Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-1 UZ 2007-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2007

z dnia 11 stycznia 2007 roku


o utworzeniu wewnętrznej wiki


1. Postanawia się o utworzeniu serwisu internetowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska (zwanego dalej Stowarzyszeniem) z ograniczonym dostępem, opartego o technologię wiki.

2. Dostęp do ww. serwisu będą mieli:

  1. członkowie Zarządu Stowarzyszenia
  2. członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
  3. członkowie Biura Prawnego Stowarzyszenia
  4. inne osoby, na podstawie odrębnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia

3. W obrębie ww. serwisu przechowywane i przetwarzane będą wyłącznie dane spełniające jeden z poniższych warunków:

  1. umowy podpisywane w imieniu Stowarzyszenia, na których publikację nie zgodziła się druga strona
  2. informacje na temat trwających negocjacji, których przedwczesne ujawnienie spowoduje ich zerwanie przez drugą stronę
  3. teksty umów, wniosków, oświadczeń prasowych i innych dokumentów - w trakcie tworzenia, których przedwczesne ujawnienie jest szkodliwe dla interesów Stowarzyszenia
  4. informacje prywatne, takie jak dane teleadresowe osób trzecich (za ich zgodą)