Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2006-24

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2006-23 UZ 2006-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2006

z dnia 2 listopada 2006 roku


w sprawie składu osobowego Biura Prawnego Stowarzyszenia


Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 29 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia stanowi się, co następuje:


§ 1.

1. Powołuje się Artura Piotra Wewiórę na stanowisko Szefa Biura Prawnego Stowarzyszenia.

2. Szef Biura obowiązany jest doprowadzić do rozpoczęcia działalności Biura do dnia 15 grudnia 2006 roku; w tym terminie składa również pierwsze sprawozdanie okresowe.


§ 2.

Powołuje się Macieja Taberta na członka Biura Prawnego Stowarzyszenia.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.