Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2009-3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2009-2 UZ 2009-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2009

z dnia 29 stycznia 2009 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia oraz "Haking Days" w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje kol. Tomasz Ganicza i kol. Agnieszkę Kwiecień na spotkanie partnerów Wikimedia, które ma się odbyć w Berlinie w dniach 3-5 kwietnia 2009. Zarząd deleguje też Leafnode i Dodka na "Haking Days", które również odbywają się w Berlinie w dniach 3-5 kwietnia 2009. Jednocześnie Zarząd przeznacza do 600 EUR na opłacenie kosztów pobytu (nocleg i wyżywienie) tych osób w Berlinie i do 500 zł na koszty wspólnego przejazdu jednym samochodem w obie strony. Rozliczenie kosztów przejazdu i pobytu nastąpi na podstawie druków delegacji służbowych.

Ponadto, Zarząd przeznacza łączną sumę do 600 EUR na dofinansowanie kosztów podróży i pobytu na ww. spotkaniach jednej lub dwóm osobom, spośród zaprzyjaźnionych społeczności projektów Wikimedia z krajów Środkowej i Wschodniej Europy.