Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2008-26

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2008-25 UZ 2008-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2008

z dnia 11 września 2008 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Zwykłego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Poznaniu, w Hotelu System Premium, ul. Lechicka 101, w dniu 27 września 2008 o godzinie 15:00 w pierwszym terminie i 15:30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
  3. Propozycja zmian w statucie.
  4. Głosowanie nad zmianami w statucie.
  5. Omówienie projektów do realizacji w ramach działań OPP.
  6. Wolne wnioski.