Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2006-30 UZ 2007-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2007

z dnia 4 stycznia 2007 roku


o zadaniach i obowiązkach Rzecznika Stowarzyszenia oraz zmianach na tym stanowisku


Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 29 pkt 10 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska stanowi co następuje:

  1. Do zadań Rzecznika należy utrzymywanie kontaktów Stowarzyszenia z mediami a w szczególności:
    1. bieżąca obsługa medialna Stowarzyszenia, tj. reagowanie na publikacje dotyczące Stowarzyszenia lub projektów Wikimedia, udzielanie wywiadów, oraz utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów
    2. przewodzenie w tworzeniu oświadczeń medialnych.
  2. Rzecznik ma obowiązek składać Zarządowi raz na dwa miesiące raport ze swojej działalności.
  3. Odwołuje się Leszka Żura ze stanowiska rzecznika Stowarzyszenia
  4. Powołuje się Dariusza Siedleckiego na stanowisko rzecznika Stowarzyszenia.
Zobacz też