Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2009-6

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2009-5 UZ 2009-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2009

z dnia 12 lutego 2009 roku


o przyznaniu funduszy na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 40 000 zł na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie w terminie 1-3 maja 2009 r. Kwota ta ma być wydatkowana w następujący sposób:

  1. do 32000 zł na opłacenie kosztów wynajęcia ośrodka i pobytu uczestników, z uwzględnieniem opłat uczestników:
    • 50 zł za dzień (nocleg + 3 posiłki)
    • 25 zł za same posiłki (za jeden dzień)
  2. do 4000 zł na opłacenie kosztów noclegu i wyżywienia dla zaproszonych wykładowców i wybranych gości nie będących członkami Stowarzyszenia.
  3. do 2000 zł na pokrycie kosztów dojazdu dla organizatorów na potrzeby organizacji konferencji oraz części kosztów dojazdu dla tych członków Stowarzyszenia, których nie będzie stać na samodzielne ich opłacenie.
  4. do 1000 zł na druk materiałów konferencyjnych, przygotowanie identyfikatorów i inne niezbędne materiały techniczne
  5. do 1000 zł - fundusz rezerwowy na nieprzewidziane wydatki.