako członek Komisji Ombudsmanów WMF, przejąłem w czerwcu obowiązku sekretarza (każdy członek jest sekretarzem przez 2 miesiące) i w związku z tym sfinalizowałem 2 wnioski, przekazałem komisji 2 nowe i uczestniczyłem w dyskusjach mailowych o tychże.
Inne drobiazgi
Tymczasem w KOED (Koalicji Otwartej Edukacji) - doszło do zmiany pracownika/koordynatora i w związku z tym uczestniczyłem w Warszawie w spotkaniu rady KOED z nową pracownicą. Ustalaliśmy też zakres tematyczny spotkania KOED w Katowicach i kończyliśmy list do MENiS w sprawie likwidacji projektu otwartych podręczników i opinii do nowych planów warunków otwartości w grantach fundowanych przez instytucje podległe MEN.