Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-16

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-15 UZ 2012-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2012

z dnia 8 maja 2012 roku


w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 20 000 PLN na organizację konkursu Wiki Lubi Zabytki, zwanego dalej "Konkursem". Kwota ta jest przeznaczona na:

  • płacę koordynatora/koordynatorki Konkursu (umowa zlecenie)
  • koszty niezbędnych podróży służbowych i rozmów telefonicznych koordynatora/koordynatorki oraz innych osób zaangażowanych w organizację Konkursu
  • koszt organizacji spotkań jury Konkursu
  • nagrody dla zwycięzców konkursu
  • przygotowanie i druk gadżetów związanych z konkursem.

Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Ganicza dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.