Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2007-35

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2007-34 UZ 2007-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2007

z dnia 29 listopada 2007 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Zwykłego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Chorzowie, w klubie "Sztygarka" ul. Piotra Skargi 34a, w dniu 15 grudnia 2007 o godzinie 17:00 w pierwszym terminie i 17:30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2007 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2007 r.
 5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 6. Propozycja zmian w statucie.
 7. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 8. Wybór nowych władz Stowarzyszenia - w związku z zakończeniem kadencji starych władz.
  1. Wybór członków Zarządu
  2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  3. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja nad preliminarzem budżetowym na 2008 r.
 10. Głosowanie nad przyjęciem preliminarza budżetowego na 2008 r.
 11. Wolne wnioski.