Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2006-30

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2006-29 UZ 2007-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2006

z dnia 28 grudnia 2006 roku


o zakończeniu II edycji Wikikonkursu, rozpoczęciu III edycji oraz zmianie regulaminu Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął uchwałę o zaakceptowaniu wyników II edycji Wikikonkursu i jego kontynuacji w formie III edycji. Edycja ta ma trwać do 1 lipca 2007 roku.

III edycja Wikikonkursu ma być przeprowadzona według tego samego regulaminu co II edycja, za wyjątkiem punktu 3., którego brzmienie zostaje zmienione na:

Zwycięzców konkursu wyłania Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją) w składzie: Jadwiga Andrychowska-Biegacz (Jadwiga), Artur Jan Fijałkowski (WarX), Przemysław Idzikiewicz (Blueshade), Sebastian Skolik (Przykuta).

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza na III edycję Wikikonkursu 1000 zł z bieżących zasobów Stowarzyszenia.