Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-34

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-33 UZ 2007-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2007

z dnia 8 listopada 2007 roku


w sprawie IV edycji Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza IV edycję Wikikonkursu w terminie 10.11.2007-01.04.2008 oraz przeznacza kwotę 1000 PLN na tę edycję. Dodatkowo zmienia regulamin w następujący sposób:

  • Pierwszy punkt warunków przystąpienia do konkursu przyjmuje brzmienie:
    Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy uczestnik co najmniej jednego z projektów Wikimedia.
  • Dodaje się dodatkowy punkt warunków przystąpienia do konkursu w brzmieniu:
    W szczególnym przypadku zgłoszenie może przedstawić osoba nie spełniająca p 1., pod warunkiem poparcia przez osobę go spełniającą.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia powołuje komisję Wikikonkursu w składzie:

  • Artur Jan Fijałkowski
  • Sebastian Skolik
  • Przemysław IdzkiewiczZobacz też