Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2009-7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2009-6 UZ 2009-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2009

z dnia 12 lutego 2009 roku


w sprawie zmiany w regulaminie Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin Wikikonkursu przyjęty w uchwale UZ 2/2009, punkt 1.5 przyjmuje brzmienie:

Uczestnik konkursu podaje do wiadomości Komisji Konkursowej numer i dane konta bankowego, na które ma zostać przesłane dofinansowanie oraz adres zamieszkania.